Obor
Umístění
01. matematika a
statistika
1. místo
Michal Outrata
Využití matematické analýzi v praxi
Gymnázium
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
1. místo
Tomáš Bárta
Patrik Urban
Určení reálné struktury kovů po moderních
metodách úpravy povrchu
Gymnázium
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
2. místo
Filip Šedivý
Uzel
Simulace pohybu v gravitačním poli
Gymnázium
Arabská 14, 160 00 Praha
3. místo
Vojtěch Nižňanský
Sbírka řešených uzavřených úloh z fyziky
hmotného bodu a tuhého tělesa
Mensa gymnázium
Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6
4. místo
Filip Němec
Reproduktory
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Ohradní 55, 140 00 Praha 4
5. místo
Patrik Weiss
Raketové motory
Gymnázium
Botičská 424/1, 128 01 Praha 2
1. místo
David Šlechta
Asymetrická transfer hydrogenace jako cenný Gymnázium
pomocník při syntéze léčiv
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
2. místo
Ludmila Chrástecká
Kreatinin
Gymnázium
Botičská 424/1, 128 01 Praha 2
3. místo
Martin Šilhavík
Zeolity skupiny MWW, jejich syntéza a
charakterizace
SPŠST
Panská, 3, 110 00 Praha 1
4. místo
Štěpán Flieger
Biodegradovatelné hydrogely pro regeneraci Masarykova střední škola chemická
měkkých tkání
Křemencova 12/179, 116 28 Praha
5. místo
Andrea Vrtílková
Příprava diagnostického proužku jako
nástroje personalizované medicíny
6. místo
Marie Plasová
Fotokatalytická aktivita TiO2 filmů v plynné a Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.
kapalné fázi
Pštrossova 13/203, 11000 Praha 1
7. místo
Vojtěch Vaněček
Vliv UV záření na biologickou činnost enzymů
SPŠST
Panská, 3, 110 00 Praha 1
8. místo
Tomáš Moos
Fotochemická příprava YBCO
SPŠST
Panská, 3, 110 00 Praha 1
02. fyzika
03. chemie
Jméno a příjmení
Matěj
Název práce
Škola
Gymnázium
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
Miroslav Fokt
SEPARACE URANU Z PŘÍRODNÍCH VOD
SPŠST
Panská, 3, 110 00 Praha 1
10. místo
Miroslav Brabenec
Mezoporézní materiály pro adsorbci CO2
SPŠST
Panská, 3, 110 00 Praha 1
11. místo
Jan Šaršoun
Klára Prokopová
Voltametrické stanovení 9-nitroantracenu
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12/179, 116 28 Praha
1. místo
Dorota Belvončíková
Kvantitativní a kvalitativní stanovení
mikroorganizmů na pracovních plochách a
podlaze ve školní třídě
Gymnázium
Botičská 1, 128 01 Praha
2. místo
Barbora Holadová
Jana Tomešová
Přítomnost koliformních bakterií ve vnějším
prostředí
Gymnázium
Voděradská 2, 100 00 Praha
3. místo
Veronika Rudolfová
Spánek, látky spánek ovlivňující
Gymnázium
Voděradská 2, 100 00 Praha
4. místo
Tereza Kustošová
Různé metody studia kosterních zbytků z
mladší doby bronzové
Gymnázium
Botičská 424/1, 128 01 Praha 2
1. místo
Michal Šimčík
Dodržování zásad zdravého životního stylu
studentů SZS
Střední zdravotnická škola
Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10
2. místo
Veronika Vimmrová
Sutura incisiva
Gymnázium
Botičská 424/1, 128 01 Praha 2
3. místo
Alena Brukhnová
Turnerův syndrom
Gymnázium
Botičská 424/1, 128 01 Praha 2
4. místo
Kateřina Marešová
1. místo
Albert Damaška
2. místo
Jana Havlíková
Jan Rech
3. místo
Martin Flaks
Jan Kulendík
Jiří Wildt
9. místo
04. biologie
06. zdravotnictví
08. ochrana a tvorba
životního prostředí
Produkce pyoverdinů a projevy rezistence v Gymnázium
závislosti na množství železa v půdě u
Botičská 424/1, 128 01 Praha 2
pseudomonád
Brouci z čeledi mandelinkovitých (Coleoptera: Gymnázium Jana Nerudy
Chrysomelidae) lokality Hůrka v Hluboké nad Hellichova 3, 118 00 Praha 1
Vltavou
ANALÝZA VOD - ANALYTICKÉ STANOVENÍ
SPŠST
IBUPROFENU
Panská 3, 110 00 Praha 1
Srovnání výsledků měření znečistění vody na VOŠ stavební a SPŠ stavební
Sázavě z dreisseny a sedimentu
Dušní 17, 110 00 Praha 1
09. strojírenství,
hutnictví, doprava a
průmyslový design
10. elektrotechnika,
elektronika a
telekomunikace
11. stavebnictví,
architektura a design
interiérů
12. tvorba učebních
pomůcek, didaktická
technologie
1. místo
Vojtěch Zídek
Red Killer
Gymnázium
Arabská 14, 160 00 Praha
1. místo
Matěj Klíma
Model inteligentního domu
Soukromé gymnázium Altis
Dopplerova 351, 109 00 Praha
2. místo
David Mareš
Samočinná solární elektrárna
SPŠE
V Úžlabině, 100 00 Praha 10
3. místo
Jan Bayer
Univerzální přístroj k určování a měření času
Gymnázium
Arabská 14, 160 00 Praha
4. místo
Lukáš Žídek
Řízení výrobního procesu
SPŠE
V Úžlabině, 100 00 Praha 10
1. místo
Josef Zach
Služebna HZS
SPŠS Josefa Gočára
Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Praha 4
2. místo
Tereza Čermáková
Biotektura
Waldorfské lyceum
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
3. místo
Martin Petřík
Bezbariérové projektování staveb se
vzorovým projektem
VOŠ stavební a SPŠ stavební
Dušní 17, 110 00 Praha 1
4. místo
Vít Kodeš
Studie školní budovy
VOŠ stavební a SPŠ stavební
Dušní 17, 110 00 Praha 1
5. místo
Vladimír Krpec
Sekundární využití cihlářské hlíny
SPŠS Josefa Gočára
Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Praha 4
1. místo
Richard Vaněk
Simplifying Language of English Book Zjednodušování jazyka anglické Knihy
SG ALTIS
Dopplerova 351, 109 00 Praha Petrovice
2. místo
Vladimír Šindler
Model MVE Troja
VOŠ stavební a SPŠ stavební
Dušní 17, 110 00 Praha 1
3. místo
Pavel Sochor
Michael Tůma
Ocelová plošina - návrh nosných prvků
VOŠ stavební a SPŠ stavební
Dušní 17, 110 00 Praha 1
4. místo
Matouš Rukavička
Do Vu Minh
Fullereny
SPŠST
Panská 3, 110 00 Praha 1
13. ekonomika a
řízení
1. místo
Evžen Korec
Dopady realitní krize na společnost EKOSPOL SG ALTIS
a objasnění úspěchu její podnikatelské
Dopplerova 351, 110 00 Praha 10 strategie
Petrovice
2. místo
Stefanie Rácová
Burza cenných papírů, a. s.
1. místo
Kateřina Luková
2. místo
Klára Šmejkalová
Rozštěp patra, jeho důledky a aspekty
ovlivňující průběh a výsledky logopedické
terapie
Nevědomí podle C. G. Junga
3. místo
Kristýna Immerová
Závislost na MMORPG
Gymnázium
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha
Integrace dětí s poruchou autistického
spektra
Křasťanské gymnázium
Kozinova 1000, 102 00 Praha 10
14. pedagogika,
4. místo Markéta Sookyová
psychologie,
sociologie a
problematika volného 5. - 8. místo Daniel Res
času
15. teorie kultury,
umění a umělecké
tvorby
16. historie
Českoslovanská akademie obchodní
Resslova 5, 120 00 Praha 2
Gymnázium
Botičská 1, 128 01 Praha 2
Trojské gymnázium s.r.o.
Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja
Chování člověka v boji a psychologie velení a AG Štěpánská
řízení
Štěpánská 22, 110 00 Praha 1
5. - 8. místo Tereza Šmejcká
Autismus a ostatní poruchy autistického
spektra
Gymnázium
Nad Alejí, 1952, 16200 Praha 6
5. - 8. místo Gabriela Sedláčková
Sourozenecké konstelace
Gymnázium
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
5. - 8. místo Karolína Vernerová
Povinná sexuální výchova v českých školách
Gymnázium
Nad Alejí 1952, 162 00 Praha
1. místo
Markéta Frydecká
Žena jako fenomén literatury - Margaret
Atwoodová
Gymnázium
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha
2. místo
Anna Šalandová
A-la-Mode
SOŠ Waldorfské lyceum
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
1. místo
Lukáš Straňák
Sebeupálení jako forma politického protestu
Mensa gymnázium
Španielova, 19, 163 00 Praha 6 - Řepy
2. místo
Václav Šustr
Život P. Víta Václava Marečka, O.S.A. Řeholník 20. století
Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská
36, 110 00 Praha 1
16. historie
17. filozofie,
politologie a ostatní
humanitní a
společenskovědní
obory
Vincenc Dvořák (1848-1922)
Gymnázium ALTIS
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10
Islámské právo šarí´a
Gymnázium Elišky Krásnohorské Ohradní
55/111, 140 00 Praha 4
Martin Nedoma
Podíl tajných služeb na 11. září
Karlínské gymnázium
Pernerova 25, 186 00 Praha 8
3. místo
Kristýna Flutková
Indický ekonomický boom
Gymnázium Praha 9
Chodovická 2250, 19 300 Praha
1. místo
Matěj Zajíc
Naim Ashhab
Earl
Gymnázium
Arabská 14, 160 00 Praha
2. místo
Jiří Fiedler
A+
Gymnázium
Arabská 14, 160 00 Praha
3. místo
Michal Šindelář
Bar Code Reader
Gymnázium
Arabská 14, 160 00 Praha
4. místo
Cyril Černý
AnimeBrowser
Gymnázium
Arabská 14, 160 00 Praha
3. místo
Filip Jelínek
1. místo
Petr Pospíšil
Havlíček
2. místo
Jan
18. Informatika
VYSVĚTLIVKY:
Práce postupující do celostátního kola SOČ
Práce navrženy k postupu do celostátního
kola SOČ - poslední květnový týden bude
oznámen studentům výsledek licitační porady
Download

Výsledková listina.