RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Drùbež celá / Whole chicken
Whole chicken - class “A”
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
21100
211000
211010
211011
211012
211013
211014
211015
211016
211017
VL
TF
1000g/12ks
1100g/10ks
1200g/10ks
1300g/10ks
1400g/9ks
1500g/9ks
1600g/8ks
1700g/8ks
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
21500
215010
215011
215012
215013
215014
215015
215016
215017
PE nekalibr.
PE 1000g/12ks
PE 1100g/10ks
PE 1200g/10ks
PE 1300g/10ks
PE 1400g/9ks
PE 1500g/9ks
PE 1600g/8ks
PE 1700g/8ks
365
Slepice - tøída jakosti “A”
Whole hen - class “A”
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
23102
231020
231021
231022
231023
PE nekal.
PE 1000g/12ks
PE 1100g/10ks
PE 1200g/10ks
PE 1300g/10ks
365
KUØECÍ MASO
Kuøe celé - tøída jakosti “A”
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Drùbež dìlená / Chicken parts
Chicken breast caps
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
21124
211241
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
VL
TF
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
5
5
Kuøecí prsa s kostí bez kùže
Chicken breast caps with skin
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
211240
211242
211243
211244
TF
VL
MB OA
RB OA
5
5
7
7
215240
TF nekal. 7kg
365
Kuøecí prsní øízek
Chicken breast caps without skin
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
211134
211135
211136
211137
211138
211141
211143
VL 10kg
VAK
OA MB 2ks
OA MB 3ks
OA RB 6ks
VL
TF
5
7
7
7
7
5
5
215140
215141
215143
VAK 2000g / 6ks
TF 500g / 18ks
VAK 1000g / 10ks
365
KUØECÍ MASO
Kuøecí prsa s kostí a kùží
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Drùbež dìlená / Chicken parts
Chicken leg quarter
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
21117
211170
211171
211173
211174
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
TF
VL
RB OA
VAK
MB OA
zmrazené / deep frozen
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
5
5
7
7
7
21570
215701
215702
215703
215704
215705
215706
215707
215708
215709
TF nekal./cca 7kg
240g VL/12kg
260g VL/12kg
280g VL/12kg
300g VL/12kg
320g VL/12kg
340g VL/12kg
TF 600g/7,2kg
TF 700g/8,4kg
TF 500g/6,0kg
365
Kuøecí køídla
Poultry cuts
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
21157
211570
211571
211573
211574
TF
VL
RB OA
VAK
MB OA
5
5
7
7
7
21557
215570
TF /cca 7kg nekal.
TF 500g / 16ks
365
Kuøecí stehenní øízky
Chicken breast fillet
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
21118
211180
211181
211182
211183
TF
VL
VAK
MB OA
RB OA
5
5
7
7
7
21518
215180
215181
215182
215183
TF nekal. cca10kg
TF 500g / 18ks
VAK 2000g / 6ks
VL 10kg nekal.
VAK 1000g / 10ks
365
KUØECÍ MASO
Kuøecí ètvrtky
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Drùbež dìlená / Chicken parts
Chicken leg
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
21115
211150
211152
211157
211158
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
zmrazené / deep frozen
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
5
5
7
7
7
21515
215150
215151
215152
215153
215154
215155
215156
215157
215158
215159
TF / 12kg nekal.
VL 160g / 12kg
VL 180g / 12kg
VL 200g / 12kg
VL 220g / 12kg
VL 240g / 12kg
VL 260g / 12kg
VL 290g / 12kg
TF 500g / 6,5kg
TF 750g / 9,0kg
TF 600g / 7,8kg
365
TF
VL
VAK
MB OA
RB OA
Kuøecí stehno horní
Chicken thigh
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
21123
211230
211232
211233
211234
TF
VL
MB OA
RB OA
VAK
5
5
7
7
7
21523
215230
TF nekal. cca7kg
TF 500g/18ks
365
Kuøecí stehno spodní
Chicken drumstick
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
21122
211220
211221
211222
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
TF
VL
RB OA
MB OA
zmrazené / deep frozen
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
5
5
7
7
21522
215220
215221
215223
215224
215225
215226
215227
215228
215229
TF nekal. cca7kg
TF 500g / 18ks
VL 90g / 8kg
VL 120g / 8kg
VL 110g / 8kg
VL 100g / 8kg
VL 130g / 8kg
VL 150g / 8kg
VL 170g / 8kg
VL 200g / 8kg
365
KUØECÍ MASO
Kuøecí stehno
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Kuøecí droby / Giblets
Chicken gizzard
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
21120
211200
211203
211204
TF
VL
VL 5kg kal.
OA MB cca 300g
5
5
5
7
21520
215201
TF 500g/18ks
VAK 500g/18ks
365
Kuøecí srdce
Chicken hearts
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
21121
211210
211213
211214
TF
VL
VL 5 kg kal.
MB OA
5
5
5
7
21521
215211
TF 500g/18ks
VAK 500g/18ks
365
Kuøecí játra
Chicken liver
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
21119
211190
211193
211194
TF nekal.
VL
VL 5kg kal.
OA MB 300g
5
5
5
7
21519
215191
215192
VL nekal.cca 10kg
TF 500g/18ks
VAK 500g/18ks
365
KUØECÍ MASO
Kuøecí žaludky
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Kuøecí droby / Giblets
Chicken necks
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
21111
211110
211111
211113
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
TF nekal.
VL nekal.
OA MB
VL 5kg kal.
zmrazené / deep frozen
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
5
5
7
5
21511
215110
TF nekal. cca9kg
TF 500g/18ks
365
KUØECÍ MASO
Kuøecí krky
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Kuøecí polotovary
Kuøecí roláda plnìná
Chicken jelly-roll stuffed
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
24200
TF/OA
7
242000
TF nekal. cca 9kg
365
Kuøecí smìs na pánev
Chicken mix on saucepan
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
24207
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
500g kelímek
(pot)
zmrazené / deep frozen
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
7
242070
Trvanlivost
BALENÍ/KS
(dny)
BOX/PIECE
durability
(cca kg)
(days)
500g/12ks kelímek
365
(pots)
Kuøecí špíz
Skewer
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
24208
TF/OA
7
242080
TF nekal. cca 9kg
365
KUØECÍ MASO
Chicken half-finished products
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Kuøecí polotovary
Kuøecí horní stehno koøenìné
Spiced chicken thigh
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
24204
TF/OA
7
242040
TF nekal. cca 9kg
365
Kuøecí spodní stehno koøenìné
Spiced chicken drumstick
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
24203
TF/OA
7
242030
TF nekal. cca 9kg
365
KUØECÍ MASO
Chicken half-finished products
RABBIT
Trhový Štìpánov
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
WWW.RABBIT.CZ
Kuøecí polotovary
Kuøecí mls
Chicken nicy
chlazené / èerstvé / chilled
zmrazené / deep frozen
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
24206
TF/OA
7
242060
TF nekal. cca 9kg
365
Kuøecí závitek plnìný
Chicken twist stuffed
chlazené / èerstvé / chilled
Položka
Article
24201
BALENÍ/KS
BOX/PIECE
(cca kg)
TF/OA
zmrazené / deep frozen
Trvanlivost
(dny)
durability
(days)
Položka
Article
7
242010
Trvanlivost
BALENÍ/KS
(dny)
BOX/PIECE
durability
(cca kg)
(days)
TF nekal. cca 9kg
365
KUØECÍ MASO
Chicken half-finished products
RABBIT
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.
Trhový Štìpánov
Provoz Jevíèko
Provoz Hroznìtín
Provoz Kasejovice
tel.: 318 922 138,139,137,133
fax: 318 922 149
tel./fax: 461 550 902, tel.: 461 550 911
tel./fax:353 618 123, tel.: 353 618 124
tel./fax: 371 595 679
WWW.RABBIT.CZ
KUØECÍ MASO
Download

K U Ř E C Í M A S O RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV as