Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
pořádá dne 21. 4. 2015 od 16:00 hodin postgraduální seminář
ŠOKOVÉ STAVY
Místo konání: zasedací místnost v budově ředitelství, Klatovská 2960/200i, Plzeň
Program:
 část A: Přednáškový blok
o MUDr. Barbora Šliková, ZZS Plzeňského kraje
Patofyziologie šoku
o MUDr. Jan Štěpáník, ZZS Plzeňského kraje, KARIM FN Plzeň
Hypovolemický šok
o MUDr. Martina Vrbová, ZZS Plzeňského kraje
Popáleninový šok a primární ošetření popáleninového traumatu
o MUDr. Lukáš Handl, ZZS Plzeňského kraje, Kardiochirurgické odd. FN Plzeň
Kardiogenní šok
o MUDr. Věra Vojtová, ZZS Plzeňského kraje
Sepse a septický šok
o MUDr. Ludmila Kunášková, ZZS Plzeňského kraje
Šok u dětského pacienta
 část B: Workshop
o MUDr. Jana Vidunová, ZZS Plzeňského kraje, FBMI ČVUT v Praze
Prvotní vyšetření pacienta dle ABCDE
Zváni jsou zaměstnanci, externí zájemci z řad zdravotnických pracovníků a studenti
lékařské fakulty a nelékařských zdravotnických povolání.
MUDr. Robin Šín, MBA
odborný referent
útvaru zdravotnických činností
Download

ZÁPIS Z PORADY ŘEDITELE ZZS Pk – PLZEŇ 3