FIREMNÍ PROFIL
BMT Medical Technology s.r.o.
chráníme zdraví lidí
BMT Medical Technology s.r.o.
dodavatel zdravotnických, laboratorních a farmaceutických zařízení
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma (Název):
Sídlo:
PSČ:
IČ:
Datum založení:
Právní forma:
Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku:
Číslo pod kterým je společnost zapsána:
BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábrdovice, Brno
602 00
46346996
29. 4.1992
Společnost s ručením omezeným
Krajský soud v Brně
C 58436
ÚDAJE O STATUTÁRNÍM ORGÁNU SPOLEČNOSTI
Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé a prokuristé společnosti:
Ing. Milan Krajcar - jednatel
Ing. Norbert Karl Weinhold – jednatel
Ing. Pavel Ptáček – prokurista
Ing. Tomáš Bartoň - prokurista
Užitná plocha: 37 tis. m2
Počet zaměstnanců: 400
CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ČINNOSTI
BMT Medical Technology s.r.o. zajišťuje vlastní vývoj, výrobu, prodej a servis
zdravotnické, laboratorní a farmaceutické techniky, individuálně stavěných:
• parních, horkovzdušných a nízkoteplotních sterilizátorů
• tlakových sterilizačních nádob, vyvíječů páry
• laboratorních sušáren a inkubátorů pro sušení, kultivaci a temperování různých materiálů
ve všech druzích laboratoří
• mycích dezinfektorů
• nerezového nábytku pro zdravotnická zařízení
TRADICE, INOVACE, KVALITA
• Více než 90 let tradice výroby - od svého založení v roce 1921 se společnost postupně přeměnila z malé regionálně
orientované firmy na firmu mezinárodní.
• Od roku 1992 člen mezinárodní skupiny MMM-Group, která působí na světovém trhu již od roku 1954 jako
významný dodavatel systémů ve službách zdraví, vědy a výzkumu. Se svou komplexní nabídkou výrobků a služeb
pro nemocnice, vědecké ústavy, laboratoře a farmaceutický průmysl se MMM Group etablovala jako vynikající
nositel kvality a inovací na celosvětovém trhu.
• Certifikace systému managementu jakosti výroby podle EN ISO 9001 a EN ISO 13485.
• Certifikáty kvality deklarují splnění technických a legislativních předpisů pro prodej zdravotnické a laboratorní
techniky v Evropě, Asii, Africe, Jižní Americe, v zemích Evropské unie, USA, Kanadě a Číně.
• Certifikát systému environmentálního managementu podle normy EN ISO 14001. Záruka řízení dopadů činností,
výrobků a služeb na životní prostředí.
CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST, ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY
• Export více jak 90 % produkce do všech světových kontinentů, spokojení zákazníci ve více něž 100 zemích světa.
• Dceřiné firmy – Slovensko, Ukrajina, Rusko, Německo, Španělsko a USA.
• Rozsáhlá celosvětová prodejní i servisní síť.
• Široké spektrum zákaznických služeb:
- validace parních sterilizátorů a teplotní techniky vlastní Akreditovanou zkušební
laboratoří č. 1325 podle EN ISO/IEC 17025,
- budování centrálních sterilizací na klíč,
- poradenství při zavádění ISO norem na centrálních sterilizacích.
• Díky získaným informacím a specifikacím potřeb zákazníků po celém světě optimalizujeme vlastnosti našich
přístrojů s cílem nabízet zákazníkovi maximální užitnou hodnotu.
Dodáváme přístroje, které jsou nekompromisně podřízeny přáním zákazníka.
BMT Medical Technology s.r.o. je již po mnoho desetiletí dodavatelem tisíců
vlastních výrobků na významná a špičková pracoviště po celém světě.
Komfort a kvalitu na lékařská a laboratorní
pracoviště přináší BMT Medical Technology s.r.o.
BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno,
Czech Republic
tel.: +420 545 537 111
fax: +420 545 211 750
e-mail: [email protected]
MMM GmbH
Semmelweisstraße 6, 82152 Planegg,
Germany
tel: +49 89 899 18-0
fax: +49 89 899 18-118
e-mail: [email protected]
www.bmt.cz
www.mmmgroup.com
BMT Medical Technology s.r.o. 2014 / company_profile_CZ_11-2014-V02_BMT_PR
Download

PDF soubor - BMT Medical Technology sro