Pracovní list Z61: Přírodní zvláštnosti a anomálie Evropy
Spojte do trojic a poté zakreslete do mapy:
Reykjavík
nejdelší řeka
Longyearbyn
nejvyšší teplota
Beerenberg
nejvyšší hora
Nice
největší NP
jih Grónska
nejsevernější sopka
Mt. Blanc
nejsevernější hl. město
delta Volhy
nejvyšší srážky
Volha
nejníže položené místo
Crkvice
nejnižší teplota
Sevilla
nejsevernější sídlo nad 1000 obyv.
Usť-Cilma
nejvyšší vodopád
Jugyd Va
nejsevernější výskyt stromů
Surtsey
nejsevernější výskyt palem
Vinnufossen
nejmladší ostrov
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
48°C
3531 km
43°s.š.
19 265 km2
4808 m n. m.
860 m
-69°C
2040
64°s.š.
168 mm
71°s.š.
cca 61 – 62°s.š.
4623 mm
-28 m
útvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
prales
tajga
tundra
fjord
ledovec
delta
estuárium
kaňon
čedičové varhany
sopky
gejzíry
vodopády
polder
pusta
meseta
průplav
kanály
pánev
endo/exo
příklad
útvar
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
endo/exo
Příklad
šelf
glen
bažina
parovina/štít
kaledonské vrásnění
hercynské vrásnění
alpínské vrásnění
zalednění Evropy
jeskyně
propasti
macchie
polo/poušť
stepní jezero
kosa
zlomy
duny/nepravé duny
opice
zubr
Ke každému z pojmů napište,
kterými silami byl vytvořen. U
exogenních sil odpovězte co
nejpřesněji. Ke každému pojmu
doplňte příklad (název)a zakreslete
do mapy Evropy (číslicí). U zvířat
stačí místo výskytu.
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Odtokové režimy řek
Nalevo jsou dva různé odtokové
režimy evropských veletoků.
Poznejte, který patří Rýnu a
který Volze. Pro zpřesnění:
diagram Volhy je z Astrachaně,
diagram Rýna je z německo nizozemské hranice.
Které faktory ovlivňují odtokový
režim? Jak se může lišit režim na
různých místech toku?
Klimadiagramy
Ke každému klimatickému diagramu přiřaďte
jedno z měst z nabídky Berlín, Cork (Irská
republika), Sofia.
Podle jakých ukazatelů se rozhodnete?
Co vypovídá o míře oceanity a kontinentality
klimatu?
Kde je největší teplotní a srážková amplituda?
Kde je nejnižší srážkový úhrn?
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Ke každé barvě přiřaďte správný vegetační pás, na výběr máte z následujících: 1) smíšený les
oceánského podnebí, 2) smíšený les přechodného podnebí, 3) smíšený les kontinentálního podnebí,
4) středomořský les, 5) středomořské křoviny, 6) horské lesy a louky, 7) tajga (jehličnatý les chladného
mírného pásu), 8) tundra, 9) step, 10) polopoušť. Do mapy k jednotlivým typům přírodní krajiny
doplňte číslo.
Klima Evropy:
Z nabídky
vpravo
přiřaďte
k oblastem
správný typ
podnebí
1 – Chladné mírné
2 – Kontinentální
3 – Stepní
4 – Středomořské
5 – Arktické (polární)
6 – Oceánské
7 – Klima velehor
Tmavě hnědé Turecko vynechejte.
Pozor – jde jen o jednu z několika
používaných klasifikací klimatu. Ke
každé oblasti dopište číslici.
Jaké faktory podmiňují klima?
Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Download

Pracovní list Z61: Přírodní zvláštnosti a anomálie Evropy Spojte do