ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3001
3002
3003
3004
3005
3007
3008
Herhangi bir önlisans programından
mezun olmak.
Adalet Meslek Eğitimi önlisans
programından mezun olmak.
Adalet önlisans programından veya
Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun
olmak.
Sosyal Güvenlik önlisans programından
mezun olmak.
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım
Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım,
Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
Yardım önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans
programından mezun olmak.
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Nit2
Nit3
Nit4
1106 6107
9087 4245
Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş
Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1103 1104 8518 1144
3019
3020
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş
Protez Teknolojisi önlisans programından 1143 8519 9081
mezun olmak.
Evde Hasta Bakımı önlisans
9008
programından mezun olmak.
Podoloji önlisans programından mezun
9334
olmak.
Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya
Sağlık Teknikerliği önlisans
5380 8558 8559
programlarının birinden mezun olmak.
Ebelik önlisans programından mezun
8582
olmak.
Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı,
Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans
8647 9080 4403
programlarının birinden mezun olmak.
3021
Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner
Sağlık Teknikerliği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
5345 4397
3023
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar,
Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8557 1330 9083
3024
Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı,
Adli Tıp önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
8589 9096 4202
3025
3027
3028
3029
3031
3033
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
1101 8585 1105 9082 4201 9178 9196
3011
3017
Nit8
9098
5302 8512 4205 4231
3016
Nit7
1102 6352
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi
Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri,
Cerrahi önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
3015
Nit6
9339
3009
3013
Nit5
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar
Teknikleri önlisans programından mezun
olmak.
Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri
önlisans programından mezun olmak.
Nükleer Tıp Teknikleri önlisans
programından mezun olmak.
Odyometri veya Odiometri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Optisyenlik veya Optometri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve
Ortez programlarının birinden mezun
olmak.
1267 9088
5356 9201
9337
1251
1252 8547
1279 9085
1
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3035
3037
3039
3041
3043
3045
3046
3047
3048
3049
3050
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Radyoterapi önlisans programından
mezun olmak.
Elektronörofizyoloji önlisans
programından mezun olmak.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve
Güvenliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
İş ve Uğraşı Terapisi önlisans
programından mezun olmak.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon önlisans
programından mezun olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
önlisans programından mezun olmak.
Spor Yönetimi önlisans programından
mezun olmak.
Hastane Yönetimi ve Organizasyon veya
Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans
programından mezun olmak.
Sağlık Yönetimi önlisans programından
mezun olmak.
Nit2
Nit3
Nit4
1205 8607
5340
9322
1329
9130
1191 2110
9330
3053
8528 9100
3062
1126 9242
1147
9020
4234 9021
3063
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre
Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1135 6134 9014
3064
Çevre, Çevre Sağlığı önlisans
programından mezun olmak.
8593 1133
3065
Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon
önlisans programından mezun olmak.
5301 1245
3066
Çayır- Mera ve Yem Bitkileri önlisans
programından mezun olmak.
9237
3067
Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,
Seracılık, Seracılık-Budama ve Aşılama
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
5363 1296 8561 1332
3068
3069
3071
Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi
önlisans programından mezun olmak.
Tarım Alet ve Makineleri, Tarım
Makinaları, Tarım Makineleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar,
Laboratuvar Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
5328
Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda
Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite
Kontrolü ve Analizi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3059
Nit8
1285
5336 4263 9279 1198
3057
Nit7
1281 9086
Fizik Tedavi, Fizyoterapi,Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Biyokimya Teknikerliği, Biyokimya
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Diyaliz önlisans programından mezun
olmak.
Çevre Temizliği ve Sağlığı önlisans
programından mezun olmak.
Çevre Temizlik Hizmetleri, Çevre
Temizliği ve Denetimi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Nit6
1127
3051
3055
Nit5
9103
1313 8568
1315 1225 9042
2
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3073
3074
3077
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve
Değerlendirme, Endüstriyel Bitkiler
Yetiştiriciliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Tarla Bitkileri önlisans programından
mezun olmak.
Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi,
Şeker Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Nit2
3081
Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Antep
Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1108 9186
3086
3087
3088
3089
3091
3093
3094
3096
3097
3098
3101
Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık,
Şarap Üretim Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Sebze Üretimi önlisans programından
mezun olmak.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı önlisans
programından mezun olmak.
Besicilik, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan
Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Sığır Yetiştiriciliği
ve Besiciliği, Süt Hayvancılığı, Büyük ve
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Süt ve
Besi Hayvancılığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme
önlisans programından mezun olmak.
Hayvansal Üretim önlisans programından
mezun olmak.
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
1266 8633
1340 9057
3085
Nit5
1318
Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Tütün
Tarımı ve İşleme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Arazi Muhafaza ve Islah önlisans
programından mezun olmak.
Arıcılık önlisans programından mezun
olmak.
Bağcılık önlisans programından mezun
olmak.
Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe
Tarımı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Nit4
9059 1158
3079
3083
Nit3
8503
1109
1111
1112 9056 1125
8631 4356
1294
1192
1116 8533 1192 9061 8562 1309 9317
1349
1193
Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri,
Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre
1273 1274 1275 4339
Tasarımı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık ve Süs
Bitkileri Yetiştiriciliği önlisans
8566 1297
programlarının birinden mezun olmak.
Bitki Koruma önlisans programından
5315
mezun olmak
3105
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve
Pazarlama, Tarım Ürünlerinin
Muhafazası, Tarım Ürünlerinin
Muhafazası ve Depolanması, Hasat
Sonrası Teknolojisi, Tarım Ürünleri
Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
5316 5365 1190 8637 9038
3107
Meyve-Sebze İşleme, Meyve ve Sebze
İşleme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
6244 9035
3109
Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme
Teknolojisiönlisans programından mezun 1132 9352
olmak.
3
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
3111
Fındık Eksperliği önlisans programından
mezun olmak.
1169
3115
Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği,
Tarımsal Laboratuvar, Fermantasyon,
Fermantasyon Teknikerliği, Fermente
Ürünler önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
1177 8583 1315 8525 1166
3117
Et Endüstrisi, Kesim ve Et Endüstrisi,
Kesim ve Et, Et ve Ürünleri Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1164 8540 9033
3119
3123
Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Yağ Endüstrisi önlisans programından
mezun olmak.
8513 1344 8522 9249
3127
Endüstriyel Tavukçuluk, Tavukçuluk,
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Kümes
Hayvanları Yetiştiriciliği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1162 1321 1215 9060
3131
3133
3135
3136
3137
3141
3143
3145
3147
3148
3149
3153
3159
Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi,
Zeytin Endüstrisi, Zeytincilik ve Zeytin
İşleme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kooperatifçilik veya Tarımsal
Kooperatifçilik önlisans programından
mezun olmak.
Balık Yetiştiriciliği veya Su Ürünleri
önlisans programından mezun olmak.
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman
Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri,
Ormancılık ve Orman Ürünleri, Fidan
Yetiştirme, Fidan Yetiştiriciliği, Budama
ve Aşılama, Fidan ve Fidecilik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban
Hayatı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği
önlisans programından mezun olmak.
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
1347
3125
İpek Böcekçiliği önlisans programından
mezun olmak.
Mantarcılık önlisans programından mezun
olmak.
Organik Tarım önlisans programından
mezun olmak.
Subtropik İklim Bitkileri, Subtropikal Bitki
Yetiştiriciliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi önlisans
programından mezun olmak.
Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama
Yönetimi, Tarımsal Sulama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tohumculuk önlisans programından
mezun olmak.
Nit7
1310 9027
Değirmencilik, Un ÜretimTeknolojisi,
Ekmekçilik, Un ve Unlu Mamuller
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3129
Nit6
1203
1236
5352
5362 9084
9348
1308 1317 4361
1334
5379 8581 9058
1222 1314
6113 1307
9232
1253 8619 8548 8617 9071 1168 8509 1167
5306 9072
9107
4
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
3161
Nalbantlık, Atçılık İşletmeciliği,
Antrenörlük ve Seyislik, At Antrenörlüğü,
Jokeylik, Binicilik,At Bakıcılığı ve
Yetiştiriciliği, Atçılık ve Antrenörlüğü
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
5350 5305 5303 5304 5342 9062 9256
3162
Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve
Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve
Mağaza Yönetimi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1229 1269 1270
3163
Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş
İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel
Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta
Kademe Yöneticiliği, Tarımsal
İşletmecilik, Girişimcilik ve Proje Yönetim
Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve
Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği,
İşletme Yönetimi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
6176 5341 1207 5339 1333 9253 4296 5366 1163 1206
3165
Reklamcılık ve İşletme Yönetimi önlisans
programından mezun olmak.
9325
3167
Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Satış
Yönetimi, Tarım İşletmeciliği ve
Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve
Pazarlama, Reklamcılık Yönetimi, Piyasa
Araştırmaları ve Reklamcılık, Satış ve
Reklam Yönetimi, Elektronik Ticaret, eTicaret, İnternet ile Pazarlama, Tarımsal
Pazarlama önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1268 8553 1293 1276 1289 1277 6292 5327 5332 8536
3169
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Tıbbi
Tanıtım ve Pazarlama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1331 9089
3171
Borsa ve Finans, Para ve Sermaye
Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe,
Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve
Borsa önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
5317 5355 8611 5335 8526 1157 9257
3173
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi
1117 1124 1249 9032
Uygulamaları önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3174
İşletme-Muhasebe önlisans
programından mezun olmak.
9331
3175
Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve
Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık,
Orta Kademe Banka- Sigorta Yönetimi
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1115 5308 1114 1303 8549
3178
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
önlisans programından mezun olmak.
9395
3179
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve
Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri
ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici
Asistanlığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1129 1130 8510 8560 5351 9074
3181
3183
Maliye önlisans programından mezun
olmak.
İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi,
İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8603
1254
8635 1316
1235
5338 6271 9073
5
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3185
3186
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta),
Yerel Yönetimler önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Avrupa Topluluğu önlisans programından
mezun olmak.
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
1230 1231 8580
5307
3187
Dış Ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği,
İthalat-İhracat, Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret Yönetimi, Gümrük
İşletme, Gümrük İşleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1145 1146 1209 5376 1343 8530 1178
3188
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs
Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1260 9012
3189
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Seyahat
İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat
İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü, Seyahat
ve Tur İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm
İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur
İşletmeciliği, Host ve Hosteslik, Host ve
1300 1301 1302 5370 1199 1335 9258 6259 8573
Hosteslik (Otobüs), Yer Hizmetleri,
Turizm, Otobüs İşletmeciliği, Turizm
Yönetimi, Otobüsçülük Yer Hizmetleri,
Turizm ve Seyahat Hizmetleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3190
3192
3193
3197
3199
3201
3202
3203
3204
3205
Turizm Animasyonu önlisans
programından mezun olmak.
Turizm Rehberliği, Turist Rehberliği
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Kültürel Miras ve Turizm önlisans
programından mezun olmak.
Posta Hizmetleri önlisans programından
mezun olmak.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans
programından mezun olmak.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği önlisans
programından mezun olmak.
Pilotaj Eğitimi önlisans programından
mezun olmak.
Hava Kontrolörlüğü, Hava Kontrolörü,
Hava Trafik Kontrolörü önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
önlisans programından mezun olmak.
Demiryolu Araçları veya Raylı Sistemler
Teknolojisi önlisans programından mezun
olmak.
8579
9078
1339
9184
5367
1337 8572
9134
9099
9145
1305
9238
8532 9243
8625
8514 1288
3206
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik
Teknolojisi veya Raylı Sistemler Elektrik
ve Elektronik Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
8621
3207
Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği, Raylı
Sistemler, Raylı Sistemler Yol, Raylı
Sistemler Yol Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8515 9244 8627 9055
3208
Raylı Sistemler Makinistlik önlisans
programından mezun olmak.
9147
3209
Uçak Elektriği, Uçak Elektroniği, Uçak
Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi,
Uçak Elektrik ve Elektroniği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
5371 5372 5373 5374 9146 4378
3213
Yat Kaptanlığı önlisans programından
mezun olmak.
9336
6
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
3215
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği, Yat İşletme
ve Yönetimi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
5378 9013
3216
Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve
İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram
Hizmetleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1350 8584 9076
3217
Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve Trafik,
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1341 1216 9011
3219
Uluslararası Lojistik, Lojistik, Lojistik
Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık
Yönetimi, Kargo, Kargo Hizmetleri,
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
5375 5346 4312 1342 8538 4392
3220
3221
Havacılıkta Yer Yönetimi Hizmetleri
önlisans programından mezun olmak.
Hava Lojistiği önlisans programından
mezun olmak.
1110 1196 1250 8578 8599
3223
Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm
Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm
ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve
Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Ağırlama
Hizmetleri, Turizm ve Konaklama
İşletmeciliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
8574
3225
3227
3228
3229
3230
3231
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
4279
3222
Raylı Sistemler İşletmeciliği önlisans
programından mezun olmak.
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Yapı Ressamlığı önlisans programından
mezun olmak.
Yapı Denetim Yardımcılığı, Yapı Denetimi
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Nit8
4282
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak
Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3224
Nit7
1255 8575 5368 9077 1336 1338 4374
8623
1201 8535 9052
1348
8645
9039
Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun
5309 1194
olmak.
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
9149
önlisans programından mezun olmak.
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon
Güvenliği önlisans programından mezun 9367
olmak.
3233
Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz,
Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma,
1148 8563 8520 8597 9066
Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz
ve Tesisatı Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3234
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
9277
3235
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma
Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma
ve Havalandırma, İklimlendirme
Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1200 8564 8565 9064
7
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
3236
Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat,
Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1351 1304 1328 5377
3238
Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı
Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık,
Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü
Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve
Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın
Teknolojileri önlisans programlarından
birinden mezun olmak.
8639 1237 5349 5314 5348 8605 1299 9010
3239
Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve
Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve
Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
8502 8587 9179 9180 4273
3244
3245
3246
3247
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
önlisans programından mezun olmak.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon önlisans programından
mezun olmak.
İnternet ve Ağ Teknolojileri önlisans
programından mezun olmak.
Bilgi Güvenliği Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
9392
4219
4291
9104
3248
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi,
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar
1123 1119 4223 8507 9075 4221
Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve
Bilişim Sistemleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3249
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı (İnternet), Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1121 1353 8506 1122 4399
3253
Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü,
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği,
Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri
ve Yönetimi, Bilgisayar önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8504 8501 1120 8508 8507 4218
3254
Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet)
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
5310 1352
3255
İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama
Teknolojisi, Boya ve İzolasyon Uygulama
Teknikleri, Yalıtım Teknolojisiİ, Yapı
Yalıtım Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
9040 6202 5318 8577
3256
Boya Teknolojisi önlisans programından
mezun olmak.
6128
3257
Cam, Cam Endüstrisi, Endüstriyel
Seramik, Teknik Seramik, Endüstriyel
Cam ve Seramik önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
8511 1322 9028 5331
3258
Endüstriyel Hammaddeler İşleme
Teknolojisi önlisans programından mezun
olmak.
9239
3259
Çini İşlemeciliği, Cam-Seramik, Seramik
veya Seramik,Cam ve Çinicilik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1136 1131 1298 9024
8
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
3260
Seramik ve Cam önlisans programından
mezun olmak.
9314
3261
Cevher Hazırlama, Cevher Hazırlama ve
Madencilik, Maden ve Cevher Hazırlama,
Maden, Maden Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
5320 5321 5347 1228 9030
3263
Cilt Bakımı ve Güzellik, Kuaförlük, Saç
Bakımı ve Güzellk Hizmetleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
5322 5344 9079
3267
Dekor Tasarımı, Sahne Tasarımı, Sahne
ve Dekor Tasarımı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
5324 5357 9017
3268
Sahne ve Gösteri Sanatları Işık
Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları
Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri
Sanatları Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
4343 4344 9015
3269
3270
3271
3272
3273
3279
3281
3287
3288
3289
3290
Deniz Adamlığı önlisans programından
mezun olmak.
Denizcilik önlisans programından mezun
olmak.
Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman
İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve
Yönetimi önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi önlisans
programından mezun olmak.
Dericilik, Deri Teknolojisi, Deri İşleme
Teknolojisi, Deri Konfeksiyon önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Halı
ve Kilim, Halıcılık ve Kilimcilik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tekstil ve Halı Makineleri önlisans
programından mezun olmak.
