rubidea.cz
TRUBKY COBRAPEX
art. TM0300
VYSOKOHUSTOTNÍ SÍŤOVANÉ POLYETYLENOVÉ
TRUBKY (dostupné v tyčích nebo rolích v bílé nebo
černé barvě)
Trubky COBRAPEX jsou vyráběny z vysokohustotního
chemicky síťovaného polyetylenu (silanová síťová
vazba). Mohou být požity pro vytápění, ve zdravotnictví a
potravinářství.
Síťová vazba trubek COBRAPEX je typu "b" (PE–Xb).
Výhody používání materiálu COBRAPEX jsou:
• odolnost proti elektrochemické a chemické korozi
• odolnost proti teplotě a tlaku
• odolnost proti vysokoteplotním špičkám
• odolnost proti chemikáliím
• nízká hlučnost
• nízká tlaková ztráta
• nízká úroveň usazování
• odolnost proti nízkým teplotám
• flexibilita
Tabulky
Mechnaické vlastnosti
Norma
Jednotka
Hodnota
Stupeň síťování (20°C)
DIN 16892
>65
Hustota
DIN 53455
%
g/cm3
Pevnost v tahu (20°C)
DIN 53455
Mpa
Konečné prodloužení (20°C)
DIN 53455
DIN 53455
%
Kg/cm2
350÷450
Modul pružnosti (20°C)
Rázová pevnost (20°C)
DIN 53453
Kg/cm3
žádná lámavost v ohybu
Absorpce vlhkosti (20°C)
DIN 53472
%
0,05
Tepelné vlastnosti
0,943
22÷27
6000
Testovací metoda
Jednotka
Hodnota
Provozní rozsah
-
°C
-100÷100
Teplota měknutí
ISO 306
°C
Koeficient lineární expanze (20°C)
-
°C-1
120
1,4 x 10-4
Koeficient lineární expanze (100°C)
-
°C-1
2,0 x 10-4
Měrné teplo (20°C)
Tepelná vodivost
Elektrické vlastnosti
-
KJ/Kg°C
2
DIN 56612
W/mK
0,38
Testovací metoda
Jednotka
Hodnota
Měrný objemový odpor
BS 2782-202B
Ωcm
> 1 x 106
Dielektrická konstanta (20°C)
BS 2782-205A
-
2,2
Dielektrická pevnost (20°C)
BS 2782-201B
Kv/mm
20
vícevrstvé trubky Pex / Al / Pex
strana 1 / 4
rubidea.cz
TRUBKY COBRAPEX
art. TM0300
Grafy
50 let
Poměrné prodloužení trubky v závislosti na
nárůstu teploty lze zjistit z grafu vpavo.
Délka trubky (m)
Doba destrukce (hod)
Poměrné prodloužení (mm)
Ekvivalentní zatížení N/mm
2
Regresní křivky jsou výsledkem zrychlených testů závisejících na
provozních tlacích a teplotách a prováděných podle specifikací
příslušných norem pro určení minimální předpokládané
životnosti Pe-X trubek. Graf regresní křivky se tedy běžně
používá pro stanovení životnosti systému s Pe-X trubkami při
známém provozním tlaku a teplotě.
Teplotní rozdíl (°C)
Tlaková ztráta / metr
(mm vodního sloupce / m)
Trubka COBRAPEX je charakteristická
vnitřním povrchem s nízkou drsností
(0,007 mm), na kterém se během provozu
netvoří usazeniny.
Tlakové ztráty pro přepravu vody při 20°C
jsou uvedeny v grafu vlevo, ve kterém jsou
zahrnuty korekční faktory příslušné pro
různé teploty vody.
