2012 - PŘEHLED PLATŮ A ODMĚN VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ NA MURO (Městský úřad
Roztoky)
Odměny za 01-05 a 09-12/2012 navrhoval starosta Jakob
Odměny za 06-08/2012 navrhoval tajemník Tříska
Odbor OKVM (Kancelář starosty) – platy a odměny vedoucí odboru za rok 2012
01/2012 paní H., od 04/2012 paní S.
měsíc
plat vedoucí
odměna
plat + odm. Zdůvodnění odměn
01
41 102 Kč
5 500 Kč
46 602 Kč Za předání agendy OKVM a organizační zajištění
02
0 Kč
0 Kč
0 Kč
03
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Za přípravu vzpomínkové pietní akce a inventuru propagačních
04
23 826 Kč
4 000 Kč
27 826 Kč předmětů
05
34 691 Kč
6 500 Kč
41 191 Kč zajištění revize úklidu prostor MÚ
06
07
33 316 Kč
31 908 Kč
5 400 Kč
5 000 Kč
38 716 Kč vnitřních směrnic
36 908 Kč Za zástup za PN nad rámec pracovních povinností
08
33 305 Kč
7 000 Kč
40 305 Kč volebních okrsků
09
10
31 920 Kč
34 412 Kč
14 000 Kč
9 000 Kč
11
33 391 Kč
6 000 Kč
Za zajištění akce návštěvy partnerského města Skawiny a
Za zajištění nového sběru odpadu v rámci MÚ a revize agendy
Za přípravu akce Slavnosti pravého a levého břehu a aktualizaci
Za realizaci a aktivní účast na akci Slavnosti levého a pravého
břehu, za zajištění organizace chodu MÚ v době bouracích prací,
za přípravu voleb do krajského zastupitelstva
45 920 Kč
43 412 Kč Za zajištění voleb do krajského zastupitelstva
Za přípravu vzpomínkové akce 17.11, organizace školení první
39 391 Kč pomoci, příprava prezidentských voleb
Za komplexní zajištění přípravy voleb prezidenta v rámci
pověřeného úřadu pro okolní obce a za zajištění řádného
průběhu akce rozsvěcení vánočního stromu v R.
12
34 603 Kč
7 000 Kč
41 603 Kč
celkem:
332 474 Kč 69 400 Kč
401 874 Kč
Zbytku odboru bylo v roce 2012 zaplaceno 1 044 135 Kč na platech a 91 700 Kč na odměnách
Tajemník - plat a odměny 2012
měsíc
01
02
03
04
05
plat
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
06
35 491 Kč
8 100 Kč
43 591 Kč odboru
07
34 730 Kč
7 500 Kč
42 230 Kč budovy MÚ a za práci
08
36 283 Kč
7 500 Kč
20 342 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
126 846 Kč
2 000 Kč
09
10
11
12
celkem:
odměna
25 100 Kč
plat + odm.
Zdůvodnění odměn
Funkce tajemníka nebyla obsazena
dtto
dtto
0 Kč dtto
0 Kč dtto
Za rámcovou přípravu organizačního řádu a VŘ na vedoucího
Za organizační přípravu půrovozu MÚ v době rekonstrukce
Za aktualizaci vzdělávání úředníků a práci na vnitřních
43 783 Kč předpisech úřadu
Tajemník nemocen od 3.9.
22 342 Kč Za přípravu pracovníků MÚ pro krajské volby
Tajemník nemocen
dtto
dtto
151 946 Kč
FO (finanční odbor) – plat a odměny vedoucí
odboru za rok 2012
měsíc
plat
odměna
plat + odm.
Zdůvodnění odměn
Za vykonávání činností, které jsou v gesci tajemníka a
01
34 820 Kč
7 500 Kč
42 320 Kč zpracování statistik
02
33 902 Kč
6 000 Kč
39 902 Kč zpracování statistik
03
04
05
06
33 902 Kč
21 190 Kč
32 792 Kč
10 217 Kč
7 000 Kč
6 500 Kč
5 000 Kč
0 Kč
40 902 Kč práci na farmářských trzích
27 690 Kč Za zpracování daňových přiznání města
37 792 Kč Za zajištění vysoké frekvence výběru místních poplatků
10 217 Kč
07
12 984 Kč
5 500 Kč
18 484 Kč k vyřízení zvládnutých v termínu po PN
08
35 034 Kč
6 500 Kč
41 534 Kč rozpočtových opatření a změn
09
10
11
33 975 Kč
34 347 Kč
33 806 Kč
14 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
Za vykonávání činností, které jsou v gesci tajemníka a
Za dokladovou inventuru pohledávek a cenin a účtu peněz, za
Za práci nad rámec pracovních povinností a za množství úkolů
Za práci na rozpočtu města spočívající v značném množství
Za spolupráci na přípravě a aktivní účast na akci Slavnosti
47 975 Kč pravého a levého břehu a za zastupování tajemníka
42 347 Kč Za podíl na přípravě krajských voleb
39 806 Kč Za zajištění průběhu inventury
Za přípravu rozpočtu města na rok 2013, za zastupování
tajemníka v pracovní neschopnosti. Za aktivní účast na akci
města Rozsvěcení vánočního stromu. Za provedení následné
fyzické inventury.
12
38 535 Kč
7 000 Kč
45 535 Kč
celkem:
355 504 Kč 79 000 Kč
434 504 Kč
Zbytku odboru bylo v roce 2012 zaplaceno 1 002 120 Kč na platech a 80 550 Kč na odměnách
OVV (odbor vnitřních věcí) – plat a odměny vedoucí odboru za rok 2012
měsíc
plat
odměna
plat + odm. Zdůvodnění odměn
Za zajištění výběrového řízení na tajemníka úřadu a přípravu
01
02
03
33 692 Kč
32 250 Kč
32 652 Kč
7 500 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
41 192 Kč OZV
45 250 Kč Za pověření vedením odboru OKVM
42 652 Kč Za pověření vedením odboru OKVM
04
05
06
07
32 694 Kč
37 448 Kč
34 914 Kč
33 750 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
2 700 Kč
2 500 Kč
38 694 Kč
41 948 Kč
37 614 Kč
36 250 Kč
08
09
10
11
36 262 Kč
32 250 Kč
32 834 Kč
32 250 Kč
2 000 Kč
4 500 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
38 262 Kč
36 750 Kč
36 834 Kč
36 250 Kč
Za řádné předání agendy OKVM bez závad a přípravu OZV o
nočním klidu
Za přípravu OZV o nočním klidu
Za řešení problematiky připojení k Základním registrům
Za řešení problematiky připojení k Základním registrům
Za zajištění náhradních prostor pro svatební obřady v průběhu
rekonstrukce MÚ
Za podíl na přípravě krajských voleb
Za podíl na přípravě krajských voleb
Za kontrolu úseku matriky ze strany MU Černošice bez závad
Za podíl na zajištění voleb prezidenta v rámci pověřeného úřadu
pro okolní obce. Za kontrolu bez závad ze strany MěÚ Černošice
na úseku matrik.
12
32 725 Kč
4 000 Kč
36 725 Kč
celkem:
403 721 Kč 64 700 Kč
468 421 Kč
Zbytku odboru bylo v roce 2012 zaplaceno 993 656 Kč na platech a 75 550 Kč na odměnách
OSDPS (odbor sociální a DPS) – plat a odměny vedoucí odboru za rok 2012
měsíc
plat
odměna
plat + odm. Zdůvodnění odměn
01
36 312 Kč
6 000 Kč
Za přípravu akce setkání seniorů a práci na přehodnocení
42 312 Kč klientů DPS
Za zajištění akce setkání seniorů a za akci přehodnocení klientů
02
03
35 700 Kč
35 700 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
40 700 Kč pečovatelské služby
40 700 Kč Za zpracování standardů pečovatelské služby
04
05
35 700 Kč
37 802 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
39 700 Kč přidělování bytů v DPS
41 802 Kč Za řešení problematiky sociálních bytů
06
35 700 Kč
5 400 Kč
41 100 Kč materiálu Standardů kvality terénních sociálních služeb
07
08
09
10
37 533 Kč
38 358 Kč
27 692 Kč
36 393 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
4 800 Kč
4 000 Kč
40 533 Kč
41 358 Kč
32 492 Kč
40 393 Kč
11
35 700 Kč
4 000 Kč
39 700 Kč problematiky občanů města
12
35 897 Kč
316 678 Kč
4 000 Kč
39 897 Kč účast na akci města Rozsvěcení vánočního stromu.