Termik Santral Makineleri, Termik
Santrallerde Enerji Üretimi, Hidroelektrik
Santralları, Hidroelektrik Santralleri,
Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı,
Enerji önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Deniz Elektroniği önlisans programından
mezun olmak.
Elektrik Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
Elektrik önlisans programından mezun
olmak.
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
8516
8517
1139 9026 4236
9340
1142 5325 1140 1141
1183 1184 1182 9022
8569
8570 8571 6197 9063 4256
1137
9213
1152
3291
Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve
Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi,
1221 8542 5330 1160 8551 9069
Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi programlarının birinden mezun
olmak.
3292
Mekatronik önlisans programından mezun
6238
olmak.
3293
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel
Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği,
1154 1153 1159 9068 8524
Elektronik Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3297
Elektronik Haberleşme,
Telekomünikasyon, Haberleşme,
Haberleşme Teknolojisi, Elektronik
Haberleşme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
6155 6327 1180 1181 9067
9
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3301
3307
3309
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul
Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve
1156 4266 4267
Pazarlama önlisans programından mezun
olmak.
Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri,
Elektrikli Cihaz Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Ev İdaresi önlisans programından mezun
olmak.
1165 5333 9065
2105
3311
Gemi İnşaatı, Deniz Haberleşme,
Güverte, Sualtı, Su Altı Teknolojisi, Sualtı
Teknolojisi, Gemi Makineleri, Gemi
Makineleri İşletme, Deniz Araçları
Teknolojisi, Deniz Ulaştırma ve İşletme
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1173 9054 1138 1179 1174 5361 4355 9137 1175
3317
Coğrafi Bilgi Sistemleri önlisans
programından mezun olmak.
9101
3318
Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya
Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1312 8567
3319
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden
Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve
1187 1188 1189 8546
Kadastro önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
3320
Hazır Giyim, Konfeksiyon (Hazır Giyim),
Konfeksiyon, Moda-Konfeksiyon, Giyim
Üretim Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3321
Tekstil, Örme, Pamuk Eksperliği ve
İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik,
Tekstil İplikçilik, Tekstil Baskı, Dokuma,
9240 9019 1323 1326 1325 1324 8521 1264 6265
Tekstil Dokuma, Tekstil Teknolojisi, Örme
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3322
Ayakkabı Tasarımı, Ayakkabı Tasarımı ve
Üretimi, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi,
Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı, Saraciye 8591 9018 4210 9148
Tasarımı ve Üretimi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3323
Kalite Kontrol, Kalite ve Ürün Yönetimi,
Üretimde Kalite Kontrol önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
2377 9245 1214
3324
Kostüm Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda
ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı,
Tekstil Ürünleri Tasarımı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
5343 1246 8615 9250 9252
3325
Dokumacılık ve El Sanatları, Geleneksel
El Sanatları, El Sanatları, El Basmacılığı
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
8523 5326 1151 1172
3326
3329
3330
3331
1195 1220 1248 9105
5354
Çorap ve Moda Tasarımı önlisans
9276
programından mezun olmak.
İlahiyat, İlahiyat (Önlisans) önlisans
2107
programından mezun olmak.
Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri
Tasarımı önlisans programlarının birinden 6161 9016
mezun olmak.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik
ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve
1208 8537 9023
İtfaiyecilik önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
10
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
3333
Jeoteknik Teknikerliği, Geoteknik önlisans
1210 9036
programlarının birinden mezun olmak.
3335
Kağıtçılık, Kağıt ve Kağıt İşleme
Teknolojisi, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi,
Selüloz ve Kağıtçılık, Kağıt Teknolojisi,
Kağıt ve Ambalaj Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1212 1211 5360 1295 9029 9254
3341
Döküm önlisans programından mezun
olmak.
6149
3343
Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği,
Gemoloji ve Mücevher, Kuyumculuk ve
Takı Tasarımı, Taş ve Metal İşlemeciliği,
Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, 1219 1224 8601 1320 1311 1346 4360
Uygulamalı Takı Teknolojisi, Takı ve El
Sanatları önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
3347
Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1218 1247
3349
Petrokimya, Rafineri ve Petrokimya,
Rafineri, Rafineri-Petrokimya, Rafineri ve
Petrokimya Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8554 1287 8556 9041
3351
3352
3353
3354
Petrol Sondaji ve Üretimi, Sondajcılık,
Sondaj Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
İç Mekan Tasarımı önlisans
programından mezun olmak.
Kozmetik Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
Konservasyon, Eser Koruma önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
9272
6223
8541 9109
3355
3356
Metal İşleri önlisans programından mezun
1241
olmak.
3357
Lastik, Lastik Endüstrisi, Lastik
Teknolojisi, Lastik-Plastik, Plastik
Teknolojisi, Lastik ve Plastik Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
8543 1226 1227 1278 8609
3358
Metalografi ve Malzeme Muayenesi,
Metalurji Malzeme, Metalürji önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1242 1243 9092
3359
Makine-Resim Konstrüksiyon,
Makine,Resim ve Konstrüksiyon,
Bilgisayar Destekli Makine-ResimKonstrüksiyon, Bilgisayar Destekli
Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1234 5313 1118 8505
3360
Kalıpçılık, Endüstriyel Kalıpçılık,
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1213 5329 5311
3362
3364
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim,
Cad, Cam Teknolojileri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Resim önlisans programından mezun
olmak.
Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
1272 6306 9031
Restorasyon ve Konservasyon,
Restorasyon, Mimari Restorasyon, İç
Mekan Koruma ve Yenileme, Bina
Koruma ve Yenileme önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3361
Nit8
1291 1290 8613 4283 4225
9212
8629
6217 8539
11
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
3365
Mermercilik, Mermer Teknolojisi, Taş
İşlemeciliği, Doğal Taş Dekorasyonu,
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1240 1239 1319 8595 9037
3366
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve
Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli
Makine önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
1232 1204 1233 5312
3367
Mimari Dekoratif Sanatlar, Duvar
Süsleme Sanatı, Duvar Süsleme
Sanatları, Yapı Dekoru önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8544 1150 9247 9251
3368
İş Makineleri Operatörlüğü önlisans
programından mezun olmak.
9227
3373
Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv
Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv,
Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor
Teknolojileri, Oto Elektrik-Elektronik,
Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1263 8545 1261 8552 1258 9255 1262 1257 9043
3374
Oto Boya Karoseri Doğrultma
Teknikerliği, Oto Boya ve Karasörü
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1256 9053
3379
Uygulamalı İspanyolca-Türkçe
Çevirmenlik, Uygulamalı İspanyolca ve
Çevirmenlik önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
4394 9199
3380
Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik,
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
4396 9200
3381
Uygulamalı İngilizce ve Rehberlik,
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik,
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
8576 1345 9198
3382
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
Çevirmenlik önlisans programından
mezun olmak.
Sosyal Hizmetler önlisans programından
mezun olmak.
Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Ana Çocuk Sağlığı önlisans
programından mezun olmak.
Sosyal Bilimler önlisans programından
mezun olmak.
Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans
programından mezun olmak.
Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve
Güvenlik, Güvenlik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Marka İletişimi önlisans programından
mezun olmak.
9241
4352
5323 9246
4206
2111
9132
5353 5359 4275
4318
3391
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1185 1186 8531 5337
3392
Görsel İletişim önlisans programından
mezun olmak.
8529
12
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3393
Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv
Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon
Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon
Programcılığı, Radyo-Televizyon
Programcılığı, Televizyon Yapım ve
Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı,
Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım
Teknikleri, Televizyon ve Radyo
Programcılığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3394
Mobil Teknolojileri önlisans programından
9306
mezun olmak.
3395
Radyo ve Televizyon Tekniği, RadyoTelevizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon
Teknolojisi, Radyo Tv Yayıncılığı, Radyo
ve Televizyon Yayıncılığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3397
3398
3399
3403
3405
3407
3408
3409
3411
3413
3415
3421
3423
3425
3426
3427
3428
3429
3431
3433
3434
3435
3437
Basın ve Yayıncılık önlisans
programından mezun olmak.
Medya ve İletişim önlisans programından
mezun olmak.
Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Bakır Çalgılar, Saz Tamiri, Kamışlı
Çalgılar, Müzik Aletleri Yapım ve Onarımı
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Anaokulu Öğretmenliği önlisans
programından mezun olmak.
Bilgi Teknolojileri önlisans programından
mezun olmak.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri veya
Bilgisayar önlisans programından mezun
olmak.
Bilişim ve İletişim Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
Birey ve Toplum Güvenliği önlisans
programından mezun olmak.
Eğitim önlisans programından mezun
olmak.
Fen ve Tabiat Bilgisi önlisans
programından mezun olmak.
Genel Çalışmalar önlisans programından
mezun olmak.
Güvenli ve Koruma önlisans
programından mezun olmak.
Harekat önlisans programından mezun
olmak.
Polis Meslek Eğitimi önlisans
programından mezun olmak.
Hava Savunma önlisans programından
mezun olmak.
Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi önlisans
programından mezun olmak.
Hava Trafik önlisans programından
mezun olmak.
İhbar Kontrol önlisans programından
mezun olmak.
İkmal önlisans programından mezun
olmak.
Okul Öncesi Eğitimi önlisans
programından mezun olmak.
İlkokul Öğretmenliği önlisans
programından mezun olmak.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
önlisans programından mezun olmak.
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
6286 1284 1280 1282 8641 8643 5334
1283 9070 9248 4340
4214
9133
8527 1170 1171
4213 4300 9183 4349
4207
4217
9214
4224
9102
4247
4259
4269
9181
4278
9338
4280
9341
4281
4284
4285
9327
4286
4287
13
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3439
3441
3443
3445
3447
3451
3453
3455
3457
3459
3461
3463
3465
3467
3469
3471
3473
3475
3477
3479
3481
3483
3485
3487
3489
3491
3493
3495
3497
3499
3501
3503
3505
İngiliz Dili ve Edebiyatı önlisans
programından mezun olmak.
İstihbarat önlisans programından mezun
olmak.
İstihkam önlisans programından mezun
olmak.
Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması
önlisans programından mezun olmak.
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
4289
4292
4293
9182
Levazım önlisans programından mezun
4311
olmak.
Medikal Bakım önlisans programından
4319
mezun olmak.
Mimari Dekorasyon önlisans
9097
programından mezun olmak.
Motorlu Araçlar Teknolojisi önlisans
4320
programından mezun olmak.
Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
4321
önlisans programından mezun olmak.
Mühimmat ve Mühimmat Tahrip önlisans
4323
programından mezun olmak.
Personel önlisans programından mezun
4332
olmak.
Sevk ve İdare önlisans programından
4351
mezun olmak.
Tahıl Çiftliği önlisans programından
4358
mezun olmak.
Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama ve
Depolanması önlisans programından
5364
mezun olmak.
Termik Motorlar ve Otomobil önlisans
4364
programından mezun olmak.
Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar önlisans
4366
programından mezun olmak.
Toplum Sağlığı önlisans programından
4369
mezun olmak.
Uçak Gövde Bakım önlisans
4379
programından mezun olmak.
Uçak Yer Destek Sistemleri önlisans
4380
programından mezun olmak.
Ulaştırma ve Otomotiv önlisans
4385
programından mezun olmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik önlisans
9112
programından mezun olmak.
Vurmalı Çalgılar önlisans programından
4398
mezun olmak.
Yapı önlisans programından mezun
4400
olmak.
Yapı Teknolojisi önlisans programından
4401
mezun olmak.
Yat ve Tekne Yapımı önlisans
4404
programından mezun olmak.
Yönetim önlisans programından mezun
4406
olmak.
Jandarma Meslek Eğitimi önlisans
9295
programından mezun olmak
Tahribatsız Muayene önlisans
9211
programından mezun olmak.
Marina İşletme önlisans programından
9228
mezun olmak.
Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans
9229
programından mezun olmak.
Enerji Tesisleri İşletmeciliği önlisans
9230
programından mezun olmak.
Sanat önlisans programından mezun olmak.9261
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi önlisans
9278
programından mezun olmak.
14
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)
NİTELİK
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
KODU
3507
3509
3511
Elektromekanik Taşıyıcılar önlisans
programından mezun olmak.
Biyomedikal Bilimler önlisans
programından mezun olmak.
Mimarlık Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15
9284
9291
9328
15
Download

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS