ODPOVĚDI NA DOTAZY SOUTĚŽÍCÍCH
k veřejné, architektonické, projektové soutěži:
„REKONSTRUKCE BÝVALÉ HOSPODY SE SÁLEM MÁSLOVICÍCH“
VYHLAŠOVATEL
Název/Jméno:OBEC MÁSLOVICE
Sídlo/Adresa:Pražská 18, 250 69 Máslovice
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:ing. Vladimíra Sýkorová
Tel/fax: 220940481, 724 191 246
E-mail: [email protected]
IČ:00240443
Porota výše uvedené soutěže zodpověděla v souladu s ustanovením článku
12.3 soutěžních podmínek dotazy soutěžících podané ve stanovené lhůtě následovně:
DOTAZ:
ODPOVĚĎ:
komíny se stále využívají?
komíny nejsou využity
DOTAZ:
ODPOVĚĎ:
počítá se s využitím stávajícího zdroje tepla a otopné soustavy?
kotel je sice funkční, s jeho využitím se ale nepočítá
DOTAZ:
ODPOVĚĎ:
kde je přístup do krovu?
pouze ze dvora po žebříku dveřmi na půdu
DOTAZ:
ODPOVĚĎ:
je nutné do hospody umístit kulečník i stolní fotbal?
kulečník ano (nebo v těsné blízkosti tak, aby se i tam mohlo kouřit), stolní
fotbal přímo v hospodě být nemusí.
DOTAZ:
dojde při otevření nové hospody v rekonstruované objektu ke zrušení
provozu té původní ?
ano provoz hospody se přesouvá
ODPOVĚĎ:
V Máslovicích dne 3.9.2014
sekretář soutěže
ing. Jana Sombergerová
Koněvova 142, 130 00 Praha 3, Tel/fax: 602 300 011, E-mail:
[email protected]
Download

Odpovědi na dotazy soutěžících