S
,
2014 PODZIM
PODZIM
2014
,
Listy
sociální práce
Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky
49,50 Kč / 2 € ČÍSLO
2
Asociace
poskytovatelů
sociálních
České
republiky
Listy sociální práce Informační
a odborný
časopis (nejen)
proslužeb
sociální
pracovníky
Partnerem časopisu je Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROČNÍK II.
ROČNÍK II.
www.apsscr.cz
www.listysp.cz
1
O
2014 PODZIM
20 Násilí z nenávisti a sociální práce
Z obsahu čísla:
(Kateřina Baňacká)
4 Úvodníky
(Zdeněk Kašpárek, Radek Suda)
21 I. Tomeš a kol.: Sociální právo
České republiky
(Petr Vojtíšek)
5 Domácí hospicová péče
a krizová intervence
(Marek Uhlíř, Juliána Bindásová)
22 Služby Diakonie ČCE obětem
obchodu s lidmi
(Veronika Macová)
6 Je na základní škole potřeba
školní sociální pracovník?
(Lucie Hubertová)
24 Pomoc trestně stíhaným osobám
a obětem trestných činů na obou
stranách česko-německé hranice
(Martin Loukota)
8 Arte iletika jako most,
který spojuje
(Miroslava Pávková,
Lucie Mílová)
26 Prijatie zákona o sociálnej práci
– dobrá správa a perspektíva
pre sociálnych pracovníkov
na Slovensku
(Milan Schavel)
10 Individuální plánování práce
s klientem jako cesta
k jeho osobní nezávislosti
(Jana Kulhánková)
12 Kam s nimi?
28 Světový den sociální práce
v kontextu systémové podpory
sociálních pracovníků
inancované ESF
(Petr Votruba)
(Romana Jakešová)
14 Dítě jako možný objekt
zneužívání rodiči pomocí
informačních technologií
(Ivana Matoušková, Pavla Kodymová)
16 Jak využily sociální pracovnice
první republiky čtvrt století
k rozvoji profese
(Pavla Kodymová)
29 Aktuálně k přípravě zákona
o sociálních pracovnících
(Melanie Zajacová)
30 Odborná kvali ikace sociálního
pracovníka a související otázky
(Filip Novotný)
19 Násilí z nenávisti – úvod
do problematiky
(Klára Kalibová)
Listy sociální práce
Pololetník vydávaný Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR
Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel./fax: +420 381 213 332,
www.apsscr.cz, www.listysp.cz, IČO 604 458 31
LISTY
SOCIÁLNÍ PRÁCE
informační a odborný
časopis (nejen)
pro sociální pracovníky
Nové periodikum přináší odborné
příspěvky o sociální práci v širším měřítku
napříč obory i mimo sociální služby
– zdravotnictví, školství, vězeňství.
Časopis je určen také pracovníkům
dotčených úřadů a institucí, OSPOD, státní
správy a samosprávy aj.
cena 49,50 Kč / číslo, roční předplatné 99 Kč
Vydání příštího čísla je plánováno
na počátek 2. čtvrtletí 2015
OBJEDNÁVKOVÝ
KUPÓN
Objednávám předplatné časopisu Listy sociální
práce v počtu ..................... kusů od čísla 1/2015
FAKTURAČNÍ ADRESA
....................................................................................
....................................................................................
jméno nebo název organizace
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
adresa (ulice, č. p., město, PSČ, stát)
........................................... /......................................
IČ / DIČ
....................................................................................
razítko / podpis
KORESPONDENČNÍ ADRESA
....................................................................................
• Ročník: II.
....................................................................................
jméno nebo název organizace
• Číslo: 2 – PODZIM 2014
....................................................................................
• Cena: 49,50 Kč (2 €), roční předplatné 99 Kč (4 €)
• Objednávky: [email protected], tel. 381 213 332 (Iveta Ďorďová)
....................................................................................
• Vychází: V Táboře 3. 10. 2014 (příští číslo vyjde v dubnu 2015)
....................................................................................
adresa (ulice, č. p., město, PSČ, stát)
• Redakce: Zdeněk Kašpárek, e-mail: [email protected], tel.: 606 832 551
• Jazyková korektura: Kateřina Kebrtová
• Redakční rada: PhDr. Radek Suda (předseda); Zdeněk Kašpárek (šéfredaktor); doc. PhDr. Lenka Haburajová
Ilavská, Ph.D.; Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA; PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.; prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.;
Bc. Michal Volák, DiS.; PhDr. Melanie Zajacová; Mgr. Petra Zdražilová
• Gra ické zpracování a tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor
• Distribuce: SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, www.send.cz,
tel.: 225 985 225, 777 333 370, e-mail: [email protected]
• Objednávky a distribuce na Slovensku: MAGNET PRESS, SLOVAKIA, s. r. o., P. O. Box 169, 830 00 Bratislava,
Slovensko, tel.: 00421/2/67201931-33, e-mail: [email protected], www.press.sk
• Příspěvky a inzerce: Příspěvky mohou být redakčně upravovány a kráceny. Za obsah inzerce odpovídá zadavatel.
Přebírání krátkých úryvků článků je možné pouze s uvedením názvu časopisu a článku, jména autora, čísla
ročníku, vydání a strany. Přebírání celých článků či jejich částí přesahujících jeden odstavec je možné pouze
s písemným svolením redakce.
....................................................................................
e-mail
....................................................................................
kontaktní telefon
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem evidence
odběratelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
Objednávejte na:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s.
Vančurova 2904, 390 01 Tábor,
tel./fax: 381 213 332
e-mail: [email protected], www.apsscr.cz
• Registrace: MK ČR E 21365, ISSN 2336-2332
Listy sociální práce Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky
ROČNÍK II.
3
Download

PODZIM 2014 - Listy sociální práce