KOLEKCE HARMONY
KANCELářSKá TECHNIKA
Flat-Clin ch spon kova č NOVUS B 8FC Power on Demand
• Profesionální sešívačka s plochým způsobem sešívání špičkové třídy s výkonem blokové sešívačky
• Technika Power on Demand pro úsporu síly více než 7 %
• Bypassový systém pro pohodlné sešití 2 až 5 listů bez výměny delších sponek 24/8 SUPER
• Sklopná páčka pro úsporu místa při ukládání
• Patentovaný systém u sešívaček s plochým způsobem sešívání pro otevřený a uzavřený způsob sešívání
• Vysoká kapacita zásobníku
• Celokovový přístroj s lesklým plastovým povrchem
• Pružinové plnění s dvojitým vedením sponek pro přesné sešívání
• Hmotnost: asi 68 g
• Dodání vč. 1. sponek 24/8 SUPER
Ybavení
Sešívací proces, při němž se konce sešívacích sponek pro
proniknutí papírem ohnou a naplocho se přitisknou k papíru.
Tím se zvyšuje vytížení pořadačů až o 3%. Maximální počet
listů papíru o síle 8 g/m², které je možno sešít, je 5 listů.
Celokovový přístroj s plastovým povrchem
Způsob sešívání, při kterém se nožičky sešívací sponky ohýbají
diagonálně vzhledem k podélné ose, takže leží na rubové
straně souběžně. Tato metoda zabraňuje, aby konce sponek
ležely přes sebe a umožňuje sešívat i menší množství papíru
delšími sponkami.
Možné způsoby sešívání shora dolů: trvalé sešití, odstranitelné
sešití
Množství a typ použitelných sponek. V tomto případě 15 kusů
sponek 24/8 nebo 2 kusů sponek 26/8.
Maximální hloubka vkládání papíru, v tomto případě 65 mm.
Provedení
Č. výrobku
EAN
2-1676
497294311
2-1673
49729438
Po stisknutí tlačítka na zadní straně přístroje se automaticky
vysune sponkový kanál a můžeme doplnit sponky.
Je-li používán.
Kvalitativní značka „German Engineering“ zaručuje, že výrobek
byl navržen podle německých strojírenských norem jakosti.
Výroba probíhá ve vlastních zařízeních – z celého světa,
ovládané Německem.
Tento přístroj je testován na bezpečnost.
KOLEKCE HARMONY
KANCELářSKá TECHNIKA
Flat-Clin ch spon kova č NOVUS B 8FC Power on Demand
Díky plochému zahnutí konců sešívacích sponek technikou Flat-Clinch dochází k
úspoře až 30% objemu v pořadačích.
Download

Flat-Clin ch spon kova č NOVUS B 8FC Power on Demand