Městys Sepekov
Sepekov 174 ~ 398 51 Sepekov ~ Česká republika
Telefon 382 58 12 11 ~ e-mail: [email protected]
IČO 00250091
Městys Sepekov
vyhlašuje v souladu s § 39 (1) zákona č. 128/2001 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů:
záměr prodeje pozemků
parcelní číslo
výměra
m2
871/62
1472
871/64
888
871/65
924
PRODÁNO
871/58
924
PRODÁNO
871/66
924
PRODÁNO
871/67
924
PRODÁNO
871/68
924
PRODÁNO
871/69
924
PRODÁNO
871/60
1500
871/83
1083
PRODÁNO
871/84
1083
PRODÁNO
871/89
1011
PRODÁNO
871/90
881
PRODÁNO
871/88
557
PRODÁNO
871/87; 871/93
784; 5
PRODÁNO
871/85
849
PRODÁNO
871/86
534
vše v obci a katastrálním území Sepekov .
PRODÁNO
Bližší informace poskytne Úřad Městyse Sepekov, Sepekov 174
tel., fax. : 368 581 274, mob. 606 428 527, e-mail: [email protected]
Stanislav Sedláček
starosta Městyse Sepekov
Vyvěšeno : 1.9.2009
Sejmuto : ………………
Download

ZDE - Městys Sepekov