KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ
STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS
ZÁVOD OSTRAVA
KONTAKTY
ředitelství společnosti
eurovia cs, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1
T/ +420 224 952 022
F/ +420 224 933 551
E/ [email protected]
Odštěpný závod oblast Morava
Vídeňská 104
619 00 brno
T/ +420 547 212 157
F/ +420 547 213 265
Výrobna ocelových výrobků
Odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava–Kunčičky
Petr Chorý
M/ +420 602 533 059
T/ +420 595 135 518
E/ [email protected]
www.eurovia.cz
OBSAH
Armovna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Atypické ocelové výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ocelové mostní zábradlí typu Luboš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ocelové mostní zábradlí typu Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ocelové zábradelní svodidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
www.eurovia.cz
ARMOVNA
Na společné cestě
4
V areálu PREFY a Zámečnické dílny tj. na ul.Frýdlantské 3207 v Ostravě se nachází armovna – ohýbárna betonářské
oceli, která je přichystána vyhovět interním i externím zákazníkům. Provádíme zde služby stříhání a ohýbání
betonářské oceli dle dodané dokumentace. Armovna je vybavena stroji, které splňují všechna kritéria předepsané
pro tuto činnost. Kvalita a přesnost prací a jakosti výztuže jsou samozřejmostí.
5
www.eurovia.cz
ATYPICKÉ OCELOVÉ VÝROBKY
Na společné cestě
6
Mimo certifikované zámečnické výrobky jsme schopni vyrobit a dodat téměř jakékoliv výrobek z běžné oceli.
Vlastníme oprávnění pro výrobu atypických, jednorázových výrobků dle individuálního požadavku zákazníka.
Zde jsou některé ukázky kusových výrobků.
7
www.eurovia.cz
Ocelové zábradlí
typ Luboš
Na společné cestě
8
Ocelové zábradlí typ Luboš je certifikované pro použití v České republice. Jedná se o zábradlí z otevřených profilů oceli třídy S 235.
Kotvení zábradlí je pomocí lepených vrtaných kotev. Podle přání zákazníka provádíme protikorozní ochranu v požadovaném
barevném odstínu. Nabízíme provedení výroby i montáže.
ZÁBRADLÍ – typ LUBOŠ
základní dílec
4000
3980
10
2000
105
10
10 10
108 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 143 108 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 143
MADLO – U PROFIL č.80
45
10
1885
1007
105
SPODNÍ PŘIČEL – U PROFIL č. 80
PATNÍ DESKA
93
SLOUPEK – U PROFIL č. 80
93
17
45
115 80 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 80 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
VÝPLŇ
PÁSNICE
40/10
45
ŘEZ A – A 1 : 10
MADLO – U PROFIL č.80
OTVORY
KRUHOVÁ PODLOŽKA
KOTEVNÍHO ŠROUBU 12 mm
40/10
30
VÝPLŇ
PÁSNICE
PLECH 200/200 tl. 12 mm
14 mm
230
170
OSA KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
(ROVNOBĚŽNÁ S OSOU MOSTU)
30
1007
SLOUPEK – U PROFIL č. 80
1100
40
250
30
SPODNÍ PŘIČEL – U PROFIL č. 80
170
30
SLOUPEK
ZÁBRADLÍ
PATNÍ DESKA
80
4.0 %
93
45
230
9
www.eurovia.cz
Ocelové zábradlí
typ PETR
Na společné cestě
10
Ocelové zábradlí typ Petr je certifikované pro použití v České republice. Jedná se o zábradlí z trubek a kulatiny oceli třídy S 235.
Kotvení zábradlí je pomocí lepených vrtaných kotev. Podle přání zákazníka provádíme protikorozní ochranu v požadovaném
barevném odstínu. Nabízíme provedení výroby i montáže.
SKLADEBNÁ DÉLKA 6000
5980
125
2000
102
1855
2000
SLOUPEK á 2,0 m
trubka 83/4
MADLO
trubka 102/4
20 125
OCELOVÉ SLOUPKOVÉ ZÁBRADLÍ
SE SVISLOU VÝPLNÍ
843
120 120 120
120 120 120
20 20 20 20
20 20 20 20
44
120 120 120
20 20 20 20
17 93
kruhová tyč
2000
20
DOLNÍ PŘÍČKA
trubka 44,5/3,2
2000
2000
6000
102
ZÁBRADLÍ – typ PETR
MADLO
trubka 102/4
PATNÍ DESKA
Plech 230/230 tl. 12 mm
Oválný otvor 20/14 mm
25
Kruhová podložka
kotevního šroubu
3
180
230
Osa madla zábradlí
115
rovnoběžná
s osou mostu
1100
843
25
SVISLÁ VÝPLŇ
kruhová tyč 20
115
25
SLOUPEK
trubka 83/4
93
44
DOLNÍ PŘÍČKA
trubka 44,5/3,2
3
ŠROUB M12
S PODLOŽKOU
180
25
Sloupek
zábradlí
PATNÍ DESKA
230 x 230 x 12 mm
ŠROUB M12
S PODLOŽKOU
17
5
100
1100
118 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 119 118 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 119 118 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 119
TĚSNĚNÍ
SILIKONOVÝM TMELEM
PODLOŽKA Z MĚKČENÉHO
PVC tl. 5 mm
11
www.eurovia.cz
Ocelové zábradelní
svodidlo ZSODS1/H2
Na společné cestě
12
Jedná se o certifikovaný záchytný systém ověřený bariérovou zkouškou pro stupeň zadržení H2. Ocelové zábradelní svodidlo
je certifikované pro použití v zemích EU. K tomuto výrobku máme certifikované i kotvení. Kotvení lze rozdělit do dvou
základních skupin. První skupinou jsou různé typy kotevních přípravků, které osazujeme před zabetonováním do římsy, druhou
skupinou je provedení vývrtů, do kterých se vlepujeme kotvy. Tato kotvení vrtáme po zabetonování římsy. Ocelové zábradelní
svodidlo dodáváme ve čtyřech základních typech (bez výplně, s vodorovnou výplní, se svislou výplní a s výplní ze svařovaných
sítí). Podle přání zákazníka provádíme protikorozní ochranu v požadovaném barevném odstínu. Nabízíme provedení výroby
i montáže.
Pohled na zábradelní svodidlo
ukončení madla ZS
2000
spojka madla
svodnice
výplň (vodorovná)
madlo
2000
13
Řez sloupkem ZS
430
112
240
madlo
1200
338
sloupek
4%
150
100
750
svodnice
kotevní přípravek
(nebo kotvy)
14
Download

katalog ocelových výrobků stavební skupina eurovia cs závod ostrava