Technický list EPS
č.201/2014 – EPS Stabil
Výrobce / Vydal: KVK PENOPOL s.r.o., Kunčice nad Labem č. 150, PSČ 543 71
Provozovna: Semtín zone, UMA M80 a M80/1, 532 17 Pardubice-Semtín, IČ 27507840
Datum: Srpen 2014
1.
2.
3.
4.
Typ: Pěnový polystyrén EPS 70 S Stabil, EPS 100 S Stabil
Zamýšlené / zamýšlená použití: Stěny s výjimkou ETICS, podkladní vrstvy izolací plochých střech.
Obchodní název: KVK PENOPOL s.r.o., Kunčice nad Labem č. 150, PSČ 543 71, IČ 27507840
Deklarované vlastnosti výrobku:
Základní charakteristika
EPS 70 S Stabil
EPS 100 S Stabil
Pevnost v tlaku při 10% stlačení
min. 70 kPa
min. 100 kPa
Pevnost v ohybu
min. 115 kPa
min. 150 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině
-
-
Deklarovaný součinitel tepelné
vodivosti
0,039
.
0,037
.
Třída reakce na oheň
.
E
Faktor difúzního odporu µ
20-40
30-70
Dlouhodobá nasákavost při 100%
ponoření
max. 5%
Teplotní odolnost
78°C
Objemová hmotnost
.
13,5-18kg/
18-23,5kg/
Rozměr desek
500x1000 mm / max. délka 6000 mm
Tloušťka
min. 8 – max. 1200mm
Značení EPS
•
•
Výrobek může obsahovat stopy šedého EPS materiálu (max. do 5% objemu), tento poměr
nijak neovlivňuje fyzikální vlastnosti ani kvalitu výrobku.
Výrobek obsahuje retardér hoření HBCDD.
¨
KVK PEN/TechL/č.201/2014-EPS Stabil
Technický list EPS
č.201/2014 – EPS Stabil
Vzor obalového štítku:
Zabalený výrobek:
KVK PEN/TechL/č.201/2014-EPS Stabil
Download

Technický list