Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 78032
Datum zápisu:
5. března 2013
Spisová značka:
C 78032 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
Go4New s.r.o.
Sídlo:
Chládkova 2016/24c, Žabovřesky, 616 00 Brno
Identifikační číslo: 014 11 365
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět
podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Statutární orgán:
jednatel:
JOSEF VONDRÁČEK, dat. nar. 2. února 1988
č.p. 100, 594 01 Martinice
den vzniku funkce: 5. března 2013
Způsob jednání:
Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.
Společníci:
JOSEF VONDRÁČEK, dat. nar. 2. února 1988
č.p. 100, 594 01 Martinice
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Druh podílu: základní
Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:
200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Ostatní
skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem
podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech
Počet členů statutárního orgánu: 1
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Brně
Číslo výpisu: R3861/2014
Výpis se poskytuje dle § 102 z.č. 304/2013 Sb
Vyhotovil: Hana Kuchtová
Hana Kuchtová
Výpis vyhotoven: 05.03.2014 07:34:40
Digitálně podepsal Hana Kuchtová
DN: c=CZ, o=ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724],
ou=výkon, ou=2210, cn=Hana Kuchtová,
serialNumber=P285844, title=zapisovatelka
Datum: 2014.03.05 07:34:49 +01'00'
1/1
Download

Výpis - Go4New s.r.o.