Modelová řada
Pro firmy
[email protected]
www.dacia.cz
Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si DACIA vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace
i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace DACIA svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, za příplatek
nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého koncesionáře DACIA. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých
v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem,
bez předem uděleného písemného svolení společnosti DACIA, je zakázána.
* Která ze skutečností nastane dříve ** Spotřeba paliva je homologovaná podle stanovené standardizované metody, která je platná pro všechny výrobce automobilů a umožňuje tak jednotlivé modely objektivně porovnávat. Skutečná spotřeba se může vlivem
způsobu používání vozu, jeho výbavy a samozřejmě stylu jízdy řidiče mírně lišit.
www.dacia.cz
Modelová řada
Pro firmy
Dacia prochází v současné době jedinečným rozvojem modelové řady, kterou bychom
Vám touto cestou rádi prezentovali.
Značka Dacia je v současnosti nejdynamičtěji rostoucí značkou na evropském trhu.
Od roku 2008, kdy měla v portfoliu pouze 2 modely, se rozrostla až na současných
7 modelů zasahujících do rozdílných segmentů. V současné době skýtá nabídka
modely užitkových, ale také osobních vozů různých karosářských variant.
Řada užitkových vozů DACIA
Modely Dokker a Dokker VAN jsou součástí nabídky užitkových vozů značky Dacia. Oba modely nabízí
nadměrnou přepravní kapacitu a úsporné motory z dílny Renault. Oba modely, ať osobní verze Dokkeru či
nákladní Dokker VAN, byly navrženy s ohledem na Vaše podnikání.
Benzinové motory
Dieselové motory s FAP*
Servisní prohlídka
20 000 km / 1 rok
20 000 km / 1 rok
Výměna motorového oleje
20 000 km / 1 rok
20 000 km / 1 rok
Výměna pylového filtru
20 000 km / 1 rok
20 000 km / 1 rok
Výměna vzduchového filtru
60 000 km / 4 roky
60 000 km / 4 roky
–
60 000 km / 4 roky
60 000 km
–
Výměna rozvodového řemene a kladek
120 000 km / 6 let
120 000 km / 6 let
Výměna řemene pohonu přislušenství a kladek
120 000 km / 6 let
120 000 km / 6 let
Výměna brzdové kapaliny
120 000 km / 4 roky
120 000 km / 4 roky
Výměna chladicí kapaliny
120 000 km / 5 let
120 000 km / 5 let
Výměna naftového filtru
Výměna svíček
V řadě osobních vozů značky Dacia naleznete rozmanité vozy plnící veškerá Vaše očekávání. Model Duster
s pohonem 4×4 a vysokou světlou výškou pro práci v náročném terénu. Modely rodiny Logan zahrnující praktické
Sandero, model Logan v karosářské variantě sedan či model Logan MCV – kombi nižší střední třídy s rozměrným
zavazadlovým prostorem. Model Lodgy pak nabízí možnost přepravy až 7 osob.
2
– emise CO2 jsou nižší než 120 g/km
– je vyráběn v závodě splňující certifikaci
ISO 14 001
–o
bsahuje více než 7 % recyklovaných plastů
Údržbová politika značky Dacia se opírá o jedinečný princip revize – každoroční prohlídku nebo prohlídku
po každých 20 000 km – bez ohledu na model, převodovku či motor. Navíc byly u některých operací
stanovených v servisním sešitě prodlouženy termíny, jako např. u výměny chladicí kapaliny nebo
rozvodového řemene u zážehových motorů. To umožnilo rovnoměrnější rozložení nákladů na údržbu na
celou délku trvání vlastnictví vozu. Paušální ceny Dacia pokrývají všechny předepsané operace programu
údržby za konkurenceschopné ceny.
Úkon
Řada osobních vozů DACIA
Značka Dacia eco2 znamená závazek výrobce
vyrábět vozy šetrné k životnímu prostředí.
Pro vybrané verze model splňuje následující
kritéria:
Dacia zákazníkům u svých vozů garantuje
dlouhodobou spolehlivost a získává si
jejich důvěru. Smluvní záruka výrobce
3 roky nebo 100 000 km (podle toho,
která ze skutečností nastane první) se
vztahuje na všechny modely řady Dacia.
Tato záruka je důkazem důvěry, kterou
k našim produktům máme.
* FAP = filtr pevných částic
DACIA Finance
Společnost RCI Financial Services, s. r. o., specializovaná na financování osobních a užitkových vozů Dacia, Vám nabízí pod obchodní
značkou Dacia Finance širokou paletu možností financování koupě nových i ojetých vozidel značky Dacia. V nabídce naleznete
možnosti výhodného financování formou finančního leasingu, spotřebitelského úvěru i operativního leasing (včetně varianty
full service). Kromě financování Vám Dacia Finance nabízí také celou řadu doplňkových služeb jako havarijní pojištění, povinné
ručení, GAP pojištění, pojištění schopnosti splácet a další doplňková pojištění, a to vše za bezkonkurenční sazby od renomovaných
pojišťoven. Služeb Dacia Finance můžete využít u všech autorizovaných prodejců značky Dacia, kde obdržíte i aktuální nabídku
produktů a služeb, včetně zvýhodněných časově omezených nabídek, nebo také na všech pobočkách RCI Financial Services.
Více informací na daciafinance.cz.
3
Modelová řada
v ceně vozidla
Pro firmy
Vozidla se smluvní zárukou
Dacia na 3 roky nebo
do najetí 100 000 km
DACIA Assistance
DACIA GARANCE+
Rozšíření servisních služeb na 36 – 60 měsíců
100 000 km
můžete využít
- autorádio, navigace, tempomat, imobilizér, airbagy
- přístrojová deska, přepínače, osvětlení…
• s mluvní záruka výrobce na nové vozidlo Dacia v trvání
3 let nebo do najetí stanoveného počtu kilometrů včetně
asistenční služby Dacia Assistance
•
rvků karoserie
p
- dveře
- ovládání oken
- mechanismy a zámky
- zpětná zrcátka
- otvírací střecha
- odmrazování
- stěrače
• z áruka 3 roky na lak na nové vozidlo: oprava dílů, které
vykazují vadu laku uznanou výrobcem
+
150 000 km
200 000 km
+
DACIA SERVICE PACK PROFI
Výrobcem předepsané servisní prohlídky 36 – 60 měsíců
100 000 km
150 000 km
200 000 km
DACIA Comfort Assistance
+
financování
+
pojištění
4
SMLUVNÍ ZÁRUKA DACIA
• záruka 6 let na neprorezivění karoserie na nové vozidlo
• z
áruka 1 rok na práci a díly: platí pro vozidla Dacia
v rámci všech placených oprav realizovaných v servisní síti
Dacia, a to i po uplynutí smluvní záruky výrobce
DACIA ASSISTANCE
• p
rvků interiéru
- konstrukce sedadel včetně elektrického ovládání
- bezpečnostní pásy a napínače
Při prodeji vozu přechází servisní smlouva automaticky na
dalšího majitele, čímž se zvyšuje hodnota vozu.
Asistenční služba Dacia Assistance je zákazníkům
v případě nepojízdnosti způsobené záruční vadou bezplatně
k dispozici po celou dobu trvání smluvní záruky Dacia
na bezplatné lince 800 272 272 (při volání ze zahraničí
+420 261 220 220) 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Smlouva se nevztahuje na díly údržby předepsané
výrobcem a díly, které se pravidelně mění v důsledku jejich
běžného opotřebení po najetí určitého počtu kilometrů.
Detailní znění produktu Dacia Garance+ PROFI je
obsaženo ve Všeobecných podmínkách Dacia Garance+
PROFI, které tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy.
Asistenční služby jsou poskytovány na celém území České
republiky, členských států Evropské unie a v dalších státech
dle Záručních podmínek Da cia a ve spolupráci se servisy Dacia.
Asistenční služba organizuje a hradí služby z titulu poruchy
způsobené záruční závadou. Dle povahy nepojízdnosti máte
možnost využít některou z následujících služeb:
DACIA SERVICE PACK PROFI
- opravu poruchy na místě
- odtah vozu do nejbližšího servisu Dacia
- místní přepravu posádky
Detailní znění smluvní záruky Dacia je obsaženo
v Záručních podmínkách Dacia, které tvoří nedílnou
součást objednávky nového vozidla Dacia.
DACIA GARANCE+
Produkt Dacia Garance+ Vám umožňuje rozšířit si
servisní služby pokrývající bezplatné odstranění
závady, na kterou se vztahuje smluvní záruka výrobce.
Po celou dobu trvání smlouvy máte možnost využívat
Dacia Assistance.
Dacia Garance+ kryje výrobní, materiálové a montážní vady:
• p
ohonného řetězce
-m
otor včetně všech jeho periferií
(chlazení, vstřikování, přeplňování, čerpadlo paliva…)
- převodovka, diferenciál, rozvodovka, poloosy
•
odvozkových součástí
p
- řízení včetně posilovače
- brzdy
- ABS/ESP
- zavěšení kol včetně ložisek
• e
lektroinstalace snímačů a aktivních prvků
- r elé, ovládací prvky, alternátor, kabeláž
- řídící jednotky, pojistky
Obsahuje výrobcem předepsané servisní prohlídky dle
programu údržby a rozšíření asistenčních služeb.
Koupí servisní smlouvy Dacia Service Pack PROFI získáte:
• garanci konečné ceny
za předepsané servisní prohlídky svého vozidla bez ohledu
na vývoj cen náhradních dílů a cen práce v průběhu trvání
smlouvy
• úsporu nákladů
• zhodnocení vozidla
v případě jeho prodeje přechází nevyčerpaná část servisní
smlouvy automaticky na nového majitele
• c enovou výhodu — rozšíření asistenčních služeb
Dacia Comfort Assistance je bezplatná asistence
a pomoc po celou dobu trvání smlouvy v případě:
- defektu pneumatiky
- vybití autobaterie
- ztráty nebo uzamknutí klíčů uvnitř vozidla
- nedostatku nebo záměny paliva
- zamrznutí paliva
- přimrznutí ruční brzdy
Zákazník je oprávněn uplatnit poskytování sjednaných
servisních služeb pouze na území České republiky.
Asistenční služby jsou poskytovány na území České republiky
i v zahraničí. Detailní znění produktu Dacia Service Pack
PROFI je obsaženo ve Všeobecných podmínkách Dacia
Service Pack PROFI, které tvoří nedílnou součást uzavírané
smlouvy.
5
Rozměry
Dacia
Dokker
Objem zavazadlového prostoru (dm3)
5-ti místné uspořádání
2-místné uspořádání (se sklopenými zadními sedadly)
Dacia
Dacia
Dokker
Dokker
Rozměry (mm)
P
M2
H2
H
H2
H
H2
H
M2
Y1
Y1
M1
M2
R
Y1
M1
M1
K
K
K
H1
G
Dacia Dokker
G
H1
EG
EL1
L2
L1
L2
E
L1
L2
H1
D
C
A
D
AB
B
D
C
A
B
N2
M2
H2
H
M1
Y1
Z
K
Dacia Dokker
N1
L3
L4
L3
L4
L3
L4
H1
G
E
L1
L2
D
A
B
První opravdová osobní dodávka v modelové řadě Dacia. Skloubí v sobě benefity
značky Dacia – nadstandardní prostor za nepřekonatelnou cenu, spolehlivost
a úsporné pohonné jednotky. Model Dacia Dokker byl navržen s ohledem na Vaše
podnikání.
L3
L4
Y2
C
F
Y2
Y2
Y2
Výbava = Access
4× airbag
Ocelová kola 15”
Elektronický stabilizační systém ESC
Ambiance = Access +
Elektricky ovládaná přední okna
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Manuálně ovládaná zpětná zrcátka
ACCESS
AMBIANCE
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka
Posuvné dveře na levé i pravé straně
Palubní počítač
Výkon (kW/k)
1,6
1,6 LPG
1,2 TCe
1,5 dCi
1,5 dCi
60,5 kW / 82 k
59 kW/ 80 k
85 kW / 115 k
55 kW / 75 k
66 kW / 90 k
Spotřeba v kombinovaném
provozu (l/100 km)
7,5
7,2 (9,0 LPG)
6,1
4,5
4,5
arctica
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
175
165 (144 LPG)
140
118
118
Metalické barvy
Unikátní zavazadlový prostor o velikosti
800 dm3 a délkou 1 164 mm po zadní sedadla
BÍLÁ Glacier (389)
6
Rozvor
2810
Celková
délka
4363
N2
Přední
převis
822
N2
N2
Zadní převis
731
Rozhod vpředu
1490
Rozchod vzadu
1478
N1 Z
Světlá
výška
nezatíženého/zatíženého vozu
190 / 153
N1
N1
Výška nezatíženého vozu bez/s střešními lištami
1814 / 1852
Výška prahu nákladového prostoru
570
F
Výška otvoru nákladového prostoru
1094
F
F
Celková šířka
1751
Celková šířka se zpětnými zrcátky
2004
Užitečná šířka mezi podběhy
1130 / 1170
Maximální šířka nákladového prostoru
1372
Šířka v ramenech vpředu
1401
Šířka v ramenech vzadu
1458
Prostor pro kolena na zadních sedadlech
177
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech
1037
Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
1065
Šířka vstupu zavazadlového prostoru
1189
Šířka vstupu zavazadlového prostoru
1082
Maximální šířka nakládaného předmětu posuvnými dveřmi
703
Maximální výška nakládaného předmětu posuvnými dveřmi
1046
Délka zavazadlového prostoru po zadní sedadla
1164
Délka zavazadlového prostoru po přední sedadla (zadní sedadla sklopená) 1570
Výška ke krytu zavazadlového prostoru
588
Ocelová kola 15”
Sedadla dělená 1/3 a 2/3
Motor
Standardní barvy
Posuvné dveře na obou stranách nástupní
šířkou více než 700 mm (podle verze)
C
A
B
C
D
E
Z
F
Z
G
H
H1
H2
L1
L2
L3
L4
J1
J2
K
M1
M2
N1
N2
P
R
Y1
Y2
Z
Nedělená zadní lavice
Posuvné dveře na pravé straně
Arctica = Ambiance +
Manuální klimatizace
Přední mlhové světlomety
Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
Dotykový multimediální navigační systém
MEDIA NAV a Bluetooth® hands-free (podle
verze)
800
3000
MODRÁ NAVY (D42)
MODRÁ MinÉral (RNF)
BÉŽOVÁ CendrÉ (HNK)
ŠEDÁ comète (KNA)
ČERNÁ NACRÉ (676)
ŠEDÁ Platina (D69)
7
Rozměry
Objem zavazadlového prostoru (m3)
3,3
ROZMĚRY (mm)
A
Rozvor
2 810
B
Celková délka
4 363
C
Přední převis
822
D
Zadní převis
731
E
Rozchod vpředu
1 490
F
Rozchod vzadu
1 478
G
Světlá výška nezatíženého/zatíženého vozu
186 / 151
H
Výška nezatíženého vozu bez/s střešními lištami
1 809 / 1 847
H1 Výška prahu nákladového prostoru
565
H2 Výška otvoru nákladového prostoru
1 100
L1 Celková šířka
1 751
L2 Celková šířka se zpětnými zrcátky
2 004
L3 Užitečná šířka mezi podběhy
1 170
L4 Maximální šířka nákladového prostoru
1 413
M
Maximální výška nákladového prostoru pod střechu
1 271
N1 Šířka nákladového prostoru u podlahy
1 189
N2 Šířka nákladového prostoru u střechy
1 082
P
Maximální šířka nakládaného předmětu posuvnými dveřmi 703
R
Maximální výška nakládaného předmětu posuvnými dveřmi 1 046
Y1 Maximální délka převáženého předmětu
1 901
délka převáženého předmětu s odstraněným
Y2 Maximální
3 110
sedadlem Dacia Easy Seat (v nabídce od 2014)
Dacia Dokker Van
Model Dacia Dokker VAN je užitkovou verzí modelu Dokker. Stejně jako jeho sourozenec
v osobních vozech nabízí Dokker VAN nadměrnou přepravní kapacitu (až 3,3 m3),
úsporné motory a spoustu praktických přihrádek v místě řidiče a Bluetooth® handsfree. Model Dacia Dokker VAN byl navržen s ohledem na Vaše podnikání.
Výbava = Access
1× airbag
Ocelová kola 15”
Elektronický stabilizační systém ESC
Posuvné dveře na pravé straně
Rezerva
Ambiance = Access +
Palubní počítač
Manuálně nastavitelná zpětná zrcátka
Zvýšené užitečné zatížení o 100 kg
Motor
Výkon (kW/k)
1,6
1,6 LPG
1,5 dCi
1,5 dCi
60,5 kW / 82 k
59 kW / 80 k
55 kW / 75 k
66 kW / 90 k
Standardní barvy
Objem nákladového prostoru 3,3 m3
Spotřeba v kombinovaném
provozu (l/100 km)
7,5
7,3 (9,3 LPG)
4,5
4,5
AMBIANCE
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
175
168 (149 LPG)
118
118
Metalické barvy
Dacia Easy Seat – sedadlo spolujezdce sklopné Palubní deska navržená pro profesionály
pro převážení předmětů dlouhých 3 110 mm
BÍLÁ Glacier (389)
8
ACCESS
MODRÁ NAVY (D42)
MODRÁ MinÉral (RNF)
BÉŽOVÁ CendrÉ (HNK)
ŠEDÁ comète (KNA)
ČERNÁ NACRÉ (676)
ŠEDÁ Platina (D69)
9
Rozměry
Dacia Logan MCV
Dacia Logan MCV doplňuje modelovou řadu Logan o praktickou karoserii kombi.
Nadprůměrná přepravní kapacita, jednoduché nakládání a nízká spotřeba díky
úsporným motorům.To jsou hlavní vlastnosti modelu Dacia Logan MCV.
Objem zavazadlového prostoru (dm3)
5-ti místné uspořádání
573
2-místné uspořádání (se sklopenými zadními sedadly)
1 518
ROZMĚRY (mm)
A
Rozvor
2 634
B
Celková délka
4 492
C
Přední převis
813
D
Zadní převis
1 046
E
Rozchod vpředu
1 493
F
Rozchod vzadu
1 476
G
Světlá výška zatíženého vozu
153
H
Výška nezatíženého vozu bez/s střešními lištami
1 519 / 1 550
H1
Výška prahu nákladového prostoru
589
H2
Výška otvoru nákladového prostoru
784
L1
Celková šířka
1 733
L2
Celková šířka se zpětnými zrcátky
1 994
L3
Užitečná šířka mezi podběhy
997
J1
Šířka v ramenech vpředu
1 387
J2
Šířka v ramenech vzadu
1 389
K
Prostor pro kolena na zadních sedadlech
177
M1
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech
900
M2
Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
886
O1
Šířka v loktech vpředu
1 415
O2
Šířka v loktech vzadu
1 432
Y1
Délka zavazadlového prostoru po zadní sedadla
1 054
Výška ke krytu zavazadlového prostoru
481
Výbava = Access
4× airbag
Ocelová kola 15”
ESP
Sedadla dělená 1/3 a 2/3
Ambiance = Access +
Elektricky ovládaná přední okna
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Dotykový multimediální navigační systém
MEDIA NAV a Bluetooth® hands-free (podle
verze)
10
Zadní sedadla sklopná a dělená v poměru
1/3 - 2/3
AMBIANCE
Arctica = Ambiance +
Manuální klimatizace
Přední mlhové světlomety
Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka
Radio CD/MP3, USB, Bluetooth
Střešní lišty
Palubní počítač
Motor
Výkon (kW/k)
1,2 16V
1,2 16V LPG
0,9 TCe
1,5 dCi
1,5 dCi
55 kW / 75 k
53 kW / 72 k
66 kW / 90 k
55 kW / 75 k
66 kW / 90 k
Standardní barvy
ACCESS
Spotřeba v kombinovaném
provozu (l/100 km)
5,8
7,5 (LPG)
5,0
3,8
3,8
arctica
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
135
120
116
99
99
Metalické barvy
Zavazadlový prostor o objemu 573 dm3
BÍLÁ Glacier (389)
MODRÁ NAVY (D42)
MODRÁ Persan (RPK)
BÉŽOVÁ CendrÉ (HNK)
ČERNÁ NACRÉ (676)
ŠEDÁ Platina (D69)
ČERVENÁ feu (876)
11
Rozměry
Objem zavazadlového prostoru (dm3)
510
ROZMĚRY (mm)
A
Rozvor
B
Celková délka
C
Přední převis
D
Zadní převis
E
Přední rozchod
F
Zadní rozchod
G
Celková šířka bez/s vnějšími zrcátky
H
Pohotovostní výška
J
Výška prahu nezatíženého vozu
K
Světlá výška zatíženého vozu
L
Délka vnitřního prostoru (pedály/opěradlo zadního sedadla)
M
Šířka v loktech vpředu
M1 Šířka v loktech vzadu
N
Šířka v ramenou vpředu
N1 Šířka v ramenou vzadu
P1
Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na předních sedadlech
P2
Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na zadních sedadlech
Y
Šířka vstupního otvoru zavazadlového prostoru nahoře
Y1
Šířka spodní hrany vstupního otvoru zavazadlového prostoru
Y2
Maximální šířka vstupního otvoru zavazadlového prostoru
Y3
Šířka mezi podběhy kol
Z1
Délka podlahy zavazadlového prostoru
Z2
Výška zavazadlového prostoru
Dacia Logan
Nová generace ikonického modelu značky Dacia přináší značná vylepšení
a navazuje tak na úspěch Loganu první generace. Úsporné motory
a reprezentativní design. To jsou hlavní vlastnosti modelu Dacia Logan.
Výbava = Access
4× airbag
Ocelová kola 15”
ESP
Zadní lavice nedělená
Ambiance = Access +
Elektricky ovládaná přední okna
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zavazadlový prostor o objemu 510 dm3
Dotykový multimediální navigační systém
MEDIA NAV a Bluetooth® hands-free (podle
verze)
Výkon (kW/k)
1,2 16V
1,2 16V LPG
0,9 TCe
1,5 dCi
1,5 dCi
55 kW / 75 k
53 kW / 72 k
66 kW / 90 k
55 kW / 75 k
66 kW / 90 k
Spotřeba v kombinovaném
provozu (l/100 km)
5,8
7,5 (LPG)
5,0
3,8
3,8
arctica
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
135
120
116
99
99
Metalické barvy
Zadní sedadla sklopná a dělená v poměru
1/3 - 2/3
BÍLÁ Glacier (389)
12
AMBIANCE
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka
Radio CD/MP3, USB, Bluetooth
Palubní počítač
Motor
Standardní barvy
ACCESS
Nárazníky v barvě karoserie
Sedadla dělená 1/3 a 2/3
Arctica = Ambiance +
Manuální klimatizace
Přední mlhové světlomety
Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
2 634
4 290
797
858
1 481
1 470
1 723/1 989
1 511
717
155
1 685
1 415
1 426
1 388
1 424
905
873
1 072
941
1 127
1 017
1 029
520
MODRÁ NAVY (D42)
MODRÁ Persan (RPK)
BÉŽOVÁ CendrÉ (HNK)
ČERNÁ NACRÉ (676)
ŠEDÁ Platina (D69)
ČERVENÁ feu (876)
13
Rozměry
ROZMĚRY (mm)
A
Rozvor
B
Délka
C
Přední převis
D
Zadní převis
E
Rozchod vpředu
F
Rozchod vzadu
G
Světlá výška zatíženého vozu
H
Výška nezatíženého vozu se střešními lištami
H1
Výška prahu zavazadlového prostoru
H2
Výška otvoru zavazadlového prostoru
J1
Šířka v ramenech vpředu
J2
Šířka v ramenech vzadu
K
Prostor pro kolena na zadních sedadlech
L1
Šířka bez vnějších zrcátek
L2
Šířka s vnějšími zrcátky
L3
Užitečná šířka mezi podběhy
M1
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech
M2
Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
O1
Šířka v loktech vpředu
O2
Šířka v loktech vzadu
Y1
Užitečná délka podlahy k zadním sedadlům
Dacia Sandero
Dacia Sandero druhé generace navazuje svými vlastnostmi na generaci předchozí.
Nabízí nadprůměrný zavazadlový prostor a úsporné motory.
To jsou hlavní vlastnosti modelu Dacia Sandero.
Výbava = Access
4× airbag
Ocelová kola 15”
ESP
Sedadla dělená 1/3 a 2/3
Ambiance = Access +
Elektricky ovládaná přední okna
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Prostorný zavazadlový prostor o objemu
320 dm3
14
Dotykový multimediální navigační systém
MEDIA NAV a Bluetooth® hands-free (podle
verze)
AMBIANCE
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka
Radio CD/MP3, USB, Bluetooth
Palubní počítač
Motor
Výkon (kW/k)
1,2 16V
1,2 16V LPG
0,9 TCe
1,5 dCi
1,5 dCi
55 kW / 75 k
53 kW / 72 k
66 kW / 90 k
55 kW / 75 k
66 kW / 90 k
Standardní barvy
ACCESS
Nárazníky v barvě karoserie
Arctica = Ambiance +
Manuální klimatizace
Přední mlhové světlomety
Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
Spotřeba v kombinovaném
provozu (l/100 km)
5,8
7,5 (LPG)
5,0
3,8
3,8
2589
4058
813
656
1493
1476
min 163
1518
761
622
1387
1393
144
1733
1994
1005
900
880
1417
1436
856
ARCTICA
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
MAN5
135
120
116
99
99
Metalické barvy
Zadní sedadla sklopná a dělená v poměru
1/3 - 2/3
BÍLÁ Glacier (389)
MODRÁ NAVY (D42)
MODRÁ Persan (RPK)
BÉŽOVÁ CendrÉ (HNK)
ČERNÁ NACRÉ (676)
ŠEDÁ Platina (D69)
ČERVENÁ feu (876)
15
Rozměry
ROZMĚRY (mm)
A
Rozvor
2590
B
Délka
4081
C
Přední převis
835
D
Zadní převis
656
E
Rozchod vpředu
1490
F
Rozchod vzadu
1481
G
Světlá výška zatíženého vozu
min 207
H
Výška nezatíženého vozu se střešními lištami
1559 / 1618
H1
Výška prahu zavazadlového prostoru
798
H2
Výška otvoru zavazadlového prostoru
622
J1
Šířka v ramenech vpředu
1387
J2
Šířka v ramenech vzadu
1393
K
Prostor pro kolena na zadních sedadlech
144
L1
Šířka bez vnějších zrcátek
1733
L2
Šířka s vnějšími zrcátky
1994
L3
Užitečná šířka mezi podběhy
1005
M1
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech
900
M2
Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
880
O1
Šířka v loktech vpředu
1417
O2
Šířka v loktech vzadu
1436
Y1
Užitečná délka podlahy k zadním sedadlům
856
Dacia Sandero Stepway
S modelem Dacia Sandero Stepway vyniknete za všech okolností. Nabízí
reprezentativní design, moderní úsporné motory a vyšší posez.
Ambiance
Elektricky ovládaná přední okna
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Přední mlhové světlomety
Nárazníky a vnější zpětná zrcátka
v barvě karoserie
Arctica = Ambiance +
Manuální klimatizace
Tempomat
Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
AMBIANCE
Kožený volant
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Palubní počítač
Rádio CD/MP3, USB, Bluetooth
arctica
Motor
Výkon (kW/k)
Spotřeba v kombinovaném provozu
(l/100 km)
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
0,9 TCe
1,5 dCi
66 kW / 90 k
66 kW / 90 k
5,4
4,0
MAN5
MAN5
124
105
Metalické barvy
Atraktivní a dynamický design přední masky zaručí dobrý první dojem
Ergonomický interiér s moderními technologiemi MEDIA NAV
a Bluetooth® hands-free (podle verze)
ČERNÁ NACRÉ (676)
16
ŠEDÁ Platina (D69)
ČERVENÁ feu (876)
MODRÁ azurite (RPL)
17
Rozměry
5 míst
7 míst
827
–
–
–
207
1861
OBJEM (dm3) (podle normy ISO 3832)
5místná verze (do výšky opěradel)
7místná verze (do výšky opěradel)
2místná konfigurace, složená sedadla ve 3. řadě (pod střechu)
2místná konfigurace, bez sedadel ve 3. řadě (pod střechu)
2617
ROZMĚRY (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J
K
L
L1
M
M1
M2
N
N1
N2
P
P1
P2
Y
Dacia Lodgy
Dacia Lodgy v sobě snoubí obří zavazadlový prostor a variabilitu interiéru.
Více než 800 dm3 zavazadlového prostoru (pěti místná konfigurace), případně
možnost transportu až 7 osob.
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3
Access
4× airbag, Elektronický stabilizační systém ESC, ocelová kola 15”
Ambiance
Palubní počítač
Elektricky ovládaná přední okna
Arctica
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Manuální klimatizace
Výkon (kW/k)
1,6
1,6 LPG
1,2 TCe
1,5 dCi
1,5 dCi
60,5 kW / 82 k
59 kW / 80 k
85 kW / 115 k
66 kW / 90 k
79 kW / 107 k
Standardní barvy
Dotykový multimediální navigační systém
MEDIA NAV a Bluetooth® hands-free (podle
verze)
Přední mlhové světlomety
Tempomat s omezovačem rychlosti
arctica
Spotřeba v kombinovaném
provozu (l/100 km)
7,1
6,7 (8,6 LPG)
6,0 5m. / 6,2 7m.
4,2
4,4
Exception
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
MAN 5
MAN 5
MAN 5
MAN 5
MAN 6
165
155 (139 LPG)
135 5m. / 140 7m.
109
116
Metalické barvy
7 plnohodnotných míst s dělenými zadními
sedadly v poměru 1/3 - 2/3. Možnost naložit
předměty o délce až 1 500 mm (podle verze)
BÍLÁ Glacier (389)
18
AMBIANCE
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Disky kol z lehké slitiny 16”
Motor
2810
4498
822
866
1492
1478
1751 / 2004
1682 / 1683 1679 / 1680
2015
2010
610
605
120
177
–
144
1408
1466
–
1357
1401
1424
–
1300
1003
952
–
867
859
1067
1035
1174
1130
894
1180
–
378
583
ACCESS
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zadní sedadla dělená 1/3 - 2/3
Exception
Zadní parkovací senzor
Multimediální navigační systém Media Nav
Vrcholně prostorný zavazadlový prostor
o objemu až 2 617 dm3 (5 místná verze
se sklopenými zadními sedadly)
Rozvor
Délka
Přední převis
Zadní převis
Rozchod vpředu
Rozchod vzadu
Šířka bez/s vnějšími zrcátky
Výška nezatíženého vozu bez/se střešními lištami
Výška nezatíženého vozu s otevřenými zadními výklopnými dveřmi
Výška prahu nezatíženého vozu
Světlá výška zatíženého vozu
Prostor pro kolena ve 2. řadě
Prostor pro kolena ve 3. řadě
Šířka v loktech vpředu
Šířka v loktech ve 2. řadě
Šířka v loktech ve 3. řadě
Šířka v ramenech vpředu
Šířka v ramenech ve 2. řadě
Šířka v ramenech ve 3. řadě
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech
Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 2. řadě
Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 3. řadě
Minimální šířka vstupu do zavazadlového prostoru v horní části
Maximální šířka vstupu do zavazadlového prostoru v horní části
Šířka vstupu do zavazadlového prostoru ve spodní části
Šířka mezi podběhy kol
Výška vstupu do zavazadlového prostoru
Užitečná délka podlahy k sedadlům ve 2. řadě
Užitečná délka podlahy k sedadlům ve 3. řadě
Výška pod zavazadlový kryt
MODRÁ NAVY (D42)
MODRÁ MinÉral (RNF)
BÉŽOVÁ CendrÉ (HNK)
ŠEDÁ comète (KNA)
ČERNÁ NACRÉ (676)
ŠEDÁ Platina (D69)
19
Dacia Duster phase 2
Dacia Duster phase 2
Rozměry
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3, podle normy ISO 3832)
Pod kryt s rezervním kolem
Maximální se sklopeným zadním sedadlem s rezervním kolem
ROZMĚRY (mm)
A
Rozvor
B
Délka
C
Přední převis
D
Zadní převis
E
Rozchod vpředu
F
Rozchod vzadu
G
Šířka s vnějšími zpětnými zrcátky
H
Výška se střešními lištami
F nezatíženého vozu 4×2 / 4×4
K
Světlá výška
F
L
Prostor pro kolena ve 2. řadě
M
Šířka v loktech vpředu
M1 Šířka v loktech ve 2. řadě
N
Šířka v ramenech vpředu
N1 Šířka v ramenech ve 2. řadě
P1 Vzdálenost od sedáku pod střechu na předních sedadlech
P2 Vzdálenost od sedáku pod střechu na zadních sedadlech
Y2 Šířka mezi podběhy
Z1 Užitečná délka k opěradlům zadního sedadla
Z2 Užitečná délka se sklopeným zadním sedadlem
Dacia Duster phase 2
Y2
Y2
N1
N1
M1
M1
N
N
M
M
Y2
N1
M1
N
M
Model Dacia Duster nabízí jedinečné schopnosti a variabilitu. Spolehlivý pohon
4×4 vyvinutý aliancí Renault-Nissan, nízká hmotnost, obratnost v terénu a jízdní
komfort. To jsou hlavní vlastnosti modelu Dacia Duster. Nic vás nezastaví ve
vašem podnikání a v cestě k vaším zákazníkům.
Access
Posilovač řízení
4× airbag
ESP
Režim Eco
Cool
Manuální klimatizace
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
ACCESS
20
Dokonalá variabilita interiéru vyhoví všem
požadavkům
AMBIANCE
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Kožený volant
Zadní sedadla dělená 1/3 - 2/3
arctica
Exception
Zadní parkovací senzory
Tempomat
Zavazadlový prostor o velikosti 475 dm3 patří
mezi největší ve své kategorii
29,3°
23°
34,9°
Elektricky ovládaná přední okna
Střešní lišty
Arctica
Přední mlhové světlomety
Palubní počítač, rádio CD/MP3 USB Bluetooth
4 × 4
408
1 570
2 674
4 315
816
825
1 559
1 560
2 000
1 695
205 / 210
170
1 411
1 440
1 387
1 400
905
894
1 002
992
1 760
PŘECHODOVÉ ÚHLY
1
Přední nájezdový úhel
2
Přechodový úhel
3
Zadní nájezdový úhel
F
Dacia Duster
4 × 2
475
1 636
Elektricky ovládaná zadní okna
Navigační systém Media Nav
Pack Look
Motor
Výkon (kW/k)
1,6 16V 4×2
1,6 16V LPG 4×2
1,6 16V 4×4
1,2 TCe 4×2
1,5 dCi 4×2
1,5 dCi 4×2
1,5 dCi 4×4
77 kW / 105 k
75 kW / 102 k
77 kW / 105 k
92 kW / 125 k
66 kW / 90 k
80 kW / 109 k
80 kW / 109 k
Spotřeba v kombinovaném
provozu (l/100 km)
7,1
9,0 (LPG)
8,0
6,3
4,7
4,8
5,2
Standardní barvy
Metalické barvy
BÍLÁ Glacier
(OV 369)
ŠEDÁ PLATINE
(TE D69)
EXCEPTION
Převodovka
Emise CO2 (g/km)
MAN 5
MAN 5
MAN 6
MAN 6
MAN 6
MAN 6
MAN 6
165
145 (LPG)
185
145
123
127
135
Dotykový multimediální navigační systém
MEDIA NAV a Bluetooth® hands-free (podle
verze)
MODRÁ Navy
(OV D42)
ŠEDÁ Comète
(TE KNA)
ČERNÁ Nacré
(NV 676)
HNĚDÁ cajou
(TE CNA)
ZELENÁ Olive
(TE C67)
21
Modelová řada
Technické údaje
Užitečný objem / se
sklopenou 2. řadou
Užitečné
Bržděný / nebržděný
zatížení (kg)
přívěs (kg)
Dokker
800 / 3 000
613 – 678
Dokker VAN
3 300 / 3 900
s Dacia easy seat
600 – 750
Logan MCV
573 / 1 518
528 – 580
Logan
510 / 1 257
522 – 662
Sandero
320 / 1 196
Sandero
Stepway
Lodgy
Duster
22
320 / 1 196
827 pro 5m.;
207 pro 7m. /
2 617 pro 5m.;
1 861 pro 7m.
475 pro 4×2;
408 pro 4×4 /
1 636 pro 4×2;
1 570 pro 4×4
558 – 662
558 – 662
665 – 710
550
Nebržděný
580 – 640
Bržděný
1 200
Nebržděný
575 – 630
Bržděný
1 200
Nebržděný
545 – 580
Bržděný
1 150
Nebržděný
520 – 550
Bržděný
790 – 1 100
Nebržděný
505 – 550
Bržděný
1 100
Nebržděný
545 – 575
Bržděný
1 100
Nebržděný
580 – 665
Bržděný
1 400
Nebržděný
615 – 680
Bržděný
1 100 – 1 500
Rozměr
pneumatik
185 / 70 R14
185 / 65 R15
185 / 70 R14
185 / 65 R15
Přímo z výroby
Co je LPG?
Zkratka LPG znamená Liquefied Petroleum Gas, v překladu zkapalněný ropný plyn (směs Propanu a Butanu).
Tento plyn vzniká při zpracování ropy nebo se získává z metanu v průběhu těžby zemního plynu.
Kompletní modelová řada Dacia s LPG pohonem
duster
185 / 65 R15
185 / 65 R15
1,6 16V lpg 4×2
75 kW / 102 k
1,6 8V LPG
59 kW / 80 k
1,2 16V lpg
53 kW / 72 k
lodgy
dokker
dokker van
l
l
l
logan MCV
logan
sandero
l
l
l
l
Proč Dacia LPG?
Oproti čistě benzínovým verzím Dacia jsou vozy Dacia s pohonem LPG:
EKONOMICKÉ
185 / 65 R15
205 / 55 R16
185 / 70 R14
185 / 65 R15
195 / 55 R16
215 / 65 R16
Nižší provozní náklady
až o
– 40 %*
EKOLOGICKÉ
Nižší emise
až o
– 12 %*
VYSOCE AUTONOMNÍ
(možnost výběru paliva)
Výhody Dacia LPG
• Vozidla s LPG pohonem jsou osvobozena od platby silniční daně
• Tovární přestavba:
• Odpadá nutnost dodatečných zásahů do konstrukce vozu
• Poskytovaná kompletní záruka 3 roky/100 000 Km
• Odborné zázemí autorizovaného servisu
• Servis LPG zařízení je prováděn v rámci pravidelných servisních prohlídek
• Zachovaný zavazadlový prostor
• Rychlá návratnost počáteční investice
• Vyšší zůstatková hodnota zánovního vozidla
• Rozsáhlá síť čerpacích stanic
• LPG kalkulačku a více informací naleznete na www.dacia.cz
* orientační hodnoty dosažitelné vozy Dacia
23
Download

Modelová řada