LT COMBO
Nabídka
100966
Datum
21/10/2011
Zákazník:
AGRICO
Rybářská 671
379 01 Třeboň
K laskavé pozornosti:
pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka
Vážení pánové,
Navazujeme na naše jednání a děkujeme Vám za Váš požadavek a zájem, který jste
projevili o náš výrobek.
V příloze Vám zasíláme naši nabídku č 100966 odpovídající stroji, o který jevíte zájem
– model LT COMBO včetně doplňkového vybavení.
Přiložená obrazová dokumentace poskytuje informace o technických charakteristikách systému.
Náš technicko-obchodní tým je Vám plně k dispozici pro případné informace.
Využíváme této příležitosti k vyjádření srdečných pozdravů.
ADIGE-SYS SpA
Via dei Campi, 7
38050 NOVALEDO (TN)
Tel.: 0461 72 00 07/8 Fax 0641 72 02 14
e-mail: [email protected]
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
1-25
LTCombo
AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO LASEROVÉ ZPRACOVÁNÍ TRUBEK
A PLECHŮ
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
2-25
1
Prezentace BLM Group
Společnost BLM GROUP se zabývá vývojem a realizací personalizovaných řešení určených ke
zpracování trubek, plných profilů a plechu, počínaje řeznými postupy až po výrobu hotových kusů
určených ke kompletaci.
Nabídka zahrnuje analýzu nároků zákazníka a studium jednotlivých výrobních řešení, počínaje od
samostatného stroje až po integrované výrobní systémy vybavené automatickou manipulaci
komponentů a řízení linky.
V podrobnějším popisu výrobní linky společnosti BLM GROUP zahrnují stroje a systémy pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ohýbání trubek se samostatnou, nebo dvojitou hlavou, s pravotočivým, či levotočivým
směrem ohýbání v procesu, se systémem nakládky z tyče, nebo svitku;
tváření konců trubek s postupným obráběním;
řez kotoučem, odstraňování otřepů, mytí a sběr trubek a plných profilů;
řez a odstraňování koncových částí v automatickém režimu;
laserové řezání a zpracování trubek;
laserové řezání plechu a kombinované řezání plech – trubky;
manipulace kusů;
trojrozměrné měření (3D);
automatické robotizované pracoviště;
měřící bezkontaktní systémy pro řízení výroby
software pro řízení výrobního procesu;
tato široká nabídka řešení je zajišťována prostřednictvím jednotlivých společností tvořících
BLMGROUP, z nichž každá disponuje vysokými zkušenostmi a specifickými profesními
schopnostmi na poli vlastních kompetencí:
BLM S.p.A. di Cantu (Co), od roku 1960 se specializuje na výrobu ohýbacích strojů trubek na
bázi CNC systémů, tvářecích strojů, měřících jednotek a příslušných doplňkových systémů a
automatizmů.
ADIGE S.p.A. di Levico Terme (Tn). Zabývající se laserovými systémy pro řezání trubek a
strojů pro kotoučové řezání trubek, plných tyčí a profilů. Řada je doplněna kartáčovacími stroji,
mycími a sběrnými systémy.
ADIGE-SYS S.p.A. di Novaledo (Tn), specializující se na výrobu „kombinovaných“ systémů
pro řezání trubek a plechů.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
3-25
2
BLM ve světě
Společnost BLM GROUP je přímo zastoupena v České Republice s vlastní prodejní organizací,
technickým servisem a dodávkou náhradních dílů. Místní personál, který je školen přímo v sídle
naší společnosti je schopen se postarat o Vaše potřeby.
Pro případné další informace prosím kontaktujte naši pobočku v ČR.
V každém případě naše sídlo je Vám kdykoli k dispozici pro jakoukoli potřebu:
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
4-25
3
Systém LT COMBO
Dlouhodobé zkušenosti společnosti BLM GROUP v poli zpracování trubek spojené
s hlubokými zkušenostmi v oblasti laserového řezání plechu a trubek umožnily vytvoření
systému LT COMBO, kde nachází obě technologie uplatnění v jednom jediném systému.
Systém LT COMBO je kombinovaný systém laserového řezu trubek a rovného plechu, ve
kterém se oba typy zpracování zhodnocují díky snadnosti využití a snadnosti přechodu
z jednoho zpracování na druhé.
Možnost provádět nezávisle a v plně automatizovaném režimu zpracování trubek, nebo plechů
tvoří bezpečný prvek pro zájemce, kteří požadují zvýšit flexibilitu vlastního výrobního procesu.
Dvojnásobná možnost využití nebrání systému LT COMBO poskytovat z hlediska produktivity,
účinnosti a kvality zpracovávaných produktů stoprocentní služby, jak v rámci zpracování
trubek, tak na poli zpracování plechu.
Systém LT COMBO je modulový. K základnímu modulu se přidávají doplňkové nezávislé
moduly, díky čemuž lze realizovat různé konfigurace podle nároků zákazníka. Z tohoto hlediska
spíše než samostatný výrobní systém označuje název LT COMBO linii výrobků.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
5-25
4
Laserový řez
Při využívání systému LT COMBO se výhody, již známé a zhodnocené při laserovém řezu
plechu a vyplývající z využívání technologie laserového systému, rozšiřují i na zpracování
trubek.
Jednotlivé fáze zpracování trubek, realizované na různých sekvenčních strojích, jakými jsou řez
a měření, odstraňování koncových částí, děrování a tváření a odběr materiálu na pracovním
systému mohou být plně nahrazeny laserovým systémem.
Laserový řez trubek nevyžaduje využití specifického vybavení a forem. Systém umožňuje velmi
snadnou a rychlou výměnu geometrie řezu bez potřeby projektování, realizace a instalace
pevného a specifického vybavení.
Extrémní flexibilita, kterou se vyznačuje laserový řezný nástroj, kombinovaný pro vyřezávání
příslušného vybavení umožňuje velmi rychlou, snadnou a ekonomickou realizaci „specifických“
kusů, prototypů a malých sérií a zkrácení doby vývoje nových výrobků spočívající v umožnění
vyšší odolnosti v projektování nových řešení.
Laserové řezání umožňuje také snížení nákladů výrobního procesu. Laserový systém zaručuje
vyšší ucelenost kusů, kratší dobu seřízení stroje a tedy i vyšší ekonomičnost řízení.
Nulový poměr mechanických operací na kuse, v kombinaci s redukovanými rozměry laserového
paprsku, umožňuje minimalizaci deformací kusu s následnými výhodami v rámci tolerancí
spojení u dokončovacích operací.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
6-25
5
Oblast využití
Díky svým všestranným charakteristikám a
produktivitě systému nachází systém LT
COMBO snadné využití v různých
průmyslových sektorech.
Možnost zpracování trubek různých
rozměrů, materiálu a tloušťky, bez potřeby
komplexního vybavení a tedy časových
nároků na vybavení, je velmi oceňována
společnostmi operujícími v daném odvětví.
Provádění dlouhodobých a komplexních
operací u trubek o vyšších rozměrech je
zvláště oceňováno v sektoru průmyslových
vozidel a zemědělských strojů.
V úseku vybavení (vnitřního i
exteriérového) je oceňována zejména vysoká
kvalita řezu spojená s možností realizovat
prototypy ve velmi rychlých časech snadno
a ekonomicky.
Tato vlastnost představuje významnou
výhodu i pro společnosti, operující na poli
designu (například osvětlení, městské
vybavení, atd.), kde se často jedná o velmi
malé výrobní položky a formy by
představovaly významnou zátěž z hlediska
nákladů.
Toto je jen několik významných příkladů
výhod, poskytovaných strojem LT COMBO
v několika mezi sebou se vzájemně lišících
odvětví.
Technický personál společnosti ADIGESYS je vždy k dispozici pro posouzení
specifických aplikačních nároků pro
možnost zvolení optimálního řešení pro
zákazníka.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
7-25
6
Popis zařízení
Systém LT COMBO je tvořen hlavním tělesem, které je označováno jako „základní modul“,
ke kterému se připojují další doplňkové moduly pro realizaci optimální konfigurace v poměru
k rozměrům zpracovávaných materiálů, prostoru, který je k dispozici a požadovaného stupně
automatizace.
6.1 Základní modul
Základní modul zahrnuje strukturu, komponenty a systémy pro manipulaci zaostřovací hlavy
podél os X, Y a Z a pracovního vedení kompletní trubky včetně dvou vřeten
a dvou jezdců s příslušnými pohony pro přesuvný a rotační pohyb.
