Download

Jednostranně natíraný karton o vysoké bělosti a hladkosti s bílou