Orta nokta bitaraf cevap mıdır?
Bihaber cevap mıdır?
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
1
2
3
4
5
Yrd.Doç.Dr. Andım Oben Balce
Prof.Dr. Ahmet Bardakcı
Doç.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu
Pamukkale Üniversitesi İİBF
Orta nokta bitaraf cevap mıdır?
Bihaber cevap mıdır?
Ne Katılıyorum
Ne Katılmıyorum
Fikrim Yok
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
1
2
3
4
5
Orta nokta bitaraf cevap mıdır?
Bihaber cevap mıdır?
Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
1
2
3
Fikrim yok  3
Fikrim yok = null
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
4
5
Zorlanmamış ölçek
(nonforced scale)
kullanmalı mıyız?
Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
1
2
3
4
5
Fikrim Yok
0
• Farazi nesne, olay, milliyet (Gill, 1947; Hawkins&Coney, 1981; Graef,
1999).
• Zorlanmış ölçek «forced scale» kullanımını savunanlar:
– Bilmiyorum seçeneğinin sunulması, cevaplayıcılara kaçmak için fırsat vererek
daha fazla oranda “bihaber” cevaplar türetir.
– Cevaplayıcıları konu hakkında düşünüp bir şeyler ifade etmeye zorlar
– Cevaplama oranı artacağı için araştırmacılar az sayıda alınan cevaplar üzerine
bina edilmiş çıkarımlar yapmaya zorlanmaz
– Cevaplamama hatası düşer.
• Zorlanmamış ölçek «nonforced scale» kullanımını savunanlar:
– Kullandıkları cevaplar daha doğru ve geçerli bir dağılıma sahiptir.
– Cevaplayıcıların bilmedikleri üzerine yargıda bulunması, bilmediği halde
A.O.Balce
A.Bardakcı
anlamsız tahminlerden hareketle cevaplamasından daha iyidir.
S.B.Haşıloğlu
– Bilmediği konuda cevap vermeye zorlanan cevaplayıcı muhtemelen anketin
bütününde aynı şekilde davranacaktır.
– Bihaber cevaplama hatasına neden olacaktır
• Graef,
Graeff,
Selçuk
Burak1999;
Haşıloğlu
2003; Gill, 1947; Hawkins&Coney, 1981; Bishop vd.
[email protected]
1986; Friedman&Amoo, 1999; Spagna, 1984; Hughes, 1969; Malhotra &
Birks,ESKİŞEHİR
2006
Odunpazarı/
Yöntem
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
Hipotez
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
• H0: İki ölçek türü kullanılarak
elde edilen cevapların
dağılımları arasında farklılık
yoktur.
• HA: İki ölçek türü kullanılarak
elde edilen cevapların
dağılımları arasında farklılık
vardır.
Verilerin toplanması
• PAÜ İİBF İşletme Bölümü Öğrencileri
– En az 2 yıl eğitim görmüş (3 ve 4. sınıflar)
– Daha önce hiç havayolu ile seyahat etmemiş olanlar
– 39 (zorlanmış) +39 (zorlanmamış)=78
• SERVQUAL beklenti anketi
– Birinci grup = 1 2 3 4 5 6 7
• 39x22madde=858 cevap
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
– İkinci grup =1 2 3 4 5 6 7 + 0
• 39x22madde=858 cevap
• Homojenlik
• David Hughes (1969)
– 42 öğrenci, 30 madde
– 1260 cevap x 2grup
Bulgular
Ölçek
Zorlanmış
1
2
3
4
5
6
7
0
Toplam
44
25
42
303 112 96
236
858
58
5
25
125 31
203 373
858
(7'li)
Zorlanmamış
(7+0'lı)
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
38
• H0 yokluk hipotez testi reddedilmiştir
(Ki-kare testi; p-değeri=0,000)
• Fikrim yok: %43,5
• Uçlarda artış, ortada azalma.
• Crombach’s alpha katsayıları
– Zorlanmış=0,919
– Zorlanmamış=0,937
Orta Nokta Cevaplama Tarzı
(ONC)
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
• ONC7 = 0,3531
• ONC7+0 = 0,1914
Tartışma
• Adı üstünde: «zorlanmış ölçek»
• Yıl 1999 = Graef, 1999
• Zorlanmış ölçeklerde bihaber cevap yer
alma olasılığı yüksek
– Güvenirlik, geçerlilik
– Ortalamada artış
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
• Zorlanmış ölçekte orta nokta, ortalama ve
varyans
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
– Cevapların ortalaması ölçeğin orta noktasına
yaklaşacaktır
– Zorlanmış ölçeklerin varyansı daha düşük
– ARAŞTIRMACILAR!
Tartışma
• Cevap alternatifi sayısı:4?6?
• Kısıtlı sayıda cevaplayıcı
• Farklılık
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
Selçuk Burak Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
–
–
–
–
Maddeler arasında,
Araştırmanın konusu,
Cevaplayıcıların niteliğine göre değişiklik
Semantik farklılık ölçeği (Hughes,1949)
• Türkiye’nin cevaplama tarzı
• UPK’12 – UPK’20
Pamukkale Üniversitesi İİBF
• Pazarlama Araştırmaları
– Cevaplama tarzı, cevap alternatifi
sayıları ve etiketleri, ölçeklerin
kullanımı, zorlanmamış ölçek..
• Kitap
• Pazarlama Araştırmalarında
Alternatif Yöntemler
Sempozyumu
Selçuk Burak Haşıloğlu
A.O.Balce
A.Bardakcı
S.B.Haşıloğlu
[email protected]
Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
– 2016, Denizli
Download

PPT - Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği