Písmenná křížovka s vepsanou legendou
Tajenkou je opět aforismus Jozefa Páleníka
a opět ve slovenštině. Její 4. díl (7) je skrytý.
Skrytý díl tajenky vypište a vyznačte v obrazci
nebo uveďte způsob skrytí!
ten, kterého všichni
otloukají
závěrečné
představení
(sloven.)
zadek
dareba
olejan
anglický
přímý úder
pryskyřice
krevní
výron
vousátko
jedn. síly
větru
1 501 (řím.
číslicemi)
klam
stát
tanec
rozedrat
síto
slzný plyn
sekvence
období
drobné
mráčky
hlupák
(sloven.)
hind. bohyně smrti
šalba
planetka
kúšitský
španělská
polévka
jazyk
zn. gramofon. desek
šumavská
hora
neohrožený silák
číslo v římských čísl.
kostkovaná látka
koření
alkohol
gumový
sídlo
trofej
člun
v Súdánu
sídlo
jméno
v Turecku
zploštělá
ryba
starořecký
zhýralec
příkrá
stráň
švédský
podnik v
Adamově
kód letiště
Omak
setnina
atlet
SPZ
Opavy
koření
mexické
úvod
platidlo
Heyerdahlův člun
jméno souhlásky r
1
3
nerosty
menší
těleso
sluneční
soustavy
planetka
bohyně
výtka
druh
egyptská
duše člověka a boha
oromská
psa
akvarijní
tableta
angl. zkr.
z oblasti
dopravy
dusíkatý
indiánská
rybka
slovo
pro písek
tetřeva
africký
egypt. bůh
země
buvola
somálské
hlas
lašský
konopí
prodejna
hmota v roztav. stavu
opička
sifon
dom. žen.
jméno
chem. zn.
kov. prvku
kůň
tumáte
z kola
k bednění
viďte
načepovat
usměvavý
člověk
spadnout
Alur
tkát na
náš bývalý
basketbal. zahraničUrban
ním zaří- (domácky)
reprezení
zentant
vlas
koště
náhrobek
český
opar
SPZ
okresu
Louny
revers
román
planetka
spisovatel
deska
zpracovatel kovů
(sloven.)
brouk
věč. sněhu
vojenská
ostravská
rocková
skupina
ze 60. let
4 (řím.
číslicemi)
indický
v oblasti
lehce
imunitní
systém
(zkr.)
ometené
kotlinka
pentle
tvrz
nezkušený
začátečník
cyklotrial
pták
dlouhý
sůl kysekop proveliny
dený
močové
v tísni
Londonův
jméno rež.
Odžagova
citoslovce
vrčení
stepní
nedokonale spálená látka
bolest
v uchu
admirál
prvohor
64
město v
Čechách
(sloven.)
americký
prozaik
řadová
bílá krycí barva
prvek (druhá část
složenin)
šelma
lukostřelec USA
citoslovce
měsíce
menší přežvýkavec
kotalit
zařízení
na chov
včel
(sloven.)
den
mayského
uhlovodík
zlý člověk
(sloven.)
dom. žen.
jméno
celní kód
Lesotha
městský
notábl
v osmanské říši
2
číslovka
výzva
k tichu
operační
sál
večerka
nasycený
uhlovodík
Jeden výraz je vepsán rébusově.
Pomůcka: Art, Ezr, Rasim.
Autor:
Jiří Sýkora
divadelní
hra popisující cestu našeho
avantgardního
divadla
sněžný muž
(sloven.)
Dům armády (zkr.)
Download

zadání ve formátu PDF