PROPOZICE SOUTĚŽE
NÁZEV SOUTĚŽE
DATUM KONÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
POSTUPOVÉ KOLO
POŘADATEL
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE
POŘADATELE
EMCO TANEČNÍ SKUPINA ROKU tour 2015
25.4. 2015 PRAHA
SPORTOVNÍ HALA SLAVIE, Vladivostocká 1460/10, 100 05 Praha 10
mistrovství Čech - disciplíny viz.tabulka 2 strana propozic
DS o.s.
Jméno, příjmení: Jan Crha
Telefon: 601 333 187
E-mail: [email protected]
Předběžný program soutěže !!!
07:00
07:00 – 14:00
08:30
13:00
19:00
22:00
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
UZÁVĚRKA ONLINE
PREZENCE
PLATBA STARTOVNÉHO
Otevření haly
REGISTRACE systémově odprezentovaných skupin
Zahájení soutěže
Vyhlášení výsledků kategorie baby
Vyhlášení výsledků kategorie děti
Vyhlášení výsledků kategorie dospělí a senioři
NEDĚLE 19.4.2015 !!!
STŘEDA 22.4.2015 – PREZENCE JE PŘES
DIGITÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM TSR
Startovné se hradí převodem - NA ZÁKLADĚ DOKLADU PŘI
ON-LINE PREZENCI - a to před konáním soutěže. Na soutěž je
nutné přinést doklad – potvrzení – o provedené platbě.
Hotovostní platby v místě konání soutěže nejsou možné !
TANEČNÍ DISCIPLÍNY A VĚKOVÉ KATEGORIE
Office CZ Prague – Jindřišská 7, Praha 1 110 00
Tel. +420 601 333 187, email : [email protected]
www.tanecniskupinaroku.cz
www.itanec.cz
TANEČNÍ SKUPINA ROKU –
EDA SHOW
ZÁKLADNÍ
LIGA
HIP HOP
UNITE
1) Diskotékové choreografie
2) Hiphopové choreografie
3) Freestyle choreografie
4) Show art choreografie
5) Dance art choreografie
6) Dance School Exhibition
7) Tumbao dance choreografie
8) Latinsko – americké tance ( LAT )
9) Lidové, folklórní, historické a country tance
10) Dance cheerleaders
11) Mažoretkové choreografie
VŠECHNY TANEČNÍ DISCIPLÍNY SENIOŘI
baby, děti, dospělí
12) Z. liga Freestyle choreografie
NE
13) Z. liga Show art choreografie
baby, děti,
14) Z. liga Hiphopové choreografie
NE
15) HIP HOP UNITE malé skupiny
NE
16) HIP HOP UNITE velké skupiny
NE
POROTA – VÝBĚR
REGIONÁLNÍ A NÁRODNÍ
KOLA
POROTA – VÝBĚR
FINÁLE ETSR 2015
MODERÁTOR
OCENĚNÍ
VÝŠE STARTOVNÉHO
VÝŠE VSTUPNÉHO
NE
NE
baby, děti,
baby, děti, dospělí
mix
baby, děti, dospělí
baby, děti,
baby, děti,
děti
baby, děti
seniorská kategorie
SVATAVA KOBZOVÁ, JINDŘICH HES, IVETA ŠVANCAROVÁ, TOMÁŠ PRAŽÁK,
PAVLA LOUČKOVÁ, LINDA RANČÁKOVÁ, GABI VENGŘINOVIČOVÁ, MICHAL
ZVARA, PETR ČEJKA, ALLAN LEMAJA, LUCIE DRÁBKOVÁ, TOMÁŠ KUŤÁK,
ALENA LANGEROVÁ,
VIKI ČERČEK, KENZO ALVAREZ, MARCELA HRŮZOVÁ, MARROW a další
porotci
ONDRA VODNÝ
Finálová umístění diplomy, medaile, poháry
Hodnotné a věcné ceny od sponzorů
150,-Kč/ osoba/ choreografie
Základní vstupné: 200,- Kč , děti do 6 let zdarma
Office CZ Prague – Jindřišská 7, Praha 1 110 00
Tel. +420 601 333 187, email : [email protected]
www.tanecniskupinaroku.cz
www.itanec.cz
Download

25. 4. Praha MČ - Taneční skupina roku