ECOONE
HW
Nové vnit ní jednotky
Vnitřní jednotka určená pro venkovní jednotky řady Power Inverter a Zubadan Inverter od 4 do 14 kW výkonu.
Kompaktní a designové provedení umožňuje umístění jednotky s minimálními nároky na prostor.
Je vhodným řešením pro novostavby i rekonstrukce objektů.
- Nástěnná vnitřní jednotky pro přípravu teplé užitkové a topné vody
- Standardní součástí vybavení je elektronicky řízené oběhové čerpadlo Energy A, filtr a pojišťovací set
- Ekvitermní regulace pro řízení dvou topných okruhů, ohřevu teplé vody, ohřevu bazénu a chlazení
- Ovládání pomocí 3,2“ barevného dotykového displeje s intuitivním ovládáním v českém jazyce
- Nastavitelný program ochrany proti vzniku bakteriím Legionelly
- Elektrokotel o výkonu 6 kW s možností nastavení jako bivalence, nebo pouze jako zálohy
- Možnost vzdálené správy přes internet
Možnosti systému:
Aktuální zobrazení venkovní teploty, prostorové teploty, teploty teplé vody, topného systému vstup/výstup, sm š.
topného systému a teploty bazénové vody.
Individuální asový program pro upravení prostorové teploty až v šesti asových úsecích pro sedm dní v týdnu
(nutno p ipojit idlo prostorové teploty).
Nastavení systému vytáp ní, oh evu teplé vody, oh evu bazénové vody, chlazení, pomocného oh íva e, p ehled
provozních hodin a servisní nastavení.
Funkce vlastní diagnostiky, zobrazení poruchových hlášení.
Podporované provozní režimy:
Grafický dotykový display
Režim topení
Režim chlazení
Oh ev teplé vody a programu Legionella
Ekvitermní vytáp ní až dvou topných okruh
Oh ev bazénové vody
Pomocný oh íva
No ní útlum
Technické parametry ECOONE HW
VNIT NÍ JEDNOTKA
Max.teplota výstupní vody - tepelné
erpadlo/elektrická topná patrona
Max. provozní tlak
Ob hové erpadlo Energy A
Elektrická topná patrona
Deskový vým ník
Ovládací displej
Dimenze p ipojení chladiva
Dimenze p ipojení otopné soustavy
Rozm ry vnit ní jednotky (ŠxVxH)
Objem integrovaného bojleru
Hmotnost
Napájení regula ního obvodu
Napájení elektrické topné patrony
Elektrické jišt ní/dimenze p ívodního
vodi e regula ního obvodu
Elektrické jišt ní/dimenze p ívodního
vodi e topné patrony
jednotka
HW14/HW14C
HWE14/HWE14C
HW23/HW23C
HWE23/HWE23C
°C
55/65
55/65
55/65
55/65
bar
typ
kW
typ
mm
mm
mm
litry
kg
V/Hz
V/Hz
2,5
Elektronické 25/6 - 180
x
SWEP
Barevný dotykový 3,2"
Cu 10x1 / 16x1
závit 1" vn jší
604x604x235
35
1x230/50
x
2,5
Elektronické 25/6 - 180
6
SWEP
Barevný dotykový 3,2"
Cu 10x1 / 16x1
závit 1" vn jší
604x604x235
37
1x230/50
3x400/50
2,5
Elektronické 25/6 - 180
x
SWEP
Barevný dotykový 3,2"
Cu 10x1 / 28x1
závit 1" vn jší
604x604x235
36
1x230/50
x
2,5
Elektronické 25/6 - 180
6
SWEP
Barevný dotykový 3,2"
Cu 10x1 / 28x1
závit 1" vn jší
604x604x235
38
1x230/50
3x400/50
A/mm
B6/3x1,5
B6/3x1,5
B6/3x1,5
B6/3x1,5
A/mm
x
B10/5x1,5
x
B10/5x1,5
jednotky s označením C umožňují chlazení
Na Skalách 842
391 11 Planá nad Lužnicí
[email protected]
www.geosun.cz
Download

Nová jednotka pro vytápění