J&T BOND CZK OPF
Informace k datu
03.02.2012
HISTORIE VÝKONNOSTI
CENNÉ PAPÍRY V PORTFOLIU S NEJVYŠŠÍ VÁHOU K 31.12.2011
OBDOBÍ
CENNÝ PAPÍR
VÝKONNOST OBDOBÍ ROČNÍ VÝKONNOST
% CENNÝ PAPÍR
0,84 %
2006
N/A
ISTROKAPITAL CZ
19,49 % JOJ Media House 0%
3 měsíce
N/A
2007
N/A
NOMOS BANK 6,50%
19,06 %
6 měsíců
N/A
2008
N/A
N/A
ABS JETS 6,50%
17,79 %
1 rok
2009
N/A
1,24 %
2010
N/A
JTFG I 6,40%
17,51 %
N/A
2011
N/A
HCFB LLC 7,00%
14,70 %
1 měsíc
od vzniku
k min. IH (p.a.)
%
10,28 %
CHARAKTERISTIKA FONDU
Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v
dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do
dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není
ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií
emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality
dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace
jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční
nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond
je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos
výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou
schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
VÝVOJ AKTUÁLNÍ HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU
STRUKTURA MAJETKU K DATU 31.01.2012
KOMENTÁŘ PORTFOLIO MANAGERA K DATU 31.01.2012
Rizikovost fondu
Podnikové dluhopisy v lednu silně rostly, nejlépe se dařilo sektoru
high yield v Evropě. Snižovaly se také rizikové přirážky evropský
státních dluhopisůvčetně ČR. Americké státní dluhopisy naopak
pouze stagnovaly.
Min. investiční horizont (IH)
Finanční prostředky od investorů, které přitékaly do fondu v
lednu, jsme použili na nákup eurových dluhopisů společnosti MOL
se splatností v roce 2015. MOL zabývající se těžbou a zpracováním
ropy a zemního plynu a prodejem ropných produktů je podle tržeb
největší maďarská společnost. Její dluhopisy oslabily v závěru
loňského roku v reakci na negativní politický vývoj v Maďarsku a
také propady jihoevropských státních dluhopisů. V lednu jsme
dluhopisy MOL kupovali s průměrným výnosem do splatnosti cca
8%. Zainvestovanost portfolia na konci ledna se blíží 100%.
Investice v cizích měnách plně zajišťujeme proti měnovému
riziku.
ISIN SE
Typ fondu
ISIN CDCP
Bloomberg
Správce fondu
Depozitář fondu
Manažer fondu
Datum vzniku
Vlastní kapitál celkem
Výhled na únor 2012:
Trh podnikových dluhopisů nadále považujeme za jednu z
nejslibnějších investic pro rok 2012 a preferujeme jej ve srovnání
se státními dluhopisy. Po silném růstu v lednu se dá ale očekávat
určité zklidnění, popř. korekce cen. Situace ohledně dluhové krize
v Evropě se zklidňuje, nicméně situace zůstane i v dalších
měsících potenciálně výbušná.
Aktuální hodnota PL
Změna aktuální hodnoty PL
Min. vstupní investice
Min. výše další investice
střední
3 roky
speciální fond cenných papírů, smíšený
otevřený podílový fond
CZ0008473634
Není veden v CDCP
JTBONDC CP
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Komerční banka, a.s.
Ing. Martin Kujal
01.12.2011
69 006 920,16 CZK
1,0124 CZK
0,29 %
300 CZK
není stanovena
Max. vstupní poplatek
Upozornění: Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává
žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů
může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosáhnutí
určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne
pod výšku vstupní investice. Veškeré informace zde uvedené mají
pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut Benchmark: Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel
nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.
(benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
3%
Max. výstupní poplatek
Poplatek za správu
Stanovení aktuální hodnoty
0%
aktuálně 1,00 % max. 2,00 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu ve
fondu
minimálně jednou za dva týdny
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47672684, zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5850, Tel. +420 800 149 172, e-mail: [email protected], www.jtis.cz
Download

J&T BOND CZK OPF - ATLANTIK finanční trhy, a.s.