BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
AMAÇ:
Tesislerde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar
görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde
etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil
durumda yönetimin hızlı ve doğru
karar alması için çalışma planının oluşturulmasını ve;

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini,

Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını,

Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını,

Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini,

Acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını,

Yönetim ve şirket yetkililerine gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlamaktır
KAPSAM:
Bu acil plan ve talimatları BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ-ASFALT
ŞANTİYESİ / BAYBURT-MERKEZ sınırları içerisinde bulunan her türlü yapı, tesis sahası
içerisindeki her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve korunması durumunu
kapsar.
ACİL DURUM TANIM VE ETKİLERİ:
Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli
kaynakların olaya
dahil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.
 Yangın,
 Patlama,
 Sabotaj ve terör eylemleri,
 Deprem,
 Savaş,
 Sel ve su baskınları,
 Zehirli veya korozif gaz ve sıvıların dağılması,
 İş kazaları.
1/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
Meydana gelebilecek bu acil durumların sonuçları

Ciddi yaralanma ve ölümlere,

Saha içi veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına,

İşin devamlılığını tehdide,

Şirket varlığını tehdide,
 Ciddi çevresel hasarlara ,
Neden olabilir.
ACİL DURUM UYARISININ (ALARM ) VERİLMESİ :
Herhangi bir acil duruma maruz kalan ve/veya zarar görmediği durumlarda gören herhangi
biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa koşarak ilk amirine
ve/veya amire haber verecektir. Haberi alan ilk amir de, İş Güvenliği yöneticisine
(Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi)ve/veya acil durum ekip amirine durumu bildirecektir.
ACİL DURUM TOPLANMA NOKTASI:
1. Acil Toplanma Bölgesi : Tesis Dışındaki Alan
2. Acil Toplanma Bölgesi : Tesis Girişi
3. Tesis Vaziyet Planı : Eklenecek
ACİL DURUMDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ:

Portatif Yangın Söndürme Cihazları ve Sayısı: Tesis bünyesinde KKT yangın söndürme
cihazları kullanılmaktadır.

Kullanılan Ekipmanların Yerel Teşkilat Ekipmanlarına Uygunluğu: Tesis bünyesinde
kullanılan tüm yangın ekipmanları TSE standartlarına uygun olup, yerel teşkilatların
ekipmanlarına uygundur.

Tatbikat Eğitimi: Tesis bünyesinde tüm çalışanlara her yıl yangın, ilk yardım
bilgilendirme eğitimi ve Acil Durum
eğitimi verildikten sonra, uygulamalı olarak tahliye,
yangın söndürme ve alarm, ilk yardım tatbikatları yaptırılmaktadır.
2/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
ACİL DURUM EYLEMLERİ
Acil durum ihbarını alan İş güvenliği yöneticisi (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi)
Acil Durum Ekip yöneticisinin talimatıyla kurtarma ekibinin ‘acil toplanma’ sahasında
toplanmasını sağlar. Kurtarma ekip liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri
hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli
ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini almalarını sağlar.
Daha sonra operasyon bölgesine hareket edilir. Deprem acil durumu halinde Acil Durum
Yöneticisi öncelikle, toplanma bölgesinden gelecek olan personel mevcudu bilgisine bağlı
olarak
kayıp
veya
enkaz
altında
bulunabilecek
insanların
kurtarma
çalışmalarını
başlatacaktır.
Kimyasal madde sızması acil durumu halinde Acil Durum Yöneticisi öncelikle, sızan kimyasal
taşma kaplarının içinde ise; önce yangın veya parlama tehlikesine karşı önlem alınır,
daha sonra bir pompa yardımıyla kimyasal malzemeler, boş varillere alınır.Boş varillere
çekilen kimyasallar atık olarak işaretlenir ve bertaraf edilmek için ayrılır.Ve taşma kabının
içi üstübü ile temizlenir, üstübüler tehlikeli atık konteynerlerine atılarak bertaraf edilmek
için ayrılır.Dökülen kimyasal veya akaryakıt sızıntısı taşma kabını taşıp çevreye yayılmış ise;
odun talaşı veya dolgu kumu ile çevrilir ve emdirilir.Daha sonra absorban malzeme
toplanarak atık konteynerlerine atılarak bertaraf edimek için ayrılır.Yerde kalan kısmı yer
beton ise üstübü ile temizlenerek aynı yöntem ile bertaraf edilir. Yangın acil durumu halinde
Acil Durum Yöneticisi öncelikle, yangın söndürme ekip amirine ve yangın mahalline sevk eder
ve en yakın yerel itfaiye teşkilatına haber verir. Diğer acil durum ekipleri ile birlikte
yangına müdahale edilmesini sağlar. Acil durum ekiplerinin aşağıdayazılı talimatları güvenli bir
şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Acil durum halinin sona ermesindensonra, acil durum
olayının tekrarlanmaması için tüm tedbirlerin alınıp alınmadığı gözden geçirilir.
ACİL DURUM HABERLEŞME
Acil durumu gören herhangi bir kişi ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon
veya telsizle,
yoksa koşarak ilk amirine ve/veya amire haber verecektir. Haberi alan ilk amir de, İş
Güvenliği yöneticisine
(Sağlık ve
Güvenlik Temsilcisi)
ve/veya acil durum ekip amirine
durumu
3/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
bildirecektir.
Acil durumun yürütülmesi anında fabrikamızda haberleşmeler telsiz, çalışır durumda
İse dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır.
Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın
olması veya
dönüşmesi ihtimalinde ise yerel İtfaiye teşkilatına haber verilecektir.
ACİL DURUM TALİMATLARI
YANGIN TALİMATI
TEORİK BİLGİLER
YANGIN
Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya Yanma denir. Yanma olayının
oluşabilmesi için yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu olaya "Yangın Üçgeni"
adı verilir.
Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir.
YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI
Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları beş sınıfta toplayabiliriz.
Yangın Çeşitleri
A
B
C
D
E
Cinsi
Katı
Sıvı
Gaz
Metal
Elektrik
Magnezyum,
Alüminyum,
Sodyum vb.
Elektrik
Soğutma,
Boğma
İlk iş elektriğin
kesilmesi
Yanıcı Madde
Söndürme Yöntemi
Kullanılan Söndürücü
Doğalgaz,
Kağıt,
Odun, Boya, Tiner,
Metan. LPG,
Ahşap,
Kumaş, Yağ, Akaryakıt
Propan,
Pamuk vb.
vb.
Asetilen vb.
Engelleme,
Soğutma, Yanmayı
Boğma,
Engelleme
Engelleme
Soğutma
ABC ve BC
ABC ve BC
Su, ABC tozlu ve tozlu, halon
tozlu, halon ve
köpüklü
gazlı, CO2 ve
CO2
gazlı
söndürücü,
köpüklü
söndürücü
söndürücü
ABC ve B
Sadece D tozlu tozlu, halon
söndürücü
gazlı
söndürücü
4/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
Genel olarak,
1. Kuru tozlu yangın söndürücü “her tür yangın için”
2. Köpüklü yangın söndürücü “katı ve sıvı yangınlar için”
3. Sulu yangın söndürücü “katı yangınlar için”
4. Halokarbon tipi yangın söndürücüler “elektrik ve elektronik ortam yangınları için”
kullanılabilir.
YANGININ NEDENLERİ
Korunma önlemlerinin alınmaması
En önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, Doğalgaz, LPG tüpleri, parlayıcıpatlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının
teknik koşullara göre yapılması, LPG tüplerinin ve doğalgazın doğru kullanılması, bacaların
temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde
büyük ölçüde azalma olacaktır.
Bilgisizlik
Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını
bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay
tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve yangını
söndürmek için, yangın olayını öğrenelim.
İhmal
Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti,
kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden
büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.
Kazalar
İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu
tür olaylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur.
Sıçrama
Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıp-patlayarak
sıçraması her zaman mümkündür.
Sabotaj
5/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
Bazı insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür olaylara karşı gerekli
önlem alınmalıdır.
Doğa olayları
Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları
sonucu yangınlar çıkabilir.
SÖNDÜRME PRENSİPLERİ
Soğutarak Söndürme
a. Su İle Soğutarak Söndürme: Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır. Suyun
fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini
sağlar.
b. Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür,
bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz.
Havayı Kesme
a. Örtme: Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijenin kesilmesi
olayıdır. Akaryakıt yangınlarında, örtü oluşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır.
b. Boğma: Yangının oksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması olayıdır.
Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması:
Yanmakta olan maddelerin ortadan kaldırılması halinde, yanma üçgeni oluşamaz. Bu nedenle de
yangın sönmüş olur.
6/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
YANLIŞ
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
DOĞRU
KULLANILMIŞ SÖNDÜRÜCÜLERİ YERİNE ASMAYIN TEKRAR DOLUM İÇİN İLGİLİLERE
BİLDİRİN.
7/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIMI
o
Tetiğin üstündeki pimi çekiniz
o
Hortumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe sonuna kadar basınız,
o
Hortumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız,
YANGINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER
Yangın kaçış yollarına ve kapılarının ön ve arkalarına malzeme bırakmayınız.
Kimyasallar
o
o
o
o
o
o
o
Tüm kimyasallar gerektiği şekilde etiketlenmiş ve kapalı kaplarda saklanmalıdır.
Kimyasalların kullanıldığı yerlerde sadece gerektiği kadar kimyasal bulundurulmalı ve
kullanılan tüm kaplar etiketlenmelidir.
Kimyasallar etiketlerinde yazan ısıda depolanmalıdır.
Miktarı 50 lt yi aşan çözücüler (solventler) kimyasal dökülmelerine karşın döküntülerin
birikeceği tepsiler bulunan metal dolaplarda ve/veya özel olarak hazırlanmış ya da amaca
uygun olarak yeniden düzenlenmiş odalarda saklanmalıdır.
Kimyasal depolarının aydınlatma ve elektrik tesisatı etanj olacaktır.
Depoların tüm elektrik sistemleri depo dışında kontrol edilecektir.
Depo içindeki kimyasallar uygun şekilde etiketlenip depolama şartlarına göre depolanacaktır.
8/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
o
o
o
o
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
Depo içinde ve dışında hem dolap ve raflarda hem de personel için gerekli topraklama
tertibatı yapılacaktır.
Depolarda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.
Kimyasallar ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Kimyasallar ile çalışan personel pamuklu iş elbisesi giymelidir. Sentetik elbiseler statik elektrik
biriktirebilir.
Yanıcı Gazlar
o
o
o
o
o
o
o
Gaz boruları sağlam olmalı ve fazla ısınmasına yol açmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Kullanılmayan gaz vanaları tamamen kapatılmalıdır.
Kullanılmayan gaz tüpleri dışarıda düşmeye karşı dayanıklı bir şekilde bekletilmelidir.
Yanıcı gazlar kullanılırken çalışma alanı terk edilmemelidir.
Yanıcı gazlar ile çalışılan yerlerde kullanılan gazlar ile ilgili gaz dedektörleri bulunmalıdır.
Çalışma ortamında uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma”
levhaları asılmalıdır.
Gazlar ile çalışılan ortamda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.
Elektrik Panoları, UPS, Trafo
o
o
o
o
Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez ve üstüpü parçaları ağzı kapaklı çöp bidonlarına atılır.
Paratonerler ve topraklama kabloları periyodik olarak kontrol edilir.
Uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” levhaları asılır.
Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer yangın söndürme
araçları faal olarak kullanıma hazır bulundurulur.
o Otomatik yangın algılama dedektörleri uygun yerlere yerleştirilir.
Malzeme / Teçhizat Depoları
o
o
o
o
o
Depoların içinde ve malzemeler arasında sigara içilmesine izin verilmez.
Çabuk parlayıcı ve sıcağa karşı malzemeler sık sık kontrol edilir.
Depolardaki malzemelerin özelliğine göre uygun tipte Yangın söndürme tüpleri dolu ve kullanıma hazır
bulundurulur.
Depoların uygun ve görülebilecek yerlerine “sigara içmek yasaktır” levhaları konulur.
Elektrik tesisatı, kablo bağlantıları, fiş ve prizler her hafta bir plan ve kontrol listesine göre devamlı
kontrol edilir, arızalı ve hasarlı olanlar değiştirilir.
Açık Alanlar
o
o
o
Çevredeki yabani otlar, kağıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen otlar yakılmaz ve tesis
dışına çıkarılır.
Yangın hidrantları vana ve logarlar devamlı bakımlı ve temiz tutulur.
İtfaiye gelinceye kadar kullanılmak üzere, her 2-3 yangın hidrantı için uygun bir yere yeterli uzunlukta
hortum bulundurulur. Anılan hortumların güneş ve yağıştan korunması için kapalı bir kutuya alınması
(kullanılabilir duruma gelmesini zaman açısından riske atmayacak bir düzen içerisinde) sağlanır.
Elektrik Tesisatları
o
Elektrik tesisatına, proje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz.
9/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
o
o
o
o
o
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panolarındaki sigortalar muhafazalı ve otomatik olur.
Elektrikle çalışan cihazlardan, teknik dokümanına göre gerekli olanlar topraklanır.
Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kablo, priz, fiş v.b. gibi elektrik malzemesi derhal yenilenir.
Elektrik tesisatının periyodik kontrol ve bakımları yetkili personel tarafından yapılır.
Çatılarda güvercin gübresi olup olmadığı, elektrik kablo kontrolü ve baca kontrolü yapılır.
YANGIN ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Yangın esnasında önceden hazırlanmış olan Yangın Acil Durum Planına göre hareket edilecektir. Her
ne olursa olsun ilk düşünce kendi can güvenliğini almak ve yakınında bulunan makine veya ekipmanın
enerjisini keserek önceden belirlenmiş ve işyerinde duyurulmuş olan acil çıkış yollarını kullanarak
panik yapmadan “Acil Durum Toplanma Noktası”na gidilmesi olacaktır.
1. Telaşlanmayınız.
2. Yangın küçük çaplı ise uygun söndürme ekipmanı ile müdahale ederek yangını
söndürünüz ve birim amiri ile Yangın Güvenliği Sorumlusuna haber veriniz.
3. Kullanmış olduğun tüpü doldurulması için Yangın Güvenliği Sorumlusuna bildiriniz.
Yangın müdahale edemeyeceğiniz kadar büyük ise;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sesli olarak etrafınızdakileri haberdar ediniz,
Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız,
Güvenlik ve Santral Birimine haber veriniz
Çalışmış olduğunuz Makine-Ekipmanın enerjisini kesiniz,
Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,
İlkyardım sertifikan var ise yaralılara ilk müdahaleni yapınız,
Yaralı yok ise acil çıkış güzergahını kullanarak toplanma bölgesine doğru güvenli bir
şekilde hareket ediniz, (Yakınında yangında ilk kurtarılacak bir eşya var ise onu da yanında
götür)
11. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,
12. Toplanma bölgesine geldiğinizde amirine geldiğinizi bildirmeyi unutmayınız,
o
Bu arada ekipler ekip liderleri eşliğinde görev tanımları içerisinde olay yerine müdahale eder.
İtfaiye geldiği andan itibaren itfaiye memurlarının yardımcısı konumuna geçerler.
a. Panodan yangın yerini tespit ediniz,
b. Telefon ve Telsiz vasıtasıyla yangının YERİ, CİNSİ VE BÜYÜKLÜĞÜ hakkında bilgi alınız,
c. Yangın mahallinden aldığınız bilgiler doğrultusunda sırasıyla;
d. Arayarak, Yangın yeri, cinsi, büyüklüğü ve adresi hakkında özet bilgi veriniz.
e. Tüm tesisleri olaydan telefon veya telsiz ile haberdar ediniz,
f. Elektrik, Doğalgaz ve Kimyasal hatlarının kesilmesini sağlamak maksadıyla,
10/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI

Elektrik için;

Doğalgaz için;

Kimyasallar için;
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
g. Su motorunun açılması için Su Arıtma birimini haberdar ediniz.
h. Yangın Güvenliği Sorumlusuna haber veriniz.
i. Yangının meydana geldiği bölümün yangın ekip liderini ve bölüm müdürünü haberdar
ediniz.
j. Gerekirse Ambulans Çağırınız (112)
k. Jandarmayı haberdar ediniz. (156)
EKİPLERİN GÖREVLERİ
Söndürme Ekibi :
Yangın yerinin çevresinde gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye
çalışırlar.
1) Söndürme ekibinde görevli personel hangi yangında, hangi tip söndürme cihaz ve yöntemini
kullanılacağını bilmelidir.
2) Bütün personel, yangın söndürme cihazlarını kullanmayı bilmelidir.
3) Dumandan zehirlenmemek için sık sık dışarıya çıkılarak temiz hava alınmalıdır.
4) Söndürme ekibinde görevli personel, ikişer kişilik gruplar halinde eşleştirilerek yangın
bölgesine sokulacaktır. Bu iki kişi yangını söndürürken aynı zamanda birbirlerini kollayarak
yaralanma, yanma, dumandan boğulma ve zehirlenmeye karşı birbirlerine sahip çıkacaklardır.
5) Söndürme personeli; zaman zaman birbirlerini de ıslatarak, elbiselerinin kavrulmasını ve
dolayısıyla ani tutuşmaları önleyeceklerdir.
Kurtarma Ekibi :
Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı
orada bulunanların da yardımı ile ve ekip başkanlarının nezareti altında mümkünse çuvallara ve
torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar, işyeri yetkililerinin lüzum
görmesi halinde işyerinin henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır.
1) Kurtarmada birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, boğulmuş,
zehirlenmiş, baygın veya ölü durumda insan bulunabilir. Öncelikle bunlar kurtarılarak ilk
yardım ekibine teslim edilecektir.
2) İkinci öncelik, yangın yerinde (varsa) yangının büyümesine neden olacak, çalışmalara engel
olacak ve tutuştuğu takdirde çalışanlara zarar verecek patlayıcı madde, alkol, tiner, LPG
tüpleri gibi yanıcı maddeler uzaklaştırılarak koruma ekibine teslim edilecektir.
3) Yukarıda yazılı maddeler yerine getirildikten sonra diğer malzemeler üzerindeki etiketlerdeki
öncelik sırasına göre kurtarılarak koruma ekibine teslim edilecektir.
11/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
4) Kurtarma ekibinde görev alacak personel, yaralı taşıma usullerini bilecek ve söndürme
ekibinde olduğu gibi ikişerli olarak görevlendirilecektir.
Koruma Ekibi :
Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya kurum yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza
altına alır ve yangın söndürüldükten sonra ilgililere teslim ederler;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Çevre emniyetini alarak işi olmayanları bölgeye sokmayacaktır.
Şüpheli şahısları yakalayacaktır.
İtfaiye araçlarının geçeceği yolları açık bulunduracaktır.
Yağmacılık, hırsızlık ve kargaşaya engel olacaktır.
Yangından kurtarılan malzemeleri emniyete alacaktır.
Toplanma bölgesinde sayım yapacaktır.
İlk Yardım Ekibi :
Yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler.
1) İlk müdahaleyi yapacaklardır.
2) İlk yardım ekibi, sertifikalı ilkyardım eğitimi almış kişilerden oluşturulacaktır.
Ulaştırma Ekibi :
Ulaştırma ekibinde görevli olan şoförler; yaralıları en yakın hastanelere ulaştırmakla görevlidir.
Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi :
Enerji kaynakları müdahale ekibinde görevli olan kişiler; acil durum bölgesine giden elektrik, doğalgaz
ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle, su motorlarını devreye almak ile görevlidir.
KAYIT VE TEÇHİZATIN KORUNMASI
Yangın sırasında korunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyaların üzerlerine yangında ilk
kurtarılacak işareti konulacaktır.
KIRMIZI ZEMİN ÜZERİNE SİYAH Y: Yangında ilk önce kurtarılacak.
Y
TATBİKATLAR
Yangın tatbikatları işyerinde belirlenecek olan plan senaryolar dahilinde yapılacaktır. Yangın
tatbikatları en az 6 (altı) ayda bir gerçekleştirilecektir. Tatbikata senaryo dahilinde tüm personel
katılacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hareket tarzı izlenecektir. Tatbikatlar sonrasında düzenlenecek
raporlar ışığında eksiklikler ve hatalı davranışlar görülecek ve her tatbikatta bir öncekine göre daha
başarılı olunması beklenecektir.
12/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
EĞİTİM
Yangına müdahalenin her safhasında karşılaşılabilecek konularla ilgili ihtiyaç duyulacak eğitim
konularının belirlenmesi, koordinesi ve uygulanması ile en az 6 ayda bir yapılacak olan yangın
tatbikatlarının planlanması, icrası Hizmet Destek Şefi tarafından yürütülecektir.
YANGIN SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Muhtemel yangın sonrası teknik ve idari personel bir araya gelerek detaylı bir incelemede bulunacak,
yapılan inceleme sonrası yangının çıkış sebepleri, ihmal ve sorumluları vb. tespit edilip yangın raporu
hazırlanacaktır. Verilecek rapor doğrultusunda ödül/ceza işlemleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce
yürütülecektir.
13/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
YANGIN ACİL EYLEM PLANI
YANGININ MEYDANA GELMESİ
YANGININ ÇEŞİDİNİ BELİRLE
KATI
SIVI
GAZ
ELEKTRİK
UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATINI BELİRLE
KURU KİMYASAL
TOZ
YANGIN
HORTUMU
CO2 TİPİ
HALOKARBON
İLK MÜDAHALEYİ YAP
SÖNDÜRME CİHAZI
KULLAN
YARALILARI BELİRLE
İLK YARDIM NOKTASINA TAŞI
İLKYARDIM YAP
İTFAİYE (110) VE AMBULANSA (112) HABER VER
TAHLİYEYİ SAĞLA
YERLEŞİM ŞEMALARINA
GÖRE ÇIKIŞ
TOPLANMA GÖLGESİNDE
BULUŞMA
TOPLANMA
BÖLGESİNDE SAYIM
YANGININ BİR DAHA ÇIKMAMASI İÇİN ARAŞTIRMA YAP
ÖNLEYİCİ VE DÜZELTİCİ ÖNLEMLER AL
14/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
DEPREM TALİMATI
Depremden Önce
Depremi önleyemezsiniz! Fakat;



Yaralanmayı önlemeye,
Hasarı minimuma indirmeye,
Depremden sonra en az 72 saat yardımsız biçimde enkaz altında hayatta kalabilmeye hazırlıklı
olmalısınız.
Deprem sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda hazırlıklı olmalısınız. İhtiyaçlarınızın
listesini çıkarın. İşbölümü yapın. Planınızı yazın ve bunun tatbikatını yapın.
İşyeriniz için güvenli ve tehlikeli bölümleri bilin!
Acil durum gereçlerinizi hazırlayın:
Hiçbir yerden yardım almaksızın 72 saat veya daha uzun bir süre boyunca kendi başınıza evde,
arabanızda veya işyerinizde hayatta kalma mücadelesi vermeye hazırlıklı olun.
Deprem Sırasında
Deprem başladığında nerede olursanız olun, hemen kendinizi korumaya alın ve sarsıntı durana kadar
orada kalın.
İşyeri içinde iseniz;





En yakın korunaklı bölgede deprem etkisi geçinceye kadar bekleyiniz,
o Sabit Makine Gövde Yanları, Tuvalet, Banyo, Atölye gibi küçük hacimli odaların
kirişleri, masa altları, vb.
Devrilebilecek, düşebilecek büyük ve ağır malzemelerden korunun (istifteki ve yerdeki
bobinler, raflardaki malzemeler, her türlü kimyasal kap ve tankları vb.)
Elektrik pano ve odalarından uzak durunuz,
Deprem esnasında elektrik odasında iseniz
Deprem etkisi geçince en yakın acil çıkış kapısından çıkarak toplanma bölgesine gidiniz,
İdari Bina İçindeyseniz;


Orada kalın; dışarıya koşmayın.
Sağlam bir masa, mobilya vb. eşya altında ya da yanında kendinizi korumaya alın ve ona
tutunun.
15/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
Eğer koridor, Stok Depolar vb. düşebilecek malzemelerin olduğu bölgede iseniz;




Duvarın dibine sinin.
Eşikte durmayın; kapı çarpacak ve yaralanmanıza neden olacaktır.
Başınızı ve yüzünüzü koruyun.
Pencereler, cam bölmeler, aynalar, ocaklar, kitaplıklar, yüksek malzemeler, bobin stokları ve
gevşek yapı elemanlarından uzak durun.
Eğer İşyeri Açık Alanında iseniz;


Olduğunuz yerde kalın.
Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak durarak, en yakın
toplanma bölgesine gitmeye çalışın.
Forlift, Kamyon, İş Makinesi ve Özel Araçtaysanız;




Aracı Güvenli bir yere yanaştırmaya çalışın.
Aracın çalışmasını durdurun, Mümkünse el frenini çekin,
Yolu kapatmamaya özen gösterin.
Köprülerden, alt ve üstgeçitlerden ve binalardan olabildiğince uzağa park etmeye çalışın.
Eğer Kalabalık bir Topluluktaysanız;





Ezilmeyeceğiniz bir noktaya sığınmaya çalışın.
Yüksek yapıların bulunduğu yaya yolları özellikle tehlikelidir.
Eğer içerdeyseniz, devrilen kolonlar vb. çarpacağı için dışarıya koşmayın.
Alışveriş merkezlerinde, en yakın mağazaya sığının.
Pencerelerden, vitrinlerden, projektörlerden, ağır eşyalarla dolu raflardan uzak durun.
Her nerede olursanız olun, zeminin şiddetle hareket etmesi olasılığına hazır olun. Örtünün, kendinizi
sağlam bir nesnenin korumasına alın. Bunu yapamıyorsanız, yere çökün, başınızı ve yüzünüzü
koruyacak biçimde kapanın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır olun.
ÇÖMEL: Çünkü çömelerek hedef küçültmek, üzerinize doğru düşecek unsurların sizi yaralama riskini
azaltır.
KORUN: Kollarınızla baş ve boynunuzu kapatın. Bir siperin yanında ya da
altında CENİN pozisyonu alarak kendinizi koruyun. Bu siper masa, konsol,
sandalye olabilir.
BEKLE: Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında koşmak,
merdivenden inmek tehlikelidir.
16/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
DEPREME KARŞI
ACİL EYLEM PLANI
DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ
OLARAK UYAR
ELEKTRİK VE GAZI KES
DIŞARIYA
AÇILAN KAPIYA
YAKIN MISIN ?
HIZLI VE GÜVENLİ BİR
ŞEKİLDE BULUNDUĞUN
YERDEN UZAKLAŞ
EVET
HAYIR
İLK SARSINTI
GEÇTİ Mİ ?
KORUNMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET
HAYIR
EVET
MAKİNE VE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN
YAKIN İLK KORUNMA BÖLGESİNE YÖNEL
(MASA ALTI, KOLON VB. BÖLGELER)
HAYIR
DEPREM GEÇTİ
Mİ ?
KORUNMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET
DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUNARAK,
BİNAYI TERK ET
PANİK YAPMADAN YETERLİ
BİLGİYE ULAŞANA KADAR
TOPLANMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET
YARALI ARAŞTIRMASI YAP,
GEREKİRSE İLK YARDIM UYGULA
PANİĞİ YATIŞTIR,
ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA
EVET
KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA
İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE
HAREKET ET
TOPLANMA BÖLGESİNE GİT
ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI
YAP
17/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
SABOTAJ TALİMATI
Sabotaj Şekilleri
Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar:
a. Aktif Sabotajlar :
[1]- Yangın
[2]- Patlayıcı Madde,
[3]- Mekanik,
[4]- Bakteriyolojik ve Kimyasal,
b. Pasif Sabotajlar:
[1]- Fikri,
[2]- Psikolojik,
Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri:
Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır.
abcdefghij-
kl-
Tüm işyerinin dışı korunmalıdır.
Tüm işyerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır.
Tüm işyerinde gece ve gündüz güvenlik personeli bulundurulmalıdır.
Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır.
Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır.
Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
Giriş-Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında
bulundurulmalıdır.
Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.
Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler
alınmalıdır.
Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı
madde yükleme, nakliye, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet
gösterilmelidir.
Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi
birimlerde kimlik sorulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır.
Yapılacak eğitimlerle personel bilinçlendirilmelidir.
Sabotaj Esnasında Yapılması Gerekenler


Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver,
Sabotajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Güvenlik, Santral, Danışma)
o Jandarma (116)
o Büyükşehir İtfaiye (110)




Can Güvenliğini tehlikeye atmadan fabrika çevresini güvence altına al (Koruma Ekibi)
Fabrika sahasını aydınlat, (Elektrik Bakım)
Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tut, (Güvenlik Birimi)
Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol, (Tüm Personel)
18/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
SABOTAJ OLAYLARINA KARŞI
ACİL EYLEM PLANI
SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE
YANGIN
PATLAYICI MADDE
MEKANİK
BAKTERİYEL /
KİMYASAL
FİKRİ /
PSİKOLOJİK
ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİLERİNE HABER VER
116 JANDARMA, 112 ACİL
SERVİS VE 110 İTFAİYEYE
HABER VER
CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE
ATMADAN FABRİKA ÇEVRESİNİ
GÜVENCEYE AL
FABRİKA SAHASINI AYNDINLAT
GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINI
KONTROL ALTINDA TUT
GEREKTİĞİNDE YANGIN,
SIZINTI VE DİĞER ACİL DURUM
PLANLARINDAN YARARLAN
19/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
İŞ KAZASI VE İLK YARDIM TALİMATI
İŞ KAZASI VE İLKYARDIM
Kaza Kavramı :
Genel olarak “kaza” kavramı, herhangi bir kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik
ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtmektedir.
Kaza, dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. Kazanın
oluşumunu inceleyen araştırmacıların, ilginç bir açıklama örneği olarak “dik duran domino taşları”
modelini kullandıkları görülmektedir.
Bu modele göre, kaza zinciri faktörleri şöyle sıralanmaktadır:
1. Doğa koşulları (doğal yapı)
2. Kişisel eksiklikler
3. Güvensiz durum ve davranışlar
4. Kaza
5. Zarar (ölüm veya yaralanma
Neler İş Kazası Kapsamındadır
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
İş Kazası olması durumunda yapılacaklar
 Kazazedenin tıbbi tedavisi ve olay yeri güvenliği sağlanır.
 Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike yoksa araştırma sona erene kadar
muhafaza edilir.
 Mümkünse fotoğrafı çekilir, olay yeri ve olayla ilgili her şeyin kroki ile gösterimi
yapılır.
 Kazazede, şahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan herkesin görüşleri yazılı
veya mümkünse teyple kayıt ederek alınmalıdır.
İş Kazasının İlgili Yerlere Bildirilmesi
İş kazası bildirimi, kaza meydana geldiğinde, vakit geçirmeden, iki iş günü içinde derhal en yakın mülki
amirliğe (polis veya jandarma karakoluna), bağlı bulunulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
Müdürlüğüne ve SGK İl Müdürlüğüne, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile yapılır.
20/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
İş Kazasının İncelemesi;
Kazanın nedenini, nasıl olduğunu tespit etmek ve tekrarını önleyici tedbirler geliştirmek,güvenlik
kurallarının ne düzeyde uygulandığını belirlemek,
kazanın verdiği zararı tespit etmek, amacıyla yapılmaktadır.
İşyerinde kaza incelemesi yapılırken inceleme prosedürünün uygulanmasından çok, kazanın gerçek
nedenlerini bulmak için çaba sarf edilmelidir. İşveren veya vekili, resmi makamlara bildirimde
bulunmak ve kazaları inceleyip iş kazası raporu hazırlamaktan sorumludur.
İdeal olanı, kaza incelemesinin işyeri ortamını ve endüstriyel ilişkileri, iş akış şemalarını, üretim
prosedürlerini iyi bilen, inceleme teknikleri konusunda deneyimli, kaza nedenlerini araştırmada
uzman bir kişi tarafından yapılmasıdır. Ancak, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kaza incelemesi,
işveren veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yapılmalıdır.
21/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
KAZA – SAĞLIK OLAYLARI
ACİL EYLEM PLANI
(Travma, Yaralanma, Yanık, Elektrik Çarpması,
Zehirlenme vb.)
KAZA – OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ
İLKYARDIM SERTİFİKAN VAR MI ?
EVET
HAYIR
Ortam Değerlendirmesi Yap
(Ortam ve Kendi Güvenliği
Sağla)
Kazazede ölmüş ise
savcılık gelene
kadar olay yerine
müdahale etme
Olay Elektrik Çarpması ise;
önce elektrik akımını kes, akımı
kesmek mümkün değil ise
kazazedeyi yalıtkan bir madde
(tahta, ip, plastik vb.) kullanarak
ortamdan uzaklaştır
Gerekiyorsa İlkyardım Uygula
Hasta/Yaralıya
Müdahale Etme
112 Yİ ara
Yaşam Desteği Ver
Ambulans Çağır
112’yi Ara
Ambulans Çağır
Birim Amirine
ve Güvenlik
Birimine Bildir /
Bildirilmesini
Sağla
Birim Amirine ve
Güvenlik
Birimine Bildir /
Bildirilmesini
Sağla
22/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
SEL TALİMATI
Acil Durum Yönetiminde Önemli Hususlar
Fırtına açık sahada buluna çalışanlara ve tesise ciddi hasar verebilen şiddetli esintilerdir. Fırtınalar
binalarda ciddi hasarlara yol açabilir ve bunun sonucunda ölümlere ve ciddi yaralanmalara yol
açabilir. Kimi fırtınalar beraberinde şiddetli yağışlar da getirebilir. Fırtına bildirimi Meteoroloji
Müdürlüğü tarafından yapılır.
Planınızda bu kapsamda düzenleme yaparken şu hususları göz önünde bulundurunuz:
Mahalli yetkililer ile görüşerek bulunduğunuz bölgenin tahliye planı konusunda Sivil Savunma
Müdürlüğü ile görüşünüz.
İşletmenizin acil ve planlı durdurma talimatlarını hazırlayınız. Uyarı ve tahliye prosedürü hazırlayınız.
Yardıma ihtiyacı olan personelinizin tahliyesine yardımcı olunuz.
Bir fırtına öncesinde ve sonrasında personelinizin aileleri ile haberleşmek için plan yapınız.
Haber bültenlerini izlemek üzere Güvenlik Amirliğinde bir radyo bulundurunuz.
Öncelikle resmi ve mahalli radyolar olmak üzere radyoların haber bültenlerini izleyiniz.
24-36 sat içinde bir fırtına olasılığı var ise resmi makamların duyurularını izleyiniz ve önerilen
tedbirleri alınız. Öncelikle resmi ve mahalli radyolar olmak üzere radyoların haber bültenlerini
izleyiniz. Bir tahliye operasyonu gerekli olabilir.
24 sat içinde bir fırtına bekleniyor ise fırtına uyarısı yapınız. Biran önce gerekli tedbirleri alınız. Tahliye
duyurusu aldığınızda derhal tesisi tahliye ediniz.
Binaları ve dışarıdaki üniteleri korumak için bir plan yapınız ve işletmenizi inceleyiniz.
Pencereleri korumak için önlem alınız. Panjur pencereleri korumak için alınabilecek en iyi önlemdir.
Pencerelerin 2 cm kalınlığında sunta plaka ile kapatılması da etkili bir koruma yöntemidir.
Portatif pompalar, pompaların çalışması için jeneratör veya yakıt, acil aydınlatma araçları gibi ihtiyaç
duyulabilecek destek imkân ve malzemelerini de göz önünde bulundurunuz. Kayıtlar, bilgisayarlar ve
diğer malzemelerin işletme içinde başka bir yere veya işletme dışına bir yere taşınması için hazırlıklı
olunuz.
Sel Olaylarında Acil Durum Planlaması:
Su baskını ve sel en yaygın tabi afetlerdendir. Sel, ani gelişen bir olay iken su baskınları birkaç sat veya
gün içinde gerçekleşebilir. Ancak ani gelişen su baskınları da vardır. Sel genelde şiddetli yağmur
sonrasında veya baraj, gölcük, kanal veya nehir kenarındaki setlerin hasar görmesi neticesi
gerçekleşir.
Planınızda bu kapsamda düzenleme yaparken şu hususları göz önünde bulundurunuz:
Valilik/Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ile görüşerek işletmenizin
onların sel/su baskını planında yer alıp almadığını öğreniniz. Bu yetkililer yanında Meteoroloji
Müdürlüğü ile görüşerek işletmenizin bulunduğu yerde eskiden meydana gelen sel/su baskını
olaylarını, sebeplerini ve düzeyini öğreniniz var ise Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Bölgesel sel/su baskını planlarını gözden geçirerek tahliye güzergahlarını öğreniniz. Sel baskını halinde
işletmenize yakın yüksek rakımlı yerleri belirleyerek, bu yerleri ve buraya ulaşmak için geçilecek
güzergahı kroki halinde plan ekine koyunuz ve sel/su baskını halinde tahliye ve toplanma noktası
olarak planınıza ilave ediniz.
23/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
İşletmenizin tahliyesi için uyarı ve tahliye prosedürleri hazırlayınız. Özürlü personelinizin tahliyesi için
uygun yardımı sağlayınız. Tahliye esnasında araç ihtiyacı olabileceğini göz önüne alarak gerekli
düzenlemeler yapınız.
İşletmeniz içinde su baskınına uğraması muhtemel yerleri belirleyiniz. Alınabilecek tedbirleri gözden
geçiriniz. Bu kapsamda, suyun önünün set veya duvar ile kesilmesi, mevcut su tahliye kanalarının
temizlenmesi, yeni ızgara ve kanaların açılması, biriken suyun pompalanması için gerekli
düzenlemenin yapılması, bu bölümde bulunan makinelerin daha yüksek kısımlara alınması gibi
uygulamaları göz önünde tutunuz.
Öncelikle resmi radyo kanaları ve yerel radyo/TV olmak üzere, haber bültenlerini takip ediniz.
Sel/su baskını ihtimali var ise, olayın her aşamasını gözleyiniz. Tahliyeye hazır olunuz. Yerel radyo ve
televizyonlardan yapılan anonsları takip ediniz.
Sel/su baskını başlayabilir veya başlamış ise bunu işletmenize duyurunuz. Daha yüksek yerlere tahliye
için hazır olunuz. Söylendiği anda derhal tahliye ediniz.
İşletmenizin sel/su baskınlarından korunması tedbirlerinin yeterliliğini gözden geçiriniz. Bu amaçla
kullanılabilecek üç temel yöntem vardır. Bunlar:
I-Kalıcı sel/su baskını önlemleri bir olaydan önce alınır ve su baskınına uğraması muhtemel alanlarda
hiçbir kimsenin bulunmaması uygulamasını gerektirir. Bu önlem ve uygulamalar şunları içerir:
Kapı, pencere ve diğer açıklıklarını beton veya tuğla gibi su geçirmez malzemeler ile kapatınız. Bu
uygulama yapılması halinde binanın sel/su baskınlarına karşı dayanıklı olduğundan emin olunuz.
Kanal ve kanalizasyon girişlerinden işletmenize su girmesini önlemek için kesici vanalar koyunuz.
Duvarları su direncine karşı koyması için güçlendiriniz. Sızıntıların önlenmesi veya azaltılması için
duvarların yalıtımını yapınız.
Sel/su baskınına maruz kalabilecek kısımların etrafına su geçirmez duvarlar inşa ediniz.
İşletme içine veya çevresine baskını önlemek üzere su geçirmez duvarlar ve su tahliye kanaları inşa
ediniz.
Üniteleri zemin ile aynı yükseltiye kurmayınız. Araya destek duvarı, kolon koyarak zeminden
yükseltiniz.
Muhtemel su baskınlarından önce bazı tedbirler alınır. Ancak su baskını gerçekleşmesi halinde ilave
önlemlere de ihtiyaç vardır. İşletmelerde alınabilecek muhtemel tedbirler arasında şunlar vardır:
 Kapı, pencere, havalandırma açıklıkları ve diğer açıklıklardan su girişinin önlenmesi için
siperlik takılması
 Su geçirmez kapıların takılması
 Su/sel baskını olan yerlerde kullanılmak üzere portatif bariyerlerin tesisi.
 Sel/su baskınına uğraması muhtemel yerlere sabit su pompalarının tesisi
 Acil su baskınlarına müdahale önlemleri yukarıda bahsedilenlere kıyasla daha ucuz
maliyetlidir. Bunlar:
 Kum torbaları ile setler yapılması
 Çift sıra kalas ve kazıklar kullanılarak set yapılması ve arasının toprak ile doldurulması
 Küçük kiriş ve kalasları üst üste yığarak tek bir bariyer yapılması
 Portatif pompalar, pompaların çalışması için jeneratör veya yakıt, acil aydınlatma araçları gibi
ihtiyaç duyulabilecek destek imkan ve malzemelerinin göz önünde bulundurulması
 Bölgesel sel/su baskını çalışmalarına katılmak
24/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
SEL / SU BASKINLARINA KARŞI ACİL EYLEM PLANI
Şiddetli yağmur ve büyük
boyutlu su baskını mı ?
HAYIR
İSG’yi bilgilendir.
Yöneticilere bildir
EVET
Haberleşme araçları ile herkesi uyar.
Acil durum yetkilisini ara, durumu özetle, yaralı
varsa bildir,uygun donanım ile ilk müdahaleyi
yap.
EVET
Yaralı var mı ?
Meteorolojiden gelecek günlerin
hava tahmini raporunu al
HAYIR
Yaralıyı emniyetli bölgeye al.
HAYIR
İLK YARDIM YAP
112 HIZIR ACİLİ
ARA!
Sel/su baskını bölgesinden
daha emniyetli bir bölgeye
tahliye et
Acil toplanma
yerinde sayım
HAYIR
Eksik var mı ?
Saha imkanları su/sel
baskınına karşı
kalmak için yeterli
mi?
EVET
Eksikleri araştır
EVET
Eksik bulundu mu ?
HAYIR
Belediyeyi veya en
yakın devlet
kuruluşunu veya özel
sektör kuruluşunu
ara
Müdahale et
HAYIR
Yaralı var mı ?
İlk Yardım
Olay raporu
hazırla.İSG
Yönetimine gönder.
25/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI:
26/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
ACİL DURUM EKİPLERİ VE EKİPLERDE GÖREVLİ PERSONEL :
1. ACİL DURUM GÖREV YÖNETİCİLERİ:
NO:
EKİPTEKİ GÖREVİ İŞ YERİNDEKİ GÖREVİ :
1.
Acil Durum Yönt.
2.
Acil Durum Yönt.Yard.
3.
İş Güvenliği Uzmanı
4.
5.
AD SOYAD- İMZA
İnsan kaynakları müdürü
Şantiye şefi
2. YANGIN SÖDÜRME EKİBİ:
NO:
AD- SOYAD
EKİPTEKİ GÖREVİ
1.
Ekip Sorumlusu
2.
Ekip Sorumlu Yard.
3.
Ekip Elemanı
4.
Ekip Elemanı
İŞ YERİNDEKİ GÖREVİ
3. KURTARNA VE ACİL DURUM MÜDEHALE EKİBİ:
NO
AD SOYAD
EKİPTEKİ GÖREVİ
1.
Ekip Sorumlusu
2.
Ekip Sorumlu Yard.
3.
Ekip Elemanı
4.
Ekip Elemanı
İŞ YERİNDEKİ GÖREVİ
27/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
4. KORUMA EKİBİ:
NO
AD SOYAD
EKİPTEKİ GÖREVİ
1.
Ekip Sorumlusu
2.
Ekip Sorumlu Yard.
3.
Ekip Elemanı
4.
Ekip Elemanı
5. İLKYARDIM EKİBİ:
AD SOYAD
NO
EKİPTEKİ GÖREVİ
1.
Ekip Sorumlusu
2.
Ekip Sorumlusu Yard.
3.
Ekip Elemanı
4.
Ekip Elemanı
İŞ YERİNDEKİ GÖREVİ
İŞ YERİNDEKİ GÖREVİ
ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ:
1. Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekip Amirinin Görevleri:
İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır.

Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini

yapmalıdır.
Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini
bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.

İşyerinde meydana gelen yangının acilen itfaiyeye ve ilgili yerlere duyurulmasını
sağlamalıdır.

Yangın anında personeli göreve acilen sevk ederek söndürme, kurtarma ve koruma
çalışmalarını yönetmelidir.

Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırmalı,
yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışmalıdır.

Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının
yaptırılmasını sağlamalıdır.

Söndürme araç-gereç ve cihazlarının bakım, kontrol ve korunmasını sağlamalıdır.
28/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :

İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yapmalı, bilgi alışverişinde bulunmalıdır.
2. Yangın Söndürme Ekip Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları:

Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile


başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale
etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır.
Bu çalışmada yangın olayı yerine En yakın olan ekip üyesi mevcut yangın
söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak;
Cihazın mührünü kopartmalı,
Cihazın pimini çekmeli,
Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt







kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli
Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında yangınlarda
kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,
Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği
emirler yerine getirilmelidir.
İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına
katılmalıdır.
İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit
ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefine bildirilmelidir.
İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli
kullanabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmalıdır.
3. Kurtarma ve Acil Durum Müdahale Ekip Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları:
İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli
kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.

İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araçgereç Ve cihazlarının tespitini yapmalıdır.

Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini
bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.

İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve
kurtarma ekip şefi ile birlikte çalışmalıdır.

Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk
ederek ilkyardım çalışmalarını yönetmelidir.

Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri
tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları sağlamalıdır.
29/30
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT ŞANTİYESİ
ACİL EYLEM PLANI
Tarih:
25.08.2014
Rev. Tar:
Rev. No :
KURTARMA ARAÇ GEREÇ VE YERLERİ
Araç Gereç Adı
Bulunduğu Yer
1.
Yangın Söndürücüler
Vaziyet planına eklenecek
2.
Kişisel Koruyucu Malzemeler
3.
Kazma,Kürek,Kova…vb
Gerek görülmesi halinde
4.
Acil Çıkış Kapıları
Vaziyet planına eklenecek
İLK YARDIM ARAÇ GEREÇLERİ VE YERLERİ
Aşağıda Listelenen İlk Yardım Araç ve Gereçleri Revirde hazır olarak bulunmaktadır:

Sedye.

Boyunluk.

El ve Ayak Kırıkları için Atel.

Genel Pansuman malzemeleri. (Steril gazlı bez, Oksijenli su, Tentürdiyot vs)
ALARM UYGULAMALARI VE TATBİKATLARI
Alarm uygulamaları ve tatbikatları:
1. ……………………………………… ayında
2. ……………………………………… ayında
Yılda 2 kez programlanmıştır.
İşyerlerinde Alınması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik tedbirleri kapsamında
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT ŞANTİYESİ BAYBURT/
adresinde alınması gereken Sağlık Güvenlik Tedbirlerine ilişkin ACİL EYLEM
PLANI hazırlanmıştır.
MERKEZ
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
30/30
Download

25.08.2014 ACİL EYLEM PLANI Rev. Tar