ECKOLD Handformer
HF 100
Univerzální stroje určené ke tváření
plechů, trubek a profilů za studena
Universal machines for chipless
coldforming of sheet metal, pipes
and profiles
uje s plechem’
ého, kdo prac
Nutná koupě pro každ
t metal shop’
‘A must for every shee
...........................................
Swiss precision
Tvářecí technika ECKOLD / The ECKOLD Forming Technique
Technika ECKOLD znamená tváření zastudena, přesně, tiše a beztřískově. Na
jednom stroji je možné ohýbat profily, tvářet plech, vyrábět nové díly, provádět
opravy, dělat s citem korektury. Tato technika je ve svém oboru ve světě jedinečná.
ECKOLD technique means cold forming, precise, chipless and with a minimum
of noise. The same machine is used for bending profiles and forming sheets, for
making new parts as well as for repairs and sensitive final touch-up jobs. This intelligent technology is unique throughout the world.
Ruční tvářeč / Handformer Machine
Ruční tvářeč ECKOLD HF 100 je stacionární zařízení pro ruční použití. Použitím ručního tvářeče HF 100 CH odpadá namáhavé rozklepávání kladivem. Je
možno pěchovat a vytahovat plechy a profily do síly 1,5 mm. Čistě, rychle a
bezhlučně oproti často únavné a drahé ruční práciüber der oft mühsamen und
aufwändigen Handarbeit. Jednotlivé zdvihy ručního tvářeče umožňují použití
nástrojů k vystřihování, děrování a ohýbání plechu.
The ECKOLD Handformer HF 100 is a stationary machine with manual drive, replacing laborious hammer work when forming metal. It is suitable for shrinking
and stretching metal sheets and profiles up to a thickness of 1,5 mm (16 GA).
Compared to manual labour the Handformer is clean, quick and quiet. The single
stroke of the Handformer machine makes it possible to operate tools for notching,
punching and edging.
Pohon jako možnost / Drive unit as option
Jako alternativa je nabízen k ručnímu tvářeči pneumatický pohon PA 100. S tímto
zařízením máte obě ruce volné k vedení tvářeného dílu a pracujete komfortně a
citlivě pomocí pedálu s regulací tlaku. Podstatná výhoda u velkých a neskladných
dílů.
Každé zmáčknutí pedálu vyvolá jeden zdvih. Lehké zmáčknutí způsobí zdvih s
malou silou, plné prošlápnutí uvolní plnou sílu pohonu.
The ECKOLD Handformer can alternatively be equipped with the pneumatic drive
unit PA 100. With this option you have both hands free for holding and guiding the
work piece. You can work with more comfort and smoothly by releasing the foot
pedal. This is especially advantageous when working with larger work pieces.
Each release of the foot pedal results in one working stroke. The force applied on
the workpiece depends on how much you step on the pedal.
2
Verze / Versions
Obj. č.
Order no.
se stojanem
with Stand
bez stojanu
with base plate
HF 100
020.200.2537
020.200.2538
HF 100 PA
020.200.2531
-
HF 100
• Bez stojanu
• With base plate
HF 100 PA
• S pneumatickým
pohonem PA 100
HF 100
• Se stojanem
• With stand
• With pneumatic drive
unit PA 100
Speciální vlastnosti / Special Features
• Rychlá výměna nástrojů
• Quick tool change
• Nastavitelná pracovní
výška
• Adjustable height
• Optimální prostor
• Přihrádka na nástroje
• S nastavitelnou zarážkou
• Maximum clearance
• Tool shelf
• Adjustable stop limiter
3
Nástroje ECKOLD / Tools
Nástroje ECKOLD jsou univerzálně použitlené pro různé druhy plechu. Postupně dosáhnete požadovaného tvaru,
každy zdvih je jeden pracovní takt. Tlak a posunutí regulují formování, precizně s minimem hluku.
ECKOLD forming tools can deal with different shapes and material qualities. The desired shape is reached step by
step, each stroke one step. Forward feed and pressure applied control the forming, always precise and with a minimum
of noise
• Všechny opotřebené části se mohou samostatně
vyměnit.
• All wear and tear parts of tools can be replaced
individually.
Pěchování
Shrinking
FWA 405 SSP
HLFA 70 SSP
bez poškození povrchu
without damaging the surface
Ohýbání profilů, rovnání plechů
a vyrovnávání vrásek přesně
kontrolovatelným stahováním v
oblasti tváření.
Bending profiles, forming sheets
and removing wrinkles by precisely controlled shrinking of the
area worked on.
HSA 40 SSP
pro U-profily
for U-profiles
Síla plechu / Sheet thickness max. [mm]
Typ
Type
Rozměr.
Dim.
[mm]
Sada
Set
FWA 405 SSP
Ø 40
1
022.000.0000 0000 000 1006
HSA 40 SSP
-
HLFA 70 SSP 40 x 70
* Kus
4
/ Piece
Obj.č.
Order no
Ident.č.
Ident-no
kg
Ocel / Steel
(~400 N/mm2)
Nerez / Inox
(~600 N/mm2)
Hliník / Alu
(~250 N/mm2)
1.1
1.5 mm
1.0 mm
2.0 mm
1*
022.000.0030 0000 000 1010 2.75
1.5 mm
1.0 mm
2.0 mm
1
022.000.0020 0000 005 5696
1.25 mm
1.0 mm
1.5 mm
1.2
Vytahování
Stretching
FWR 407 SSP
HLFR 70 SSP
Bez poškození povrchu
without damaging the surface
K ohýbáním roztahování a
korekcím.
For bending, expanding or
correcting.
HSR 60 SSP
Pro U-profily
for U-profiles
Síla plechu / Sheet thickness max. [mm]
Obj.č.
Order no
Ident.č.
Ident-no
Typ
Type
Rozměr.
Dim.
[mm]
Sada
Set
FWR 407 SSP
Ø 40
1
022.000.0010 0000 000 1004
*
1
HSR 60 SSP
-
HLFR 70 SSP 40 x 70
* Kus
1
kg
Ocel / Steel
(~400 N/mm2)
Nerez / Inox
(~600 N/mm2)
Hliník / Alu
(~250 N/mm2)
1.1
1.5 mm
1.0 mm
2.0 mm
022.000.0060 0000 001 2810
2.9
1.5 mm
1.0 mm
2.0 mm
022.000.0070 0000 005 5683
1.2
1.5 mm
1.0 mm
2.0 mm
/ Piece
Korekce/
přizpůsobení
HLA 60 SSP
Correcting/
Adjusting
HLR 60 SSP
Zobcové nástroje s plastovými destičkami, pro nejjemnější přizpůsobovací práce bez poškození povrchu.
Beak shaped tools with synthetic jaw plates, for most sensitive adjusting or correcting jobs
without damaging the surface.
Síla plechu / Sheet thickness max. [mm]
Typ
Type
Rozměr.
Dim.
[mm]
Kus
Piece
Obj.č.
Order no
Ident.č.
Ident-no
HLA 60 SSP
-
1
022.000.0040 0000 000 1468
HLR 60 SSP
-
1
022.000.0050 0000 000 1470
kg
Ocel / Steel
(~400 N/mm2)
Nerez / Inox
(~600 N/mm2)
Hliník / Alu
(~250 N/mm2)
2.8
1.0 mm
-
1.5 mm
3.0
1.0 mm
-
1.5 mm
5
Ohýbání
Edging
AK 250
K ohýbání plechu o 90 stupňů, s nastavitelnou
zarážkou.
For 90degree edging of sheets, edging length,
with adjustable depth limit stop.
Příklady / Examples :
Síla plechu / Sheet thickness max. [mm]
Typ
Type
Rozměr.
Dim.
[mm]
Sada
Set
AK 250
-
1
Děrování
Punching
Obj.č.
Order no
Ident.č.
Ident-no
023.004.0001 0000 000 2998
kg
5.1
Ocel / Steel
(~400 N/mm2)
Nerez / Inox
(~600 N/mm2)
Hliník / Alu
(~250 N/mm2)
1.2 mm
1.0 mm
1.5 mm
LSW 1 SSP
Rychlé a přesné děrování kruhových otvorů,
vyměnitelný razník a matice.
Punching round holes fast and precise, interchangeable punches and dies.
Síla plechu / Sheet thickness max. [mm]
6
Typ
Type
Rozměr.
Dim.
[mm]
Sada
Set
Obj.č.
Order no
Ident.č.
Ident-no
LSW 1 SSP
Ø 8.5
1
022.100.0010 0061 450 0003
Ø 3.2
1
026.300.0100
Ø 3.4
1
026.300.0200
Ø 4.2
1
026.300.0300
Ø 5.4
1
026.300.0400
Ø 6.4
1
026.300.0500
Ø 7.0
1
026.300.0600
kg
1.7
Razník a matice
Punch and die
Ocel / Steel
(~400 N/mm2)
Nerez / Inox
(~600 N/mm2)
Hliník / Alu
(~250 N/mm2)
2.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
Vystřihování
Notching
ASW 42 SSP
40 mm
75
“)
”)
(1
.5
(1.575”)
.5
75
m
(1
40
m
m
m
40
40 mm
(1.575”)
Čisté vyříznutí, nastavitelná zarážka pro částečné a pootočené výřezy.
Clean notching, adjustable stop for partial-cuts and angle-cuts.
Síla plechu / Sheet thickness max. [mm]
Typ
Type
Rozměr.
Dim.
[mm]
Sada
Set
Obj.č.
Order no
Ident.č.
Ident-no
kg
ASW 42 SSP
-
1
022.100.0000
0061 400 008
2.9
Ocel / Steel
(~400 N/mm2)
Nerez / Inox
(~600 N/mm2)
Hliník / Alu
(~250 N/mm2)
1.5 mm
1.0 mm
2.0 mm
Clinching
DFW 413 SSP
Clinchovací nástroje ke spojování plechů a profilů.
Clinching tool holder for the joining of sheet metal and profiles.
Typ
Type
DFW 413 SSP
Rozměr
Dim.
Kus
Set
-
1
Obj.č.
Order no
Ident.č.
Ident-no
012.000.8000 0000 007 1947
kg
2.0
Typy spojování / Types of Joining
S-Clinch
Síla plechu /Sheet thickness s tot [mm]
Typ / Type
Ocel / Steel
Hliník / Alu
S-Clinch
1.0 - 2.5 mm
1.5 - 2.5 mm
R-Clinch
1.0 - 2.5 mm
1.5 - 2.5 mm
s tot
R-Clinch
Clinchovací násady / Clinching inserts
Pro výběr těch pravých razníků a matic neváhejte požádat nás o další informace a tabulky. / Kindly
request selection charts and additional information to select the correct punches and dies for clinching
7
~24 kg
HF 100
• Bez stojanu
• With base plate
HF 100
• Se stojanem
• With stand
Technical
Data
~14 kg
PA 100 (021.200.2530)
• Pneumatický pohon PA 100
• Pneumatic drive unit
Horizontální hloubka při
pěchování a vytahování
Throat depth horizontal when
shrinking or stretching
Vertikální výška krku
Throat height vertical
Formovací síla pro ocell
Formovací síla pro hliník
Formovací síla pro nerez
Forming capacity for Steel
Forming capacity for Aluminium
Forming capacity for Stainless steel
Nastavitelná prac. výška
Adjustable working height
Pracovní zdvih
Working stroke
~ 100 mm
60 mm
max 1.5 mm
max 2.0 mm
max 1.0 mm
910 - 1130 mm
max. 6.0 mm
Pohon
Drive
Tlak vzduchu
Input air pressure
Ovládání
Stroke release (Single stroke)
HF 100
HF 100 PA
manuálně / manual
vzduch / air
~ 6 - 10 bar
ruční páka / Hand lever
pedál / pedale
Všechny údaje k tloušťkám plechu se vztahují na materiály těchto vlastností: ocel (Rm~400 N/mm2) , netvrzený,
formovatelný hliník (Rm~250 N/mm2) ,nerezová ocel (Rm~600 N/mm2).
All sheet thickness data are based on material in deep drawing quality: mild steel (Rm~400 N/mm2), aluminium not
hardened, formable (Rm~250 N/mm2) and stainless steel (Rm~600 N/mm2)
...............................................
Swiss precision
ECKOLD AG
Rheinstrasse 8
CH-7203 Trimmis
Switzerland
Tel.: +41– 81 354 12 70
Fax: +41– 81 354 12 01
[email protected]
www.eckold.com
ECKOLD GmbH & Co. KG
D-37444 St. Andreasberg
Germany
Tel.: +49–5582 802 0
Fax: +49–5582 802 300
[email protected]
www.eckold.com
ECKOLD Limited
15 Lifford Way
Binley Industrial Estate
GB-Coventry CV3 2RN
Great Britain
Tel.: +44–24 7645 5580
Fax: +44–24 7645 6931
[email protected]
www.eckold.co.uk
ECKOLD France
16, rue de la Noue Guimante
Z.I. de la Courtillière
F-77400 St. Thibault-des-Vignes
France
Tel.: +33–1 643 09 247
Fax: +33–1 643 08 192
[email protected]
www.eckold.fr
ECKOLD & VAVROUCH,
spol. s r.o.
Jilemnického 8
CZ-61400 Brno
Czech republic
Tel.: +420 545 24 18 36
Fax: +420 545 24 18 36
[email protected]
www.eckold.cz
Zobrazení a rozměry nezávazné, technické změny vyhrazeny. / Illustrations and technical data are not binding, technical modifications kept under reserve.
Technická
data
~13.6 kg
ECKOLD Japan Co. Ltd.
2-14-2, Maihara Higashi
Chiba Pref.
JP-274-0824 Funabashi-City
Japan
Tel.: +81–47 470 2400
Fax: +81–47 470 2402
[email protected]
www.eckold.co.jp
Printed in Switzerland • CH05/799.200.0044 • PP HF 100 • Cs/En • 10.10
ECKOLD
Handformer
HF 100
Download

leták - ECKOLD & VAVROUCH, spol. s ro