S Vašimi dotazy se lze obrátit na poradnu P-é pro Parkinsonovu nemoc.
Telefon:
273 160 062
www.parkinson-help.cz
Snažíme se pomáhat v oblasti pacientské čerpající z vlastních zkušeností s nemocí, ale
také poradíme kam se obrátit pro pomoc odbornou.
Asociace Parkinson-Help o. s. vznikla v únoru 2012 s cílem bořit stigmata Parkinsonovy
nemoci, zpřístupnit informace o nemoci v českém jazyce a zároveň poskytnout
smysluplnou činnost nemocným.
Dovolujeme si Vám představit projekt
Podporujeme
Apelujeme
PARKI
šíření osvěty a vzdělávacích projektů o Parkinsonově nemoci
na instituce, organizace a jedince, kteří mohou zlepšit kvalitu
života nemocných
Radíme
v odborné poradně neurologické, psychiatrické, psychologické
a pacientské
Komunikujeme
Informujeme
s nemocnými, jejich blízkými, odborníky
o Parkinsonově nemoci na webu, v médiích, publikujeme
Romana Skála-Rosenbaum
tel.: 732 540 715
[email protected]
Asociace Parkinson-Help o.s.
U Vesny 7
100 00 Praha 10
Blanka Sedláčková
tel.: 607 937 125
[email protected]
www.parkinson-help.cz
[email protected]
tel.: 273 060 062
č.ú.: 251 244 245/0300
IČ: 22 75 40 59
732540715/607937125
Download

273 160 062 www.parkinson-help.cz Apelujeme Radíme