Pořadník na prodej dříví, káceného při údržbě zeleně v
Lipníku nad Bečvou, realizované Technickými službami Lipník nad Bečvou
JMÉNO
BYDLIŠTĚ
Krejčiřík Zdeněk
Völkl Ladislav
Michl Ladislav,MUDr.
Rubeš Milan ,Ing.
Novák Josef
Nový Jan
Maloch Pavel
Nepustil Milan
Hloušek Milan
Šoltys Pavel,Bc.,DiS.
Zobaník Pavel
Dostál Antonín,Ing.
Pokorná Marie
Wölflová Miroslava
Kusák Josef
Strnadová Marie
Tomek Miroslav
Havlík František
Vymětalík Jaroslav
Spáčilová Gabriela
Šromota Josef
Nový Rudolf
Bagár Jaroslav
Belák Zbyněk ,Ing.
Sobková Marie
Vymětalík Vladimír
Frydrych Zdeněk
Šúmský Ladislav
Složil Pavel
Sedláková Ludmila
Konečný Daniel
Cikánek Antonín
Tříska Vilém
Janota Václav
Líva Ivan
Oblouková Irena
Terich Přemysl
Štefanová Ludmila
Konečná Jitka
Ševčíková Hana
Pulmanová Anna
Konečný Michal
Konečný Pavel
Lipník n.B.
Loučka
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Týn.n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Podolí
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Radotín
Veselíčko
Loučka
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Nové Dvory
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Hlinsko
Trnávka
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Nové Dvory
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Nové Dvory
Loučka 69
Lipník n.B.
Lipník n.B.
POŽADOV.MNOŽSTVÍ
4,00 m³
2,50 m³
4,00 m³
5,00 m³
4,00 m³
5,00 m³
2,00 m³
4,00 m³
4,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
4,00 m³
5,00 m³
3,50 m³
3,00 m³
3,00 m³
3,00 m³
5,00 m³
4,50 m³
4,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
3,00 m³
3,00 m³
5,00 m³
2,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
2,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
3,00 m3
4,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
Klvaňová Alena
Šenk Petr
Sivák Pavel
Zapletal Martin
Barveníček Petr
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Lipník n.B.
Dolní Újezd
Lipník n.B.
5,00 m³
4,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
5,00 m³
Zájemci o zápis do pořadníku se mohou hlásit s uvedením jména, příjmení, adresy,
kontaktního telefonu a požadovaného množství písemně na adrese sídla organizace
Technické služby Lipník nad Bečvou, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
nebo e-mailem na adrese [email protected] Množství je omezeno na max. 5 m3.
Lipník nad Bečvou, stav k 4.4.2013
Download

Pořadník 2013 - Technické služby Lipník nad Bečvou