2015
MEDIADATA
Časopis SILNICE ŽELEZNICE se zaměřuje převážně na odborné a technické informace, související s výstavbou dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. Nechybí informace o moderních trendech, stavebních postupech, materiálech
a technologiích, používaných při výstavbě silnic a železnic na celém světě.
PRAVIDELNÉ RUBRIKY
PROJEKTOVÁNÍ • MOSTY • TUNELY • TECHNOLOGIE A MATERIÁLY • STAVEBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
KOLEJOVÁ VOZIDLA • HYDROIZOLACE A SANACE • DOPRAVA • ZAJÍMAVOSTI Z OBORU
EDIČNÍ PLÁN
Číslo
Uzávěrka
1/2015 březen
16. 3. 2015
2/2015 květen
12. 5. 2015
3/2015 červenec
4/2015 září
5/2015 listopad
Vydání Témata v přílohách
Prezentace na vybraných oborových akcích
Sympozium MOSTY 2015 • Stavební veletrh IBF Brno • Sanace
2015 Brno • konference Ocelových konstrukcí Karlova Studánka
30. 3. 2015 Mosty
30. 5. 2015 Kolejová doprava
Stavební stroje;
19. 6. 2015
7. 7. 2015
Zahraniční projekty
Silniční infrastruktura;
11. 9. 2015 25. 9. 2015
Asfaltové vozovky
30. 10. 2015 16. 11. 2015 Železniční stavby
Czech Raildays 2015
Silniční konference • konference KONSTRUKCE 2015 • Asfaltové
vozovky 2015 • konference Zakládání staveb
Železnice 2015 • Železniční mosty a tunely 2016
Redakce si vyhrazuje právo na změnu témat a termínů.
DISTRIBUCE
Distribuce v ČR a SR
Náklad
Periodicita
Provedení
Předplatitelé
Vysoké školy, oborové asociace,
stavební úřady, developeři
barevné, formát 210 × 280 mm, vazba V2
3 000 výtisků
Obálka – křídový papír mat, 200 g/m2, lamino
5× ročně
Veletrhy, výstavy a konference
Vnitřní strany – křídový papír mat, 100 g/m2
Direct mail
Příloha – papír Volumen, 80 g/m2
PŘEDPLATNÉ
Cena
120 Kč/6 € jednotlivá čísla • 505 Kč/25 € roční předplatné (cena je včetně poštovného a balného)
PROFIL ČTENÁŘŮ
Profil čtenářů podle činnosti firmy
Stavební firmy
45 %
Architekti, projektanti
15 %
Dodavatelé materiálů
13 %
Investoři
10 %
Školy a výzkumné ústavy
10 %
Ostatní
7 %
Profil čtenářů podle činnosti ve firmě
Top management
42 %
Techničtí pracovníci
37 %
Obchod a marketing
13 %
Ostatní
8 %
www.silnice-zeleznice.cz
MEDIADATA 2015
CENÍK INZERCE PLATNÝ PRO ROK 2015
Cena
Inzerát (barva)
Prezentační článek
Rozměry inzerátu v mm
do zrcadla
1/1 strana
48 000 Kč
35 000 Kč
210 × 280 (na spad)
1/2 strany
25 000 Kč
18 000 Kč
175 × 125 (horizontálně)
85 × 254 (vertikálně)
1/3 strany
16 000 Kč
12 000 Kč
175 × 82 (horizontálně)
56 × 254 (vertikálně)
1/4 strany
12 000 Kč
9 000 Kč
175 × 60 (horizontálně)
85 × 125 (vertikálně)
Formát
Obálka
Speciální inzerce
II. strana obálky
58 000 Kč
Inzerce na první straně
55 000 Kč
III. strana obálky
58 000 Kč
Inzerce u obsahu
55 000 Kč
IV. strana obálky
70 000 Kč
Vkládaná inzerce (reklamní leták)
25 000 Kč
Přebalová páska přes číslo
30 000 Kč
Menší a atypické inzeráty
110 Kč/1 cm2
Cena za vytvoření nového grafického návrhu inzerátu bude stanovena dohodou, nejméně však 1 000 Kč.
Poskytujeme agenturní provizi 15 % z ceny inzerátu.
Storno
Slevy
14 pracovních dnů před uzávěrkou
50 %
7 pracovních dnů před uzávěrkou
100 %
2 zveřejnění
5 %
3 zveřejnění
10 %
4–5 zveřejnění
15 %
PODKLADY PRO INZERCI
Hotové inzeráty ve formátu pdf v tiskové kvalitě (300 dpi, CMYK). Zlom inzerce v těchto programech: InDesign.
Další podklady v programech: Illustrator (ai), Photoshop (eps, tiff). Pro všechny formáty platí rozlišení 300 dpi a CMYK barevnost.
Elektronickou poštou je možno posílat podklady do 10 MB, jinak po dohodě.
PODKLADY PRO ČLÁNKY
Na CD nebo jiném vyměnitelném disku nebo elektronickou poštou ve Wordu (přípona doc, txt) okraje 2,5 × 2,5 mm, fotky, grafy
a obrázky (rozlišení 300 dpi) ve formátu JPG, GIF, TIFF (zvlášť, čili mimo Word). Články mohou být využity i na internetových stránkách:
www.silnice-zeleznice.cz.
Redakce si vyhrazuje právo formální úpravy přijatých textů. Nevyžádané materiály se nevracejí. Uvedené ceny jsou bez DPH.
175 × 60
175 × 82
2
56 × 254
85 × 254
175 × 254
210 × 280
(214 × 284)
175 × 125
85 × 125
INZERCE
SILNICE ŽELEZNICE 3/2008
1/1 strana
KONSTRUKCE Media, s. r. o.
IČ 25851276, DIČ CZ25851276
www.konstrukce-media.cz
e-mail: [email protected]
1/2 strany
1/3 strany
Sídlo firmy Ostrava
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava‑Zábřeh
tel.: +420 597 317 578
www.silnice-zeleznice.cz
1/4 strany
Kancelář Praha
Thámova 18
186 00 Praha 8 – Karlín
tel./fax: +420 224 817 994
MEDIADATA 2015
OBOROVÝ PORTÁL SILNICE ŽELEZNICE
Portál Silnice Železnice svým obsahem navazuje na tištěnou verzi časopisu SILNICE ŽELEZNICE a je rozšířen o další odborné články
a tiskové zprávy. Naleznete zde informace o rozvoji dopravní infrastruktury v České republice, na Slovensku i ve světě.
Koho portál oslovuje?
Stavební firmy, projektanty, výrobce ocelových a betonových konstrukcí, dodavatele stavebních materiálů, podnikatele, obchodníky,
bankovní ústavy a taktéž i reklamní a marketingové agentury.
Co zde můžete najít?
Portál Silnice Železnice seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech, stavební postupy, používané materiály a technologie. Výrazněji se specializuje na segment mostních konstrukcí a tunelů.
Součástí všech článků je i abstrakt přeložený do anglického jazyka.
Portál Silnice železnice má mezinárodní standardní číslo: ISSN 1803-8441.
Statistika přístupů:
Průměrná měsíční unikátní návštěva – 15 976/měsíc, měsíční průměr zhlédnutých stránek – 26 879/měsíc.
I. Obrazová reklama – bannery
Nejrozšířenější možnost reklamy. Objednávka může být sjednána na časovou jednotku měsíc.
Banner slouží jako přímý odkaz na stránky objednatele. Je vhodné na propagaci značky či nového produktu nebo služby.
Flash bannery
PopUp banner (vyskakovací okno)
600 × 501 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
• max 1 viditelný banner, překrývá aktuální stránku
každých 15 minut
TOP banner
Pohyblivý banner (patička)
1180 × 100 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
• max 1 viditelný banner, kopíruje pohyb myši na stránce
banner
ve sloupci
Klasické bannery
TOP banner (umístěný na horní hraně stránky)
1180 × 100 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
• max 2 bannery, které se náhodně střídají na všech stránkách
Banner ve sloupci
200 × 150 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
• max 5 viditelných bannerů – zobrazuje se všude
• max 5 viditelných bannerů – zobrazuje se v rubrice
Partner
200 × 100 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
• max 10 viditelných bannerů – zobrazuje se všude
• max 10 viditelných bannerů – zobrazuje se v rubrice
partner
PopUp banner
pohyblivý banner
www.silnice-zeleznice.cz
MEDIADATA 2015
Cena za zobrazení bannerů
PopUp banner
30 000 Kč/měsíc
Pohyblivý banner
20 000 Kč/měsíc
TOP 10 000 Kč/měsíc
Banner ve sloupci 5 000 Kč/měsíc – zobrazuje se všude
Banner ve sloupci 3 000 Kč/měsíc – zobrazuje se v rubrice
Partner 1 000 Kč/měsíc – zobrazuje se všude
Partner 500 Kč/měsíc – zobrazuje se v rubrice
Slevy za opakování
Dle domluvy
II. Katalog firem
Přehledný katalog firem členěný dle oborů a územního umístění.
V katalogu je možnost využití 2 úrovní zápisu firmy.
TOP zápis
U tohoto zápisu jsou zveřejněny základní kontaktní údaje o společnosti. Umístění na mapě.
Popis v rozsahu 500 znaků. Logo společnosti nebo produktu.
Garance umístění na 1. nebo 2. stránce. Abecední řazení.
Zápis
U tohoto zápisu jsou zveřejněny základní kontaktní údaje o společnosti.
Abecedně řazeno za zápisy TOP zápis.
Cena za zápis
TOP zápis
Zápis
3 000 Kč/rok
300 Kč/rok
III. Prezentační články
Prezentační článek se třemi prokliky klíčových slov – 2 000 Kč.
Tři klíčová slova ve zvoleném článku na webu s odkazy – 1 000 Kč/rok.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení:
Monika Dvorščáková, DiS., mobil: +420 733 530 695, tel.: +420 597 317 578
e-mail: [email protected], www.konstrukce-media.cz
KONSTRUKCE Media, s. r. o.
IČ 25851276, DIČ CZ25851276
www.konstrukce-media.cz
e-mail: [email protected]
Sídlo firmy Ostrava
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava‑Zábřeh
tel.: +420 597 317 578
www.silnice-zeleznice.cz
Kancelář Praha
Thámova 18
186 00 Praha 8 – Karlín
tel./fax: +420 224 817 994
Download

pdf - KONSTRUKCE Media, sro