DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Číslo projektu, šablona: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a
komunikačních technologií ve výuce
Kdo vytvořil, ověřil:
Martin Dolejší
Předmět, ročník:
Dějepis, 9. ročník
Téma:
Vznik ČSR
Stručný popis:
Vznik ČSR ­ předpoklady, události, politici a politické strany
Datum vyhotovení:
20.1. 2012
1
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Vznik ČSR
•
•
•
•
předpoklady
politická reprezentace
události
Test
2
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Předpoklady
• Neúspěch čs. politiky na konci 19. století
­ ani pasivní ani aktivní politika čs. poslanců nevedou k cíli získat autonomii v rámci Rakousko Uherska
• I. světová válka
­ odsunuje národnostní otázky stranou
­ politici se stále více přiklánějí k požadavku úplné samostatnosti (podobně i představitelé dalších národů usilují o zánik Rakousko ­ Uherska)
3
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Politická reprezentace
• Domácí
­ na počátku války opouští ideu soužití v Rakousko ­ Uhersku
­ po prvotních represích ze strany R­U vlády se stávají pasivními
­ Karel Kramář, Alois Rašín, Antonín Švehla
• Zahraniční
­ vyvíjejí aktivitu směrem k mocnostem a postupně formulují požadavek na vznik samostatného státu Čechů a Slováků
­ získávají podporu krajanských združení
­ prosazují vznik čs. legií ve Francii, Itálii a Rusku
­ Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik
4
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Události
• leden ­ září 1918
­ Tříkrálová deklarace ­ prohlášení domácích politiků s požadavkem samostatnosti ­ 14 Wilsonových bodů ­ požadavek autonomie rakousko ­ uherských národů
­ chtějí předat půdu rolníkům ­ prozatímní československá vláda sestavena Masarykem ­ polovina roku 1918
­ Národní rada sestavena domácími politiky
5
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Události 2
• 28. říjen 1918
­ setkání Karla Kramáře s Edvardem Benešem
­ obsazení Obilního ústavu v Praze
­ Zákon o zřízení samostatného státu československého
• 30. říjen 1918
­ Martinská deklarace ­ připojení Slovenska k českým zemím
6
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
7
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
8
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Test
• Jak se lišil postoj čs. politiků k uspořádání státu v 19. století a po vypuknutí 1. světové války?
• Napiš dva představitele domácího odboje:
• Napiš dva představitele zahraničního odboje:
• Kdo zastupoval Slovensko v jednáních o společném státu Čechů a Slováků?
• Jak se jmenoval dokument o připojení Slovenska k Českým zemím?
9
DUM_D_9_Dl_7_vznik_CSR.notebook
June 24, 2013
Použité materiály:
Obrázky ­ volně dostupné na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TGM_Tabor_21.12.1918_3462a.jpg
Literatura:
• Dějepis, Nová doba, I. díl, 3. vydání, 1997
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska
10
Download

Vznik ČSR Vznik ČSR předpoklady, události, politici a politické strany