Skříně Ex/EMC
Skříně Ex
Nerez ocel..................................................................................................198
Plast...........................................................................................................199
Skříně EMC
Koncepce EMC firmy Rittal .......................................................................200
Systémy řadových skříní TS 8 EMC ..........................................................200
Vany Ripac Vario EMC ..............................................................................200
E-boxy EB EMC.........................................................................................201
Kompaktní rozváděčové skříně AE EMC...................................................201
Upozornění:
Všechny skříně TS 8 připravené pro vnitřní přetlak v prostorách
s nebezpečím výbuchu (Ex) na vyžádání.
197
Skříně Ex
Systémové příslušenství strana 537
Materiál:
Skříň:
nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt resp. dveře:
nerez ocel 1.4301 (AISI 304),
po obvodu pěnové silikonové
těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Povrchová úprava:
Skříň: jemně zbroušený
povrch, zrnitost 240
Montážní deska:
pozinkovaná
Certifikáty:
Skříň s krytem:
PTB 03 ATEX 1013U
IEC Ex PTB 09.0033U
F
T
B
Stupeň krytí:
IP 66 dle normy EN 60 529
G
Skříň s dveřmi:
PTB 02 ATEX 1082U
IEC Ex PTB 09.0035U
Certifikáty:
ATEX
IEC
Rozsah dodávky:
Skříň
Kryt resp. dveře
Montážní deska
(pouze u skříně s dveřmi)
H
Oblast použití:
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22
podle 94/9/ES
Rozsah teploty okolního
prostředí: – 30°C až +80°C
Stupeň krytí proti vznícení
podle EN 60 079: ochrana
přístrojů na základě zvýšené
bezpečnosti, ochrana
přístrojů pomocí skříně
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Nerez ocel, s našroubovaným krytem
Šířka (B) mm
Výška (H) mm
Hloubka (T) mm
Obj. č. KEL
Balení
1 ks
150
150
200
200
300
150
300
200
300
300
400
200
80
9301.000
80
9303.000
80
9302.000
80
9304.000
120
9306.000
120
9305.000
1,3
1,8
1,8
2,4
3,9
3,6
Hmotnost (kg)
Příslušenství
Montážní desky
Držák pro upevnění na stěně1)
Nosné lišty TS 35/7,5
Uzemňovací vodiče
Strana
1560.700
1562.700
1561.700
1563.700
1567.700
1564.700
631
4 ks
1594.000
1594.000
1594.000
1594.000
1594.000
1594.000
627
10 ks
2314.000
2315.000
2316.000
2316.000
viz strana 689
2316.000
2317.000
655
380
380
600
760
760
760
800
1000
Nerez ocel, s dveřmi se závěsy
Šířka (B) mm
Výška (H) mm
Balení
200
300
300
380
380
300
380
600
600
600
Hloubka (T) mm
155
210
155
210
210
210
210
300
300
Šířka montážní desky (F) mm
162
334
334
334
334
549
549
704
739
Výška montážní desky (G) mm
Obj. č. KEL
275
9401.600
275
9409.600
275
9402.600
355
9403.600
570
9404.600
570
9405.600
730
9406.600
730
9407.600
955
9408.600
1 ks
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou
typu „Doppelbart“
Hmotnost (kg)
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3,8
7,7
7,4
9,7
13,3
15,6
22,3
30,5
36,3
Strana
Příslušenství
Držák pro upevnění na stěně1)
4 ks
2433.000
2433.000
2433.000
2433.000
2433.000
2433.000
2433.000
2433.000
2433.000
627
Nosné lišty TS 35/7,5
Lišty pro montáž vnitřního vybavení
10 ks
4 ks
2315.000
–
2316.000
2373.210
–
–
–
2373.210
–
2373.210
2319.000
2373.210
2319.000
2373.210
–
2373.300
–
2373.300
655
647
Montážní děrovaná lišta
Uzemňovací vodiče
20 ks
–
2310.038
–
2310.038
–
viz strana 689
–
–
–
–
615
1)
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
198
Rittal Katalog 33/Rozváděče
Skříně Ex
Systémové příslušenství strana 537
Stupeň krytí:
IP 66 dle normy EN 60 529
F
Certifikáty:
ATEX
IEC
Rozsah dodávky:
Skříň
Dveře
Montážní deska.
T
B
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
G
Materiál:
Skříň: nenasycený polyester
zesílený skelnými vlákny
(GFK), povrchový odpor:
< 109 :
Dveře: nenasycený polyester
zesílený skelnými vlákny
(GFK), povrchový odpor:
< 109 :, silikonové pěnové
těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový
plech, pozinkovaný
Certifikáty:
PTB 03 ATEX 1011U
IEC Ex PTB 10.0011U
Barva:
RAL 9011
H
Oblast použití:
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22
podle 94/9/ES
Rozsah teploty okolního
prostředí: –30°C až +80°C
Stupeň krytí proti vznícení
podle EN 60 079.
Plast
Šířka (B) mm
Výška (H) mm
Balení
Hloubka (T) mm
Šířka montážní desky (F) mm
Výška montážní desky (G) mm
Obj. č. KEL
1 ks
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou
typu „Doppelbart“
3bodový tyčový uzávěr
Hmotnost (kg)
200
300
250
350
300
400
400
400
400
600
500
500
600
600
600
800
800
1000
150
145
150
195
200
245
200
345
200
345
300
417
200
545
300
517
300
717
250
9201.600
300
9202.600
350
9203.600
350
9204.600
550
9205.600
450
9207.600
550
9206.600
750
9208.600
950
9209.600
1
1
2
2
2
2
2
–
–
–
3,7
–
4,6
–
6,0
–
6,5
–
11,5
–
12,9
–
15,9
n
24,3
n
39,0
Strana
Příslušenství
Držák pro upevnění na stěnu
4 ks
9266.000
9266.000
9266.000
9266.000
9266.000
9266.000
9266.000
9266.000
9266.000
628
Nalisované matice M6
Přestavení hloubky montážní desky
20 ks
4 ks
1482.000
1481.000
1482.000
1481.000
1482.000
1481.000
1482.000
1481.000
1482.000
1481.000
1482.000
1491.000
1482.000
1481.000
1482.000
1491.000
1482.000
1491.000
666
634
Nosné lišty
viz strana 654
Uzemňovací vodiče
viz strana 689
Kabelový kanál
viz strana 715
Rittal Katalog 33/Rozváděče
199
Skříně EMC
Koncepce EMC firmy Rittal
Firma Rittal má vynikající nezbytné předpoklady
pro výrobu skříní s konfigurací splňující podmínky
EMC v podobě svých standardních oceloplechových skříní, EMC stíněných skříní a praktickém
sortimentu EMC příslušenství.
Ať již jde o vyrovnání všech částí standardní skříně
na stejný potenciál kvůli vzájemnému ovlivňování
vodičů, nebo o potlačení vysokofrekvenčních
elektromagnetických polí, vše je v daném případě
aplikace možné.
U EMC rozváděčových skříní s vysokým stínicím
účinkem od firmy Rittal se dosahuje díky vrstvě
ze slitiny hliníku a zinku na kovových povrchových
plochách ve spojení s EMC těsněními, které vykazují nízký odpor a velmi dobré hodnoty útlumu,
zajímavého poměru mezi cenou a užitnou hodnotou.
Systémy řadových skříní TS 8
EMC
Materiál:
Dveře: ocelový plech s vrstvou z hliníku a zinku,
2,0 mm
Zadní stěna: ocelový plech s vrstvou z hliníku
a zinku, 1,5 mm
Montážní deska: ocelový plech s vrstvou ze
zinku, 3,0 mm
Povrchová úprava:
Rámová konstrukce, dveře, zadní stěna a
střešní plech: zvenku s nátěrem a na vnitřní
straně bez nátěru
Barva:
RAL 7035
Prázdné skříně a mechanické součásti příslušenství nepodléhají evropské směrnici o EMC a
německému zákonu o elektromagnetické kompatibilitě.
Díky základní konstrukci v kombinaci s kovovým
tělesem skříně zajišťují již standardní skříně dobré
stínění proti elektrickým polím, jehož úroveň je pro
mnohé aplikace dostatečná.
Velké skříně konstrukční řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtu.
Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma
Rittal skříň TS 8 v provedení certifikovaném VDE
ve vysokém stupni vysokofrekvenčního odstínění.
Tato koncepce stínění je aplikována i na jiných
platformách skříně.
Další informace k tématu EMC naleznete na internetové adrese www.rittal.com.
Obj. č. TS
TS
TS
skříně
bočnice
Šířka
mm
Výška
mm
Hloubka
mm
800
2000
600
8806.750
8106.750
800
2000
800
8808.750
8108.750
Upozornění:
Jiné rozměry na vyžádání.
Je třeba ještě
přiobjednat:
EMC těsnění pro řadové spojení skříní
TS 8800.690, viz strana 688,
u řadově propojených skříní.
Stupeň krytí:
IP 55 dle normy EN 60 529
Provedení EMC („vysoký VF útlum“)
bylo certifikováno VDE.
Rozsah dodávky:
Rámová konstrukce skříně s dveřmi
Zadní stěna a střešní plech lze odšroubovat
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
4 transportní oka, namontovaná
Montážní deska
Podlahové plechy, třídílné
EMC vany Ripac Vario
Systém van Ripac Vario EMC byl vyvinut s ohledem na aspekty elektromagnetické kompatibility.
Vany mají vodivý povrch a jsou vybaveny EMC
komponenty, jako jsou pružiny a profily.
Technické údaje:
Celková hloubka:
245, 285, 305, 345, 405 mm
Vestavná šířka: 84 TE
Výška: 3 U, 6 U
Zkoušky:
Zkoušeno s ohledem na odolnost proti vibracím
a nárazům dle IEC 61 587-1 na bázi:
IEC 600-68-2-6 zkouška Fc
IEC 600-68-2-27 zkouška Ea
200
Normy:
Základem van Ripac Vario jsou rozměry systému
dle IEC 60 297-3, -101, -102, -103.
Materiál:
Bočnice: 2,5 mm hliník
Příruba a spojovací lišty: hliníkový protlačovaný
profil
Krycí plechy: hliník
Povrchová úprava:
Chromátované
Upozornění:
Další informace,
viz strana 217.
Rittal Katalog 33/Rozváděče
Skříně EMC
E-boxy EB EMC
Materiál:
Ocelový plech s vrstvou z hliníku a zinku
Povrchová úprava:
Na vnější straně s práškovým nástřikem
Vnitřní plochy kovově lesklé
Barva:
RAL 7035
Stupeň krytí:
IP 55 dle normy EN 60 529
Provedení EMC („vysoký VF útlum“)
bylo certifikováno VDE.
Upozornění:
Všechny velikosti na vyžádání.
EMC kompaktní rozváděčové
skříně AE
Materiál:
Ocelový plech s vrstvou z hliníku a zinku
Povrchová úprava:
Na vnější straně s práškovým nástřikem
Vnitřní plochy kovově lesklé
Barva:
RAL 7035
Stupeň krytí:
IP 55 dle normy EN 60 529
Provedení EMC („vysoký VF útlum“)
bylo certifikováno VDE.
Upozornění:
Všechny velikosti na vyžádání.
Certifikáty:
Naleznete na internetu.
Rittal Katalog 33/Rozváděče
201
Download

Skříně Ex/EMC