Za zpracování standardů pečovatelské služby, za řešení
Za řešení problematiky s organizací EDA a za zpracování
Za aktivní přístup k řešení většího množství případů sociální
problematiky občanů města
Za aktualizaci smluv a individuálních plánů v DPS
Za úspěšný přechod na nový celostátní SW sociálních služeb
Za přípravu materiálů k nájemnému v DPS
Za aktivní přístup k řešení většího množství případů sociální
Za zajištění zprovoznění tísňového systému v DPS. Za aktivní
celkem:
428 487 Kč 52 200 Kč
480 687 Kč
Zbytku odboru bylo v roce 2012 zaplaceno 346 135 Kč na platech a 34 500 Kč na odměnách.
OSRM ( odbor správy a rozvoje města) – plat a odměny vedoucího odboru za rok 2012
01-07/2012 vedoucí pan A., od 09/2012 vedoucí pan P.
měsíc
plat
odměna
plat+ odm. Zdůvodnění odměn
01
20 380 Kč
7 500 Kč
27 880 Kč Za realizaci akce přístavba ZŠ Roztoky a zajištění BOZP
Za přípravu VŘ na úpravy a opravy městských komunikací
02
35 340 Kč
7 000 Kč
42 340 Kč v Roztokách a plánu na opravu komunikací pro rok 2012
03
04
05
06
07
08
09
10
11
32 090 Kč
22 993 Kč
10 789 Kč
28 790 Kč
42 176 Kč
0 Kč
29 700 Kč
30 688 Kč
31 951 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
4 000 Kč
2 250 Kč
4 500 Kč
0 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
39 090 Kč
29 993 Kč
14 789 Kč
31 040 Kč
46 676 Kč
0 Kč
35 700 Kč
38 688 Kč
37 951 Kč
12
celkem
31 781 Kč
316 678 Kč
7 000 Kč
66 250 Kč
38 781 Kč
382 928 Kč
Za přípravu směrnice pro prodej a pronájmy nemovitého
majetku
Za přípravu nových příloh k OZV o sběru komunálního odpadu
Za řešení analýzy dopravní kapacity ulice Nádražní
Za zpracování analýzy nájmů v nebytových prostorách města
Za řešení problematiky „Obytný soubor Roztoky“
Za řešení problematiky bytových a nebytových prostor
Příprava investičních akcí města pro rok 2013
Za jednání s PVS o dodávkách vody
Za zajištění nového smluvního vztahu se společností SPROM. Za
zajištění přípravy harmonogramu výběrových řízení na rok
2013. Za zajištění přípravy podkladů k energetické efektivnosti
budov v majetku města. Za promptní řešení mimořádných
úkolů.
Oddělení ŽP – plat a odměny vedoucí oddělení za rok 2012
měsíc
plat ved.odd. odměna
plat+ odm. Zdůvodnění odměn
01
32 020 Kč
1 000 Kč
33 020 Kč Zdůvodnění odměn starosta neposkytl
02
31 530 Kč
3 000 Kč
34 530 Kč
03
31 530 Kč
2 500 Kč
34 030 Kč
04
31 702 Kč
2 500 Kč
34 202 Kč
05
32 283 Kč
4 500 Kč
36 783 Kč
06
07
08
09
10
11
15 276 Kč
24 629 Kč
25 312 Kč
31 670 Kč
32 187 Kč
31 530 Kč
0 Kč
1 000 Kč
3 500 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
3 800 Kč
15 276 Kč
25 629 Kč
28 812 Kč
35 670 Kč
36 187 Kč
35 330 Kč
Za práci na projektu „Klidových zón“ a za kontrolu realizace
12
32 124 Kč
4 200 Kč
36 324 Kč prací v oblasti zeleně v podzimním období.
celkem
351 793 Kč 34 000 Kč
385 793 Kč
Zbytku odboru OSRMŽP bylo v roce 2012 zaplaceno 1 266 408 Kč na platech a 161 500 Kč na
odměnách.
