PA divize, listopad 2013
Organizace a kontakty 2013
Divize Procesní automatizace
© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 1
ABB s.r.o.
Kde nás najdete
© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 2
Divize Procesní automatizace
Kontakty na lokality



© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 3
Praha – sídlo společnosti
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Tel.: 234 322 111
Fax: 234 322 113
Praha –prodej analytiky a
instrumentace, náhradní díly

Nad Jezerem 567
252 42 Vestec (Praha-západ)
Tel.: 241 485 552
Fax: 241 481 050

Ostrava

Na Rovince 879
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 597 468 801
Fax: 597 468 802

Most

Josefa Ressla 1793/1
434 01 Most
Tel.: 731 552 143

Brno

Vídeňská 117
619 00 Brno
Tel.: 731 552 762
Divize Procesní automatizace
Organizace
Jiří Vepřek
Manažer PA divize
Praha
Jan Plaček
Oddělení
Analytiky&Instrumentace
TBA
Projekty
Ostrava
Projektová obchodní činnost
a podpora stávajících a
potenciálních zákazníků v
těchto průmyslových
segmentech: metalurgie,
hlubinné dobývání,
koksovny, papír a celulóza,
cement, chemie a
petrochemie.
Praha
Prodej měřicí a regulační techniky:
měření teploty, průtoku, tlaku,
elektrických veličin, analýzy
kapalin a kontinuální analýzy
plynů (procesní a emisní
monitoring) a instrumentace pro
spalování.
Karsten Warloe
CZOPC
Ostrava
Světové inženýrské centrum pro
průmyslovou automatizaci v
metalurgii, námořním a chemickém
průmyslu, průmyslu stavebních
hmot, výrobě papíru a jiných
odvětvích. Projekce, programování a
uvádění do provozu řídicích systémů
a pohonů.
Petr Bouchalík
Servis pohonů
Ostrava
Praha, Ostrava
Dodávky řídicích systémů,
pohonářských aplikací a
komplexních automatizačních
řešení technologických procesů,
inženýring řídicích systémů,
inženýring pohonů a prodej a
servis řídicích systémů a servis
analytiky a instrumentace.
Luboš Komas
Jiři Unčovský
Tomáš Novák
Petr Gajďok
Papír&celulóza,
Praha
Chemie&petrochemie,
Cement, biol.vědy, Brno
Hlubinné dobývání,
koksovny, Ostrava
Metals, servis
turbodmychadel,Ostrava
Zajišťuje servisní služby na
frekvenčních měničích,
řízených usměrňovačích a
softstartérech. Rozsah
poskytovaných služeb
začíná technickým
poradenstvím a opravami a
končí kompletními
rekonstrukcemi elektrických
pohonů tzv. "na klíč“.
Filip Zbíral
Rudolf Michálek
Jiří Kula
Process Automation Engineering
Control Systems Service &
Engineering Most
Ostrava
Praha
Most
© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 4
Petr Lukaštík
Inženýring&Servis PA
*)
Servis pohonů
spadá organizačně
do divize
Automatizace
výroby a pohony
Prodej a servis řídicích systémů
Divize Procesní automatizace
Kontakty
© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 5

Karsten Warloe - CZOPC

tel.: 597 468 801

Petr Lukaštík – Inženýring a Servis PA

tel.: 597 468 961

Jan Plaček – Analytika & Instrumentace

tel.: 597 468 801
email: [email protected]
email: [email protected]
email: [email protected]
Divize Procesní automatizace
Kontakty – Inženýring & Servis PA
© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 6

Jiří Kula – prodej a servis řídicích systémů

tel.: 597 468 966

Filip Zbíral – Process Automation Engineering

tel.: 234 322 345

Rudolf Michálek – Control Systems Engineering &
Service Most

tel.: 731 552 143
email:[email protected]
email: [email protected]
email: [email protected]
Divize Procesní automatizace
Kontakty – Analytika & Instrumentace
© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 7

Jan Plaček – prodej analytiky a instrumentace

tel.: 731 552 258

Vladimír Uzel – prodej náhradních dílů

tel.: 241 485 552
email: [email protected]
email: [email protected]
Divize Procesní automatizace
Kontakty – Projekty prodej

Luboš Komas – segmenty: papír a celulóza

tel.: 234 322 348

Petr Gajďok – segmenty: metal, servis turbodmychadel

tel.: 597 468 967


© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 8
email:[email protected]
email:[email protected]
Jiří Unčovský – segmenty: chemie, petrochemie,
biologické vědy, cement
tel.: 731 552 762
email: [email protected]
© ABB Group
November 27, 2013 | Slide 9
Download

Title Subtitle