Městská hromadná doprava ve městě Brně
ve vztahu k IDS JMK
• společnost KORDIS JMK založilo statutární město Brno
spolu s Jihomoravským krajem
• Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje vznikl
v roce 2004 na území Brněnska, Blanenska, Tišnovska
• v současné době je do systému IDS JMK zapojeno
celkem 322 linek z nichž 72 (22,4%) je součástí systému
MHD v Brně
• nabídky služeb IDS JMK může využívat 1 242 000
obyvatel, z nichž téměř 380 000 žije v Brně (30,9%)
• přestupní terminály mezi regionálními linkami
(autobusovými a vlakovými) jsou důležité pro provoz MHD
10 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
Městská hromadná doprava ve městě Brně (k 31. 12. 2012)
Systém veřejné dopravy ve městě Brně:
- páteřní sít – tramvaje (11 linek)
- trolejbusy (13 linek)
- autobusy (34 linek + 11 nočních linek)
- lodě
- vlak
Počet vozidel MHD:
- tramvaje: 313
- trolejbusy: 151
- autobusy: 298
42% všech provozovaných vozidel je nízkopodlažních
Městská hromadná doprava ve městě Brně (k 31. 12. 2012)
Dopravní výkon ve vozkm.:
- tramvaje: 15 019 643
- trolejbusy: 6 316 427
- autobusy: 17 781 929
- celkem: 38 117 999
Počet přepravených osob:
- tramvaje: 196 513 421
- trolejbusy: 44 631 699
- autobusy: 110 906 677
- lodě: 222 000
- celkem: 352 273 797
Městská hromadná doprava ve městě Brně
ve vztahu k IDS JMK
• páteř systému IDS JMK tvoří železniční doprava
• železnice není využívána pouze
pro příměstskou dopravu,
ale také pro cestování obyvatel
uvnitř města
• stávající železniční zastávky
jsou napojeny na systém MHD
• významnou roli hrají přestupní
terminály
Generel VHD města Brna, (Cityplan, 2011)
Přestavba železničního uzlu Brno
• vznikne
multimodální
přestupní uzel (vlak,
autobus, MHD, IAD,
cyklo, pěší, taxi)
• zajištění obsluhy nové
městské čtvrti
• posílení role železnice,
vybudování přestupních
terminálů na okraji města
Důležité přestupní terminály
Stávající
• Brno Lesná
• Nádraží Královo Pole
• Mendlovo náměstí
• Stará Osada
Připravované
• Bubeníčkova
• Černovice
• Starý Lískovec
• Bystrc ZOO - dostavba
Připravovaný Terminál IDS Starý Lískovec
… propojení železnice a MHD v praxi
Podstata investice:
Výstavba nového trolejbusového
přestupního terminálu ve vazbě na
projektovanou železniční zastávku na
dvoukolejné železniční trati Střelice –
Brno, kterou bude realizovat SŽDC.
Přínosy:
Terminál IDS pomůže zkvalitnit dopravní
obsluhu staré i nové zástavby v
jihovýchodní části Starého Lískovce a
umožní připojení „západní brány“ Brna na
regionální železniční dopravu. Zlepší se
tak i dopravní obslužnost univerzitního
kampusu Bohunice a Fakultní nemocnice
Brno ve vztahu k regionu.
Záměry rozvoje veřejné dopravy ve městě Brně
Rozvoj infrastruktury
• budování moderních přestupních uzlů: Mendlovo náměstí, nádraží u řeky
• úpravy vedení tramvajových tratí:
tunel Žabovřeská
Plotní
(cca 2,1 mld. Kč)
triangl Olomoucká
(cca 300 mil. Kč)
Záměry rozvoje veřejné dopravy ve městě Brně
Rozvoj infrastruktury
• prodlužování a stavba nových tramvajových tratí:
prodloužení z Osové ke kampusu Bohunice
(cca 930 mil. Kč)
prodloužení z Merhautovy na Lesnou
(cca 590 mil. Kč)
Záměry rozvoje veřejné dopravy ve městě Brně
Rozvoj infrastruktury
• prodlužování a stavba nových tramvajových tratí:
Bulvár a Bulvár-Plotní
(cca 420 mil. Kč a 270 mil. Kč)
prodloužení na Kamechy
(cca 460 mil. Kč)
Záměry rozvoje veřejné dopravy ve městě Brně
Použití nových typů vozidel
• provoz speciálně upravených minibusů (CIVITAS ELAN)
• testování elektrobusů (CIVITAS 2MOVE2)
Použití inovativních technologií pro zlepšení provozu
• SMS jízdenka
• optimalizace spotřeby elektrické energie ve vozidlech
• využití rekuperace
• dálková diagnostika stavu jízdenkových automatů
Zkvalitňování poskytovaných služeb
• převážení kol apod.
• propagace služeb (informační kampaně)
• poskytování informací
Zapojení do evropských projektů
• TROLLEY, CIVITAS 2MOVE2, CIVITAS ELAN
Děkuji za pozornost!
Download

Záměry rozvoje veřejné dopravy ve městě Brně