Datum: 1.9.2012
Technický list
Umělohmotná polyolefínová
fólie na bázi OCC
(Olefin Copolymer Coloriert)
1349-CPD-025
EXTRUPOL® MK 1,5 / 1,8 / 2,0
(dříve prodávaný pod obch. názvem VEDAPLAN MF Color 1,8 / 2,0 )
06
Str. 1 z 3
Výrobce:
Schedetal Folien GmbH, Im Schedetal 22 - D 34346 Hann. Münden
s výrobnou: Hann. Münden
Certifkace podle ISO 9001: 2000
Certifikace podnikové výrobní kontroly (č. certifikátu):
Umělohmotné fólie dle DIN EN 13956 (1349-CPD-025)
Výrobek:
®
EXTRUPOL MK je vysoce kvalitní fólie na bázi OCC (Olefin Copolymer Coloriert)
nejvyšší kvality. Spojují se v ní přednosti umělé krycí hmoty s vysokou odolností
vůči stárnutí a středové nosné vložky vysoce odolné vůči natržení. Dodává se
standardně v barvě světle šedé (šedobílé). V jiných barvách na vyžádání.
Přednosti výrobku:
• odolnost vůči prorůstání kořenů (Výzkumný ústav pro zahradnictví,
(Weihenstephan, 05/98)
• racionální pokládka díky šířce pásu 1,5 m a délce 15 m v roli
• na polystyrenu požárně zcela bezpečné bez nutnosti vkládat další požárně
ochrannou vrstvu.
Oblast použití:
®
EXTRUPOL MK se používá především v systémech:
®
• EXTRUPOL fóliová střecha, jako jednovrstevná mechanicky kotvená
hydroizolace
®
• EXTRUPOL zelená střecha PUR, jako hydroizolace s odolností vůči prorůstání
kořenů.
Způsob pokládky:
®
EXTRUPOL MK se pokládá mechanickým kotvením na okrajích pásu na podklad
pomocí kotev bezpečných vůči našlápnutí nebo volným položením s přitížením.
V přesazích se svařuje horkým vzduchem při šířce svaru cca 2 - 4 cm. Šířka
přesahu při mechanickém kotvení je vždy ≥ 10 cm, při volné pokládce s přitížením
na deskách z minerálních vláken je šířka přesahu ≥ 5 cm (na polystyrenu ≥ 8 cm).
Technický popis:
Krycí vrstvy
Vložka
Horní povrch
Spodní povrch
Olefin Copolymer Coloriert (FPO = TPO
= PO = flexibilní / termoplastický
polyolefin) na bázi PE
spražená skleněná mřížka
ražený vzor, barva světle šedá
(šedobílá), (jiné barvy na objednávku)
hladký
Str. 2 ze 3
Způsob dodávky a skladování:
®
EXTRUPOL MK se při skladování chrání proti vlhkosti a horku stejně jako všechny
hydroizolační materiály. V chladných ročních obdobích se role dodávají
z meziskladu chráněného proti mrazu na místo zabudování bezprostředně před
zpracováním.
Zpracování odpadu:
Odpad ze stavby se může zpracovat společně s domácím nebo jemu podobným
odpadem. (Evropský seznam odpadů EWC-Nummer 17 02 03 „Umělá hmota“)
Technický servis, centrální sklad, prodej
ICOPAL VEDAG CZ, spol. s r.o.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Tel.: 220 303 730, Fax: 220 303 740
Technici: 602 230 681, 725 712 413
e-mail: [email protected], [email protected]
Na Zákopě 2, 779 00 Olomouc - Chválkovice
Tel. 220 303 730
internet: www.vedag.cz
Str. 3z 3
Tabulka dat ČSN EN 13956
EXTRUPOL® MK 1,5 / 1,8 / 2,0
1349-CPD-025
06
Vlastnosti výrobku dle ČSN EN 13956
Vlastnosti dle ČSN EN 13956
5.2.1 Zjevné vady
zkušební postup
ČSN EN 1850 - 2
jednotka
-
5.2.2 Délka
ČSN EN 1848 - 2
m
5.2.2 Šířka
ČSN EN 1848 - 2
m
5.2.2 Plošná hmotnost
5.2.2 Přímost
5.2.2 Rovinnost
ČSN EN 1849 - 2
ČSN EN 1848 - 2
ČSN EN 1848 - 2
kg/m2
mm/10m
mm
5.2.2 Tloušťka (účinná)
5.2.3 Vodotěsnost
ČSN EN 1849 - 2
mm
ČSN EN 1928 , zkouška B kPa
ČSN ENV 1187/ EN
13501-5
ČSN EN 13501-1
-
5.2.5.1 Chování při vnějším požáru
5.2.5.2 Reakce na oheň
5.2.7 Pevnost spoje: Odolnost proti odlupování ve
spoji
ČSN EN 13583
tuhý podklad
pružný podklad m/s
ČSN EN 12316-2
podél
např.
N/50 mm
5.2.7 Pevnost spoje: Smyková odolnost ve spoji
ČSN EN 12317-2
podél
např.
5.2.6 Odolnost proti krupobití
5.2.8 Propustnost vodní páry
5.2.9 Tahové vlastnosti: maximální tahová síla na
mezi přetržení
5.2.9 Tahové vlastnosti: Protažení na mezi přetržení
5.2.10 Odolnost proti nárazu
5.2.11 Odolnost proti statickému zatížení
ČSN EN 1931
ČSN EN 12311-2
podél
např.
ČSN EN 12311-2
podél
např.
ČSN EN 12691
1,5 / 1,8 / 2,0
ČSN EN 12730, zk. A
ČSN EN 12310-2
podél 1,5 / 1,8 / 2,0
napříč 1,5 / 1,8 / 2,0
výsledek
žádné vady
15 / 20
(-0 %/+5,0%)
1,05 / 1,50
(-0,5% /+1,0%)
1,8/2,0
(-5%/+10%)
≤ 50 splněno
≤ 10 splněno
1,8 / 2,0
(- 5% / + 10%)
vyhovuje
Broof (t1) *
0
(< 10 )
třída E
25
35
-
≥ 550
≥ 550
Odtržení mimo
spoj
≥ 600
≥ 600
µ = 90 000
± 30.000
N/50 mm
≥ 1100
≥ 1000
N/50 mm
%
mm
kg
≥2
≥2
≥ 700/ 900 / 1.000
20
≥ 300 / 300 / 340
≥ 200 / 200 / 250
vyhovuje dle FLL
5.2.13 Odolnost proti prorůstání kořínků
ČSN EN 13948
zk.
≤ 0,3
5.2.14 Rozměrová stálost
podl/příč
ČSN EN 1107-2
%
≤ - 55
5.2.15 Ohebnost za nízkých teplot
ČSN EN 495 -5
°C
Tř.
1
5.2.16 Umělé stárnutí 5.000 h
ČSN EN 1297
zk. (b)
5.2.18 Snášenlivost s asfaltem
ČSN EN 1548
Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické změny jsou vyhrazeny.
Je povinností zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro daný účel a zajistit si , aby měl k dispozici platnou verzi
tohoto technického listu.
∗ - systémově odzkoušeno
5.2.12 Odolnost proti protrhávání
podl/příč
N
Download

Technická informace