Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
ve spolupráci s níže uvedenými firmami
Vás srdečně zve na tradiční
VEŘEJNÉ SKLIZNĚ KUKUŘICE
NA ZRNO 2014
8.10. (St) – Horákova farma, a.s. Čejč - Ing. Novotný (603 541 103)
15.10. (St) – Farma Rostislav Jones, Nový Dvůr 90 - Ing. Novotný (603 541 103)
17.10. (Pá) – Agroservis, 1. Zemědělská. a.s. Višňové, hospodářství Kyjovice
- Ing. Novotný (603 541 103)
21.10. (Út) – Agrodružstvo Morkovice, družstvo, mezi obcemi Pačlavice a Dětkovice
- Ing. Dostál (605 774 549)
23.10. (Čt) – ZD Unčovice, obec Příkazy - Ing. Dostál (605 774 549)
30.10. (Čt) – ZOD Potěhy - Ing. Bosák (602 191 972)
31.10. (Pá) – SŠZ a VOŠ Chrudim - Ing. Bosák (602 191 972)
Sraz účastníků je vždy v 9.30 hod. na uvedených místech. Přehlídky spojené s odbornou
přednáškou a diskusí k představeným produktům budou zahájeny v 10.00 hod. Příjezd k místu
konání bude viditelně označen v obci.
Představen bude sortiment kukuřice včetně novinek pro osev 2015.
Účast je bezplatná a není omezena. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení a tradiční
tipovací soutěž.
Z organizačních důvodů oceníme telefonické nahlášení účasti.
Zájemci si mohou přinést vlastní vzorky kukuřičné siláže a vzorky senáží pro stanovení jejich
nutričních parametrů. Rozbory budou provedeny zdarma v naší mobilní laboratoři v průběhu
polního dne.
Po skončení veřejných sklizní dostane každý účastník výsledkovou listinu s fotografií.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Pioneer tým Česká republika
www.pioneer.com/cz
Download

pioneer cz pozvanka 2 (bez loga).indd