Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu
http://jcmf.cz/osov
Seminární adresa:
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
[email protected], tel. 605 707 876
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno
Vážení
Kancelář prezidenta republiky;
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR,
Ing. Andrej Babiš, první místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí,
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a inovace,
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí,
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany,
Milan Chovanec, ministr vnitra,
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu,
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti,
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí,
Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy,
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství,
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví,
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí,
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury,
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda
Legislativní rady vlády,
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR,
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR,
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR,
Česká konference rektorů,
Rada vysokých škol,
Akademie věd ČR,
Učená společnost ČR,
Jednota českých matematiků a fyziků,
Česká fyzikální společnost
Mgr. Dalibor Carda, starosta Českého Krumlova
a další adresáti – zainteresované instituce a jednotlivci.
Věc: Průvodní dopis k Záznamu z LV. Akademického fóra.
31.10.2014
Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat Záznam z LV. Akademického fóra „Novela zákona o vysokých
školách “. K výběru položky Vaší agendy, resp. Vašeho zájmu může posloužit výčet témat (5)
a seznam příloh (10) uvedený na s. 2.
S: pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,.
předseda
1
LV. Akademické fórum
Témata:
Novela zákona o vysokých školách. Z-3.
Úspěch ČR – první místo v Soutěži Evropské unie pro mladé vědce. Z-4.
Šestimiliardový projekt vědeckého městečka s univerzitou Krumlovia. Z-6, Z-7, Z-8.
Einstein a mimozemšťané. Z-9, Z-10.
Prezidentův omyl. Z-5.
Přílohy:
Z-0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Průvodní dopis k Záznamu z AF-LV.
Záznam z AF-LV.
Účastníci AF-LV.
V. Roskovec: Výklad k Novele zákona o vysokých školách.
J. Musilová: EUCYS 2014 – Soutěž Evropské unie pro mladé vědce.
M. Černohorský: Omyl prezidenta a opakované pochybení Kanceláře prezidenta
republiky.
Z-6 D. Carda: Projekt Krumlovia. Pohled starosty města.
Z-7 D. Carda, G. Assenza (signatáři): Memorandum o porozumění. Město Český Krumlov,
Institutions for the Future, s. r. o., 31.10.2013.
Z-8 G. Assenza.& M. Molz: The Krumlovia Project. Implementing the Learning Village
Design of the University for the Future Initiative. (In press.)
Z-9 M. Černohorský: K politologické interpretaci dokumentu
Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies.
Z-10 Komentář k dokumentu DRAFT Robert Oppenheimer, Albert Einstein:
Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies.
2
Download

Průvodní dopis k záznamu - Jednota českých matematiků a fyziků