903/37
903/36
872/2
874/6
LEGENDA :
890/2
903/35
872/27
890/1
806/755
Y=737400m
903/39
X=1043920m
A / HLAVNÍ OSA PARKU S KASKÁDAMI
B / VRCHOLOVÁ PROMENÁDA
(BOSKETOVÁ ČTYŘŘADÁ ALEJ)
C / VYHLÍDKOVÁ TERASA S PERGOLAMI
A DĚTSKÝMI ATRAKCEMI
D / DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A AKTIVITY
HP0 STÁVAJÍCÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
HP1 VODNÍ HERNÍ PRVKY
HP2 VODNÍ LES
HP3 HOUPAČKY
HP4 SÍŤOVÁ PROLÉZAČKA
HP5 HOUPAČKY
HP6 AKUSTICKÉ HERNÍ PRVKY
HP7 HERNÍ PRVKY PRO SENIORY
HP8 HERNÍ PRVKY PRO PSY
HP9 ZIMNÍ SPORTY
HP10 HŘIŠTĚ PRO PETANQUE
E / STÁVAJÍCÍ OPLOCENÝ POZEMEK
(SLZ) S OBJEKTEM ÚDRŽBY
F / FONTÁNA OKO, VRCHOLOVÁ TERASA
G / ODPOČÍVADLO S PÍTKEM
H / HERNÍ LOUKY
J / SALLA TERRENA
K / VEŘEJNÉ WC
L / POBYTOVÉ LOUKY
M/ AMFITEATR S PODIEM
N / JIŽNÍ VSTUP DO PARKU S FONTÁNOU
A PÍTKEM
O / REVITALIZOVANÝ STÁVAJÍCÍ DĚTSKÝ
CYKLISTICKÝ OKRUH
P / NAVRHOVANÝ DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ OKRUH
ZVLNĚNÁ OSMIČKA
Q / VOLNÉ VÝBĚHY PSŮ
R / ROZŠÍŘENÍ OBVODOVÉ CESTY O
MLATOVOU PLOCHU S LAVIČKAMI
S / STÁVAJÍCÍ PÁTEŘNÍ CESTA
T / VÝCHODNÍ VSTUP S BOSKETEM
U / OBVODOVÁ CESTA S DVOUŘADOU ALEJÍ
V / MANIPULAČNÍ PLOCHA
X / VSAKOVACÍ POLDR
Y / NÁMĚSTÍ S PLASTIKOU A PÍTKEM
903/38
890/6
890/15
871/2
AR
Y=737340m
U
CI
HO
890/3
X=1043940m
M
U
890/16
V
905/1
905/4
909/5
H
UNIVERZITNÍ
872/31
906/3
E
870/1
872/1
P
806/472
938/1
906/1
906/9
906/5
905/3
906/6
906/7
906/11
MA
806/473
872/30
P
LE
L
HP7
ŠI
CK
906/10
906/8
Á
906/12
906/2
HP3
HP7
H
U
HP3
HP5
F
HP5
J
P
X=1044020m
943/1
908
Y=737540m
872/32
890/7
Y=737140m
865
HP1
U
406/2
405/2
X=1044020m
406/1
410/2
405/1
HP5
K
415/1
HP4
P
HP1
943/2
405/3
410/1
414
404/1
HP5
864/5
L
B
HP8
HP8
403
407
408
HP3
L
HP1
A
HP6
HP5
409
HP6
HP6
HP8
C
HP6 HP5 HP6
C
HP6
HP5
420/3
806/757
T
L
HP6
S
HP1
HP2
402
H
806/851
HP7
806/18
P
Q
419/1
HP6
HP6
872/33
419/2
Q
HP1
HP9
KR
412
C
HP3
U
411
806/775
L
BU
415/2
413
404/2
HP2
Y=737120m
P
M
G
X=1044100m
O
Y
L
806/140
806/141
806/142
806/143
HP10
S
382/2
382/1
387
389
BYDŽOVS
L
KÉHO
HP8
388
383/3
390
381
383/2
806/572
CE
O
E
RH
N
K
IC
Á
806/567
383/1
376
384/3
374
Y=737500m
HP0
X=1044140m
384/1
806/271
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
380/2
R
A
806/270
384/2
375
373
806/190
806/189
806/188
DLÁŽDĚNÉ PLOCHY Z ŘEZANÉHO KAMENE
380/1
806/570
806/346
806/191
O
DLÁŽDĚNÉ PLOCHY Z KAMENNÝCH ODSEKŮ
944/1
806/306
TROILOVA
806/347
328/2
MLATOVÉ CESTY, DRŤ TŘEBNUŠKA
806/357
327
806/824
806/56
335
336/2
ASFALTOVÉ CESTY
340/2
342
806/148
806/151
806/150
328/1
806/149
ZVLNĚNÉ DĚTSKÉ CYKLISTICKÉ OKRUHY
336/1
806/510
340/1
343
806/273
DŘEVĚNÉ PALUBY
329
806/345
806/256
806/568
324/1
806/257
CH
806/267
OT
Ň
OU
S
325/1
KÁ
806/511
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
842/4
806/566
354/2
806/255
356/3
354/3
352/2
352/3
356/2
339
341/1
345
842/1
326/1
806/254
320
806/281
X
806/266
326/2
350
324/2
325/2
348/1
STÁVAJÍCÍ STROMY
338
341/2
806/253
806/341
354/1
352/1
356/1
806/252
355
348/2
349
351
344
353
806/55
806/54
806/53
806/52
968
NAVRHOVANÉ STROMY
806/488
842/2
842/3
NAVRHOVANÉ ČERVENOLISTÉ STROMY
Y=737320m
Y=737380m
N
X=1044240m
X=1044240m
KÁRANSKÁ
806/239
806/344
KEŘOVÉ POROSTY
806/236
806/238
806/83
TRAVNATÉ PLOCHY
806/237
806/164
806/249
806/86
806/85
806/168
806/65
VODNÍ PLOCHY
806/84
806/167
806/166
806/165
806/245
806/235
LAVIČKY
806/171
806/170
806/169
806/180
806/68
VSTUPY DO PARKU
806/67
806/66
806/329
806/303
806/87
806/454
VJEZDY DO PARKU
806/234
806/233
806/556
806/206
806/98
806/232
806/230
806/244
806/243
806/304
806/555
967
806/144
806/101
806/100
806/340
806/99
Download

Mapa ke stažení (PDF, 1,9 MB)