Vyhlašovatel soutěže:
MŠMT ČR
Soutěž byla vyhlášena ve Věstníku MŠMT ČR, srpen 2012, kategorie B (B 59)
SDMG 2013 probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
Organizátor soutěže:
Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
Cíl soutěže:
– podporování a rozvíjení cílevědomé výchovné práce se žáky a účelné využívání volného času žáků
a jejich dovednosti a talentu
– podpora vzájemné komunikace mezi odbornými školami
– podpora komunikace mezi odbornými školami a sociálními partnery (návštěva tiskárny DIDOT Brno)
– evaluace dovedností žáků škol
– motivace žáků pro další rozvoj v oboru
– zadání soutěžních prací je v souladu s obsahem učebních dokumentů
Práce zhotovená před soutěží:
Prospekt Vila Tugendhat
Povinné údaje pro zadání:
Obálka + 8 stran V1, formát libovolný, barevnost možnost přizpůsobit návrhu
(max. CMYK + 1 Pantone), možnost využití výtvarných prvků, různého papíru
Texty: http://www.tugendhat.eu/cz/vila-tugendhat/dum.html (texty dovoleno krátit)
Logo vily Tugendhat je ke stažení na výše uvedených webových stránkách v sekci MEDIA ke stažení,
logo také přiloženo
Fotografie možno využít dle vlastního výběru
U fotografií je podmínkou užití vždy uvedení zdroje: Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a autora
(pokud to návrh a tisk dovoluje)
Téma druhého soutěžního úkolu:
Test
Zadání:
20 otázek z oboru
Téma třetího soutěžního úkolu:
Grafický návrh a zpracování banneru
Welcome to Brno airport
Zadání:
Vytvořte grafický návrh banneru vhodného pro reklamu na letišti
Parametry banneru Citylight (CLV):

formát 1790 ×1220 mm, zpracovat v měřítku 1:2 = velikost dokumentu 895 × 610 mm

barevnost 4/0

okraj klip rámu v němž bude banner umístěn – 50 mm, 1:2 = 25 mm
Součástí banneru bude:

Logo, grafické prvky, fotografie letiště (logo, manuál, foto – soutěžícím k dispozici, použít
rozlišení obr. 300 dpi, použít jen přiložené písmo)

Text: Welcome to Brno airport

Grafická úprava a zpracování banneru

Zadavatel se nebrání použití dalších fotografií vztahujících se k Brnu, brněnským památkám
atd. (foto s volnými autorskými právy k dispozici na CD v učebně 6)
K odevzdání:

Uložit v programu InDesign a PDF pro tisk
Téma čtvrtého soutěžního úkolu:
Grafický návrh a zpracování plakátu Kometa Brno
Zadání:
Vytvořte grafický návrh plakátu včetně textu, který bude motivovat rodiny s dětmi k návštěvě
zážitkového odpoledne pro děti, která se jmenuje KOMETIÁDA.
Termín konání bude 15. 6. 2013 od 13 do 17 hodin na tábořišti Zouvalka u Junácké louky poblíž hradu
Veveří.
Možnost přepravy na místo určení je parníkem nebo autobusem na zastávku Hrad Veveří.
Parametry plakátu:

Formát 410 × 287 mm se spadem nebo bez, jednostranný

Barevnost – CMYK
Součásti plakátu:

Logo, grafické prvky, fotografie klubu http://hc-kometa.cz/fotogalerie_play.asp

Texty, logo, foto místa akce – soutěžícím k dispozici

Grafická úprava a zpracování textu plakátu

Zadavatel preferuje plakát s vektorovou grafiku – viz logo „Jsme jedna rodina“
K odevzdání:

Náhledový výstup na formát A3
SEZNAM SOUTĚŽÍCÍCH ŠKOL (číslování = označení týmů)
1. Stredná odborná škola polygrafická
Račianská 190
835 26 Bratislava, Slovenská republika
2. Střední škola polygrafická
Střední Novosadská 55
779 00 Olomouc
3. Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Náchodská 285
549 32 Velké Poříčí
4. Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Jiříkovská 840/4
408 01 Rumburk
5. Střední průmyslová škola polytechnická - COP
Nad Ovčírnou 2528
760 01 Zlín
6. Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
Beranových 140
199 00 Praha 9
7. Stredná odborná škola
Ul. mieru 23
935 32 Kalná nad Hronom, Slovenská republika
8. Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110,
627 00 Brno
9. Gymnázium a Střední odborná škola
Obránců míru 1025
535 01 Přelouč
10. Stredná odborná škola
Ostrovského 1
040 01 Košice, Slovenská republika
11. Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37
040 02 Košice, Slovenská republika
Jména porotců:
Předseda komise: Ing. Martin Novotný, GRAFIE CZ, s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
Pavel Krajíček, Fast Forward, s.r.o., Šlapanická 14, 602 00 Brno
Jitka Böhmová, Dis., časopis Typografia, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6
Vlado Volek, SYBA, Lípová 15, 120 00 Praha 2
Kateřina Resová, REDA, Hviezdoslavova 1255/55d, 627 00 Brno
Organizátor soutěže:
Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
Sponzoři
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Městká část Brno - Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno
REDA
Hviezdoslavova 1255/55d
627 00 Brno
KOMORI
Fast Forward, s.r.o.
Šlapanická 1352/14
627 00 Brno
SYBA
Lípová 511/15
120 00 Praha
CENTA, spol. s r.o.
Vídeňská 117/113a
619 00 Brno
Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Husova 1881
580 01 Havlíčkův Brod
KURZ Czech & Slovak, s.r.o.
Za Humny 749/16
664 47 Střelice
OSPAP, a.s.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha
časopis TYPOGRAFIA
Tuchoměřická 343
164 00 Praha
GRAFIE CZ, s.r.o.
Koněvova 2660/141
130 00 Praha 3
Tiskárna Helbich, a.s.
Valchařská 24/36
614 00 Brno-Husovice
NUOVO CAFFE s.r.o.
V Újezdech 559/2
621 00 Brno-Medlánky
TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.
Rudolfovská tř. 617
370 01 České Budějovice 4
DataLine Technology a.s.
Drahobejlova 6
190 00 Praha 9 - Vysočany
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 943/6
110 00 Praha 1
KBA CEE
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
GNT s.r.o.
Purkyňova 8
612 00 Brno
CPI Moravia Books, s.r.o.
Brněnská 1024
691 23 Pohořelice
Océ-Česká republika, s.r.o.
Babická 2329/2
149 00 Praha 4
LETIŠTĚ BRNO a.s.
Letiště Brno-Tuřany
627 00 Brno
KOMETA GROUP, a.s.
Křídlovická 34
603 00 Brno
samostatné oddělení Muzea města Brna
Vila Tugendhat
Černopolní 45
613 00 Brno
Mediální partneři:
Noviny pro grafický průmysl
Časopis Typografia
Vyhodnocení jednotlivých úkolů:
1. místo za 1. úkol (prospekt) – Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Náchodská 285
549 32 Velké Poříčí
žáci: Lukáš Jung, Thang Nguyen Chu Dinh
1. místo za 2. úkol (test) – Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110,
627 00 Brno
žáci: David Menšík, Pavel Šmerda
1. místo za 3. úkol (banner) – Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Jiříkovská 840/4
408 01 Rumburk
žáci: Drahoslava Pavlíková, Jakub Štuler
1. místo za 4. úkol (plakát) – Gymnázium a Střední odborná škola
Obránců míru 1025
535 01 Přelouč
žáci: Lenka Ťopková, Luboš Zemek
Celkové umístění:
1. místo – Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Jiříkovská 840/4
408 01 Rumburk
žáci: Drahoslava Pavlíková, Jakub Štuler
2. místo – Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
Beranových 140
199 00 Praha 9
žáci: Hana Nosková, Kateřina Majerová
3. místo – Gymnázium a Střední odborná škola
Obránců míru 1025
535 01 Přelouč
žáci: Lenka Ťopková, Luboš Zemek
4. místo – Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Náchodská 285
549 32 Velké Poříčí
žáci: Lukáš Jung, Thang Nguyen Chu Dinh
5. místo – Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
Šmahova 110
627 00 Brno
žáci: David Menšík, Pavel Šmerda
6. místo – Střední škola polygrafická
Střední Novosadská 55
779 00 Olomouc
žáci: Tomáš Zajac, Václav Kudělka
7. místo – Stredná odborná škola polygrafická
Račianská 190
835 26 Bratislava, Slovenská republika
žáci: Jaroslav Hlinický, Jaroslav Rehák
8. místo – Střední průmyslová škola polytechnická - COP
Nad Ovčírnou 2528
760 01 Zlín
žáci: Michal Charvát, Dominika Postavová
9. místo – Súkromná stredná odborná škola,
Postupimská 37
040 02 Košice, Slovenská republika
žáci: Juraj Víg, Monika Dundová
10. místo – Stredná odborná škola
Ul. mieru 23
935 32 Kalná nad Hronom, Slovenská republika
žáci: Erik Bobok, Dávid Chobot
11. místo – Stredná odborná škola
Ostrovského 1
040 01 Košice, Slovenská republika
žáci: Dominik Čabai, Tomáš Muránsky
Download

Prospekt Vila Tugendhat Test Grafický návrh a zpracování banneru