OÚPSÚ (odbor územního plánování a stavební úřad) – plat a odměny vedoucího SÚ za rok 2012
měsíc
plat
odměna
plat + odm. Zdůvodnění odměn
Za řešení problematiky výstavby v lokalitách Na Dubečnici a Na
01
33 983 Kč
6 000 Kč
39 983 Kč Panenské a přebírán í agendy územního plánování
02
33 250 Kč
6 000 Kč
39 250 Kč výstavby v lokalitách Na Dubečnici a Na Panenské
03
33 617 Kč
6 000 Kč
39 617 Kč Bláha
04
34 221 Kč
5 000 Kč
39 221 Kč povolení
05
06
07
33 634 Kč
33 736 Kč
34 020 Kč
4 500 Kč
7 200 Kč
3 500 Kč
38 134 Kč povolení
40 936 Kč Za kontrolu ze strany KÚ vůči SÚ bez závad
37 520 Kč Za práci na úpravách archivu SÚ
08
33 811 Kč
4 000 Kč
37 811 Kč střediska Na Dubečnici
09
34 268 Kč
4 000 Kč
38 268 Kč střediska Na Dubečnici
10
34 548 Kč
4 500 Kč
39 048 Kč povolení ZŠ
11
34 363 Kč
6 000 Kč
40 363 Kč povolení ZŠ
Za zajištění vybavení kanceláří SÚ a za řešení problematiky
Za řešení stavební problematiky se stavebníky Amadet, Pohl a
Za práci na obtížných a rozsáhlých případech stavebních
Za práci na obtížných a rozsáhlých případech stavebních
Za řešení problematiky výstavby PV2, skladového a školícího
Za řešení problematiky výstavby PV2, skladového a školícího
Za práci na obtížných územních rozhodnutí a stavebních
Za práci na obtížných územních rozhodnutí a stavebních
Za zajištění statistických výkazů pro ČÚZK. Za koordinaci
stavebních řízení ve zvlášť obtížných případech. Za kooperaci při
dostavbě ZŠ.
12
34 371 Kč
6 000 Kč
40 371 Kč
celkem:
407 822 Kč 62 700 Kč
470 522 Kč
Zbytku odboru bylo v roce 2012 zaplaceno 877 920 Kč na platech a 98 400 Kč na odměnách.
Knihovna – plat a odměny vedoucí za rok 2012
měsíc
plat
odměna
plat + odm.
Zdůvodnění odměn
Za realizaci literárních hodin pro žáky ZŠ a za přípravu a realizaci
01
02
26 938 Kč
26 938 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
29 938 Kč odprodeje vyřazených knih
30 938 Kč dtto
03
26 938 Kč
4 000 Kč
30 938 Kč hodin pro žáky ZŠ
04
05
06
07
08
09
27 028 Kč
26 750 Kč
27 582 Kč
27 583 Kč
29 338 Kč
26 923 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
2 250 Kč
2 000 Kč
1 750 Kč
4 500 Kč
30 028 Kč
30 250 Kč
29 832 Kč
29 583 Kč
31 088 Kč
31 423 Kč
Za zajištění propagačních plakátů a za pořádání literárních
Za údržbu knihovního fondu a za přípravu a realizaci odprodeje
vyřazených knih občanům a za literární hodiny pro žáky ZŠ
Za získání finanční dotace z fondů Ministerstva kultury
Za realizaci literárních hodin pro žáky ZŠ
Za práci na třídění knihovního fondu
dtto
Za besedu se čtenáři s autory knih a za akce pro děti ZŠ a MŠ
10
27 015 Kč
3 200 Kč
30 215 Kč Za spolupráci na krajských volbách – volební místnost
11
26 962 Kč
3 000 Kč
29 962 Kč řešení prostor při rekonstrukci MÚ
26 929 Kč
326 924 Kč
4 000 Kč
38 200 Kč
12
celkem:
Za přípravu a realizaci akce pro žáky 1.tříd ZŠ a za operativní
Za zajištění jednání orgánů města v prostorách knihovny po
30 929 Kč dobu rekonstrukce MÚ. Za zajištění sobotních služeb.
365 124 Kč
Download

Platy MURO 2012