GRAFICKÝ MANUÁL
užití logotypů
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Úvod
Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů
FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny
zaměstnance, kteří se jakýmkoli způsobem účastní na aplikacích jednotného vizuálního
stylu. Měl by být poskytnut jednotlivým externím dodavatelům materiálů za účelem
dodržení nastaveného jednotného vizuálního stylu FOKUSU Vysočina.
Součástí manuálu je i základní grafický design pro tištěné a elektronické materiály, který
slouží k prezentaci FOKUSU Vysočina, Bludiště, Dobrovolnických center a Chráněných
dílen.
Obsah
Logotypy - barevné varianty
2
Kombinace podkladů a barev
3
Barevné kódy
4
Použité fonty
5
Ochranná zóna
6
Hlavičkové papíry
7
Návrhy vizitky
8
Seznam přiložených souborů
9
Strana 1
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Logotypy - barevné verze
Základní logotyp - modrý:
Dolňkový logotyp - černý:
Strana 2
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Kombinace podkladů a barev logotypu
podklad: 10-20 % černá
podklad: 30-40 % černá
podklad: 50 % černá
podklad: 60-90 % černá
podklad: 100 % černá
Strana 3
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Barevné kódy
Barevná verze:
C: 60 - M: 40 - Y: 0 - K: 20
R: 88 - G: 104 - B: 147
PANTONE 287 C
Fólie: Avery 520
Doplňková barva:
C: 0 - M: 20 - Y: 100 - K: 0
R: 248 - G: 195 - B: 0
PANTONE 115 C
Fólie: Avery 504
Černá verze:
C: 0 - M: 0 - Y: 0 - K:100
R: 0 - G: 0 - B: 0
PANTONE Process Black C
Fólie: Avery 502
Strana 4
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Použité fonty
Font použitý v logotypu:
Font pro použití v elektronických a tištěných dokumentech:
Calibri CE:
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚÝŽ
abcdefghijklmnoprstuvwxyzáčéěíňóřšúýž
123456789(.,;:!?%&@$§)
Calibri CE Bold:
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚÝŽ
abcdefghijklmnoprstuvwxyzáčéěíňóřšúýž
123456789(.,;:!?%&@$§)
Strana 5
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
x
x
2x
x
3x
x
x
6x
x
Ochranné zóny
7x
x
x
x
x
14 x
4x
x
10 x
x
x
x
x
6x
x 2,5 x x
x
x
5x
x
5x
x 2,5 x x
x
11 x
x
x
x
5x
x
x
11 x
x
x
x
2,5 x
6x
x
x
x
x
5x
x
Strana 6
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Hlavičkové papíry
viz soubor na přiloženém CD:
šablona_fokus.dot
(šablona Microsoft Word 97-2003)
viz soubor na přiloženém CD:
šablona_dobrovolnická centra.dot
(šablona Microsoft Word 97-2003)
viz soubor na přiloženém CD:
šablona_bludiště.dot
(šablona Microsoft Word 97-2003)
viz soubor na přiloženém CD:
šablona_chráněné dílny.dot
(šablona Microsoft Word 97-2003)
Strana 7
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Návrhy vizitek
viz soubor na přiloženém CD:
vizitka_fokus.pdf
viz soubor na přiloženém CD:
vizitka_dobrovolnická centra.pdf
viz soubor na přiloženém CD:
vizitka_chráněné dílny.pdf
viz soubor na přiloženém CD:
vizitka_bludiště.pdf
Strana 8
Grafický manuál
FOKUS Vysočina, Bludiště, Dobrovolnická centra, Chráněné dílny
Seznam přiložených souborů
Loga a logotypy:
fokus_vysočina_komplet.pdf
fokus_vysočina_komplet.cdr
fokus_vysočina_komplet.ai
(varianty logotypů - Adobe Reader)
(varianty logotypů - Corel Draw 9.0)
(varianty logotypů - Adobe Illustrator 6.0)
dobrovolnická_centra_komplet.pdf
dobrovolnická_centra_komplet.cdr
dobrovolnická_centra_komplet.ai
(varianty logotypů - Adobe Reader)
(varianty logotypů - Corel Draw 9.0)
(varianty logotypů - Adobe Illustrator 6.0)
chráněné_dílny_komplet.pdf
chráněné_dílny_komplet.cdr
chráněné_dílny_komplet.ai
(varianty logotypů - Adobe Reader)
(varianty logotypů - Corel Draw 9.0)
(varianty logotypů - Adobe Illustrator 6.0)
bludiště_komplet.pdf
bludiště_komplet.cdr
bludiště_komplet.ai
(varianty logotypů - Adobe Reader)
(varianty logotypů - Corel Draw 9.0)
(varianty logotypů - Adobe Illustrator 6.0)
fonty:
PumpDCE-Bol.otf
CALIBRI.ttf
CALIBRIB.ttf
CALIBRII.ttf
CALIBRIZ.ttf
Pump D CE
Calibri
Calibri Bold
Calibri Light
Calibri Bold Italic
hlavičkový papír:
šablona_fokus.dot
šablona_dobrovolnická centra.dot
šablona_bludiště.dot
šablona_chráněné dílny.dot
vizitky:
vizitka_fokus.pdf
vizitka_dobrovolnická centra.pdf
vizitka_bludiště.pdf
vizitka_chráněné dílny.pdf
Strana 9
Download

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů