Organizační struktura Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.
Kancelář ředitele
Ředitel
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
Sekretariát ředitele
Iveta Kašparová
Interní auditor
Eva Šebešová
Dozorčí rada
Předseda
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., (MŽP)
Členové
Ing. Vladimír Sassmann, (MŽP)
Ing. Jan Landa, (MŽP)
Ing. Petr Seifert, (VÚKOZ, v.v.i.)
Ing. Eva Voženílková, (MŽP)
Rada instituce
Předseda
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., (VÚKOZ, v.v.i.)
Místopředseda
RNDr. František Šrámek, CSc., (VÚKOZ, v.v.i.)
Členové:
Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., (Univerzita Karlova v Praze)
Mgr. Marek Havlíček, (VÚKOZ, v.v.i.)
Ing. Vojtěch Holubec, CSc., (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
Ing. Libor Hort, (VÚKOZ, v.v.i.)
Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský, (Mendelova univerzita v Brně)
Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Kamila Vávrová, Ph.D., (VÚKOZ, v.v.i.)
Ing. Sylva Vladíková, (VÚKOZ, v.v.i.)
RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc., (Ústav experimentální botaniky)
SEKCE VÝZKUMU
Vědecký tajemník
Mgr. Magdaléna Jirousová
Odbor fytoenergetiky a biodiverzity
Vedoucí
Ing. Josef Mertelík, CSc.
Zástupce vedoucího
Ing. Jan Weger, Ph.D.
Odbor biomonitoringu
Vedoucí
Ing. Julie Sucharová, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Marie Holá
Odbor šlechtění a pěstebních technologií
Vedoucí
Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Hynek Urbánek
Odbor biologických rizik
Vedoucí
Mgr. Karel Černý
Zástupce vedoucího
Ing. Kateřina Novotná. Ph.D.
Odbor kulturní krajiny a sídel
Vedoucí
Ing. Eva Sojková
Zástupce vedoucího
Ing. Martin Weber
Odbor krajinné ekologie a geoinformatiky
Vedoucí
neobsazeno
Odbor ekologie lesa
Vedoucí
Doc. Ing. Tomáš Vrška, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Mgr. Kamil Král, Ph.D.
Knihovna
Ing. Jana Dostálková
SEKCE EKONOMICKO-PROVOZNÍ
Personální úsek
Zlatuše Zajícová
Odbor provozní
Vedoucí
Ing. Petr Seifert
Odbor ekonomický
Vedoucí
Ing. Sylva Vladíková
Odbor květinářské výroby
Vedoucí
Ing. Tomáš Fánči
Odbor vzdělávací a informační centrum
Vedoucí
Alena Jakubcová
•
•
•
Oddělení kongresové
Vedoucí
Alena Jakubcová
Oddělení restaurace Floret
Vedoucí
Robert Helma
Oddělení hotel Floret
Vedoucí
Světlana Vlásková
Odbor provozu Brno
Vedoucí
Ing. Libor Hort
Odbor dendrologická zahrada
Vedoucí
Zdeněk Kiesenbauer
Zástupce vedoucího
Dagmar Sekelezová
Download

Organizační struktura v PDF - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro