Technická univerzita Chemnitz – Vedoucí partner
Vedoucí projektu
Angela Malz
Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Straße der Nationen 62
09107 Chemnitz
angela.malz(at)bibliothek.tu-chemnitz.de
Tel.: +49 (0) 371 531 13100
Fax.: +49 (0) 371 531 13109
Koordinátor projektu
Adam Slabý
Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – UB Chemnitz
Straße der Nationen 62 - 218
09107 Chemnitz
adam.slaby(at)bibliothek.tu-chemnitz.de
Tel.: +49 (0) 371 531 37514
Fax.: +49 (0) 371 531 13109
+49 (0) 371 531 8197514 - Mail-Fax
Administrátorka
Zuzana Martinovičová
Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – UB Chemnitz
Straße der Nationen 62 - 218
09107 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 531 33216
Fax.: +49 (0) 371 531 13109
Vědecká pomocná síla
Petra Rösslerová
Univerzitní knihovna Západočeské Univerzity v Plzni
Ředitelka:
Miloslava FAITOVÁ ([email protected])
Koordinátorka projektu:
Magda ŠRAJBOVÁ ([email protected])
Univerzitní knihovna ZČU v Plzni
Univerzitní 18
CZ 301 00 Plzeň
Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz
Ředitel:
Ralf Schwarzbach ([email protected])
Koordinátor projektu:
Eike Busch ([email protected])
Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstraße 12
02763 Zittau
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Ředitelka:
Blanka KONVALINKOVÁ ([email protected])
Koordinátorka projektu:
Dana PETRÝDESOVÁ ([email protected])
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
CZ 460 53 Liberec
Download

Technická univerzita Chemnitz – Vedoucí partner Vedoucí projektu