Příslušenství pro
plynové pružiny
Změny vyhrazeny
F287
Akumulátor tlaku
pro redukovaný nárůst tlaku
2480.00.70.
2480.00.70.
deska dna pro
2480.00.70.075. ...
deska dna pro
2480.00.70.095. ...
2480.00.70.120. ...
( pro 2480.00.70.120. ... )
( pro 2480.00.70.095. ... )
Popis:
Akumulátor tlaku a jeho desky dna se vyrábí ze stejně kvalitní oceli jako plynové pružiny FIBRO.
Instalace akumulátoru tlaku do propojeného systému má výhodu ve zvýšení objemu plynu v systému, což má za následek menší nárůst tlaku při
provozu. Mimo čistě technických tlakových koeficientů, má menší nárůst tlaku pozitivní účinek na životnost systému.
Funkce:
Akumulátor tlaku má 2 resp. 4 přívodní otvory s G1/4" na obou stranách, které slouží k připojení kontrolní armatury resp. plynových pružin.
Upozornění:
Při instalaci akumulátoru tlaku se doporučuje použít hadicového systému s konusem 24°, aby nebylo omezeno proudění plynu. Příchytky se musí
objednat zvlášť, na jeden akumulátor tlaku je zapotřebí nejméně 2 kusů, viz stránka F290.
2480.00.70.
Objednací č.
2480.00.70.075.0170
2480.00.70.075.0250
2480.00.70.075.0410
2480.00.70.095.0300
2480.00.70.095.0500
2480.00.70.095.0700
2480.00.70.095.0900
2480.00.70.120.0360
2480.00.70.120.0615
2480.00.70.120.1125
Objem
[ a
b
v l [litrech]
0,25 75 170
0,50 75 250
1,0 75 410
1,0 95 300
2,0 95 500
3,0 95 700
4,0 95 900
2,0
120 360
4,0
120 615
8,0
120
1125
Příklad objednávky:
Akumulátor tlaku
[ a = 75 mm
b = 170 mm
Objednací č.
= 2480.00.70.
= 2480.00.70.075.
= 2480.00.70.075.0170
= 2480.00.70.075.0170
Velikost plynové pružiny/daN
.00500
.00750
.01500
.03000
.05000
.07500
.10000
F288
Plocha pístu/dm2
0,031
0,049
0,102
0,196
0,332
0,503
0,709
Výpočet isotermického nárůstu tlaku*
(*přibližně)
Nárůst tlaku =
Va
[l]
Vg1)
[l]
Zdvih
[dm]
A
[dm2]
Va+(n3Vg1))
Va+(n3(Vg1) –zdvih3A))
Objem akumulátoru tlaku, viz tabulka
Objem plynu plynové pružiny, odpovídající
typu pružiny
1) Upozornění: Při dimenzování, stanovení objemu
plynu u typu pružiny, se prosím obraťte na FIBRO!
Délka zdvihu plynové pružiny, odpovídající
typu pružiny
Plocha pístu plynové pružiny,
viz tabulky
Počet plynových pružin
Příklad výpočtu:
10 plynových pružin, typ pružiny 2480.13.05000.050 s délkou zdvihu
50 mm (0,5 dm) bude zapojeno v propojeném systému s jedním
8litrovým akumulátorem tlaku.
8 l + (1030,51 l)
Nárůst tlaku =
= 1,145
8 l + (103(0,51 l – 0,5 dm 3 0,332 dm2))
Změny vyhrazeny
2480.00.70. Akumulátor tlaku
pro redukovaný vzestup tlaku
Příklad montáže: hadicový systém s kónusem 24°
Položka
1
2
3
4
5
Změny vyhrazeny
Množství
2
3
1
4
1
Popis
připojovací šroubení G1/8
hadice s kónusem 24°
akumulátor tlaku
připojovací šroubení G1/4
kontrolní armatura
Objednací č.
2480.00.26.03
2480.00.25.01.
2480.00.70. .
2480.00.26.04
2480.00.31.01
F289
Příchytky
pro akumulátory tlaku
2480.00.70.
2480.00.70.
2480.00.70.
[ a
b
Objednací č.
2480.00.70.075 75 80
2480.00.70.095 95
100
2480.00.70.120
120
100
c
105
145
145
d
41,5
51,5
64
e
102
122
147
Příklad objednávky:
Příchytka (1 ks.)
pro akumulátor tlaku
[ a = 75 mm
Objednací č.
= 2480.00.70.
= 2480.00.70.075
= 2480.00.70.075
Příchytka pro akumulátor tlaku
Příchytka je kroužek z pozinkovaného ocelového plechu s pryžovým potahem, který se používá k upevnění akumulátoru tlaku FIBRO.
Upozornění:
Pro každý akumulátor tlaku je zapotřebí nejméně 2 příchytek.
Když je akumulátor tlaku uchycen svisle, má dosedat na podpěru.
Možnosti vestavby:
F290
Změny vyhrazeny
2480.015
Přítlačné desky, tlumené
Popis:
2480.015.
Tlumená přítlačná deska je koncipována tak aby pomohla řešit
problémy při výrobě výlisků
Faktory jako
– krajní rázové namáhání
– tím způsobené náklady na údržbu lisu
– vysoká hladina hluku
– snížená jakost dílů
jsou redukovány pomocí zvláště vyvinutého tlumicího prvku.
Předpisy pro použití tlumené přítlačné desky ve spojení s plynovými
pružinami:
1. Po překonání maximální dráha tlumení 3 mm dosáhne plynová
pružina stejné počáteční síly jako bez tlumené přítlačné desky.
2. Tlumená přítlačná deska se montuje mezi nástroj a píst plynové
pružiny.
Materiál:
ocel, nitridovaná
polyuretan
Upozornění:
provozní teplota: doporučené max. zdvihy/min.: max. rychlost lisování: max. dráha tlumení: 0 °C až 80 °C
20
1,6 m/s
3 mm
2480.015.
Objednací č.
2480.015.01500
2480.015.05000
2480.015.10000
Funkce
Síla plynové
pružiny
750 ≤ 1500
> 1500 ≤ 6600
> 6600 ≤10000
a
108
143
167
b
91
126
150
c
58
92
112
Příklad montáže
přítlačná deska,
tlumená
zrychlehní beranu lisu
2480.015.
horní díl
nástroje
přidržovač plechu
přítlačná
deska,
tlumená
2480.015.
plynová
pružina
spodní díl
nástroje
Změny vyhrazeny
F291
Nárazníky a přítlačné desky
2480.004.
2480.009.
2480.004.
pro plynové pružiny s M6 a M8 závitem v pístnici
Objednací č.
2480.004.06
2480.004.08
M
M6
M8
SW
17
19
b
l
20 6
22,5
11
SW
2480.004. Nárazník
Materiál:
ocel 1.1731, povrchově kalená
2480.009. Přítlačná deska
2480.009. .1 Přítlačná deska
2480.009.
Max. průměr
Objednací č.
pístu
a
b
c d d1 e e1 t
2480.009.00250
15 50 25 12 7 11 32 8 7
2480.009.00500
20 55 30 12 7 11 40 14 7
2480.009.00500.1*
20 55 32 16 9 15 37 – 10
2480.009.00750
25 70 35 15 9 15 48 14 9
2480.009.00750.1*
36 65 50 16 9 15 47 – 10
2480.009.01500
36 75 50 15 9 15 56 30 9
2480.009.03000
50 85 60 15 9 15 66 40 9
2480.009.03000.1*
50 80 60 16 9 15 62 – 10
2480.009.05000
65
100 80 20 11 18 72 56 11
2480.009.05000.1*
65 80 80 16 9 15 62 – 10
2480.009.07500
80
110 100 20 11 18 85 75 11
2480.009.07500.1*
80
100 100 16 9 15 82 – 10
* dle normy Volvo
Materiál:
ocel 1.2842, kalená
Příklady montáže:
Popis:
Kalený nárazník 2480.004. snižuje vliv působení bočních sil.
Kalené přítlačné desky 2480.889., 2480.018., 2480.019. a 2480.019.45 ve
spojení s nárazníkem šetří plynové pružiny.
Přítlačné desky lze použít také samostatně jako protikus pístu plynové
pružiny.
Upozornění:
Použití nárazníků a přítlačných desek se doporučuje zejména u pružin s
dlouhým zdvihem.
F292
Změny vyhrazeny
2480.018.
2480.019.
2480.018. Přítlačná deska
2480.019. Přítlačná deska
Přítlačné desky
2480.018./2480.019.
Objednací č.
2480.018.01500
2480.019.00100
2480.019.00100.2*
2480.019.00750
2480.019.03000
2480.019.03000.2*
2480.019.03000.1
2480.019.07500.2*
2480.019.07500
Max. průměr
pístu
65
a
90
15 40
15 40
25 56
50 71
50 70
80 90
80 90
95
140
c
12
d
9
15 9
15 7
20 11
20 11
15 9
20 11
15 9
20 11
d 1
15
e
64
t
9
15 21 10
11 24 7
18 32 13
18 48 13
15 50 9
18 67 13
15 70 9
18 110 13
* dle VDI 3003
Materiál:
ocel 1.2842, kalená
2480.019.45. Přítlačná deska
2480.019.45.
Objednací č.
Tvar
2480.019.45.00750
A
2480.019.45.01500
A
2480.019.45.03000
B
2480.019.45.05000
B
2480.019.45.07500
B
2480.019.45.10000
B
Max. průměr
pístu
50
80
95
95
95
95
a
70
90
105
125
150
190
e1
10
10
10
10
12,5
12,5
e
50
70
85
105
125
165
d
11
11
11
11
13
13
Materiál:
ocel 1.2842, kalená
Změny vyhrazeny
F293
Propojené systémy plynových pružin
Všeobecně
Vzájemné propojení plynových pružin v jednom nebo více systémech poskytuje uživateli možnost
kontroly tlaku plynu v plynových pružinách mimo nástroj, nastavení podle potřeby , plnění
a vypouštění. Přednosti propojeného systému jsou snadná údržba, bezpečnost a vylepšení kvality
aplikace plynové pružiny v nástroji.
FIBRO nabízí následující čtyři odlišné hadicové systémy k propojení plynových pružin : systém Minimess,
systém se střižným kroužkem, systém s kónusem 24° a mikrosystém.
Hadice, šroubové spoje a další komponenty jsou zvoleny podle vysokých standardů a byly
podrobeny řadě testů, včetně životnosti, statické těsnosti a pevnosti po několikanásobné montáži
a demontáži.
Systém Minimess 2480.00.23./.24.
+ menší průměr hadice [ 5 mm
+ menší poloměr ohybu Rmin = 20
+ vysoká tlaková odolnost
+ proti vibracím zajištěné měřicí spojky
+ připojovací armatura s ventilem
+ montáž hadice k adaptéru a demontáž hadice od adaptéru nevyžaduje
žádné nástroje
± pevně zalisovaná nerozebratelná armatura
– nepoužitelná ve spojení s akumulátorem tlaku
Doporučené použití:
stránka F 295–F 305
Technické údaje:
Hadice:
polyamid 11, černý, propichovaný
Hadicová armatura:
automatová ocel, pozinkovaná
Měřicí spojky:
automatová ocel, pozinkovaná
Adaptér:
ocel, černěná
Max. dovolený tlak:
630 barů
Teplotní rozsah:
0 – 100 °C
Nejčastěji použitý systém pro všechny plynové pružiny s G1/8 přípojem plynu.
Z důvodu malého vnitřního průměru jsou nezpůsobilé k použití ve spojení s akumulátorem tlaku (redukované proudění plynu).
Systém s rozpínacím kroužkem 2480.00.10.
stránka F 306–F 308
+ možnost konfigurace dle vlastní potřeby
+ znovu použitelné armatury
+ vysoká tlaková odolnost
± podmínečně vhodný k propojení s akumulátorem tlaku
– větší poloměr ohybu Rmin = 40
– nevhodný pro plynové pružiny s vnějším přípojným závitem M6
– zvýšené vynaložení času pro výrobu hadic a montáž
Technické údaje:
Doporučené použití:
Hadice:
polyuretan/polyamid, černý, propichovaný
Hadicová armatura:
ocel, pozinkovaná
Adaptér:
ocel, pozinkovaná
Max. dovolený tlak:
380 barů
Teplotní rozsah:
0 – 100°C
Pro všechny plynové pružiny s G1/8 přípojem plynu.
Používá se převážně k montáži u malých počtů kusů.
Systém s kónusem 24° 2480.00.25./.26.
stránka F 309–F 311
+ vhodný k propojení s akumulátorem tlaku
+ velká variance přípojných adaptérů
+ zajištěný proti vibracím těsnicím o-kroužkem
+ vysoká tlaková odolnost
± pevně zalisovaná nerozebratelná armatura
– větší poloměr ohybu Rmin = 40
– nevhodný pro plynové pružiny s přípojným závitem M6
Technické údaje:
Doporučené použití:
Hadice:
polyuretan/polyamid, černý, propichovaný
Hadicová armatura:
ocel, pozinkovaná
Adaptér:
ocel, pozinkovaná
Max. dovolený tlak:
315 barů
Teplotní rozsah:
0 – 100°C
Pro všechny plynové pružiny s G1/8 přípojem plynu.
Používá se převážně pro připojení akumulátoru tlaku.
Systém propojení Mikro s kónusem 24° 2480.00.27./.28.
+ menší průměr hadice [ 5 mm
+ hadice:
menší poloměr ohybu Rmin = 20
+ trubka:
minimální poloměr ohybu = 12 mm (3x da)
+ vysoká tlaková odolnost
+ malé připojovací adaptéry
+ odolnost proti vibracím zajištěna těsnícím O-kroužkem
+ pevně zalisovaná nerozebratelná armatura
- nelze použít ve spojení s akumulátorem tlaku
- není vhodné pro plynové pružiny s připojovacím závitem G1/8
Doporučení pro použití:
Pro plynové pružiny s připojovacím závitem M6.
Z důvodu malého vnitřního průměru není vhodné k propojení s akumulátorem tlaku (zmenšený průtok).
F294
strana F 312–F 315
Technická data:
Hadice:
Adaptér pro hadici:
Max. přípustný tlak:
Rozmezí pracovní teploty:
Trubka:
Vnější průměr trubky (da):
Vnitřní průměr trubky (di):
max. dynamický tlak:
Rozmezí pracovní teploty:
polyamid 11, černý, propichovaný
pozinkovaná automatová ocel
Adaptér:pozinkovaná ocel
475 bar
0 do +80°C
ocel
ø4 mm
ø2 mm
430bar
0 bis +100°C
Upozornění:
Trubkový systém Mikro s kónusem 24°pro vyšší teploty je na poptávku.
Změny vyhrazeny
Návod k montáži hadic
Rozmístění plynových pružin při montáži
ve sdruženém připojení Minimess
Ohyby hadice musí mít vždy doporučený minimální poloměr
ohybu podle údajů v katalogu.
UPOZORNĚNÍ !
Nikdy nepřipustit přesažení maximálních tlakových a teplotních hodnot
hadic.
Před montáží je důležité se přesvědčit, že jsou všechny adaptéry a hadice
naprosto čisté.
Opláštění hadic musí být perforované, abyste mohli použít plynu pod
tlakem. Když se má používat akumulátor tlaku, doporučujeme použít
hadicového systému s kónusem 24°, aby nebylo omezeno proudění
plynu.
Aby byla zajištěna funkční schopnost a životnost hadicových vedení
nebyla zkrácena dodatečným namáháním, musí být splněny následující
požadavky.
Hadice musí být řádně připevněna, aby nedošlo k
mechanickým poškozením.
Musí se zvolit délka hadice, která připouští určitou vůli.
Podélné označení na hadici se při montáži nesmí zkroutit.
