08 Bazény a wellness centra
BA NDE L L A R L 1 20
PRIME R S IL A N E U S IL
OB K L A D
PŘ Í TO K
SK I M M E R
T E C HN O- ON E +
SV Ě T LO
BAND EL L A RL 1 20
S KYC OLOR S
1 . V RSTVA RASOLAST I K
+ RASOL ASTIK N E T
2. V RS T VA R ASO L AST I K
Rasolastik-Net
Bandella
RL 120
Raso nebo
Gap
RASO - cementová
vyrovnávací malta pro
exteriér od 2 do 10 mm.
tixotropní
interiér i
GAP - cementová tixotropní vyrovnávací malta zesílená skelnými vlákny
pro interiér i exteriér od 3 do 30 mm.
Rasolastik
Techno-One+
Skycolors
Technocolors
Systém
hydroizolační
stěrky
RASOLASTIK a těsnící pásky
BANDELLA RL 120, který je v
1. vrstvě vyztužen sklolaminátovou sítí RASOLASTIK- NET,
představuje ideální a dlouhotrvající
řešení pro prostory jako je bazén,
kde je stálý styk s vodou.
Flexibilní cementové lepidlo s vysokou výtěžností (+15 %) a kategorizací dle ČSN EN 12004: C2TE S1.
Dvousložková epoxidová spárovací
hmota s jemnou povrchovou úpravou,
dodávaná ve 22 barvách pro spáry
šíře 2 až 20 mm. Splňuje nejpřísnější
požadavky na stálobarevnost a chemickou odolnost.
Cementová spárovací hmota pro
spáry od 1 do 8 mm, s vysokým
stupněm odolnosti vůči otěru, nízkou absorpcí vody a antibakteriálním
povrchem. Vyrábí se ve 25ti různých
odstínech.
Jako alternativu s nízkoprašnou
technologií lze použít TECHNOSTAR HD (C2TE S1), v případě
požadavku na rychle tvrdnoucí lepidlo TECHNORAP (C2FT).
Míchat s latexem TC-STUK pro
zvýšení flexibility na kategorii S1 (dle
ČSN EN 12002).
RASO
keramický obklad /
skleněná mozaika
keramický obklad /
skleněná mozaika
beton
Tc-Stuk
SKYCOLORS PRIMERSIL + NEUSIL
Technický výkres
PRIMERSIL + NEUSIL
světlo
TECHNO-ONE+
beton
Latex pro cementové spárovací
hmoty, který zvyšuje flexibilitu a
otěruvzdornost, snižuje nasákavost a
tvorbu skvrn.
těsnící
provazec
TECHNO-ONE+
BANDELLA RL 120
SKYCOLORS
2. vrstva RASOLASTIK
beton
1. vrstva RASOLASTIK + síť
1. vrstva RASOLASTIK
+ síť
keramický obklad /
skleněná mozaika
2. vrstva
RASOLASTIK
SKYCOLORS
2. vrstva
RASOLASTIK
1. vrstva
RASOLASTIK
+ síť
PRIMERSIL + NEUSIL
těsnící provazec
TECHNO-ONE+
design
systems
RASO
BANDELLA RL 120
Trvalý kontakt s vodou klade nejvyšší
nároky na kvalitu obkladových prvků
a hydroizolace bazénu. Společnost
Technokolla vyvinula systém, který
tyto nároky splňuje. Dvousložkovou
hydroizolaci RASOLASTIK aplikujte ve 2 vrstvách na kvalitní, rovný
a čistý podkladní beton. První vrstvu zpevněte sklolaminátovou sítí,
utěsnění rohů a spojů pomocí těsnící
pásky BANDELLA RL 120 a těsnících
manžet u prostupů armatur. Druhou
vrstvu nanášejte po proschnutí 1. vrstvy. K lepení dlaždic použijte flexibilní
cementové lepidlo TECHNO-ONE+, k
lepení mozaiky ultra-bílé jemnozrnné
cementové lepidlo TECHNOMOS.
Epoxidové spárovací hmoty SKYCOLORS zaručí barevnou stálost a
odolnost proti chemickým látkám a
vzniku plísní. Obvodové dilatace, rohy
a kouty vyplňte pružným tmelem s
protiplísňovou přísadou PRIMERSIL
+ NEUSIL.
Download

Stáhnout PDF - Technokolla