II. mezinárodní konference zaměřená na podporu výuky druhého cizího jazyka
a dalších cizích jazyků ve školách v České republice
Podpora vícejazyčnosti ve školách
23. září 2013 od 9.00 do 16.00 hodin
MŠMT, Karmelitská 7, budova C, sál 081
Přihlášení k účasti na konferenci:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?operace_zpet=detail&id_kurzu=39148
Program
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
Registrace, káva
Zahájení, úvodní slovo:
PhDr. Jindřich Fryč, náměstek ministra školství
Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV
9.15 – 12.15 hod. Koncept vícejazyčnosti z hlediska didaktiky výuky cizích jazyků:
• (9.15 – 9.45) Doc. PhDr. Věra Janíková, PhD., MU Brno:
Lingvistická příručka pro podporu výuky cizích jazyků v konceptu didaktiky
mnohojazyčnosti
• (9.45 – 10.15) doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., ZČU:
Jazykové probuzení a jeho význam – metodická příručka k jazykové propedeutice
• (10.15 – 10.45) Pierre Escudé, Francie:
Využití transferu ve výuce románských jazyků
10.45 – 11.05 hod.
•
•
•
Přestávka
(11.05 – 11.25) Dr. Elke Ehrlich, Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Dresden,
SRN: Podpora a metodické vedení škol v Sasku zapojených do mezinárodního
projektu CertiLingua
(11.25 – 12.05) Dr. Petra Leihe, Steffi Geier Gymnasium Eilenburg/Leipzig: Module
des bilingualen Unterrichts, Bilingvální moduly
(12.05 – 12.15) Susane Zerwinsky, Goethe Institut Praha:
Představení celosvětového projektu „Deutsch lehren lernen“
12.15 – 13.00 hod.
Oběd
Po přestávce se účastníci rozdělí do dvou skupin – vyučující němčiny a germanisté se přesunou do
Velkého zrcadlového sálu MŠMT; ostatní zůstávají v sále C 081.
Během dopolední části bude zajištěno simultánní tlumočení do českého jazyka.
Sekce A - Velký zrcadlový sál MŠMT: 13.00 – 16.00 hod.
Deutsch von außen – Deutsch von innen: Nachklang der XV. Internationalen Tagung der
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 2013 in Bozen (Italien)
(13.00 – 13.35) Dipl. Päd. Dr. Thomas Pimingsdorfer, JČU:
Der Artikel im Deutschen - ein fremdsprachendidaktisches Stiefkind
(13.35 – 14.10) Carina Schmidt/ Christoph Zwißler:
Beispiele aus der Praxis - Einführung des bilingualen Unterrichts
14.10 – 14.40) PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., JČU:
Klasifikace chyb způsobených vlivem angličtiny na němčinu
(14.40 – 15.00) PhDr. Marie Müllerová, Ph.D., PgF UHK:
Warum sollte Deutsch kreativ und lustig unterrichtet werden
(15.00 – 15.15) Mgr. Lucie Piksová, Tandem Plzeň:
Česko-německý projekt pro školy „Na jedné lodi“
(15.15 – 15.30) Jan Vařák: Do Německa na zkušenou
(15.30 – 15.45) MgA., PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D.:
Klavierspielen und Sprachen lernen
– Projekt eines Mehrsprachigkeitscurriculum
Sekci A uvádí a moderuje Mgr. Alena Faberová, NIDV. Tato sekce bude probíhat v německé,
případně českém jazyce bez simultánního tlumočení.
Sekce B – MŠMT, sál C081: 14.00 – 16.00 hod.
Blok výuky anglického jazyka a dalších cizích jazyků (kromě němčiny)
(14.00 – 14.20) Dr. Jana Jílková, P.D., ICV, AMATE a ATECR:
Speciální poruchy učení – boj s větrnými mlýny?
(14.20 – 14.35) Ing. Dagmar Rýdlová: Výuka cizích jazyků žáků – dyslektiků
(14.35 – 14.50) PaedDr. Miluška Karásková, ZŠ Hradec Králové:
Výuka anglického jazyka na příkladu školy v Hradci Králové
(14.50 – 15.05) Monika Ladmanová, IBM Reading Companion:
Algoritmy rozpoznávání řeči k trénování výslovnosti angličtiny
(15.05 – 15.20) PhDr. Zdislava Tesařová: Komunikace v krizových situacích
(15.20 – 15.35) Ing. Miroslava Fatková, NIDM Soutěže cizích jazyků
(15.35 – 15.50) Vítězslav Zemánek, Evropská komise:
Překladatelská soutěž Juvenes Translatores pro studenty SŠ
Sekci B uvádí a moderuje PhDr. Marie Černíková, MŠMT.
V průběhu odpoledne proběhne v obou sekcích prezentace Vícejazyčného portálu dict.com
nakladatelství Lingea (Michaela Ševečková).
16.00 hod. Závěr konference: Podpora výuky cizích jazyků z pohledu MŠMT a NIDV
Těšíme se na Vaši účast.
Přihlášení k účasti na konferenci:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?operace_zpet=detail&id_kurzu=39148
Bližší informace a dotazy:
[email protected] nebo [email protected]
Download

Aktuální program_Konference_23 9_final