Rychlost průtoku (l/hod)
vícevrstvé trubky Pex / Al / Pex
strana 2 / 4
rubidea.cz
TRUBKY COBRAPEX
art. TM0300
Technické vlastnosti
Vnější Ø Vnitřní Ø
x tloušťka
(mm)
(mm)
12 x 1,1
12 x 1,8
9,8
8,3
Váha
Průtok
Role
Tyče
(g)
(l/m)
(m)
(m)
39
0,0754
100(*)
3,5
58
0,0553
100(*)
3,5
Tlaková třída
Série 5 Španělsko
Barva trubky
Plášť
Kyslíkov
bariéra
Černá a bílá
Ano
Ne
Černá a bílá
Ne
Ne
Ano
12 x 2,0
8,0
62
0,0477
100(*)
3,5
PN16
Černá a bílá
Ano
14 x 2,0
10,0
75
0,0785
100(*)
3,5
PN10
Černá a bílá
Ano
Ano
15 x 2,5
10,0
96
0,0785
100(*)
3,5
PN16
Černá a bílá
Ano
Ano
16 x 1,5
13,0
68
0,1326
100(*)
3,5
Série 5 Francie
Černá a bílá
Ano
Ne
16 x 1,8
12,4
80
0,1207
100(*)
3,5
Série 5 Španělsko
Černá a bílá
Ne
Ne
16 x 2,0
12,0
87
0,1134
100(*)
3,5
PN10
Černá a bílá
Ano
Ano
16 x 2,2
11,6
94
0,1056
100(*)
3,5
PN16
Černá a bílá
Ano
16 x 2,3
11,4
97
0,1020
100(*)
3,5
Série 3,2 Španělsko
Černá a bílá
Ne
Ano
Ne
17 x 2,0
13,0
93
0,1326
100(*)
3,5
PN10
Černá a bílá
Ne
Ano
18 x 2,0
14,0
99
0,1538
100(*)
3,5
PN10
Černá a bílá
Ano
Ano
18 x 2,5
13,0
119
0,1326
100(*)
3,5
PN16
Černá a bílá
Ano
Ne
20 x 1,9
16,2
107
0,2060
100(*)
3,5
Série 5 Španělsko
Černá a bílá
Ne
Ne
20 x 2,0
16,0
112
0,2009
100(*)
3,5
PN10
Černá a bílá
Ano
Ano
20 x 2,8
14,4
148
0,1628
100(*)
3,5
PN16
Černá a bílá
Ano
Ne
22 x 3,0
16,0
174
0,2060
100
3,5
PN16
Černá a bílá
Ano
Ne
25 x 2,3
20,4
161
0,3266
50
3,5
PN10
Černá a bílá
Ano
Ano
25 x 3,5
18,0
229
0,2543
50
3,5
PN16
Černá a bílá
Ano
Ne
28 x 3,0
22,0
229
0,3799
50
3,5
PN10
Černá a bílá
Ne
Ne
32 x 2,9
26,2
258
0,5388
50
3,5
Série 5 Španělsko
Černá a bílá
Ne
Ne
32 x 3,0
26,0
265
0,5306
50
3,5
PN10
Černá a bílá
Ne
Ne
32 x 4,4
23,2
373
0,4225
50
3,5
PN16
Černá a bílá
Ne
Ne
40 x 3,7
32,6
415
0,8342
-
3,5
PN10
Černá a bílá
Ne
Ne
50 x 4,6
40,8
640
1,3067
-
3,5
PN10
Černá a bílá
Ne
Ne
63 x 5,8
51,4
1023
2,0739
-
3,5
PN10
Černá a bílá
Ne
Ne
1/2" irská
11,4
70
0,1026
100
3,5
PN10
Měď
Ne
Ne
3/4" irská
17,0
123
0,2264
50
3,5
PN10
Měď
Ne
Ne
1" irská
22,1
200
0,3840
50
3,5
PN10
Měď
Ne
Ne
vícevrstvé trubky Pex / Al / Pex
strana 3 / 4
rubidea.cz
TRUBKY COBRAPEX
art. TM0300
Technické vlastnosti trubek COBRAPEX
Chemická odolnost
Substance / kapalina
Aceton
Benzen
20°C 70°C
•
Benzín
Butan
Čistý anilin
Dichlorethylen
Dichlorobenzol
Ethylalkohol
Ethylen glykol
Glycerol
Hexan
Hydroxid sodný
Konc. kyselina solná
Kyselina citrónová
Kyselina dusičná 30%
Kyselina dusičná 50%
Kyselina fluorovodíková 70%
vícevrstvé trubky Pex / Al / Pex
strana 4 / 4
Download

TM0300B - Tiemme