Musí se volit hadicové armatury, u nichž nedojde k ostrým zlomům
hadice.
Další požadavky pro montáž hadicových vedení viz DIN 20066.
Pozor!
Produkt nesmí být žádným způsobem pozměněn!
Další informace najdete v katalogu plynových pružin FIBRO, nebo o
ně můžete požádat pro Vás odpovědného zástupce firmy.
Připojení 1:
Přímé připojení
Funkce:
Každá pružina je připojena přes přímé vedení ke kontrolní armatuře.
Nejsou vzájemně propojeny přesto vytváří společný tlakový okruh.
Stránka F 318
Upozornění:
U propojení plynových pružin nezapomeňte vyjmout ventil z plynové
pružiny !
Položka
1
2
3
4
Změny vyhrazeny
Název
kontrolní armatura
šroubení
hadice
šroubení
Počet
1
4
4
4
Objednací č.
2480.00.30.01
2480.00.24.01
2480.00.23.
2480.00.24.02
Poznámka
Podle volby s membránovým tlakový spínačem 2480.00.30.02
.
Způsob připojení a délka podle potřeby
F295
Montážní uspořádání
plynových pružin
v systému propojení Minimess
2480.
Připojení 2:
Příklad parallelního zapojení
Funkce:
Upozornění:
Pružiny jsou vzájemně spojeny rozvodnou lištou a připojeny ke
kontrolní armatuře pouze jednou hadicí.
U propojení plynových pružin nezapomeňte vyjmout ventil z plynové
pružiny !
Položka
1
2
3
4
5
F296
Název
hadice
rozvodná lišta
šroubení
šroubení
kontrolní armatura
Počet
7
1
13
1
1
Objednací č.
2480.00.23.
2480.00.24.33
2480.00.24.01
2480.00.24.02
2480.00.31.01
.
Poznámka
Způsob připojení a délka podle potřeby
Změny vyhrazeny
2480.
Montážní uspořádání
plynových pružin
v systému propojení Minimess
Připojení 3:
Několikanásobné zapojení s autonomní funkcí okruhů.
Funkce:
Každá větev pružin je připojena přímo k
plnicí a kontrolní armatuře. V důsledku
společného zdroje plynu je možné
pružiny pomocí armatury propojit, takže
je možné společné naplnění/vypuštění.
Každou větev je však možné plnit/
vypouštět nebo kontrolovat individuálně.
Upozornění:
Stránka F322
Položka Název
1
jednoduchý adaptér, krátký
2
šroubení
3
adaptér
4
hadice
5
kombinovaná kontrolní armatura
6
šroubení
Změny vyhrazeny
U propojení plynových pružin nezapomeňte
vyjmout ventil z plynové pružiny !
Počet
4
28
12
16
1
4
Objednací č.
2480.00.24.17
2480.00.24.01
2480.00.24.11
.
2480.00.23.
2480.00.39.01.004.1
2480.00.24.02
Poznámka
Volitelně podle varianty upevnění "dlouhé" nebo "extradlouhé" provedení
Volitelně podle varianty upevnění "dlouhé" nebo "extradlouhé" provedení
Způsob připojení a délka podle potřeby
Volitelně připevnění na dno nebo na stěnu
F297
Montážní uspořádání
plynových pružin
v systému propojení Minimess
2480.
Připojení 4.1:
Paralelní zapojení.
Funkce:
Pružiny jsou vzájemně spojeny a připojeny ke
kontrolní armatuře pouze jednou hadicí.
Upozornění:
U propojení plynových pružin nezapomeňte
vyjmout ventil z plynové pružiny !
Položka
1
2
3
4
5
Název
spojka
hadice
kontrolní armatura
šroubení
šroubení
Počet
1
4
1
7
1
Objednací č.
2480.00.24.31
2480.00.23.
2480.00.31.01
2480.00.24.01
2480.00.24.02
Poznámka
.
Způsob připojení a délka podle potřeby
Připojení 4.2:
Funkce:
Upozornění:
Sériové zapojení.
Pružiny jsou vzájemně spojeny a připojeny ke
kontrolní armatuře pouze jednou hadicí.
U propojení plynových pružin nezapomeňte
vyjmout ventil z plynové pružiny !
Položka
1
2
3
4
5
6
F298
Název
jednoduchý adaptér, krátký
šroubení
adaptér
hadice
kontrolní armatura
šroubení
Počet
1
5
2
3
1
1
Objednací č.
2480.00.24.17
2480.00.24.01
2480.00.24.11
2480.00.23.
2480.00.31.01
2480.00.24.02
Poznámka
Volitelně podle varianty upevnění "dlouhé" nebo "extradlouhé" provedení
.
Volitelně podle varianty upevnění "dlouhé" nebo "extradlouhé" provedení
Způsob připojení a délka podle potřeby
Změny vyhrazeny
2480.
Montážní uspořádání
plynových pružin
v systému propojení Minimess
Připojení 5:
Autonomní zkušební zapojení
Funkce:
Pružiny pracují nezávisle a jsou vybaveny
šroubením (2480.00.24.01) s ventilem.
Podle potřeby je možné pružiny individuálně
zkoušet a tlakově regulovat. Pro zkoušku se
používá kontrolní armatura (2480.00.31.01).
Stránka F318
Položka
1
2
3
4
Změny vyhrazeny
Název
šroubení
hadice
kontrolní armatura
šroubení
Počet
3
1
1
1
Objednací č.
2480.00.24.01
2480.00.23.
2480.00.31.01
2480.00.24.02
Poznámka
.
Způsob připojení a délka podle potřeby
F299
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Minimess
2480.00.23.
2480.00.23.01.
2480.00.23.01.
Hadice - oboustranně
přímá
závit pro
připojení
svírací kroužek
2480.00.23.01.----.1
Objednací č.
2480.00.23.01. 0200
0300
0400
0500
0630
0800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
I*
200
300
400
500
630
800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
Oboustranný spirálový chránič proti ohybu
* Jiné délky na poptávku!
Nejkratší výrobní délka:
bez chrániče proti ohybu
90 mm
jednostranný chránič proti ohybu 150 mm
oboustranný chránič proti ohybu 300 mm
2480.00.23.02.
2480.00.23.02.
Jednostranný spirálový chránič proti ohybu
2480.00.23.01.----.2
Hadice - jednostranně
přímá a s úhlem 90°
svírací kroužek
závit pro
připojení
2480.00.23.02.----.1
Objednací č.
2480.00.23.02. 0200
0300
0400
0500
0630
0800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
l*
200
300
400
500
630
800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
Jednostranný přímý spirálový chránič proti
ohybu
2480.00.23.02.----.2
Spirálový chránič proti ohybu, jednostranně 90°
* Jiné délky na poptávku!
Nejkratší výrobní délka:
bez chrániče proti ohybu 90 mm
jednostranný chránič proti ohybu 150 mm
oboustranný chránič proti ohybu 300 mm
2480.00.23.03.
2480.00.23.03.
Oboustranný spirálový chránič proti ohybu
2480.00.23.02.----.3
Hadice - oboustranně
s úhlem 90°
svírací kroužek
závit pro připojení
2480.00.23.03.----.3
Jednostranný spirálový chránič proti ohybu
2480.00.23.03.----.2
Oboustranný spirálový chránič proti ohybu
F300
Objednací č.
2480.00.23.03. 0200
0300
0400
0500
0630
0800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
l*
200
300
400
500
630
800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
* Jiné délky na poptávku!
Nejkratší výrobní délka:
bez chrániče proti ohybu
105 mm
jednostranný chránič proti ohybu 150 mm
oboustranný chránič proti ohybu 300 mm
Změny vyhrazeny
2480.00.24.
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Minimess
2480.00.24.16 dlouhý
2480.00.24.17 krátký
2480.00.24.18 extra dlouhý
Šroubení
2480.00.24.01 s ventilem
2480.00.24.03 bez ventilu
Jednoduchý adaptér
pro připojení k plynové pružině
Šroubení
2480.00.24.02 s ventilem
2480.00.24.04 bez ventilu
pro připojení ke kontrolní armatuře
Objednací č.
G
d
2480.00.24.01 G 1/8 14
2480.00.24.02 G 1/4 19
2480.00.24.03 G 1/8 14
2480.00.24.04 G 1/4 19
Otvor
klíče l
14 22
19 21
14 22
19 21
l1
08
10
08
10
Upozornění:
Šroubení s ventilem se používá u standardních systémů propojení.
Kde jsou nutné časté systémově podmíněné změny plnicích tlaků (např.
tažné nástroje), tam se používá měřicí spojky bez ventilu.
2480.00.24.13 dlouhý 2480.00.24.15 extra dlouhý
2480.00.24.14 krátký
Adaptér
2480.00.24.10 dlouhý 2480.00.24.12 extra dlouhý
Adaptér
2480.00.23.12.01
2192.50.04.012
2480.00.23.13.
Hadicová sponka pro
měřicí hadici DN2 ([ 5 mm)
Samořezný šroub
A M4x12 DIN 7516
Spirálová ochrana proti
otěru k dodatečné montáži na hadici
Objednací č.
2480.00.23.13.0001
2480.00.23.13.0002
2480.00.23.13.0005
2480.00.23.13.0010
Materiál: polyamid
Upozornění:
Dodávka bez šroubů
Změny vyhrazeny
2480.00.24.11 krátký
Upozornění:
samořezný,
otvor pro závit [ = 3,6 mm
l v mm
01000
02000
05000
10000
vnitřní Ø
7 mm
pro hadici s
vnějším Ø
teplotní rozsah
max. 5 – 25 mm
-30 °C až +100 °C
Materiál:
polyamid
Popis:
Spirálová ochrana proti otěru.
Je odolná proti vodě, oleji,
hydraulickým kapalinám, benzínu a
jiným médiím.
F301
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Minimess
2480.00.24.
2480.00.24.53 horizontální, dlouhý
2480.00.24.54 horizontální, krátký
2480.00.24.10 vertikální,
lang 2480.00.24.11 kurz
2480.00.24.56
dlouhý
2480.00.24.12vertikální,
extralangkrátký
2480.00.24.57
Adaptér se dvěma přívody
Mehrfach-Adapter
Adaptér se dvěma přívody
49 lang
34 kurz
G 1 /8
34
ø10
5,5
M6
ø10
10
M6
G 1/8
18
16
5,5
18
pro plynové pružiny s
připojovacím závitem M6
F302
20
30
25
Upozornění:
19
42 lang
26 kurz
4
Upozornění:
pro plynové pružiny s
připojovacím závitem M6
Změny vyhrazeny
Změny vyhrazeny
F303
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Minimess
2480.00.24.30
Rozvodný blok G = 1/8
3 přívody
2480.00.24.
2480.00.24.34
Rozvodný blok G =
4 přívody
1/8
2480.00.24.31
Rozvodný blok G = 1/8
6 přívodů
2480.00.24.33
2480.00.40
Rozvodná lišta G = 1/8
14 přívodů
plnicí adaptér
F304
Změny vyhrazeny
2480.00.24.
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Minimess
2480.00.24.01
Šroubení s ventilem
šroubení
2480.00.24.10 dlouhý
11 krátký
12 extra dlouhý
Upozornění:
U propojení plynových pružin nezapomeňte vyjmout ventil z plynové
pružiny !
Adaptér se dvěma přívody
připojení
připojení
šroubení
adaptér se 4mi
přívody
Změny vyhrazeny
F305
Příslušenství plynových pružin
Systém s rozpínacím kroužkem
2480.00.10.
2480.00.10.01
Šroubení pro přímé připojení k
plynové pružině
2480.00.10.03
2480.00.10.10
Šroubení pro přímé připojení ke
kontrolní armatuře
Šroubení 90°, otočné
2480.00.10.11
2480.00.10.12
Šroubení tvaru T, otočné
Šroubení tvaru L, otočné
F306
Změny vyhrazeny
2480.00.
Příslušenství plynových pružin
Systém s rozpínacím kroužkem
2480.00.10.20.12.01
2192.50.04.012
Hadicová sponka pro hadici DN4
([ 9 mm)
Samořezný šroub
A M4x12 DIN 7516
2480.00.23.13.
Spirálová ochrana proti otěru
k dodatečné montáži na hadici
Objednací č.
2480.00.23.13.0001
2480.00.23.13.0002
2480.00.23.13.0005
2480.00.23.13.0010
Materiál: polyamid
Upozornění:
dodávka bez šroubů
Upozornění:
samořezný,
otvor pro závit [ = 3,6 mm
vnitřní Ø
pro hadici s
vnějším Ø
teplotní rozsah
l v mm
01000
02000
05000
10000
7 mm
Materiál:
polyamid
Popis:
Spirálová ochrana proti otěru.
Je odolná proti vodě, oleji,
hydraulickým kapalinám, benzínu a
jiným médiím.
max. 5 – 25 mm
-30 °C až +100 °C
2480.00.54.01
2480.00.10.20.
Trn na rozšiřování hadice
Vysokotlaká hadice
Příklad objednávky:
Vysokotlaká hadice
Délka 10 m Objednací č. = 2480.00.10.20.
= 2480.00.10.20.0010
= 2480.00.10.20.0010
2480.00.54.02
2480.00.10.21
Upínací čelisti
k upínání hadice
Převlečné závitové pouzdro
2480.00.54.03
2480.00.10.22
Nůžky na hadice
Hadicový nástavec
s trubkovým hrdlem
Změny vyhrazeny
F307
Doporučení pro montáž plynových pružin
v kombinovaném systému
s rozpínacím kroužkem 2480.00.10
U propojení plynových pružin nezapomeňte vyjmout ventil z plynové pružiny !
F308
Změny vyhrazeny
2480.00.26.
Příslušenství pro plynové pružiny
Systém propojení s kónusem 24°
(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)
2480.00.26.03
2480.00.26.04
Šroubení G1/8
Šroubení G1/4
1)
1)
těsnění Eolastic ED
těsnění Eolastic ED
2480.00.26.21
2480.00.26.22
2480.00.26.23
2480.00.26.24
Šroubení 45°,
otočné,
kompletní
Šroubení 90°,
otočné,
kompletní
Šroubení tvaru L ,
otočné,
kompletní
Šroubení tvaru T ,
otočné,
kompletní
2)
2)
2)
2)
o-kroužek
o-kroužek
o-kroužek
o-kroužek
2480.00.26.25
2480.00.26.26
2480.00.26.27
2480.00.26.28
Přímý adaptér
hadice – hadice
Adaptér 90°,
hadice – hadice
Adaptér tvaru T ,
hadice – hadice
Adaptér tvaru K,
hadice – hadice
Změny vyhrazeny
F309
Příslušenství pro plynové pružiny
Systém propojení s kónusem 24°
(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)
2480.00.25.
* nejkratší výrobní délka: 140 mm
minimální poloměr ohybu R40
DN 5
Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (přímá/přímá)
Délka l1 specifikovaná objednavatelem, např. 765 mm znamená objednací č. 2480.00.25.01.0765
DN 5
Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (90°/přímá)
Délka l1 specifikovaná objednavatelem, např. 765 mm znamená objednací č. 2480.00.25.02.0765
DN 5
Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (90°/90°)
Délka l1 specifikovaná objednavatelem, např. 765 mm znamená objednací č. 2480.00.25.03.0765
DN 5
Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (45°/přímá)
Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (45°/45°)
DN 5
Délka l1 specifikovaná objednavatelem, např. 765 mm znamená objednací č. 2480.00.25.04.0765
Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (45°/90°)
DN 5
Délka l1 specifikovaná objednavatelem, např. 765 mm znamená objednací č. 2480.00.25.05.0765
Délka l1 specifikovaná objednavatelem, např. 765 mm znamená objednací č. 2480.00.25.06.0765
F310
Změny vyhrazeny
2480.00.26.
Příslušenství pro plynové pružiny
rozměry přímého připojení
Systém propojení s kónusem 24° (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)
2480.00.25.12.01
2192.50.04.012
Hadicová sponka pro měřicí
hadici DN5 ([ 11 mm)
Samořezný šroub
A M4x12 DIN 7516
2480.00.23.13.
Spirálová ochrana
proti otěru k dodatečné montáži na hadici
Objednací č.
2480.00.23.13.0001
2480.00.23.13.0002
2480.00.23.13.0005
2480.00.23.13.0010
Materiál: polyamid
Upozornění:
dodávka bez šroubů
Přímé připojení
se šroubením 45°
2480.00.26.21
Upozornění:
samořezný,
otvor pro závit [ = 3,6 mm
vnitřní Ø
pro hadici
s vnějším Ø
teplotní rozsah
7 mm
Materiál:
polyamid
Popis:
Spirálová ochrana proti otěru.
Je odolná proti vodě, oleji,
hydraulickým kapalinám, benzínu a
jiným médiím.
max. 5 – 25 mm
-30 °C až +100 °C
Přímé připojení
přímá hadice adaptér
2480.00.26.03
Přímé připojení
se šroubením 90°
2480.00.26.22
Přímé připojení
hadice 45° s adaptérem
2480.00.26.03
Přímé připojení
se šroubením tvaru L
2480.00.26.23
Přímé připojení
hadice 90° s adaptérem
2480.00.26.03
Přímé připojení
se šroubením tvaru T
2480.00.26.24
Změny vyhrazeny
l v mm
01000
02000
05000
10000
F311
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Mikro s kónusem 24°
2480.00.27.
minimální poloměr ohybu R20 mm
2480.00.27.01.
2480.00.27.01.
Objednací č.
I*
2480.00.21.01.0200 200
2480.00.21.01.0300 300
2480.00.21.01.0400 400
2480.00.21.01.0500 500
2480.00.21.01.0630 630
2480.00.21.01.0800 800
2480.00.21.01.1000
1000
2480.00.21.01.1200
1200
2480.00.21.01.1500
1500
2480.00.21.01.2000
2000
2480.00.21.01.2500
2500
2480.00.21.01.3000
3000
Propojovací hadice Mikro s kónusem 24°, oboustranně přímá
(propojovací hadice, těsnící kužel s převlečnou matkou a O-kroužkem)
M8x1
l*
ø5
25
SW 10 (2x)
2480.00.27.01.----.1
* Jiné délky stupňované po 5 mm
na poptávku! Nejkratší výrobní délka:
bez chrániče proti ohybu 90 mm
jednostranný chránič proti ohybu 150 mm
oboustranný chránič proti ohybu 300 mm
Jednostranný spirálový chránič proti ohybu
2480.00.27.01.----.2
Oboustranný spirálový chránič proti ohybu
2480.00.23.12.01
2192.50.04.012
2480.00.23.13.
Hadicová sponka pro
měřicí hadici DN2 ([ 5 mm)
Samořezný šroub
A M4x12 DIN 7516
Spirálová ochrana proti
otěru k dodatečné montáži na hadici
Objednací č.
2480.00.23.13.0001
2480.00.23.13.0002
2480.00.23.13.0005
2480.00.23.13.0010
Materiál: polyamid
Upozornění:
Dodávka bez šroubů
F312
Upozornění:
samořezný,
otvor pro závit [ = 3,6 mm
l v mm
01000
02000
05000
10000
vnitřní Ø
7 mm
pro hadici s
vnějším Ø
teplotní rozsah
max. 5 – 25 mm
-30 °C až +100 °C
Materiál:
polyamid
Popis:
Spirálová ochrana proti otěru.
Je odolná proti vodě, oleji,
hydraulickým kapalinám, benzínu a
jiným médiím.
Změny vyhrazeny
2480.00.27.
Příslušenství pro plynové pružiny
Systém propojení Mikro s kónusem 24°
2480.00.27.11
minimální poloměr ohybu R12 mm
(3x vnější průměr)
Trubka pro systém Mikro s kónusem 24°
Dodávaná délka: 1 m
2480.00.27.11.01
Šroubení s rozpínacím kroužkem pro Mikro
systém s kónusem 24°
11
ø4
ø2
SW 10
1000
M8x1
2480.00.27.00.01
Nástroj na odstranění otřepů z trubky pro
Mikro systém s kónusem 24°
2480.00.27.00.02
Nástroj na dělení trubek pro Mikro systém s
kónusem 24°
2480.00.27.00.02.1
Náhradní řezné kolečko pro nástroj na dělení
trubek
Změny vyhrazeny
F313
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Mikro s kónusem 24°
2480.00.28.
2480.00.28.01
2480.00.28.14
Přechod přímý,
M6– závit s kónusem 24°Mikro
Šroubení tvaru T,
závit s kónusem 24°Mikro
43
31
M6
30
23,5
9,5
6
15
11
SW 10
SW 4
SW 10
SW 10
24
30
2480.00.28.02
14,5
M6
11
Přechod přímý,
G1/8 – závit s kónusem 24°Mikro
34
28
12
8
G 1/ 8
SW 14
2480.00.28.17
Šroubení úhlové,
závit s kónusem 24°Mikro
SW 10
29
23
11
15
2480.00.28.03
Přechod přímý,
G1/4 – závit s kónusem 24°Mikro
SW 4
G 1/4
SW 10
14,5
30
11
SW 19
24
30
10
36
12
M6
SW 10
F314
Změny vyhrazeny
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Mikro
2480.00.22.
2480.00.22.06.06
Přechod přímý - M6 – M6
pro připojení k plynové pružině s
dělenou upínací přírubou 2480.022.
13,5
19,5
M6
SW 10
M6
2480.00.22.18.06
Přechod přímý – G1/8 – M6
pro 2480.00.28.14 / 2480.00.28.17
15
23
G 1/8
SW 14
M6
2480.00.22.14.06
Přechod přímý, G1/4 – M6
pro 2480.00.28.14 / 2480.00.28.17
10
22
G 1/4
SW 19
Změny vyhrazeny
M6
F315
Příslušenství plynových pružin
Systém propojení Mikro s kónusem 24°
2480.00.28.
2480.00.28.25
2480.00.28.26
Adaptér přímý, závit s kónusem 24°Mikro
hadice – hadice
Adaptér úhlový, závit s kónusem 24°Mikro
hadice – hadice
26
26
SW 9
19,5
4
20
32
19,5
SW 10
SW 10
2480.00.28.27
2480.00.28.28
Adaptér tvaru T, závit s kónusem 24°Mikro
hadice – hadice
Adaptér křížový, závit s kónusem 24°Mikro
hadice – hadice
42
30
42
42
21
30
15
30
SW 10
SW 10
F316
Změny vyhrazeny
2480.00.34.11
2480.00.34.13
Popis:
Mikrokontrolní armatura 2480.00.34.11/13
slouží k nepřetržitému sledování tlaku jedné
nebo více plynových pružin
(335 přívodů M6x1, horní strana, dolní
strana, zadní strana a 13boční).
Mikrokontrolní armatura
bez přetlakové pojistky
s přetlakovou pojistkou
2480.00.34.11 bez přetlakové pojistky
2480.00.34.13 s přetlakovou pojistkou
rychlospojka - plnění systému*
Upozornění:
vypouštěcí ventil
* 2 m dlouhá plnicí hadice s uzavíracím
ventilem, rychlospojkou a šroubením pro
tlakovou lahev (dusík)
objednací č. 2480.00.31.02
(objednat zvlášť)
otvor pro upevnění Ø7 2x)
M6x1 boční
(1x)
přívody M6x1
(5x na horní straně, 5x na zadní straně, 5x zespoda)
otvor pro upevnění Ø7 2x)
Změny vyhrazeny
F317
Kontrolní armatury 2480.00.30.01
2480.00.30.02
2480.00.30.03
2480.00.30.04
2480.00.30.01/.02/.03/.04
2480.00.31.01/.06/.07
bez tlakového spínače a s přetlakovou pojistkou
s tlakovým spínačem a bez přetlakové pojistky
bez tlakového spínače a s přetlakovou pojistkou
s tlakovým spínačem a s přetlakovou pojistkou
Popis:
Kontrolní armatura 2480.00.30.01/02/03/04
slouží k nepřetržitému sledování tlaku jedné
nebo více plynových pružin (možnost 8mi
přívodů).
Kontrolu tlaku lze provádět dvojím
způsobem:
a)optickou kontrolou ukazatele tlaku
b)automatickou kontrolou s membránovým
tlakovým spínačem, ten vypíná v případě
poklesu tlaku stroj nebo spouští signál
Upozornění:
Uzavírací ventil manometru může být při
provozu jak uzavřený tak i otevřený.
Zavřením uzavíracího ventilu manometru se
vyloučí dynamické tlakové pulsace plynové
pružiny na manometr.
ukazatel manometru
upevňovací otvor DIN 74 - Km 8
uzavírací ventil manometru
otvor pro připojení
membránového spínače
* 2 m dlouhá plnicí hadice s rychlospojkou,
uzavíracím ventilem a šroubením pro
tlakové láhve (dusík)
objednací č. 2480.00.31.02
(objednat samostatně)
závit G1/4 pro připojení (8x)
rychlospojka - plnění systému *
vypouštěcí ventil
2480.00.31.01 bez tlakového spínače
2480.00.31.06 s tlakovým spínačem
2480.00.31.07 bez tlakového spínače a s přetlakovou pojistkou
závit G1/4 pro připojení (2x)
šroubení 2480.00.24.02 (viz stránka F301) nebo
šroubení 2480.00.10.03 (viz stránka F306)nebo
membránový tlakový spínač 2480.00.45.01
(viz stránka F323)
ukazatel manometru
Popis:
Kontrolní armatura 2480.00.31.01
splňuje tutéž funkci jako kontrolní armatura
2480.00.30.01.
Upozornění:
* 2 m dlouhá plnicí hadice s rychlospojkou,
uzavíracím ventilem a šroubením pro
tlakové láhve (dusík)
objednací č. 2480.00.31.02
(objednat samostatně)
upevňovací otvory Ø7
závit pro připojení
membránového
tlakového spínače
vypouštěcí ventil
F318
rychlospojka - plnění systému*
Změny vyhrazeny
2480.00.30.13
Kontrolní armatura
bez tlakového spínače
a s přetlakovou pojistkou
2480.00.30.13 bez tlakového spínače a s přetlakovou pojistkou
2480.00.30.13
vypouštěcí ventil
rychlospojka - plnění systému
ukazatel
manometru
závit pro připojení G1/8 (3x)
2480.00.24.01 (viz stránka F301) nebo
šroubení 2480.00.10.01 (viz stránka F306)
Popis:
Kontrolní armatura 2480.00.30.13 slouží k
nepřetržitému sledování plnicího tlaku jedné
nebo více plynových pružin.
Kontrolní armatura je vybavena potrubní
rychlospojkou pro napájení tlakem a
odvzdušňovacím ventilem. Na kontrolní
armatuře se nachází tři G1/8 hadicové přípojky
pro současnou kontrolu tlaku.
Měřicí rozsah manometru (bar/psi) je 0 – 400
barů (5800 psi).
Změny vyhrazeny
F319
Kombinovaná kontrolní armatura
Adaptér pro připojení
2480.00.39.04.
2480.00.39.04.00.01
2480.00.39.04. Kombinovaná kontrolní armatura
rychlospojka - plnění systému
vypouštěcí ventil
počet jednotek
přetlaková pojistka
345 bar (5000 psi)
závit pro připojení 7/16-20 UNF*
pro adaptér 2480.00.39.04.00.01
2480.00.39.04.00.01
Adaptér pro připojení 7/16-20 UNF – G1/8
ukazatel manometru 0 až 400 bar
Popis:
Kombinovaná kontrolní armatura se používá při požadavku
individuální kontroly a nastavení plnicího tlaku jednotlivých pružin
nebo skupiny pružin.
Pružiny se plní centrálně přes rychlospojku. Na každé zkušební
jednotce se nachází tři přípojné závity pro volitelné připojení hadice.
Kryt slouží jako ochrana proti mechanickému poškození.
Upozornění:
* Adaptér 2480.00.39.04.00.01 pro připojení šroubení G1/8 je nutno
objednat samostatně.
F320
2480.00.39.04.
Objednací č. 2480.00.39.04.02 2480.00.39.04.03 2480.00.39.04.04 2480.00.39.04.05 2480.00.39.04.06 2480.00.39.04.08 2480.00.39.04.10 Počet
jednotek
2
3
4
5
6
8
10 l
l1
133.5 178.0 222.5 267.0 311.5 400.5 489.5 44.5
89.0
133.5
178.0
222.5
311.5
400.5
Změny vyhrazeny
2480.00.31.11
Kontrolní armatura s přetlakovou pojistkou
2480.00.31.11
vypouštěcí ventil
adaptér M16
(pro připojení systému hadic
2480.00.23. použijte přechod
2480.00.24.01, který se musí
objednat samostatně)
přetlaková
pojistka
ukazatel
manometru
rychlospojka - plnění systému *
Popis:
Kontrolní armatura s přetlakovou pojistkou 2480.00.31.11 (Faure) slouží
k nepřetržitému sledování plnicího tlaku jedné nebo více plynových
pružin (jeden připojovací závit G1/8 - M16). Kontrola tlaku během
provozu se prování optickou kontrolou ukazatele manometru.
Upozornění:
Pro připojení hadicového systému 2480.00.23. je nutno odstranit
adaptér M16 a našroubovat přechod s ventilem 2480.00.24.01
(objednat samostatně).
U propojení plynových pružin nezapomeňte vyjmout ventil z plynové
pružiny !
* 2 m dlouhá plnicí hadice s rychlospojkou, uzavíracím ventilem a
šroubením pro tlakové láhve (dusík)
objednací č. 2480.00.31.02 (objednat samostatně)
Změny vyhrazeny
F321
Kombinovaná kontrolní armatura
pro individuální kontrolu 2480.00.39.01.
2480.00.39.01.
vypouštěcí ventil
ukazatel manometru
plnící ventil
spodní upevnění
závit pro připojení G1/4 v bloku uzavíracích ventilů
(1x horizontální, 1 x vertikální)
upevnění na
stěnu
centrální rychlospojka pro plnění systému
*2 m dlouhá plnící hadice s rychlospojkou, ventilem
a se šroubením pro připojení k tlakové lahvi,
obj. č. 2480.00.31.02 (objednat samostatně)
Popis:
Kombinovaná kontrolní armatura se používá při požadavku
individuální kontroly a nastavení plnicího tlaku jednotlivých pružin.
Jednotlivé armatury mohou být zařazeny libovolně jedna za druhou.
Pružiny se plní centrálně přes rychlospojku. Každá kompletní jednotka
má jednu přípojnou desku s rychlospojkou a jednu koncovou desku.
Kontrolní armatury se montují dle počtu pružin. Blok může být dodán
se spodním upevněním nebo s upevněním na stěnu.
Upozornění:
Při otevření uzavíracích plnicích ventilů mohou být tlakové komory všech
připojených plynových pružin spojeny do jedné tlakové komory.
Příklad objednávky:
Kombinovaná kontrolní armatura
5 přívodů
se spodním připevněním
s připevněním na stěnu
Objednací číslo
F322
= 2480.00.39.01.
= 2480.00.39.01.005.
= 2480.00.39.01.005.1
= 2480.00.39.01.005.2
= 2480.00.39.01.005.1 resp. 2
Změny vyhrazeny
2480.00.45.01/.02
2480.00.45.10
Technické údaje
Membránový tlakový spínač
2480.00.45.01
Nastavitelný rozsah
Tolerance
Přetlaková pojistka
Max. napětí
20 – 200 barů
±3 – 5 barů
300 barů
250 V
2480.00.45.02
Nastavitelný rozsah
Tolerance
Přetlaková pojistka
Max. napětí
5–50 barů
±3.0 baru
200 barů
250 V
Membránový tlakový spínač
Adaptér pro membránový tlakový spínač
2480.00.45.01
2480.00.45.02
Membránový tlakový spínač
Upozornění:
Pro individuální sledování pružin
viz adaptér 2480.00.45.10
Schéma zapojení membránového tlakového
spínače
2480.00.45.10
závit G1/4 pro připojení
membránovéhotlakovéhoe spínače
závit G1/8 pro
připojení ventilu
závit G1/4 pro
připojení hadice
Popis:
Příklad montáže:
Adaptér 2480.00.45.10 umožňuje ve spojení
s membránovým tlakový spínačem
2480.00.45.01 nebo 2480.00.45.02 sledování
plnicího tlaku podobně jako kontrolní
armatura 2480.00.30.02.
Poklesne-li plnicí tlak pod určitou úroveň,
vydá membránový tlakový spínač signál
nebo vypne stroj.
šroubení
hadice
závit G1/8 pro
připojení ventilu
šroubení
Změny vyhrazeny
F323
Plnicí a kontrolní armatura
Plnicí hadice
Redukční tlakový ventil
2480.00.32.21 2480.00.31.02
2480.00.32.07.
2480.00.32.21 Plnicí a kontrolní armatura
Popis:
Plnicí a kontrolní armatura
2480.00.32.21 slouží k plnění,
variabilnímu nastavení tlaku
např. při zkoušce nástroje k
měření tlaku plynu.
ovládání
vypouštěcího
kolíku ventilu
Přes šroubení plnicí hadice
2480.00.31.02 se připojuje přímo
k ventilu tlakové lahve resp. k
redukčnímu tlakovému ventilu.
vypouštěcí
ventil
Armaturu lze použít ke zkoušení i
v případě, že není připojena k
tlakové lahvi (musí být odpojena
plnící hadice).
rychlospojka
se zpětným
ventilem
Armatura se standardně dodává
včetně adaptérů 2480.00.32.10 a
2480.00.32.11 (viz následující
stránka) pro připojení k různým
typům plynových pružin.
ovládání upínacího
závitu M6
Upozornění:
2480.00.31.02 Plnicí hadice
šroubení pro připojení k tlakové lahvi
nebo pro připojení k redukčnímu
tlakovému ventilu W 24,32 x 1/14
2480.00.32.07. Redukční tlakový ventil
šroubení
šroubení
rychlospojka
2480.00.31.02 Plnicí hadici
2 m dlouhou s rychlospojkou,
uzavíracím ventilem a šroubením
pro tlakovou lahev je nutno
objednat zvlášť.
Na poptávku jsou k dostání jiné
délky plnicí hadice.
Popis:
Redukční tlakový ventil
2480.00.32.07. je dimenzován
pro připojení k tlakovým lahvím s
plnícím tlakem 200 nebo 300
barů.
K redukčnímu tlakovému ventilu
se připojuje plnicí a kontrolní
armatura 2480.00.32.21 pro
plnění plynových pružin
prostřednictvím plnicí hadice
2480.00.31.02 a adaptéru
2480.00.32.07.04.
V závislosti na typu tlakové
lahve je možné použít šroubení
2480.00.32.07.02 pro
tlakové lahve s plnícím tlakem
200 barů nebo šroubení
2480.00.32.07.03 pro tlakové
lahve s plnícím tlakem 300 barů.
Objednací č.
2480.00.32.07.01
2480.00.32.07.02
2480.00.32.07.03
2480.00.32.07.04
pro tlak lahve 200/300 barů
redukční ventil
šroubení pro láhev 200 barů
šroubení pro lahev 300 barů
přípojný adaptér
Objednací č.
2480.00.32.07.01
2480.00.32.07.02
2480.00.32.07.04
pro tlak lahve 200 barů
redukční ventil
šroubení pro láhev 200 barů
přípojný adaptér
Objednací č.
2480.00.32.07.01
2480.00.32.07.03
2480.00.32.07.04
pro tlak lahve 300 barů
redukční ventil
šroubení pro láhev 300 barů
přípojný adaptér
F324
Max. vstupní tlak 300 barů
Rozsah výstupního
tlaku
10 – 200 barů
Výhody použití:
• ochrana proti númyslnému
přetlakování plynové pružiny
• při plnění není nutno sledovat
kontrolní armaturu
2480.00.32.21
Změny vyhrazeny
2480.00.32.10/.11
Plnicí adaptér
2480.00.32.10
2480.00.32.11
Plnicí adaptér pro plynové pružiny s přípojným plnicím závitem M6
Plnicí adaptér pro plynové pružiny s přípojným plnicím závitem G1/8
Změny vyhrazeny
F325
Měřící přístroje
pro měření síly plynových pružin
2480.00.35.021
2480.00.35.032
2480.00.35.021
2480.00.35.032
analogový ukazatel
digitální ukazatel
Popis:
Měřící přístroj s mechanickým měřicím zařízením lze použít ke kontrole síly plynových pružin do 8000 daN.
Měřící přístroj s digitálním měřicím zařízením lze použít k měření síly plynových pružina do 10 000 daN.
Siloměr 2480.00.35.021 s analogovým indikátorem se dodává se třemi výměnnými siloměry pro odlišné rozsahy měření:
do přes přes
300 daN
300 – 1750 daN
1750 – 8000 daN
Měřící přístroj 2480.00.35.032 s digitálním ukazatelem má jeden siloměr od 0 do 10 000 daN.
Maximální výška pružiny: F326
analogový= 700 mm
digitální = 760 mm
Změny vyhrazeny
2480.00.35.04
Měřící přístroje
pro měření síly plynových pružin
2480.00.35.04
2480.00.35.04
Měřící přístroj s digitálním siloměrem lze použít ke kontrole síly plynových pružin do 2000 daN
a délky pružin max. do 488 mm.
Maximální [ pružiny do 150 mm.
Změny vyhrazeny
F327
Sada nářadí pro montáž
plynových pružin
2480.00.50.11
2480.00.50.11
39-1
9
8
7
18 30 19 33
1
13
34
16-1
2
29
3
3-1
4
6
5
5-1
17
15
14-1
10-1
2480.00.50.11
Popis:
Sada nářadí pro všechny plynové pružiny
Sada nářadí pro montáž a demontáž
plynových pružin.
Sada nářadí obsahuje:
Pol.
Objednací č.
1
2480.00.50.01.001
2
2480.00.50.01.002
3
2480.00.50.01.003
3-1
2480.00.50.01.031
4
2480.00.50.01.004
5
2480.00.50.01.005
5-1
2480.00.50.01.051
6
2480.00.50.01.006
7
2480.00.50.01.007
8
2480.00.50.01.008
9
2480.00.50.01.009
10-1
2480.00.50.01.101
13
2480.00.50.01.013
14-1
2480.00.50.01.141
15
2480.00.50.01.015
16-1
2480.00.50.01.161
17
2480.00.50.01.017
18
2480.00.50.01.018
19
2480.00.50.01.019
29
2480.00.50.01.029
30
2480.00.50.01.030
33
2480.00.50.01.033
34
2480.00.50.01.034
39-1
2480.00.50.01.391
F328
Název
montážní pouzdro
montážní pouzdro
montážní pouzdro
montážní pouzdro
(2487.12.00500.)
montážní pouzdro
montážní pouzdro montážní pouzdro (2487.12.01500.)
montážní pouzdro montážní pouzdro montážní pouzdro montážní pouzdro vytahovák pojistných kroužků
páka T
páka T
páka T
páka T se zkosenou hranou
kleště na ventily
klíč na ventily
klíč na ventily
speciální klíč na ventily
klíč na ventily
klíč na ventily
(2480.00.41.1)
rukojeť pro demontáž
kufr na nářadí
mini
00250
00500
X500
00750
01500
X1500
Upozornění:
Před zásahem do plynové pružiny si přečtěte
návod k údržbě.
Všechny díly je možné objednat také
jednotlivě.
03000
05000
07500
10000
M8
M16
G 1/8”
M6
M6
G 1/8"
VG 5
M6
M3
Změny vyhrazeny
2480.00.50.04
Montážní kužel
2480.00.50.04
Montážní kužel pro plynové pružiny s průchozím otvorem 2496.12.
Pol.
001
002
003
004
005
006
Objednací č.
2480.00.50.04.001 2480.00.50.04.002
2480.00.50.04.003
2480.00.50.04.004
2480.00.50.04.005
2480.00.50.04.006
Název
montážní kužel 00270
montážní kužel 00490
montážní kužel 01060
montážní kužel 01750
montážní kužel 03300
montážní kužel 04250
006
005
004
003
002
Změny vyhrazeny
001
F329
F330
Změny vyhrazeny
Příklady použití
Změny vyhrazeny
F331
Příklady použití
Ostřihovací nástroj se závěsným klínem
Tvářecí nástroj (tvarový klín)
F332
Změny vyhrazeny
Příklady použití
Ostřihovací nástroj se závěsným klínem
Plynová pružina umístěná v horní části nástroje zajistí svou silou dosednutí kuželových dorazů a tím zabezpečí správnou polohu klínu.
středový vodící sloupek klínu
čep tlačného
přidržovače
beran lisu
plynová pružina
v horním dílu
nástroje
hnací klín
střižný klín
drá
ha k
línu
nosník klínu spodní díl
střižná lišta,
střižný klín
střižná lišta,
střižný klín
kuželové dorazy
přidržovač,
střižný klín
Tvářecí nástroj
Plynová pružina je v tvářecím klínu pouze vložena a zajištěna ochranným víkem.
V tomto nástroji je zapotřebí vysokých přidržovacích tlaků.
V horní části nástroje zabudované plynové pružiny slouží ke zvýšení přítlačné síly příliš slabého přidržovače.
horní doraz
beran lisu
hnací klín
profilový
klín
přidržovač plechu
vhodnější
vestavba
plynové pružiny
vložený čep
kalený
Změny vyhrazeny
klín
méně vhodná
vestavba
plynové pružiny
spodní díl
klínu
F333
Příklady použití
Tažný nástroj s plynovými pružinami
Tažný nástroj se stěračem plechu
Není-li z technických důvodů místo pro vymezení spodní vůle, je
možné realizovat bezproblémové ovládání vyhazovače pomocí
plynových pružin.
Stěrač je ovládán plynovými pružinami.
základní materiál
stěrač
tažník
přestavitelný tažník
přestavitelné
čelisti
přestavitelné čelisti
čep tlumiče lisu
Dvojčinný tažný nástroj
Střižný a děrovací nástroj
K dosažení kratších přípravných časů je sešroubován přidržovač plechu
nástroje s přidržovačem lisu. Tažník je zvedán plynovou pružinou o
dráhu f > hloubka tahu +20 mm.
Díky zabudování plynových pružin místo běžných elastomerových bloků
se docílí podstatného zkrácení přípravného času. Současně se vyloučí
nebezpečí úrazu vymrštěnými elastomerovými bloky.
beran lisu
elastomerový tlumič
nárazu a hluku
přidržovač plechu
plynová pružina
se spodní přírubou
uvolňovací blok
když je tažník v
horní poloze
plynová pružina
je vysunutá
distanční blok
přidržovač plechu
F334
Změny vyhrazeny
Příklady použití
Zpětný pohyb střižného klínu s plynovou pružinou
Plynová pružina sešroubovaná se spodní částí nástroje zabezpečuje zpětný pohyb střižného klínu po děrování.
Doporučuje se aby náběhová křivka střižného/hnacího klínu byla pozvolná a tím se docílilo snížení nárazových sil.
střižný klín
plynová pružina
umístěná v těle
klínu
vodící deska
přidržovač
střižík
Tvářecí nástroj
Tento nástroj s klínem vyžaduje vysoké síly přidržovače plechu, aby se zabránilo zvlnění plechu výlisku.
Elegantního řešení bylo dosaženo pomocí plynových pružin, přičemž byl brán mimořádný zřetel na jednoduchou montáž.
ochranný kryt
profilový klín
vyplňovací klín
*je nutné jištění
speciální přírubou
Tažný nástroj
Plynové pružiny působí cca 20 mm před ukončením tažné operace.
zdvih
přidržovače
přidržovač
čep tažného přidržovače
Změny vyhrazeny
F335
Příklady použití
Detail postupového nástroje
se 2 plynovými pružinami 2480.12.01500.025, sloužícími jako
přidržovač. Každá z plynových pružin má počáteční sílu plynu 15 kN,
25 mm nominální zdvih a 20 mm pracovní zdvih.
beran lisu
Tvářecí nástroj
pro použití na hydraulickém 100 t SMG lisu s jednou plynovou
pružinou 2480.12.03000.025 zabudovanou v tažníku.
Plynová pružina má počáteční sílu 30 kN, 25 mm nominální zdvih a
19,5 mm pracovní zdvih. Provozní počet zdvihů = 4 min–1.
Zde slouží plynová pružina k dotváření vnitřního tvaru a k přitažení
okraje přes přidržovač (tažnici) po dosažení tlaku (30 kN).
výlisek
Ohýbací nástroj k ohýbání materiálu s
kruhovým tvarem
Tento nástroj má 2 plynové pružiny 2480.13.00750.080 s funkcí
přidržovače plechu. Výška zdvihu výstředníkového lisu činí 92 mm,
pracovní zdvih cca 66 mm.
Protože zakládání plechu se provádí ručně a vyndavání tvarovaného dílu
automaticky je počet zdvihů proměnlivý mezi 36 a 40 min–1.
tažník
Plynové pružiny mají počáteční tah 7,5 kN a 80 mm nominální zdvih.
výlisek
F336
Změny vyhrazeny
Příklady použití
Dno pružinového vyhazovače
postupového nástroje
Používá se 2 plynových pružin 2480.13.00750.025 s počáteční silou7,5 kN
, s nominálním zdvihem 25 mm a pracovním zdvihem 10 mm.
Počet provozních zdvihů je 150 min–1.
Zdvih nástroje je 48 mm.
Tažný a děrovací nástroj
pro hydraulický 100 tunový tažný lis SMG s jednou plynovou pružinou
2480.13.03000.080.
Použitá plynová pružina má počáteční tlak 130 barů a 26 kN počáteční
sílu. Nominální zdvih je 80 mm, pracovní zdvih 76 mm. Počet
provozních zdvihů činí 14 min–1.
výlisek
Změny vyhrazeny
F337
Příklady použití
Použití plynových pružin
pro skladování a přípravu
lisovacích nástrojů
Pro snížení přípravných časů se používá samostatně působící plynové
pružiny FIBRO.
Při použití čtyř 20 -ti tunových plynových pružin je např. možné zajistit
polohu nástroje v horní poloze.
Plynové pružiny jsou pevně sešroubovány s horní, nebo dolní částí
nástroje a pracují pouze během technické přípravy, nebo při odstavení
nástroje mimo lis.
V případě skladování nástrojů nad sebou je nutné použít odstavné čepy.
Horní část nástroje "ppruží" při skladování až k odstavným čepům.
U provedení obr.1 a 2 se distanční vložka po technické přípravě nástroje
ručně odstraní. Po opětovném odstavení nástroje se opět použije.
Tímto opatřením není plynová pružina během provozu zatížena.
Doporučujeme umístit na nástroj výstražnou tabulku, protože plynové
pružiny není v mnoha případech zvenčí vidět.
Odstavných čepů je zapotřebí pouze pro odstavení nástroje a při
předběžné technické přípravě je nutné je pokaždé odstranit. Plynové
pružiny udržují nástroj otevřený.
pružina
F338
pružina
pružina
Změny vyhrazeny
Download

Příslušenství pro plynové pružiny