[email protected]
PAPER MODELS
Škoda Yeti
BPM 050
PČR
POLICIE
3E5 4617
158
3E5 4617
POLICIE
POMÁHAT A CHRÁNIT
158
POLICIE
POTS
STOP
P
Z
Škoda Yeti
HZS ČR
7T8 9651
4E1 9651
7T8
3413
HR
AS
AN
IČSKÝBOR
NÝ S
ZÁCH
BPM 051
HR
AS
AN
IČSKÝBOR
NÝ S
ZÁCH
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
P
Z
[email protected]
PAPER MODELS
Škoda Yeti
BPM 052
3A5 4717
3A5 4717
Civil
P
Z
Škoda Yeti
HZS ČR
4E1 3413
3A5 3413
4E1
4717
BPM 053
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ
SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
P
Z
[email protected]
PAPER MODELS
Škoda Yeti
BPM 054
ZZS
3U2 2570
4E1
4Z4
8229
4717
155
4Z4 2570
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE
155
AMBULANCE
P
Z
Škoda Yeti
Civil
3U2 4717
3U2 4717
BPM 055
P
Z
[email protected]
PAPER MODELS
Škoda Yeti
BPM 056
3U5 4717
3U5 4717
Civil
P
Z
Škoda Yeti
HaZZ
BA 772XB
3A5 772XB
4E1
BA
3413
4717
150
150
BPM 057
150
SOS 112
P
Z
[email protected]
PAPER MODELS
3U2 8229
4E1
4717
155
4E1 8229
155
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
P
Z
Škoda Yeti
BPM 058
3E2 9651
3E2 9651
ZZS
P
Z
Škoda Yeti
BPM 059
Civil
[email protected]
3S2 5117
3S2 5117
PAPER MODELS
P
Z
Škoda Yeti
BPM 050
3S2 4717
3S2 4717
Civil
P
Z
Škoda Yeti
BPM 060
HaZZ
Download

PAPER MODELS - Minimodel.cz