2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky
Výrobce
IČO, bylo-li přiděleno:
RUDOLF JELÍNEK a.s.
49971361
Místo podnikání (u fyzických osob):
Ulice/č.p.:
PSČ:
Tel.:
Obec:
Vizovice
Ulice/č.p.:
Razov 472
PSČ:
763 12
Tel.:
577686120
Obchodní název lihoviny:
Kategorie lihoviny:
Číslo šarže/datum výroby:
Alliance Hruška 40 % 0,5 lt
lihovina
L10.01.12 - L05.12.12/10.1.2012 - 05.12.2012
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu
alkoholu:
Množství ks spotřebitelského balení:
Množství v litrech 100% etanolu:
Obec:
Sídlo (u právnických osob):
viz. níže
160 824
32 164,8
Odpovědná osoba výrobce:
Jméno a příjmení:
Dozbaba Jan
E-mail:
Datum:
29.11.2012
Otisk razítka:
Tel:
724 123 805
[email protected]
Podpis
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Pavel Hurta
Datum: 13.12.2012
08:50:15
Název sortimentu
Alliance Hruška 40 % 0,5
Alliance Hruška 40 % 0,5
Alliance Hruška 40 % 0,5
Alliance Hruška 40 % 0,5
Alliance Hruška 40 % 0,5
Alliance Hruška 40 % 0,5
Množství
35 748
71 976
9 720
17 568
10 164
15 648
160 824
% alkoholu
litráž
40%
40%
40%
40%
40%
40%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100%etanol
7 149,6
14 395,2
1 944,0
3 513,6
2 032,8
3 129,6
32 164,8
Šarže
L10.01.12
L02.03.12
L01.08.12
L29.11.12
L05.12.12
L05.12.12
Download

zde - Rudolf Jelínek, a.s.