Oddělení metodiky osy 1 PRV
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: [email protected]
V Praze dne 9. ledna 2013
Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton, tel.: 222 871 744, e-mail: [email protected]
ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
III.1.3 Podpora cestovního ruchu - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 17. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 7.1.2013 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 205 Žádostí o
dotaci v rámci opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu. Dále bylo doporučeno celkem 36 žádostí jako náhradníci.
V souladu s Pravidly pro žadatele budou žadatelé, jejichž Žádosti byly doporučeny a doporučeny jako náhradníci, v nejbližší době vyzváni
z příslušného RO SZIF k předložení příloh k Žádosti.
Souhrnný přehled Žádostí o dotaci na opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu v 17. kole PRV
III.1.3.a
Zaregistrovaných Žádostí
Doporučených Žádostí
PHA
14
ČB
13
UL
12
7
6
6
RO SZIF
HK
BR
9
14
5
Počet bodů pro doporučení
Doporučených náhradníků
III.1.3.b
Zaregistrovaných Žádostí
Doporučených Žádostí
Počet bodů pro doporučení
OP
4
Celkem
77
2
0
33
3
2
2
1
1
1
0
10
5
4
PHA
58
ČB
93
UL
36
22
24
12
3
UL – Ústí nad Labem
BR – Brno
OL – Olomouc
43
4
PHA – Praha
ČB – České Budějovice
HK – Hradec Králové
43
Počet bodů pro náhradníka
Nedoporučených
7
OL
11
6
7
4
33
RO SZIF
HK
BR
78
129
OL
47
OP
31
Celkem
472
27
14
8
172
65
OP – Opava
79
1/19
Doporučených náhradníků
3
5
1
7
Počet bodů pro náhradníka
6
2
2
26
35
21
9
191
77
Nedoporučených
28
51
14
33
V následujících tabulkách uvádíme specifikace doporučených Žádostí, náhradníků a nedoporučených Žádostí.
Seznam doporučených Žádostí III.1.3.a
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/3130a/120/001516
43
Region Karlštejnsko, o.s.
Karlštejnské šachy - rozšíření
2. 12/017/3130a/453/001611
43
TJ SOKOL Písečná
Pěší trasa Písečná
3. 12/017/3130a/120/001531
43
Česká speleologická společnost ZO
Tetín
Tetínské vyhlídky II.
4. 12/017/3130a/564/001482
43
ANTONÍN GRMELA
Naučná stezka Melice
5. 12/017/3130a/231/001784
43
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska,Sbor dobrovolných hasičů PIKOV
Pěší stezka přes Dehetník
6. 12/017/3130a/120/001520
43
Venkov
Naučná stezka "Památné stromy Karlštejnska"
7. 12/017/3130a/564/001457
43
Mateřské centrum Korálky o.s.
Stezka
8. 12/017/3130a/452/001387
43
"Slaveňáci, o.s."
Wambeřická spojovací
9. 12/017/3130a/120/001518
43
VIA NATURE, o.s.
Naučná stezka "Koněprusy - Klonk - Suchomasty"
10. 12/017/3130a/671/001632
43
Záhoří, o.s.
Hraběnčina naučná stezka - Veselíčko
11. 12/017/3130a/671/001467
43
Kamil Mezník
Naučná stezka "V souladu s přírodou"
12. 12/017/3130a/342/001497
43
První Polabská o. s.
Naučná stezka "Libochovany"
13. 12/017/3130a/563/001544
43
Komunitní škola Tasov, o.s.
Čtrnáct zastavení s Jakubem Demlem
14. 12/017/3130a/232/001434
43
"Goteo"
Naučná stezka Olšovka - poznávání přírody a historie
15. 12/017/3130a/451/001388
43
Fotbalový oddíl PV FC Polevsko
Naučná stezka "Po památnách obce Polevsko"
16. 12/017/3130a/232/001674
43
"Starý zámek Chocenice, o.s."
Naučná stezka "Z Chocenic na Velkou Skálu"
17. 12/017/3130a/563/001466
43
Martin Křižan
Naučná stezka o koních
18. 12/017/3130a/564/001549
43
SPIELBERG Organic, s.r.o.
Stezka
2/19
19. 12/017/3130a/120/001491
43
Česká stezka o. s.
Naučná stezka "Uhelná stezka Kroučová"
20. 12/017/3130a/563/001719
43
SOFI plus, s.r.o.
Stezka
21. 12/017/3130a/342/001534
43
Blízká víska o. s.
Naučná stezka "Křešická výprava"
22. 12/017/3130a/341/001486
43
AP Gastronomic equipment s.r.o.
Naučná stezka po stopách smírčích křížů
23. 12/017/3130a/231/001827
43
Aqua vitae, o.s.
Stezka
24. 12/017/3130a/342/001479
43
Tři muži ve člunu o. s.
Naučná stezka "POLABSKÉ POHLEDY"
25. 12/017/3130a/120/001511
43
Atelier SVATOPLUK, o.p.s.
Naučná stezka Liteň
26. 12/017/3130a/564/001495
43
Šumárník, o.p.s.
Vrbecko-kuželovská stezka
27. 12/017/3130a/232/001768
43
Hana Puchtová
Naučná stezka "Krajinou studánek"
28. 12/017/3130a/452/001837
43
IMAGE CZ, a.s.
Naučná pěší stezka "Skalka - Bišík"
43
Centrum aktivního odpočinku Jezdecká společnost BITOZEVES o.s.
Na hřbetu koně a pěšky povodím Chomutovky
29. 12/017/3130a/342/001622
30. 12/017/3130a/342/001343
43
UGO, s.r.o.
Napojení kulturní památky Vladimírov na Středočeskou jezdeckou stezku I.
31. 12/017/3130a/453/001769
43
CH 3 000, s.r.o.
LITERÁRNĚ NAUČNÁ STEZKA BŘEZINY
32. 12/017/3130a/120/001679
43
ZELLAND, s.r.o.
Naučná stezka Vrbno - Zelčín
43
o.s. Klub hippoturistiky Plzeňského
kraje
Hippostezka - na koni od Přeštic do Nepomuka
33. 12/017/3130a/232/001478
Seznam doporučených Žádostí III.1.3.b
Č.
Registrační číslo Žádosti
1. 12/017/3130b/564/001532
Počet
bodů
105
Název subjektu
Název projektu
Jana Ševčíková
Rekonstrukce zemědělského objektu na agroturistický penzion
2. 12/017/3130b/671/001363
101
LENKA HEGEROVÁ
Penzion Hegerovi v Nových Vilémovicích
3. 12/017/3130b/120/001433
101
Karel Horák
Penzion Choťovice
4. 12/017/3130b/563/001587
101
Libor Vařejka
Agropenzion Meziboří
5. 12/017/3130b/564/001411
99
Uherčice AGRO, spol. s r.o.
Rekonstrukce budov na penzion Uherčice
6. 12/017/3130b/342/001736
99
Tomáš Panchartek
Rekonstrukce penzionu Vysoká Lípa
7. 12/017/3130b/780/001375
99
Pavel Kročil
Přístavba a stavební úpravy penzionu Mlýn u Kročilů
8. 12/017/3130b/563/001477
98
Petr Endrle
Rekonstrukce domku-agroturistika
9. 12/017/3130b/453/001383
98
Jan Sochor
Penzion pro agroturistiku
3/19
10. 12/017/3130b/120/001439
98
CHEVELDON s.r.o.
Rozšíření služeb a ubytování
11. 12/017/3130b/780/001428
98
"FUTUR",s.r.o.
Agropenzion Široká Niva
12. 12/017/3130b/563/001700
97
Antonín Bednář
Penzion Bohušice
13. 12/017/3130b/231/001796
96
TO-NA Kraselov s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU PRO AGROTURISTIKU
14. 12/017/3130b/563/001548
96
FRANTIŠEK PAZNOCHT
Penzion Trnava
15. 12/017/3130b/120/001561
96
Milan Miláček
Přestavba objektu na penzion
16. 12/017/3130b/120/001329
95
Linda Vondráčková
Penzion a zázemí Kopanský mlýn
17. 12/017/3130b/451/001422
94
FARMA HOLANY s.r.o.
Penzion Kvítkov.
18. 12/017/3130b/564/001417
94
LUKÁŠ NEDOMA
Turistická ubytovna
19. 12/017/3130b/342/001545
94
Miloš Malý
Podpora cestovního ruchu - Podsedice , země sportu a her
20. 12/017/3130b/564/001404
94
ALENA HANZLÍKOVÁ
Stavební úpravy penzionu Horse Farm Lechovice
21. 12/017/3130b/780/001582
94
DITA VENDOLSKÁ
Penzion NÁVES 1 v Bohušově
22. 12/017/3130b/671/001643
94
Coronela, s.r.o.
Adaptace zemědělské usedlosti na penzion "U stoleté lípy"
23. 12/017/3130b/451/001773
94
OLDRISKA s.r.o.
Venkovské ubytování
24. 12/017/3130b/231/001688
93
STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o.
Ubytování na statku
25. 12/017/3130b/232/001804
93
Jaroslav Hruška
Penzion "U Hrušků".
26. 12/017/3130b/231/001705
93
Jan Houška
Rozšíření ubytovací kapacity pro agroturistiku - 2.etapa
27. 12/017/3130b/453/001741
93
Agro družstvo Sebranice
Rozšíření a stavební úpravy objektu družstevní jídelny - ubytovací zařízení
28. 12/017/3130b/564/001551
93
SPIELBERG Organic, s.r.o.
Penzion
29. 12/017/3130b/563/001529
93
DANIELA VRBOVÁ
Pohoda Nárameč, malokapacitní ubytování
30. 12/017/3130b/563/001537
92
JIŘÍ KARÁSEK
Rekonstrukce zemědělské usedlosti pro účely ubytování a relaxace
31. 12/017/3130b/564/001570
92
HIMBA s.r.o.
Investice do cestovního ruchu
32. 12/017/3130b/341/001576
92
Statek Hlinky s.r.o.
Steak House Hlinky
33. 12/017/3130b/780/001535
92
LUDMILA SCHAFFARTZIKOVÁ
Agropenzion Hrozová
34. 12/017/3130b/451/001802
92
FKP Frýdlant, s.r.o.
Penzion Černousy
35. 12/017/3130b/672/001648
92
Hana Juřicová
Ubytovací objekt valašské agroturistiky
36. 12/017/3130b/672/001652
91
JAROSLAV NOVOSAD
Zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Polom
37. 12/017/3130b/564/001585
91
Kubant s.r.o.
Rekonstrukce zemědělského objektu na penzion Krčma Branišovice
38. 12/017/3130b/120/001427
91
Lenka Kabátová
Rekonstrukce - Penzion Nesměň
4/19
39. 12/017/3130b/563/001672
91
Michaela Mahelová
Penzion Petrovice
40. 12/017/3130b/120/001633
90
COUNTRY LIFE s.r.o.
Rozvoj cestovního ruchu
41. 12/017/3130b/120/001503
90
RELEVANT s.r.o.
Ráj Srbsko
42. 12/017/3130b/232/001819
90
Pošumavské zemědělství a.s.
Penzion Chodská Lhota
43. 12/017/3130b/564/001506
90
Václav Čapka
Rekonstrukce zemědělské farmy a zřízení ubytovacích kapacit na farmě v Hostěnicích
44. 12/017/3130b/452/001352
90
OVOCNÉ SADY SYNKOV s.r.o.
Ubytovací zařízení "Zámeček 2", Jedlina č.p. 1
45. 12/017/3130b/451/001454
90
JAROSLAV KAŠPAR
Sportovní a ubytovací centrum Vlčetín
46. 12/017/3130b/341/001744
90
VEJCE CZ s.r.o.
Podpora cestovního ruchu - Bublava
47. 12/017/3130b/564/001592
90
PAVEL PRIESSNITZ
Rekonstrukce budovy TJ Sokol na Penzion Hajany
48. 12/017/3130b/342/001698
90
KYSTRA s.r.o.
Rozšíření služeb v cestovním ruchu na severozápadě Čech
49. 12/017/3130b/672/001644
90
Pavel Manďák
rekonstrukce rekreačního areálu Lesní osada Kudlovská dolina
50. 12/017/3130b/564/001609
89
Pavel Chvatík
Chatové ubytování
51. 12/017/3130b/341/001391
89
Gabriela Valeriánová
Sportovně-rekreační areál ve Stráni
52. 12/017/3130b/231/001431
89
Penzion LEDŇÁČEK s.r.o.
Penzion LEDŇÁČEK
53. 12/017/3130b/564/001541
89
KAREL PAVELEK
Investice do cestovního ruchu
54. 12/017/3130b/564/001356
89
DAVID KOZUMPLÍK
Turistická ubytovna v Kuželově č.p. 32
55. 12/017/3130b/563/001484
89
LUDMILA MRŇOVÁ
Výstavba ubytovacího zařízení se sportovním zázemím
56. 12/017/3130b/231/001761
89
Přírodní park Soběnovská vrchovina
s.r.o.
Rekonstrukce venkovské usedlosti
57. 12/017/3130b/563/001380
89
Miloš Joch
PENZION NA PASTVISKU
58. 12/017/3130b/451/001727
89
AGROPODNIK KRKONOŠE, s.r.o.
Ubytování
59. 12/017/3130b/451/001812
89
NA VRŠKU, s.r.o.
Ubytování
60. 12/017/3130b/451/001833
89
SPOLEČNOST PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ VENKOVA, s.r.o.
Ubytování
61. 12/017/3130b/120/001569
89
Martin Hoffmeister
Modernizace agroturistického areálu v Číčovicích
62. 12/017/3130b/563/001546
89
Agro Mohelno, s.r.o.
Penzion Agro Mohelno
63. 12/017/3130b/451/001390
88
Biofarma Pod Hájkem s.r.o.
Chata Pod Hájkem
64. 12/017/3130b/232/001803
88
HEDERA INVEST, a.s.
Rekonstrukce ubytovacího zařízení v obci Hojsova Stráž
65. 12/017/3130b/232/001817
88
Václav Valenta
Rozšíření ubytovacího zařízení se zaměřením na léčbu pohybových poruch pomocí hipoterapie
66. 12/017/3130b/120/001381
88
Jaroslav Kruba
Rozvoj cestovního ruchu na Branově
5/19
67. 12/017/3130b/563/001601
88
IVETA HAJÁTKOVÁ
Statek Vatín č.p.18 - ubytování v soukromí
68. 12/017/3130b/564/001711
88
Vlastimil Buchta
Rekonstrukce ubytovacích prostor a sportovního zařízení v Sivicích.
69. 12/017/3130b/672/001463
88
ROMAN KOŘÉNEK
Penzion Všemina
70. 12/017/3130b/563/001538
88
DANIEL BEČICA
"U Suchánků" - etapa 2
71. 12/017/3130b/564/001437
88
JAN ULREICH
Výstavba penzionu nad vinným sklepem, s půjčovnou sportovních potřeb a dětským hřištěm
72. 12/017/3130b/563/001578
88
Jiří Habermann
Rekonstrukce stavení č.p. 47
73. 12/017/3130b/563/001597
88
MARIE HORNÍKOVÁ
Rekonstrukce stavení na Penzion Výčapy č.p. 72
74. 12/017/3130b/563/001661
88
Vlastimil Zelený
Ubytovna Jimramovské Pavlovice
75. 12/017/3130b/120/001635
88
Ilona Růžičková
EQILON - ubytovací a stravovací zařízení Mělnická Vrutice
76. 12/017/3130b/564/001367
88
Lenka Buršíková
Penzion Na Návsi v Pavlově
77. 12/017/3130b/780/001567
88
MARIE PŘECECHTĚLOVÁ
Penzion Janov
78. 12/017/3130b/231/001562
87
Vojtěch Bártl
Penzion Srnín
79. 12/017/3130b/564/001540
87
CAMP, spol. s r. o.
Rekreační objekt Výrovice
80. 12/017/3130b/564/001339
87
FRANTIŠEK LÉTAL
Investice do cestovního ruchu
81. 12/017/3130b/120/001571
87
REIDOR s.r.o.
Penzion a krytá jízdárna Zahořany
82. 12/017/3130b/120/001620
87
JIŘÍ SPURNÝ
Ranč Čím
83. 12/017/3130b/452/001595
87
LIBOR HANUŠ
Restaurační a ubytovací zařízení "U tesařů"
84. 12/017/3130b/672/001465
87
Denisa Mezníková
Gulášovna a penzion Janová
85. 12/017/3130b/231/001831
86
Lenka Bártlová
Rekonstrukce penzionu
86. 12/017/3130b/564/001438
86
Vlastislav Klobása
Ubytovací zařízení v návaznosti na vinařskou cyklostezku Nikolčice
87. 12/017/3130b/564/001447
86
Marie Vavříková
Stravovací zařízení při agroturistickém ubytování
88. 12/017/3130b/564/001552
86
EOLI MORAVIA s.r.o.
Penzion Čermák - rekonstrukce, vybavení, sportoviště
89. 12/017/3130b/564/001753
86
DALIBOR DUFEK
Rekreační středisko POHODA
90. 12/017/3130b/780/001583
86
RADEK VENDOLSKÝ
Penzion NÁVES 2 v Bohušově
91. 12/017/3130b/451/001690
86
JAN DVOŘÁK
Rodinný penzion
92. 12/017/3130b/563/001748
86
MIROSLAVA KOTAČKOVÁ
Investice do rekreačního a sportovního zařízení
93. 12/017/3130b/232/001792
86
Vladislav Karlík
Pravé křídlo Alfrédov
94. 12/017/3130b/563/001726
86
Kalimeta s.r.o.
Penzion KALIMETA
86
SPOLEK EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ,
s.r.o.
Ubytování
95. 12/017/3130b/451/001730
6/19
96. 12/017/3130b/451/001836
86
KRKONOŠSKÉ POLESÍ, s.r.o.
Ubytování
97. 12/017/3130b/231/001774
86
Pohoří servis s.r.o.
Rekonstrukce objektu na parcele č.129, k.ú. Dolní Přibrání na penzion
98. 12/017/3130b/564/001708
86
Navidenou.com s.r.o.
Rekonstrukce penzionu, restaurace, půjčovny sportovních potřeb a venkovního sportoviště
99. 12/017/3130b/564/001533
86
ZEPO STRACHOTICE, spol. s r.o.
Rekonstrukce stravovacího a ubytovacího zařízení - penzion Jelení farma
100. 12/017/3130b/452/001630
85
Marie Dostálová
Chceme se starat o sebe sami !
101. 12/017/3130b/232/001373
85
LENKA ŠEDIVCOVÁ
Víceúčelové ubytovací a sportovní zařízení Žinkovy
102. 12/017/3130b/563/001360
85
Zdeněk Hrnčíř
Ubytovací zařízení Proseč pod Křemešníkem - stavební úpravy čp. 4
103. 12/017/3130b/564/001378
85
RENATA KALVODOVÁ RAITEROVÁ
Přestavba na penzion se sportovním zařízením v Ochoze u Brna.
104. 12/017/3130b/563/001625
85
ALENA HAVLÍKOVÁ
Penzion "U Zmátlů"
105. 12/017/3130b/120/001325
85
JAROSLAV KUCHAŘ
U veselého kuchaře v Chýni - rozvoj zařízení pro venkovský cestovní ruch
106. 12/017/3130b/120/001452
85
Jan Pazdera
Penzion pro agroturistiku
107. 12/017/3130b/231/001805
85
JAN PETŘÍK
FARMA ANNOVICE - stavební úpravy pro agroturistiku
108. 12/017/3130b/232/001852
85
TP11 s.r.o.
Ubytovací a rekreační zařízení Zahorčičky
109. 12/017/3130b/564/001513
85
SIAGRO, s.r.o.
Rekonstrukce farmy a výstavba ubytovacích prostor v Babicích nad Svitavou.
110. 12/017/3130b/451/001588
85
Radek Geletič
Malé ubytovací a stravovací zařízení Vilík
111. 12/017/3130b/120/001629
84
Jaromír Šimonek
Modernizace ubytovacího zařízení
112. 12/017/3130b/672/001303
84
SILVIE CHOVANCOVÁ
Rekonstrukce budovy hostince s půdní vestavbou ubytovny
113. 12/017/3130b/563/001669
84
ZDENĚK BÁRTŮ
Objekt pro malokapacitní ubytování v Borovné
114. 12/017/3130b/120/001628
84
JOSEF ČERNOHORSKÝ
Vybudování sportoviště
115. 12/017/3130b/453/001843
84
Petr Patka
Penzion Na koňské stezce
116. 12/017/3130b/451/001589
84
BOHUSLAV ŠLAMBORA
Multifunkční ubytovací zařízení
117. 12/017/3130b/563/001604
84
LUCIE KUCHAŘOVÁ
Penzion Čapí louka - druhá etapa
118. 12/017/3130b/564/001462
84
MONIKA OSTREZY
Rekonstrukce Tereziánského sklípku
119. 12/017/3130b/564/001539
84
SUPERSERVIS CS, spol.s r. o.
SUPERSERVIS CS, spol.s r. o. - Penzion
120. 12/017/3130b/564/001575
84
LEPOIX s.r.o.
Ubytovací zařízení v Jevišovicích
121. 12/017/3130b/452/001709
83
KATEŘINA SKALICKÁ
Přijedu do Potštejna a zůstanu týden!
122. 12/017/3130b/453/001421
83
Sartago s.r.o.
Ubytovací zařízení se zázemím
123. 12/017/3130b/563/001396
83
BioPharm Product
Rekonstrukce vodárny pro účely penzionu
83
Zemědělské družstvo Červené
Janovice
Modernizace ubytovny
124. 12/017/3130b/120/001626
7/19
125. 12/017/3130b/341/001751
83
Antonín Podvalský
Úprava statku Lipná pro potřeby agroturistiky
126. 12/017/3130b/342/001444
83
Nerez trubka s.r.o.
Rekonstrukce č.e. 85 v Háji pod Klínovcem na ubytovací objekt
127. 12/017/3130b/563/001309
83
Josef Mezera
Malokapacitní ubytovací zařízení Milíčov
128. 12/017/3130b/453/001707
83
ZDENĚK REJNEK
Rekonstrukce objektu za účelem zřízení penzionu v obci Újezd
129. 12/017/3130b/671/001658
83
Farma Krupá s.r.o.
Výstavba rekreačního objektu
130. 12/017/3130b/120/001395
83
LUDĚK ŠOFR
Jezdecká hala se zázemím Královice
131. 12/017/3130b/342/001509
83
Martin Klain
Pension s čajovnou, půjčovnou sportovních potřeb a sportovištěm
132. 12/017/3130b/564/001314
82
MARTINA PECINOVÁ
Novostavba penzionu s garáží v obci Havraníky
133. 12/017/3130b/341/001358
82
MARTIN DVOŘÁK
Rekonstrukce a modernizace penzionu Pinokio
134. 12/017/3130b/563/001550
82
ZDENĚK NOVOSÁD
Modernizace a rekonstrukce rekreačního objektu s možností stravování
Modernizace a vybavení hotelu
135. 12/017/3130b/780/001607
82
Propriety Group s.r.o.
136. 12/017/3130b/671/001676
82
ILONA ŠŤASTNÁ
137. 12/017/3130b/231/001765
82
Farma Besednice s.r.o.
Hippoturistické centrum Besednice
Rekonstrukce staré myslivny na moderní penzion s restauračním,sport.zařízením a půjčovnou
sp.potřeb.
Rekonstrukce penzionu na Plumlovské přehradě
138. 12/017/3130b/231/001372
82
ZUZANA ŠTĚCHOVÁ
139. 12/017/3130b/232/001799
81
Libuše Rohn
Penzion Břetětice
140. 12/017/3130b/564/001505
81
VĚRA KOŠULIČOVÁ
Penzion - Březí u Mikulova
141. 12/017/3130b/452/001319
81
LENKA ČINČUROVÁ
Ubytovací zařízení, jízdárna, hippostanice a půjčovna sportovních potřeb, Smržov - Hubíles 12
142. 12/017/3130b/564/001426
81
RS Hálův mlýn s.r.o.
Rekonstrukce Hálova mlýna
143. 12/017/3130b/564/001581
81
RS Vaverkův mlýn s.r.o.
Rekonstrukce Vaverkova mlýna
144. 12/017/3130b/231/001820
81
ALEXANDER KROUTL
Ubytovací zařízení Bělá u Malont - Alexander Kroutl
145. 12/017/3130b/232/001455
81
Jiří Zelený
Rodinný dům s ubytovacím zařízením Drouhavec
146. 12/017/3130b/564/001612
81
JAROMÍR KOVÁŘÍK
Kompletní přestavba bývalé hájenky Dobrá Voda na penzion
147. 12/017/3130b/564/001328
81
LENKA STAŇKOVÁ
Přestavba a rekonstrukce zemědělské usedlosti na Penzion Štítary
148. 12/017/3130b/120/001312
81
KLÁRA GUTHOVÁ
Agroturistika Dvůr Věžníky
149. 12/017/3130b/671/001659
81
Kladecká Rekreační s.r.o.
Penzion U Sedláka
150. 12/017/3130b/563/001310
81
M-POPELKA s.r.o.
Penzion Popelka - I. etapa
151. 12/017/3130b/231/001814
81
AGRO-OVIS spol. s r.o.
"Wellness Česká Kanada"
152. 12/017/3130b/453/001614
81
PAVEL TROJÁK
Penzion - Borová
8/19
153. 12/017/3130b/451/001371
80
ZOD Brniště a.s.
Hipostanice
154. 12/017/3130b/671/001470
80
BOŘIVOJ WIND
Ubytovací zařízení se zázemím
155. 12/017/3130b/452/001330
80
PAVEL CHMELAŘ
Cestovní ruch - Deštné v Orlických horách.
156. 12/017/3130b/120/001494
80
MONIKA OBERMAJEROVÁ
Rekonstrukce zemědělské usedlosti ve Vidicích.
157. 12/017/3130b/671/001671
80
DOUNY, s.r.o.
Chata Štvanice
158. 12/017/3130b/780/001472
80
Pod Loučkou, s.r.o.
Rekonstrukce chaty
159. 12/017/3130b/672/001366
80
IRENA LAPEŠOVÁ
Penzion Černý kocour
160. 12/017/3130b/231/001794
80
Jan Čecháček
Ubytovací zařízení pro agroturistiku Žimutice čp. 15
161. 12/017/3130b/342/001398
80
Jiří Žampach
Rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření agroturistické farmy
162. 12/017/3130b/120/001559
80
Vilém Urban
Rekonstrukce ubytovacího zařízení a souvisejících ploch
163. 12/017/3130b/120/001634
80
Pstruzi Čelina s.r.o.
Rybářská bašta - Čelina
164. 12/017/3130b/231/001728
80
Kvilda penzion s.r.o.
PENZION MAXMILIÁN
165. 12/017/3130b/564/001443
80
FVE Vísky s.r.o.
Stavební úprava a přístavba objektu na ubytovací zařízení - penzion
166. 12/017/3130b/563/001573
80
Miroslav Červenka
Penzion "Fořtovna"
167. 12/017/3130b/452/001370
80
ADEKO-plus s.r.o.
Rekonstrukce ubytovacího zařízení v obci Rychnovek
168. 12/017/3130b/564/001445
79
Lukáš Prášek
Turistická ubytovna
169. 12/017/3130b/564/001553
79
MALÝ SVĚT s.r.o.
Penzion Osiky
170. 12/017/3130b/342/001839
79
BITFORGE s.r.o.
Vybudování lanového centra ve venkovské oblasti Krušných hor
171. 12/017/3130b/563/001718
79
Outdoor Aliance s.r.o.
Výstavba srubového penzionu
172. 12/017/3130b/564/001399
79
Villa Hrušky s.r.o.
Malokapacitní ubytovací zařízení II.
Seznam Žádostí náhradníků III.1.3.a
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/3130a/120/001557
43
Chynava-net
Vybudování stezky italsko-českého přátelství
2. 12/017/3130a/672/001344
43
TJ Vidče
Pěší naučná stezka Vidče
3. 12/017/3130a/231/001762
43
GABRETA, spol. s r.o.
Naučná a poznávací stezka Mošna - Zbytiny
4. 12/017/3130a/120/001514
43
Spolek Ořech
Naučná stezka Ořech
5. 12/017/3130a/120/001598
43
Ladislav Krulich
NORBERTOVA STEZKA
9/19
6. 12/017/3130a/232/001810
43
MAPIRA spol. s r.o.
Naučná stezka hospodářským dvorem a krajinou zámku Rochlov
7. 12/017/3130a/342/001703
43
REGIOcentrum,o.s.
Naučná stezka "Cestou necestou - Památné stromy a památky okolí Chřibské"
8. 12/017/3130a/342/001722
43
REGIOcentrum, o.p.s.
Rozšíření hipostezek na Děčínsku
9. 12/017/3130a/452/001320
43
Větrák
Putování za zlatem a větrnými mlýny
10. 12/017/3130a/564/001450
43
Petr Marcinčák
Obnova a zbudování naučné stezky Stará Hora Novosedly
Seznam Žádostí náhradníků III.1.3.b
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/3130b/564/001554
79
Stanislav Novák
Investice do cestovního ruchu
2. 12/017/3130b/564/001603
79
JANA KOSÍKOVÁ
Přestavba domu na objekt s ubytovacími službami v turistické lokalitě Vranov n. Dyjí
3. 12/017/3130b/232/001776
79
Radovan Lyer
Výstavba penzionu Modrava II. etapa výstavby
4. 12/017/3130b/453/001706
79
TOMÁŠ VOMÁČKA
Vybudování ubytovacího zařízení v Širokém Dole
5. 12/017/3130b/564/001615
78
Penzion U Starého Sklepa s.r.o.
Investice do cestovního ruchu
6. 12/017/3130b/563/001365
78
JOHANA BAMBUCHOVÁ
Penzion U Bambuchů Libice nad Doubravou
7. 12/017/3130b/231/001766
78
MIROSLAVA ZEMANOVÁ
Rekonstrukce penzionu č.p. 5 v Číměři
8. 12/017/3130b/232/001791
78
Petr Kubal
Stavební úpravy hospodářské části na ubytovací zařízení
9. 12/017/3130b/780/001408
78
Magnety, s.r.o.
Penzion Terezka
10. 12/017/3130b/451/001501
78
HC FIN LEARNING s.r.o.
Rekonstrukce ubytovacího zařízení
11. 12/017/3130b/672/001695
78
Chata Jana, s.r.o.
Chata Jana - Na Kopanicích budou hezčí rána
12. 12/017/3130b/120/001510
78
HOLŠÍN s.r.o.
Pension "Holšín"
13. 12/017/3130b/342/001448
78
CRYSTAL PRO VÁŠ DŮM s.r.o.
Ubytovací zařízení se zázemím
14. 12/017/3130b/231/001790
77
Jiří Dobeš
PENZION PASEČNÁ - III. etapa
15. 12/017/3130b/564/001304
77
MIROSLAV RABOVSKÝ
Vybudování penzionu v obci Nikolčice
16. 12/017/3130b/232/001815
77
ALENA LÁNYOVÁ
Hospodářská usedlost Náklov
17. 12/017/3130b/452/001746
77
JAROSLAV LIEBICH
Rekonstrukce a modernizace objektu bývalé ozdravovny v obci Záměl
18. 12/017/3130b/780/001701
77
AVALANCHE MOUNTAIN s.r.o.
Ubytování, stravování, sportovní vybavení - půjčovna a hipostanice se sportovním využitím
19. 12/017/3130b/451/001813
77
Irisfarm s.r.o.
HJ Hřiště
20. 12/017/3130b/120/001326
77
Jezdecká farma BB Horse s.r.o.
Agroturistický areál Čisovice
10/19
21. 12/017/3130b/120/001368
77
JEKonstav s.r.o.
Multifunkční ubytovací zařízení v Mořině
22. 12/017/3130b/452/001600
77
JOSEF MÁDLE
Rekonstrukce Kuksovského mlýna
23. 12/017/3130b/452/001623
77
JAROMÍR BIS
Rekonstrukce ubytovacího zařízení, sportovního zařízení a výstavba půjčovny sportovních
potřeb.
24. 12/017/3130b/452/001729
77
Jaroslav Bareš
Barešův ranč - areál pro agroturistiku
25. 12/017/3130b/563/001754
77
Milan Hloušek
Stavební úpravy administrativní budovy na penzion
26. 12/017/3130b/671/001483
77
HANA MUSELÍKOVÁ
Ubytování Ostružná - přístavba
Seznam nedoporučených Žádostí III.1.3.a
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/3130a/231/001639
40
Jan Houška
Pěší stezka Pístina
2. 12/017/3130a/564/001720
40
PROCYON, o.s.
PO STOPÁCH VĚTRU
3. 12/017/3130a/232/001721
40
Spolek podnikatelů ve
venkovskéturistice - jihozápad, o.s.
Páteřní hippostezka Javorník - Broumov (3. etapa)
4. 12/017/3130a/341/001429
40
Život na Dyleň
Naučná stezka Železná Hůrka
5. 12/017/3130a/341/001580
40
"Spolek Seeberg"
Naučná stezka "Okolí hradu Seeberg - II. okruh"
6. 12/017/3130a/452/001318
40
PODZVIČINSKO
Pokračování naučné stezky K. J. Erbena
7. 12/017/3130a/672/001389
40
Koštýř
Naučná stezka svatého Urbana
8. 12/017/3130a/564/001488
38
Muzeum vinařství a venkova, o.s.
Odpočívadlo pro turisty na cyklotrace Moravská vinná
9. 12/017/3130a/780/001351
38
DANIEL FRIEDRICH
Břidlicová stezka - Svatoňovice
10. 12/017/3130a/564/001409
38
Orel jednota Křenovice
Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích - naučná stezka
11. 12/017/3130a/452/001419
38
INJEKTION-REALITY spol. s r.o.
Zvířátka Podkrkonoší-na zemi i ve vzduchu
12. 12/017/3130a/672/001323
38
Sbor dobrovolných hasičů Podhradí
Stezka na konci světa
13. 12/017/3130a/780/001350
38
Kulmstonia
Hornická stezka
Občanské sdružení Kelnický folklorní
kroužek Fěrtůšek
Občanské sdružení Zdravé a zelené
Nučice
14. 12/017/3130a/672/001324
38
Stezka minulostí až po současnost
15. 12/017/3130a/120/001530
38
16. 12/017/3130a/672/001377
38
Sbor dobrovolných hasičů
Naučná stezka Prostřední Bečva
17. 12/017/3130a/671/001322
38
JARMILA JUŘÍČKOVÁ
Naučná stezka Hynčice pod Sušinou - modrá trasa
Naučná stezka "Leze, leze po železe"
11/19
18. 12/017/3130a/671/001321
38
Dušan Juříček
Naučná stezka Hynčice pod Sušinou - zelená trasa
19. 12/017/3130a/120/001364
38
Jezdecký oddíl mládeže Levín
Na koni, pěšky i s kolem kolem Levína
20. 12/017/3130a/231/001824
38
Naučný spolek Černá v Pošumaví, o.s.
Rekreační zóna Černá v Pošumaví - naučná stezka
21. 12/017/3130a/564/001392
38
Rybářské sdružení Bořetice
Výstavba cyklotrasy s tematickým zaměřením
22. 12/017/3130a/120/001415
35
PET s.r.o.
Naučná stezka Tuchom II.část
23. 12/017/3130a/232/001822
33
Jezdecký klub Medový ranč
Záchytná stanice na hippostezce
24. 12/017/3130a/452/001716
33
EVA KULHÁNKOVÁ
Stezka
25. 12/017/3130a/341/001475
33
Občanské sdružení "Místní akční
skupiny Krušné hory západ"
Ježíškova cesta v Krušných horách
26. 12/017/3130a/780/001584
33
Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Lávka Bohušov
27. 12/017/3130a/780/001471
33
Přátelé Tvrdkovska, o.s.
Turistická cesta Rešovské vodopády - Křížová cesta
28. 12/017/3130a/342/001752
30
29. 12/017/3130a/564/001416
28
"Občanské sdružení pro rozvoj českého
venkova"
Místní akční skupina Brána Brněnska,
o.s.
Naučná stezka "Zlaté kolo sv. Kateřiny"
Místní naučná stezka Senářov - Koryta
30. 12/017/3130a/120/001493
28
Farma Roblín o.s.
Hippostezka Roblín
31. 12/017/3130a/232/001724
28
PAVEL MOKOŠ
Vybudování stezky s doprovodnými zařízeními
32. 12/017/3130a/672/001619
25
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VALAŠSKÝ
NÁZOR
Naučná stezka Hvozdná - "Hvozdenská zastavení"
33. 12/017/3130a/564/001355
18
Zemědělské družstvo Sedlec u Mikulova
Hygienické zařízení turistického odpočinkového místa na vinařské stezce
Seznam nedoporučených Žádostí III.1.3.b
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/3130b/232/001830
76
MILAN ROHLÍČEK
Ubytovací zařízení Nová Ves
2. 12/017/3130b/120/001574
76
DALIBOR TOMAN
Stavební úpravy objektu v Novém Podlesí č.p.52
3. 12/017/3130b/780/001410
76
SKI Karlov s.r.o.
Investice pro podnikatelskou činnost SKI Karlov s. r. o.
4. 12/017/3130b/564/001474
76
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
Penzion
5. 12/017/3130b/563/001526
76
HOTEL KAMZÍK s.r.o.
Modernizace ubytovacího zařízení se zázemím
Č.
Registrační číslo Žádosti
6. 12/017/3130b/564/001492
76
Sileka group, s.r.o.
Výstavba ubytování ve vinařské obci Nový Šaldorf-Sedlešovice
7. 12/017/3130b/563/001712
76
Libor Barák
Malokapacitní ubytování Hubenov
12/19
8. 12/017/3130b/564/001489
76
PRO PUBLICA s.r.o.
Rozšíření služeb penzion Jelen Vranov nad Dyjí
9. 12/017/3130b/231/001715
76
Veverčí dvůr s. r. o.
Penzion Veverčí Dvůr
10. 12/017/3130b/563/001424
76
RADEK STEINBACH
Stavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení
11. 12/017/3130b/120/001362
76
Pavel Reš
Rekonstrukce a přístavba domu č. 11 Skůry za účelem vytvoření objektu pro agroturistiku
12. 12/017/3130b/452/001338
76
LUDMILA BERKOVCOVÁ
Modernizace statku Rýzmburk
13. 12/017/3130b/232/001797
76
MICHAL FICTUM
Ubytovací zařízení Ves Touškov
14. 12/017/3130b/120/001641
76
IVETA FRIDRICHOVÁ
Agroturistika Fridrichová
15. 12/017/3130b/564/001449
76
RICHARD NOVÁK
Penzion na statku a krytá jízdárna Našiměřice
16. 12/017/3130b/563/001755
75
Pavel Zeman
SAMOTA "STURPIK"
17. 12/017/3130b/231/001772
75
PETR PUCHNAR
Penzion V Srdci jihozápadní Moravy
18. 12/017/3130b/453/001347
75
Richard Hrdý
Výstavba ubytovacího zařízení na poz. p. č. 1/1 Dobříkov
19. 12/017/3130b/563/001361
75
NATURE RESORT, s.r.o.
Penzion Polom
20. 12/017/3130b/232/001423
75
HANA LAZAROWITZ JIRMUSOVÁ
Obnova a zprovoznění HOTELU ZÁMEK TÝNEC se sportovním zařízením a půjčovnou sportovních
potřeb
21. 12/017/3130b/452/001840
75
Luboš Velecký
STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO OBJEKTU V AREÁLU AUTOKEMPU Sv. Kateřina
22. 12/017/3130b/452/001593
75
ELEN HRONEŠOVÁ
Výstavba ubytovacího zařízení se zázemím
23. 12/017/3130b/231/001732
74
Gabvin s.r.o.
Stavební úpravy domu č.p.230 v Kunžaku na ubytovací a stravovací zařízení
24. 12/017/3130b/671/001667
74
MICHAL KUBÍČEK
Stavební úpravy a přístavba restaurace Kocanda Písařov
25. 12/017/3130b/231/001795
74
HM Beton s.r.o.
Rekreační centrum Anna Marie
26. 12/017/3130b/120/001382
74
Petra Charvátová
Modernizace jízdárny Strážiště
27. 12/017/3130b/563/001394
74
MIROSLAV NOSEK
Přestavba hospodářské usedlosti na malokapacitní ubytovací zařízení
28. 12/017/3130b/563/001359
73
Pavel Brávek
Stavební úpravy domu čp. 18 na poz. č. 26/1 Proseč pod Křemešníkem - turistická ubytovna
29. 12/017/3130b/563/001756
73
Třeštický mlýn s.r.o.
Malokapacitní ubytování Švábov
30. 12/017/3130b/231/001337
73
MM Health Care s.r.o.
Rekonstrukce statku Bednáreček č.p.3, 2. etapa
31. 12/017/3130b/120/001558
73
CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.
Rekonstrukce a modernizace malokapacitního ubytovacího zařízení
32. 12/017/3130b/563/001596
73
MARTIN JAROŠ
Ubytování v soukromí, Rosička
33. 12/017/3130b/780/001515
73
BELLAMA, spol. s r. o.
Stavební úpravy stodoly na penzion na parc. č. 113 v k.ú. Dlouhá Ves
34. 12/017/3130b/780/001420
73
LUDĚK LOKAJ
Penzion Osobní Blaho
35. 12/017/3130b/231/001636
72
Andrea Bočanová
Vznik ubytovacích kapacit
36. 12/017/3130b/231/001694
72
Totus, s.r.o.
Zemědělská usedlost na parcele č.1045 k.ú. Sedlečko u Soběslavě
13/19
37. 12/017/3130b/564/001397
72
Jižní Alfa, s.r.o.
PENZION "SLUNEČNÁ" - změna v užívání + stavební úpravy + přístavba
38. 12/017/3130b/564/001460
72
Antonín Valihrach
Ze sklepa rovnou do postele a naopak
39. 12/017/3130b/453/001838
72
Ottakar s.r.o.
Rekonstrukce, přístavba, nástavba hostince, půjčovna sportovních potřeb a parkovací plochy
40. 12/017/3130b/342/001332
72
Sempra Vrbičany s.r.o.
Přestavba části zámku ve Vrbičanech na ubytovací zařízení pro přechodné ubytování
41. 12/017/3130b/232/001334
72
BIOFARMA - HTL s.r.o.
Stavební úpravy - objekt C
42. 12/017/3130b/120/001357
71
DANA PUDILOVÁ
Přístavba budovy s občerstvením,posezením a skladem ke stávajícímu ubytovacímu zařízení
43. 12/017/3130b/231/001331
71
PETR BLAŽEK
Rozšíření Penzionu Příbrazský včetně stravovacího zařízení a krytého sportovního hřiště.
44. 12/017/3130b/452/001418
71
INJEKTION-REALITY spol. s r.o.
Eko-pension Pecka
45. 12/017/3130b/452/001647
71
Senon s.r.o.
Motel Arkus - modernizace
46. 12/017/3130b/451/001385
71
NATALIA STARODUBTSEVA
Rekonstrukce pensionu Lestarka
47. 12/017/3130b/780/001527
71
HORSE FARM s.r.o.
modernizace ubytování v Bravanticích
48. 12/017/3130b/451/001835
71
František Šmíd
Modernizace penzionu
49. 12/017/3130b/120/001374
71
AGROFINANCE CZ, a.s.
Za agroturistikou na rychtu
50. 12/017/3130b/451/001757
71
MK - Stavo, s.r.o.
Výstavba penzionu se zázemím
51. 12/017/3130b/342/001845
71
IVAN CIBULKA
penzion Srbská Kamenice
52. 12/017/3130b/342/001847
71
KATEŘINA NAIMANNOVÁ
penzion Srbská Kamenice - rekonstrukce
53. 12/017/3130b/672/001645
70
Ranč Kostelany s.r.o.
Ranč Kostelany
54. 12/017/3130b/672/001650
70
TOPOLSKÁ HOSPODA, s.r.o.
Restaurace a penzion Topolská hospoda
55. 12/017/3130b/563/001311
70
Jaroslav Merunka
Výstavba a rekonstrukce objektů pro potřeby agroturistiky v Hybrálci
56. 12/017/3130b/564/001689
70
JIŘÍ IMRÝŠEK
Výstavba apartmánového domu s půjčovnou loděk a člunů
57. 12/017/3130b/342/001846
70
MICHAL NAIMANN
Penzión Horní Podluží - rekonstrukce
58. 12/017/3130b/120/001682
70
Amaltheia a.s.
Venkovská restaurace a sportovní Penzion U barokního zámku Liteň
59. 12/017/3130b/342/001841
70
MAGDA NAIMANNOVÁ
Penzion české švýcarsko
60. 12/017/3130b/563/001678
70
Villa Vividus, s.r.o.
Penzion a restaurace ve Stanovicích
61. 12/017/3130b/671/001469
69
RENATA PISKACISOVÁ
Zvýšení kvality ubytovacích služeb v obci Vidnava
62. 12/017/3130b/232/001435
69
IVETA LERCHOVÁ
Ubytovací objekt pro agroturistiku
63. 12/017/3130b/563/001305
69
MARTIN BÁRTA
Penzion u Bártů
64. 12/017/3130b/564/001461
69
Martina Boková
Hipostanice s ubytováním roubenka Zbraslav
65. 12/017/3130b/120/001393
69
NIKOLA NĚMCOVÁ
Hippostanice Žabovřesky
14/19
66. 12/017/3130b/120/001458
69
Petr Půlpán
Modernizace areálu Jezdecké školy Equus Kinsky
67. 12/017/3130b/342/001405
69
Hotel Amálka s.r.o.
Amálka
68. 12/017/3130b/564/001555
69
Ksara s.r.o.
WELLNESS HOTELU VINOHRAD
69. 12/017/3130b/452/001519
68
MARKÉTA TEICHMANNOVÁ
Ubytování v soukromí "Chalupa Zlíčko"
70. 12/017/3130b/232/001764
68
Farma Šidlákov s.r.o.
Modernizace penzionu Šidlákov
71. 12/017/3130b/232/001480
68
Irena Eretová
Rekonstrukce domu na ubyt. zařízení včetně potř. inf.Stavební úpravy č.p.18-objekt pro
agroturistiku
72. 12/017/3130b/564/001696
68
VIKTOR KRISCHKE
Ubytování Pavlov
73. 12/017/3130b/231/001787
68
Holoubek & pravnuci s.r.o.
Stavební úpravy zámeckého areálu - objektu vily
74. 12/017/3130b/120/001308
68
Farma DRAŽKA s.r.o.
Kolbiště
75. 12/017/3130b/564/001306
68
JAROMÍR KOKRHEL
Vybudování penzionu v obci Nosislav
76. 12/017/3130b/452/001353
68
Bernard Lainka
Rekreační dům Zdoňov č.p. 84
77. 12/017/3130b/563/001673
68
Pavlína Vlčková
Ubytovací a stravovací zařízení Huťský dvůr
78. 12/017/3130b/671/001692
67
KATEŘINA FELBABOVÁ
Sportoviště Písečná
79. 12/017/3130b/232/001618
67
Jiří Tetzeli
Víceúčelové sportovní hřiště - areál Olšovka
80. 12/017/3130b/231/001823
67
Martin Kubíček
Stavební úpravy stávajícího objektu pro agroturistiku
81. 12/017/3130b/453/001349
67
Oldřich Holcman
"PENZION U VODNÍKA" v obci Jedlová u Poličky
82. 12/017/3130b/564/001485
67
Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
Penzion Tasovice - 2. etapa - podkroví, zahrada
83. 12/017/3130b/780/001697
67
KAREL MAREŠ
Navštivte Karlov pod Pradědem
84. 12/017/3130b/453/001733
67
JAROSLAVA PAVLÍČKOVÁ
Rekonsrukce penziónu Čtyrlístek v Bojanově
85. 12/017/3130b/671/001677
67
TOMÁŠ POSPÍŠIL
Polyfunkční areál v Hlušovicích
86. 12/017/3130b/780/001565
67
Colet trade s.r.o.
Rekonstrukce penziónu Ferdinand
87. 12/017/3130b/564/001564
66
PETR HOLUB
Hipostanice Příbram na Moravě
88. 12/017/3130b/342/001590
66
Jaroslav Šebek
Agroturistika na Podřipsku
89. 12/017/3130b/120/001456
66
Josef Semerád
Ranč Dalu - vybudování ubytovacích kapacit, kuchyně a jízdárny
90. 12/017/3130b/452/001806
66
Libuše Kaprasová
Hippostanice Růžovka
91. 12/017/3130b/671/001666
66
Netkick s.r.o.
Centrum Zlatý potok
92. 12/017/3130b/341/001341
66
ARCUS PROJEKT s.r.o.
Turistická ubytovna Dyleň
93. 12/017/3130b/452/001834
66
LAMAKR s.r.o.
Mádrova chalupa - nové rekreační služby v Orlických horách
94. 12/017/3130b/120/001714
66
DANIEL GIC
Rekonstrukce hostince "Na hrázi" Žleby č.p. 76
15/19
95. 12/017/3130b/671/001376
66
JOSEF OTAVA
Rekonstrukce zemědělské usedlosti na sezónní ubytovnu
96. 12/017/3130b/232/001783
66
K - Facility, s.r.o.
Penzion Rybník
97. 12/017/3130b/453/001499
65
Jiří Hovorka
přestavba části zemědělské usedlosti čp. 72 na ubytovací zařízení
98. 12/017/3130b/231/001621
65
Martin Votruba
Přestavba části budovy za účelem vybudování agroturistického penzionu
99. 12/017/3130b/120/001490
65
Miloš Špitálský
Přístavba penzionu Bomber
100. 12/017/3130b/672/001468
65
Igor Pokorný
Agroturistický areál Honětice - Hippostanice
101. 12/017/3130b/342/001536
65
RD-STAVBY.com s.r.o.
Alšovka, pension s wellness v Měděnci
102. 12/017/3130b/120/001637
65
Abyr, s.r.o.
Ubytovací zařízení a půjčovna sportovního vybavení Kytín - Chouzavá
103. 12/017/3130b/120/001556
64
Jiří Svoboda
Penzion Na Ptačím Rynečku
104. 12/017/3130b/564/001440
64
Marie Tumová
Rekonstrukce zemědělské usedlosti na malokapacitní ubytovací zařízení
105. 12/017/3130b/780/001523
64
DUDA s.r.o.
ROZŠÍŘENÍ REKREAČNÍHO AREÁLU HŘEBČÍN BĚLÁ
106. 12/017/3130b/564/001401
64
VIKTOR CHYBA
Penzion Křižínkov
107. 12/017/3130b/232/001771
64
Amazonetta s.r.o.
Hipostanice Palvínov
108. 12/017/3130b/451/001543
64
MIROSLAV DŘEVÍKOVSKÝ
penzion Prysk
109. 12/017/3130b/120/001307
63
Marcela Matušková
Rekonstrukce kolbiště
110. 12/017/3130b/231/001734
63
Václav Kofroň
Vznik penzionu v Jestřebicích
111. 12/017/3130b/231/001710
63
HANA VESELÁ
Penzion Hradce
112. 12/017/3130b/232/001807
63
FREE TIME CENTRE, s.r.o.
Ubytovací zařízení Košetice
113. 12/017/3130b/563/001403
63
Jan Brabec
Penzion Bohdalín
114. 12/017/3130b/120/001594
63
Aleš Krulich
Apartmány Rybářský klub, Zduchovice
115. 12/017/3130b/120/001624
62
AGRO LIBLICE s.r.o.
Rekonstrukce a přístavba objektu na agroturistiku
116. 12/017/3130b/671/001345
62
VIKTOR JAROŠ
Penzion U Barborky
117. 12/017/3130b/453/001735
62
Naturcentrum s.r.o.
Modernizace penzionu BADINKA
118. 12/017/3130b/672/001663
61
ALENA ŠTĚPÁNKOVÁ
Doplňkové objekty pro volnočasové aktivity
119. 12/017/3130b/231/001825
61
František Janovský
Ubytování pro účely agroturistiky - Dobšice 24
120. 12/017/3130b/232/001786
60
Starý zámek s.r.o.
Starý zámek Chocenice - ubytování
121. 12/017/3130b/231/001702
60
ONDŘEJ ČÍŽEK
Nástavba a přestavba bývalé stáje na ubytovací zařízení
122. 12/017/3130b/451/001386
60
Jozef Uhrin
Penzion Na pile
123. 12/017/3130b/452/001842
60
D-agro s.r.o.
Rekonstrukce objektu č.p. 180 - Penzion Venclův statek, Javornice
16/19
124. 12/017/3130b/671/001655
59
RUDOLF GEPPERT
Modernizace ubytovacího zařízení se zázemím
125. 12/017/3130b/780/001627
59
PAVEL HERŠKO
Vybudování malokapacitního ubytovacího zařízení v obci Bílov
126. 12/017/3130b/231/001617
59
KAVAS TRADE s.r.o.
Multifunkční objekt č.p. 2, Slapy u Tábora
127. 12/017/3130b/452/001808
58
HEDVIKA ČEPOVÁ
Modernizace zázemí ubytovacího zařízení
128. 12/017/3130b/451/001572
58
VLADIMÍR TAUCHMAN
Modernizace ubytovacího zařízení se zázemím
129. 12/017/3130b/231/001781
58
VERONIKA ŠENOLDOVÁ
Stavební úpravy budovy č.p. 81 s ubytovacím zařízením
130. 12/017/3130b/120/001315
58
Barbara Trnková
Odpočinek v Petrovicích
131. 12/017/3130b/231/001788
58
Vlasta Štvánová
Rozvoj aktivit na agrofarmě
132. 12/017/3130b/672/001646
58
SV - Stav, s.r.o.
PENZION U ZVONICE
133. 12/017/3130b/452/001481
58
PAVEL RYGL
Ranč na Kamenci - dostavba farmy pro agroturistiku
134. 12/017/3130b/120/001414
58
Karel Roden
Penzion Skrýšov
135. 12/017/3130b/231/001853
57
Václav Luka
Agroturistika v Bošovicích
136. 12/017/3130b/341/001704
56
Jan Burda
Penzion v Restauraci u Jencoše
137. 12/017/3130b/780/001613
56
Josef Janek
Rekonstrukce ubytovacího zařízení Pusté Držkovice
138. 12/017/3130b/342/001832
56
EMPORIO group s.r.o.
Sportovně rekreační areál Hájovna - Klíny
139. 12/017/3130b/563/001851
56
Renata Jandová
Hipostanice Horní Heřmanice
140. 12/017/3130b/120/001691
56
A G Á T A, spol. s r.o.
Výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení
141. 12/017/3130b/671/001680
55
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Malokapacitní ubytovací zařízení Senice na Hané
142. 12/017/3130b/231/001778
55
HANA LIŽANOVÁ
Ubytovací objekt Sedlo čp. 26
143. 12/017/3130b/452/001737
55
MIROSLAV OPRAVIL
Vybudování ubytovacího zařízení v Městci
144. 12/017/3130b/232/001770
55
HANTOS-agro,spol. s r.o.
Svinná čp.1, rekonstrukce objektu "E" pro potřeby agroturistiky
145. 12/017/3130b/341/001563
55
EVA MACHOVÁ
RESTAURACE U MUZEA A CYKLISTICKÁ UBYTOVNA S PŮJČOVNOU KOL
146. 12/017/3130b/120/001432
55
ROBERT PIFFL
Rekonstrukce bistra na ubytovací zařízení
147. 12/017/3130b/671/001664
54
Přemysl Čech
Rekonstrukce části objektu a přístavba - Penzion
148. 12/017/3130b/671/001649
54
JOZEF PAVLIK
PENZION PAVLÍK - MEDLOV
149. 12/017/3130b/231/001335
53
JAROSLAV BATTAGLIA
Veřejné ubytování
150. 12/017/3130b/231/001767
53
RENATA NOVÁKOVÁ
Penzion Číměř
151. 12/017/3130b/232/001464
52
NORD OLŠOVKA, spol. s r.o.
Rekonstrukce venkovní jízdárny v areálu Žinkovice - Březí u Žinkov
152. 12/017/3130b/671/001476
52
KAMIL ANDREE
Horská roubená chata - Hynčice pod Sušinou
17/19
153. 12/017/3130b/120/001638
52
PETR NOVOTNÝ
Rekonstrukce bývalé fary a špýcharu Přistoupim
154. 12/017/3130b/120/001640
52
JANA KOPŘIVOVÁ
Stavební úpravy bývalé stodoly Přistoupim
155. 12/017/3130b/231/001826
51
ZDENĚK NOVOTNÝ
MODERNIZACE HOSTINCE Z ROKU 1927 S PŮJČOVNOU SPORTOVNÍCH POTŘEB, HIPPOSTANICÍ
A INFOCENTREM
156. 12/017/3130b/120/001459
51
MARTINA SOUKUPOVÁ
Penzion pro ozdravné pobyty dětí a mládeže.
157. 12/017/3130b/232/001777
51
YOGA SANGHA s.r.o.
Chata Václavka
158. 12/017/3130b/120/001685
51
Pavel Pokorný
Modernizace malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení
159. 12/017/3130b/564/001413
51
JAN BARÁNEK
Ubytování a sportovní zařízení v obci Petrov
160. 12/017/3130b/232/001793
50
Štěpán Bečvář
Kolbiště Hyršov
161. 12/017/3130b/452/001369
50
OLDŘICH BITTNER
Ubytovací zařízení se zázemím
162. 12/017/3130b/452/001525
50
ALENA BORTLÍKOVÁ
Rekonstrukce a modernizace malokapacitního ubytovacího zařízení
163. 12/017/3130b/231/001745
50
TAKELOT s.r.o.
Rodinnné apartmány v historickém prostředí barokního hospodářského dvora Borotín.
164. 12/017/3130b/231/001717
50
LUCIE HUBAČOVÁ
Rekonstrukce Malé Chrášťany č.p.5, Rodinný penzion
165. 12/017/3130b/564/001524
50
Alena Kynická
Sportovní centrum Těšany
166. 12/017/3130b/452/001566
50
FABIO Holín spol. s r.o.
Rekreační ubytovna s půjčovnou sportovních potřeb
Petr Neumann
Ubytování pro venkovskou agroturistiku s půjčovnou sport.potřeb v areálu zámku Červený
Újezdec
167. 12/017/3130b/231/001425
49
168. 12/017/3130b/452/001542
49
PAVLÍNA REJZKOVÁ
Zázemí hippostanice Růžovka
169. 12/017/3130b/120/001528
49
Výcvikové zařízení Drnov s.r.o.
Rekonstrukce tělocvičny
170. 12/017/3130b/232/001816
48
Šperl - Dejdar spol. s r.o.
Penzion Pelechy
171. 12/017/3130b/563/001412
48
KIGOM s.r.o.
Malokapacitní ubytovací zařízení s půjčovnou sportovních potřeb
172. 12/017/3130b/672/001670
48
MILAN SOKOLA
Zvýšení kvality ubytovacích a stravovacích služeb horského hotelu Kopánky
173. 12/017/3130b/341/001442
47
Miroslav Bašta
Hippostanice Osvinov
174. 12/017/3130b/232/001821
47
Panství Trpísty s.r.o.
Obnova části interieru zámku Trpísty
175. 12/017/3130b/564/001668
46
HANA ZELMANOVÁ
Apartmány Mušov - Pasohlávky
176. 12/017/3130b/671/001500
46
SPAHO s.r.o.
Rozšíření a zkvalitnění sportovních a relaxačních aktivit
177. 12/017/3130b/232/001782
43
FRANTIŠEK MAREK
Modernizace objektu jízdárny a ubytovacího zařízení
178. 12/017/3130b/231/001759
43
KAMILA HÁJKOVÁ
Penzion Chlupatá Ves parc.č. st.35
179. 12/017/3130b/342/001568
41
CANUTEA s.r.o.
Modernizace ubytovacího zařízení se zázemím
180. 12/017/3130b/563/001384
41
Líšenský Dvůr s.r.o.
Ubytovací zařízení se zázemím
18/19
181. 12/017/3130b/453/001657
40
LENKA ROLLEROVÁ
Ubytovací zařízení se zázemím
182. 12/017/3130b/232/001828
40
AGRONA Žitín, s.r.o.
Rekonstrukce budovy pro ubytovací účely
183. 12/017/3130b/451/001591
39
TOMÁŠ VAŠÍČEK
Zvýšení komfortu ubytovacího zařízení
184. 12/017/3130b/672/001446
36
DAN DUŠEK
OTEVŘENÍ MALOKAPACITNÍHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM REVITALIZACE
OBJEKTU NA MALÉ LHOTĚ
185. 12/017/3130b/671/001354
33
EVA KOVÁŘOVÁ
Zřízení půjčovny sportovních potřeb
186. 12/017/3130b/231/001818
33
MICHAELA LITEROVÁ
Penzion u Blanice - rekonstrukce, modernizace, rozšíření služeb
187. 12/017/3130b/231/001760
31
ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.
Ubytovací zařízení se zázemím
188. 12/017/3130b/453/001758
30
NOTOGRAFICKÉ STUDIO MM,
společnost s ručením omezeným
Objekt ubytování s vinárnou a pivnicí v Horním Jelení
189. 12/017/3130b/232/001798
23
Mokoš Pavel s. r. o.
Mokoš Pavel s. r. o., Farma Dvorec se zaměřením na agroturistiku
190. 12/017/3130b/231/001333
20
Stáj Návary spol. s.r.o.
Stáj Návary - Výstavba hippostanice vč. ubytovacího zařízení
20
PÍSKOT, společnost s ručením
omezeným
Rekonstrukce objektu k ubytování s restaurací
191. 12/017/3130b/453/001811
Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.
Oddělení metodiky osy 1 PRV
19/19
Download

III.1.3 Podpora cestovního ruchu - Státní zemědělský intervenční fond