1. V nádobě je dusík o hmotnosti 10 kg při tlaku 10 MPa. Určete hmotnost dusíku, který je
třeba vypustit z nádoby, aby se jeho tlak zmenšil na 2,5 MPa. Teplota dusíku se nemění.
m1= 10 kg
p1= 107 Pa
p2= 2,5*106 Pa
T= konstanta
2. V nádobě o objemu 1 l je uzavřen plyn, který je sloučeninou kyslíku a dusíku. Hmotnost
plynu je 1 g, teplota 17 °C a tlak 3,17.104 Pa. Určete název a chemický vzorec této
sloučeniny.
V=1l =
m=1g =
t= 17
p= 3,17
R= 8,31 J
=0,076 kg
3. Vzorek argonu o hmotnosti 150 g má teplotu 20 °C. Vypočtěte úhrnnou kinetickou energii
všech jeho molekul při neuspořádaném posuvném pohybu. Potřebné údaje najděte v
tabulkách.
m=150g
t = 20
R= 8,31
n=
=3,75 mol
4. Ideální plyn o hmotnosti 6 kg je uzavřen v nádobě o objemu 5 m3 při tlaku 2.105 Pa.
Určete střední kvadratickou rychlost jeho molekul.
√
√
5. Vypočtěte počet částic účinné látky v homeopatickém léku, který vznikl po
hahnemannském ředění CH12. (Tj. 1 díl mateřské tinktury doplníme 99 díly rozpouštědla,
zamícháme vezmeme 1 díl tohoto roztoku opět doplníme 99 díly rozpouštědla atd.). Jako
mateřská tinkturu mějme roztok 1 litru vody s rozpuštěným gramem NaCl.
1g NaCl
CH12
6. Jeden litr „označených“ molekul vody rozmícháme ve světových oceánech. Potom
nabereme jeden litr vody. Kolik bude obsahovat označených molekul? (Objem všech oceánů
je přibližně 1015
litrů)
7. Za jak dlouho se odpaří kapka vody o objemu 3 ml, pokud se odpařuje rychlostí 1 milion
částic za jednu sekundu?
8. Ideální plyn uzavřený v nádobě o vnitřním objemu 2,5 l má teplotu -13 °C. Jaký je tlak, je-li
v plynu 1024molekul?
Download

1. V nádobě je dusík o hmotnosti 10 kg při tlaku 10 MPa. Určete