Plotrové fólie - krycí (střednědobé)
MACal 8200 PRO
materiál:
lepidlo:
formát:
povrch lesklý
obj. číslo
8209-00
8209-01
8209-02
8209-03
8209-04
8209-05
8259-00
8259-01
8259-02
8259-03
8259-04
8259-05
8259-06
8259-07
8259-08
8239-08
8239-09
8239-10
8239-00
8239-01
8239-02
8239-03
8239-04
8239-05
8239-06
8239-07
8249-06
8249-07
8249-08
8249-00
8249-01
8249-02
8249-03
8249-04
8249-05
8229-01
8229-02
8283-00
8283-01
8289-00
8289-01
8289-02
8289-03
8289-04
8289-05
8229-00
8269-00
8279-00
8279-01
8299-00
monomerní PVC fólie - kalandrovaná
permanentní akrylové
role 0,5 x 50m
trvanlivost:
tloušťka fólie:
použití:
RAL
barva
povrch matný
obj. číslo
1016
Sulfur Yellow
Crocus Yellow
Traffic Yellow
Melon
Shining Orange
Mandarine
Vivid Red
Traffiv Red
Shining Red
Carmine Red
Signal Red
Purple Red
Telemagenta
Deep Purple
Lilac
Lavender
Purple Blue
Brilliant Blue
Steel Blue
Sapphire Blue
Cobalt Blue
Ultramarine Blue
Gentian Blue
Heaven Blue
Light Blue
Swimming pool
Mint
Turquoise
Petrol
Dark Green
Forest Green
Billiard Green
Light Green
Yellow-Green
Lime
Sahara
Cream
Nut Brown
Terra Brown
Black
Traffic Grey B
Basalt Grey
Telegrey
Traffic Grey A
Agate Grey
White
Silver
Gold
Copper
Clear
8208-00
8208-01
8208-02
8208-03
8208-04
8208-05
8258-00
8258-01
8258-02
8258-03
8258-04
8258-05
8258-06
8258-07
8258-08
8238-08
8238-09
8238-10
8238-00
8238-01
8238-02
8238-03
8238-04
8238-05
8238-06
8238-07
8248-06
8248-07
8248-08
8248-00
8248-01
8248-02
8248-03
8248-04
8248-05
8228-01
8228-02
8288-00
8288-01
8288-00
8288-01
8288-02
8288-03
8288-04
8288-05
8228-00
8268-00
8278-00
8278-01
8298-00
1023
3020
3002
3001
3004
4010
4005
5003
5013
5002
5010
6018
8023
8028
9005
7043
7012
7046
7042
7038
9003
9006
Cena v Kč/m2(bez DPH)
MACal 8200 PRO černá bílá
MACal 8200 PRO barevná
MACal 8200 PRO metalizované
nad 50 m
48
54
65
3 - 4 roky
75 mikronů
krátkodobé nápisy, označení,
polepy rovných ploch
RAL
barva
1016
Sulfur Yellow
Crocus Yellow
Traffic Yellow
Melon
Shining Orange
Mandarine
Vivid Red
Traffiv Red
Shining Red
Carmine Red
Signal Red
Purple Red
Telemagenta
Deep Purple
Lilac
Lavender
Purple Blue
Brilliant Blue
Steel Blue
Sapphire Blue
Cobalt Blue
Ultramarine Blue
Gentian Blue
Heaven Blue
Light Blue
Swimming pool
Mint
Turquoise
Petrol
Dark Green
Forest Green
Billiard Green
Light Green
Yellow-Green
Lime
Sahara
Cream
Nut Brown
Terra Brown
Black
Traffic Grey B
Basalt Grey
Telegrey
Traffic Grey A
Agate Grey
White
Silver
Gold
Copper
Clear
1023
3020
3002
3001
3004
4010
4005
5003
5013
5002
5010
6018
8023
8028
9005
7043
7012
7046
7042
7038
9003
9006
25 - 49m
54
62
75
1 - 25m
58
67
81
Bílá barva je dodávána s kontrastním šedým lepidlem
PROFISIGN plus s.r.o > U Nikolajky 1085/15 > 150 00 Praha 5 > T:+420 226 200 190 > T/F:+420 226 200 191 > [email protected] > www.profisignplus.cz
Plotrové fólie - krycí (střednědobé)
MACal 8300 PRO
materiál:
lepidlo:
formát:
povrch lesklý
obj. číslo
8309-12
8309-00
8305-00
8303-00
8309-16
8301-00
8359-03
8359-01
8359-08
8359-00
8359-06
8359-12
8359-04
8359-15
8339-30
8339-31
8339-32
8339-14
8339-13
8339-33
8339-02
8339-00
8339-06
8339-04
8339-34
8339-35
monomerní PVC fólie - kalandrovaná
permanentní akrylové
role 0,615 x 50m; 1,23 x 50m
RAL
barva
1016
1021
Lemon Yellow
Light Yellow
Medium Yellow
Sunflower Yellow
Apricot
Orange
Flame Red
Blood Red
Passion Red
Medium Red
Dark Red
Burgundy
Cyclamen
Rapsberry
Purple Blue
Lavender
Copenhagen Blue
Electric Blue
Royal Blue
Navy
Highway Blue
Medium Blue
Ocean Blue
Sky Blue
Butterfly Blue
Powder Blue
1028
2008
2002
3020
2002
3004
4010
4006
4005
5002
5013
5015
5024
Cena v Kč/m2(bez DPH)
MACal 8300 PRO černá bílá
MACal 8300 PRO barevná
MACal 8300 PRO metalizované
trvanlivost:
tloušťka fólie:
použití:
4 - 5 let
70 mikronů
krátkodobé nápisy, označení,
polepy rovných ploch
povrch lesklý
obj. číslo
8349-15
8339-07
8339-36
8349-16
8349-04
8349-05
8349-00
5018
6005
6029
6024
6018
6018
8349-07
8349-03
8349-17
8329-13
8329-14
8329-15
8329-01
8383-05
8383-06
8383-02
8389-00
8389-01
8389-04
8389-12
8389-13
8329-00
8369-00
8379-00
8399-00
nad 50 m
50
59
74
RAL
1019
1015
9001
8011
9005
7012
7000
9003
9007
25 - 49m
54
64
77
barva
Seafoam Green
Turquoise
Nautical Blue
Polo Green
Dark Green
Bottle Green
Medium Green
Spring Green
Apple Green
Vibrant Green
Sandstone
Light Beige
Almond
Beige
Imitaton Glod
Terra cotta
Chocolate Brown
Black
Dark Grey
Mouse Grey
State Grey
Frosty Grey
White
Silver
Gold
Clear
1 - 25m
60
69
83
Bílá barva je dodávána s kontrastním šedým lepidlem
PROFISIGN plus s.r.o > U Nikolajky 1085/15 > 150 00 Praha 5 > T:+420 226 200 190 > T/F:+420 226 200 191 > [email protected] > www.profisignplus.cz
Aplikační fólie a papíry
označení:
materiál:
tloušťka fólie:
lepidlo:
formát:
použití:
MACtransfer T 500
PET fólie, transparentní, bez podkladu, strukturovaná
120 mikronů
Akrylové odstranitelné
role 1,0 x 100m
lehké přenášení a aplikace nápisů
Cena v Kč/m2 (bez DPH)
MACtransfer T 500
označení:
materiál:
tloušťka fólie:
lepidlo:
formát:
použití:
1 role
38
MACtransfer T 200 E
papír inpregnovaný latexem, bez podkladu
90 mikronů
kaučukové, odstranitelné
role 1,22 x 91,4m
lehké přenášení a aplikace nápisů
Cena v Kč/m2 (bez DPH)
MACtransfer T 200 E
nad 5 rolí
25
2-4 role
27
1 role
32
PROFISIGN plus s.r.o > U Nikolajky 1085/15 > 150 00 Praha 5 > T:+420 226 200 190 > T/F:+420 226 200 191 > [email protected] > www.profisignplus.cz
Obchodní podmínky společnosti PROFISIGN plus s.r.o.
1. Všeobecné podmínky:
Každá dohodnutá dodávka zboží se považuje za uzavřenou kupní smlouvu podle obchodních podmínek
společnosti PROFISIGN plus s.r.o. V pochybnostech se má za to, že kupující projevil souhlas s podmínkami
kupní smlouvy nejpozději při převzetí zboží. Změnami a doplňky v podmínkách kupní smlouvy je prodávající
vázaný, pokud s nimi projevil souhlas.
2. Pracovní doba:
pondělí - pátek
prodejna:
8 30- 1200 1300 - 1700
PROFISIGN plus s.r.o.
Papírenská 1
160 00 Praha 6
3. Způsob přijímání objednávek:
e-mail: [email protected]
fax:
226 200 191
telefon: 226 200 190, 226 200 191
Při objednávkách je nutné uvést přesnou specifikaci zboží podle označení v cenících prodávajícího.
4. Platební podmínky:
Zboží je hrazeno kupujícím:
1. před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem
2. při dodání zboží v hotovosti
3. po dodání zboží bezhotovostně (platebním příkazem) v termínu stanoveném prodávajícím
Kupní cena je stanovená dohodou na základě zveřejnění v platebním ceníku. Cenou se rozumí konečná cena
v místě provozování prodávajícího. Cena za jiné služby, jako řezání, manipulaci, balení, přepravné apod.
je účtovaná samostatně.
Ceníková cena je uváděna v Kč za jednotkové množství.
Slevy a osobní rabaty z kupní ceny a její úhrady jsou závazné jen tehdy, jestliže byly předem kupujícímu
písemně garantovány.
Kupní cena je splatná v době uvedené na faktuře. Všeobecná splatnost je 10 dní ode dne vystavení. Po třech
zakázkách uhrazených kupujícím v hotovosti může prodávající přistoupit na platbu formou faktury.
Kupní cenu hradí kupující:
1. v hotovosti, při objednávce nižší než 5 000,- Kč bez DPH
2. bankovním převodem proti faktuře (proforma faktuře)
Při opoždění s úhradou ceny je kupující povinen zaplatit úroky ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení
včetně platby nákladů spojených s vymáháním pohledávky.
5. Doprava zboží:
PROFISIGN plus s.r.o. zajišťuje dopravu zboží prostřednictvím společnosti PPL a TOPTRANS
až na místo zpracování.
Objednávky na konkrétní termín dodání jsou příjímány nejpozději do 12 hod. předešlého dne.
Ceník dopravného po celé ČR:
hodnota přepravovaného zboží do 4 500,- Kč bez DPH - platba 115,- Kč
hodnota přepravovaného zboží nad 4 500,- Kč bez DPH - zdarma
6. Závěrečné ustanovení:
Vztahy přímo neuvedené v obchodních podmínkách společnosti PROFISIGN plus s.r.o. se řídí ustanoveními
všeobecně závazných předpisů (Obchodní zákoník).
PROFISIGN plus s.r.o > U Nikolajky 1085/15 > 150 00 Praha 5 > T:+420 226 200 190 > T/F:+420 226 200 191 > [email protected] > www.profisignplus.cz
Download

zde - PROFISIGN plus