Celá struktura byla projektována za
pomoci nejmodernějších
analytických nástrojů pro dosažení
vysoké úrovně funkčnosti se
zvláštním důrazem na přesnost,
opakovatelnost a spolehlivost
v čase. Struktura systému zaručuje
optimální přístup k pracovní
rovině. A umožňuje také velmi
rychlý přechod ze zpracování
plechu na zpracování trubek a
naopak. Kinematické řetězy tří
hlavních os (X, Y a Z) jsou
tvořeny dvojicí přesných lineárních
vedení, kuličkovými šrouby
s předepnutými maticemi a motory
brushless řízení na bázi CNC ,
stejně tak jako je systémem CNC
řízena a nezávislá i rotace obou
vřeten.
Do základního modulu systému je
zahrnuto:
•
•
•
digitální CNC systém
SIEMENS MODEL 840D
vybavený pevným diskem,
spojovacími dvířky periferních
systémů, specifickými
funkcemi pro dálkové ovládání
seřizovací systém servisního
plynu při řezání s
proporcionálním ventilem
automatický vyprazdňovač
odpadu
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
8-25
•
•
•
•
•
sekundární automatický vyprazdňovač pro kusy zpracování trubky
optický tlakový řetěz o konstantním objemu s přímo chlazenými zrcadly na bázi vnitřního
hydraulického obvodu
kompenzátor svazku X, tvořený dvojicí posuvných zrcadel, které kompenzují změnu optické
dráhy způsobenou následkem pohybu hlavy ve směru X.
odsávací systémy kouře rozdělené do tří úseků
laserový dálkový měřící systém pro snímání pozice tabule plechu
Základní modul je mimo jiné upraven pro uložení zaostřovací hlavice PRECITEC a rozhraní se
zdroji laseru o výkonu 2.500 do 5.000W, jakož i s přídavnými modely pro nakládku plechu,
které umožňují dosažení extrémně různorodých konfigurací v závislosti na stupni automatizace,
půdorysový plán a rozměry zpracovávaných materiálů.
Celé zařízení je dodáváno včetně pojistných prvků a odpovídá normě CE.
Zpracování trubky
Systém LT COMBO umožňuje laserové zpracování trubek kruhového, čtvercového,
obdélníkového průřezu v rámci rozměrových mezí popsaných v následující tabulce v plně
automatizovaném režimu. Funkce, kterých lze dosáhnout prostřednictvím tohoto systému jsou
významné jak z hlediska produktivity, tak z hlediska přesnosti, kde se, v dané oblasti využití,
nemusí obávat srovnání se systémy, specializovanými pouze na zpracování trubky.
Rozměry:
Kruhový (průměr)
Čtvercový
Obdélníkový
Délka trubky
Hmotnost trubky
Dokončené kusy
Délka
Hmotnost
Min
Max
16 mm
16x16 mm
16x16 mm
2.000 mm
-
225 m
160x160 mm
200x100 mm
6.500 mm
200 kg
-
6.000 mm
100 kg
Pracovní cyklus zajišťuje nakládku a podpěru trubky
originálním systémem tvořeným dvěma průchozími
samostředícími vřeteny, přesuvnými podél osy trubky.
Každé vřeteno je vybaveno svěrným systémem s osmi
svěrkami, umožňujícími vystředění trubky s přesností a
zaručuje optimální rozložení svěrné síly na povrchu
trubky.
Zpracování je prováděno v horní části vřetene, které je
vybaveno válcovými svěrkami, které umožňují jeho
posuv podél trubky za současné pevné fixace. Při
zpracování zůstává vřeteno stále v co nejbližší možné
pozici k řezné oblasti pro účel zabezpečení maximální
přesnosti v průběhu celého zpracování a velmi vysoké
produktivity zejména u trubek s maximálním rozměrem.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
9-25
Prostřednictvím dvou vřeten je trubka podpírána prostřednictvím univerzálních tvarových
segmentů, které se bez nutnosti jakékoli výměny mechanických dílů adaptují na rozměr
zpracovávané trubky v závislosti na typu průřezu a fakt, jedná-li se o průřez kruhový, čtvercový,
nebo obdélníkový.
Systém LT COMBO umožňuje zpracování celé trubky bez koncového odpadu. Pohyb obou
vřeten podél osy trubky umožňuje
zaostřovací hlavě zpracovávat oba konce
trubek. V tomto případě se jedná o zvlášť
významnou charakteristiku pro trubky
velkého rozměru a hmotnosti.
Vykládání kusů je řízeno jednoduchým a
účinným způsobem prostřednictvím
různých technických řešení v závislosti na
rozměrech zpracovávaných částí.
Velkorozměrové kusy jsou vykládány
prostřednictvím dvou hybných a vzájemně
nezávislých jezdců, jejichž posuv je řízen
na bázi řízených os, které již v průběhu
zpracování zajišťují podpěru
zpracovávaného kusu. (podpěra je
zajišťována univerzálními nastavitelnými
tvarovými segmenty, které se adaptují
rozměrům zpracovávané trubky bez potřeby výměny mechanických částí). Kusy nižších
rozměrů mohou být jednoduše ponechány propadnout na příslušný dopravníkový pás, který tyto
trubky uloží na shromažďovací systém.
Přechod ze zpracování trubky na zpracování plechu (či naopak) nevyžaduje jakoukoli instalaci,
či demontáž mechanických prvků a má tedy extrémně sníženou životnost s možností
vyhodnocení v několika málo sekundách.
Zpracování plechu
Systém LT COMBO umožňuje řezání plechu o
různých rozměrech v poměru ke zvolenému
nakládacímu modulu s funkcemi maximální
úrovně z hlediska kvality, spolehlivosti a
produktivity.
Přítomnost kompletní databáze spolehlivých
řezných parametrů pro všechny hlavní tloušťky
a materiály je zárukou vysoké jakosti a
opakovatelnosti v čase.
Použití snímačů pro monitorování řezného
procesu umožňuje zvýšení spolehlivosti
systému, který je schopen pracovat autonomně
v automatickém cyklu.
Přítomnost laserového dálkového měřícího systému umožňuje snímání pozice plechu
v pracovní oblasti bez nutnosti mechanických srovnávacích přípravků.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
10-25
6.2 Moduly pro nakládku trubek
Pro nakládku trubek do pracovní oblasti jsou k dispozici poloautomatický nakládací modul a
jeden plně automatický.
Poloautomatický nakladač
Poloautomatický nakladač (nebo nakládací válečková dráha) umožňuje nakládku jedné trubky
počínaje čelní skladovací plošinou. Trubka je umístěna operátorem na válečkovou dráhu a poté
vložena do pracovní oblasti do mechanicky předem stanovené pozice.
Válečková dráha je vybavena pneumatickým pohonem, umožňujícím její ovládání ve třech od
sebe se vzájemně lišících pozicích (odběr, nakládka, práce) je určena k nastavení třech
tvarových segmentů pro podpěru materiálu v průběhu pracovního procesu a zahrnuje i zavírací a
otevírací pneumatický kryt pro ochranu a odsávání kouře.
Po nakládce příslušné trubky pokračuje zpracování automaticky bez nutnosti dalších zásahů ze
strany operátora až do skončení vlastního zpracování. Po skončení zpracování je nutno opakovat
cyklus nakládky nové trubky.
Automatický nakladač
Automatický nakladač umožňuje samostatný
přenos trubek o délce do 6500 mm ze skladovací
plochy do pracovní oblasti.
Ukládací rovina, nacházející se na levé zadní
straně laserového stroje je schopna pojmout ve
fázi čekání na řetězové plošině na zpracování až
deset trubek. Pohyb řetězů, spojený
s pneumatickým zdvižným systémem a
rozdělováním, umožňuje přenos trubky do střední
pozice, kde materiál prochází fází měření a
srovnání.
Po skončení zpracování předchozí trubky se ochranný kryt válečkové roviny, který je v rovině
s dvojicí vřeten modulu trubky otevře a trubka, uložená ve střední měřící pozici je přesunuta na
nakládací plošinu. Pneumaticky poháněný jezdec, vybavený samostředící svěrkou provede
vložení nové trubky do vřeten. Poté po vysunutí koncové části trubky předchozí trubky a bez
nutnosti jakéhokoli zásahu ze strany operátora dojde k nakládce nové trubky.
Válečková dráha, na které je uložena zpracovávaná trubka je chráněna krytem, jenž plní jednak
funkci bezpečnostní, jednak účinného systému pro odpovídající odsávání kouře pocházejícího
ze zpracování. Odkládací plošina je kontrolována bariérou fotobuněk, aby byl umožněn
bezpečný přístup pro uložení nových trubek i v automatické fázi funkce stroje.
V průběhu řezu je trubka podepírána univerzálními tvarovými segmenty, které se adaptují
jakémukoli typu trubky bez nutnosti výměny mechanických částí.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
11-25
6.3 Moduly nakládky plechu
Pro přesunutí plechu z oblasti nakládky-vykládky do pracovní oblasti a naopak, jsou k dispozici
doplňkové moduly, lišící se podle stupně automatizace a rozměrů.
Tyto moduly se dělí na moduly se samostatnou paletou (PS) s jednou paletou, jejíž manipulace
je prováděna ručně a moduly s dvojitou paletou o různých rozměrech, jejichž manipulace je
řízena automaticky (CP).
V následující tabulce jsou popsány hlavní charakteristiky.
Počet palet
Rozměry plechu (mm)
Maximální tloušťka
plechu
* remisní zpracování
PS 3015
CP 3015
CP 3045
CP 3060
CP 3080
1
2
2
2
2
3000x1500 3000x1500 3000x1500 3000x1500 3000x1500
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Pracovní oblast má maximální rozměr 3000x1500 mm a zpracování plechů o vyšších rozměrech
jsou prováděny postupně. Použití dálkového měřícího systému snímání plechu umožňuje
zajištění úrovní přesnosti, charakterizující laserové zpracování.
Na palety o rozměrech 3000x1500 mm je možno nakládat i větší počet listů o menších
rozměrech a zpracování lze provádět postupně. Například: na jeden výměnný modul palety o
rozměrech 4500x3000 lze naložit dva formáty o standardních rozměrech 2000x4000 (jeden na
každou paletu) nebo šest listů o rozměrech 1500x3000 (tři na každou paletu).
Tyto moduly o velkých rozměrech se tedy nabízejí jako mezikrok mezi jednotlivými systémy
výměny o omezené autonomii a zpracování jednoho listu a vysoce a automatizovanými systémy
automatické nakládky/vykládky a skladování.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
12-25
6.4
Modul automatické nakládky/vykládky „Ragno Speed“
Systém automatické nakládky a
vykládky plechu „Ragno Speed“
umožňuje zpracování celého balíku
plechů v plně automatickém režimu
Systém je tvořen následujícími prvky:
•
•
•
•
•
•
Fixní suport balíku plechu ke
zpracování včetně magnetů a fixních
odkazů pro správné vystředění a
ukládku balíku plechů.
Motorizovaný vozík spojený
s podstavcem zpracovávaného
materiálu, řízený dvojicí volně vedených kolejnic, řízených na bázi přepínače.
Automatický nakladač s přísavkami s vertikální a horizontální vůlí; vertikální vůle je řízená
na bázi přepínače.
Automatický jehlový výložník s vertikální a horizontální vůlí; vertikální vůle je řízena na
bázi přepínače.
Bezpečnostní systém sloužící k zastavení vkládání jehel mezi plechy laserového roštu
v případě zábrany, nebo kolize.
Pásový systém pro ukládání zpracovávaného materiálu.
Pojízdný suport umožňuje horizontální přesuv mezi jednou pozicí ukládky /odběru nad
zastávkou uložení balíku plechů určeného ke zpracování pozicí nakládky/vykládky nad
systémem výměny palety.
Při každém pracovním cyklu, v okamžiku, kdy se pojízdný suport nachází v pozici
nakládky/vykládky, jehlový výložník odebírá list plechu, určený ke zpracování z plošiny pro
výměnu palet a nadzdvihne jej pro následující pokládku na horní plošinu pojízdného suportu.
Když se pojízdný suport posunuje do pozice nakládky/vykládky, zatímco jehlový výložník
ukládá zpracovaný list do příslušné pozice, nakladač s přísavkami, umístěný ve spodní části
pojízdného suportu naloží na paletu nový list plechu, který odebral v předchozí fázi z balíku
plechů.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
13-25
Celý pracovní cyklus je řízen automaticky a nevyžaduje přítomnost operátora
Rozměr plechu
Tloušťka plechu
Výkon systému
s přísavkami
Výkon hřebenového
výložníku
Výška vykládaného balíku
Hmotnost nakládaného
balíku
Dostupná výška
vykládaného balíku
Hmotnost balíku
zpracovávaného plechu
6.5
Min
1000x1000 mm
Max
3000x1500 mm
20 mm
750 kg
750 kg
350 mm
3000 kg
350 mm
3000 kg
Sklad plechu „Hive“
Modul „Hive“ zahrnuje automatický systém nakládky/vykládky a sklad pro skladování balíků
plechu na bázi jedné, nebo dvou věží s následujícími charakteristikami:
Celkový počet polic pro vykládku
Výše skladu
Maximální hmotnost na tác
Maximální výška balíku na tácu:
při nakládce
při vykládce
Maximální hmotnost samotného
listu plechu při nakládce
Maximální hmotnost samotného
listu plechu při vykládce
Rozměr plechu
Tloušťka plechu
1 věž
13
3
5000 mm
3000 kg
2 věže
51
3
7500 mm
3000 kg
90
150
750 kg
90
150
750 kg
750 kg
750 kg
1000x1000 mm
3000x1500 mm
20 mm
Každá police obsahuje tác pro ukládku balíku již
zpracovaného plechu, nebo plechu, určeného ke
zpracování. Věže jsou obsluhovány mobilní řízenou
plošinou, vertikálně podepřenou ve 4 rohových částech
tak, aby byl umožněn přesuv samostatného tácu
k kterékoli plošiny do pozice nakládky/vykládky skladu
nebo do jednoho z obvodových výstupů rozhraní pomocí
soustavy pro nakládku/vykládku systému LT COMBO a
naopak. Horizontální motorizovaný přesun pro pohyb
táců a motorizovaný přesuv mobilní plošiny pomocí
zdvižných orgánů postavených na zemi jsou řízeny na
bázi přepínače.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
14-25
V pozici nakládky/vykládky skladu může operátor odebírat ze skladu balíky plechu a zásobovat
sklad novým plechem.
Dva periferní výstupy poskytují k dispozici systému nakládky/vykládky střídavě tác pro uložení
pořezaného plechu a tác, ze kterého je prováděn odběr plechů určených ke zpracování.
Modul nakládky/vykládky plechů je tvořen strukturou umístěnou v horní části výměny palet
systému LT COMBO, sloužící k podpěře systému s vertikální elektromagnetickou vůlí, který je
tvořen plošinou s přísavkami pro nakládku listů plechu a elektromechanickým jehlovým
systémem o horizontální vůli.
Systém zahrnuje následující vybavení:
•
•
•
•
•
•
přísavky nakládací plošiny jsou elastické, výkyvné a vybavené vlastním podtlakovým
systémem.
Automatický systém vyhledávání úrovně balíku.
Systém pro usnadnění „listování“ plechy prostřednictvím trvale uložených magnetů pro
kovové materiály jakékoliv tloušťky.
Systém pro usnadnění „listování“ plechy se střídavým zásahem některých přísavek, který je
umístěn v odkazové rohové části balíku, pro materiály jakéhokoliv typu (i tenké).
Proud vzduchu při automatickém zásahu mezi jedním plechem, určeným k přesunu a
dalšími.
Automatický kontrolní systém počtu odebíraných plechů s opakovacím cyklem
naprogramovaných pokusů.
Modul „Hive“ je plně integrován v systému LT COMBO. Operátor, zajišťující ovládání konzoly
stroje může naprogramovat pracovní plošinu na bázi různých materiálů odebíraných z různých
pozic skladu a vhodně vykládaných v rozličných pozicích skladu, odkud mohou být následně
odebírány bez nároků na přerušení výroby.
6.6 Ostatní moduly
Zaostřovací hlava
Zaostřovací hlava „Precitec“ laserového svazku je vybavena seřizovacím systémem autofokus a
vyjímatelnými držáky čočky, která umožňují velmi rychlé provedení kontroly zaostřovací čočky
a výměnu ohniska.
Systém je upraven pro práci s čočkami na bázi vysoké přesnosti s délkou ohniskové vzdálenosti
5“ a 7,5“ v závislosti na tloušťce materiálu.
Opětovné nastavení zaostřovací čočky může být doplňkově vybaveno pohonem pro automatické
seřízení na bázi řízení CNC.
Jako doplněk je nabízena verze hlavy vybavená snímači pro analýzu řezného procesu, které
snímají teplotu trysky a hlavy a poskytují informace o stavu účinnosti zaostřovací čočky.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
15-25
Zdroje laseru
Zařízení jsou dodávána včetně laserového zdroje o výkonu od 2500W do 5000W pro uspokojení
jednotlivých nároků v poměru k materiálům a tloušťkám, určeným ke zpracování.
Zdroje jsou chráněny systémy, které zamezují vzniku poškození v případech nežádoucích
reflexí při zpracování.
Chladící systém
Chladící systém s uzavřeným obvodem v modelu a o charakteristikách vhodných pro použitý
laserový zdroj včetně zapojovacího zařízení.
Odsavač kouře
Odsavač kouře s 6 filtračními vložkami o vysoké účinnosti, určený ke snížení zbytkového
prachu pocházejícího z výrobního procesu.
Výkon proudění vzduchu: 3000-3500 m3/h při cca 250 daPa.
Automatické řízení čištění protiproudem prostřednictvím stlačeného vzduchu.
Hladina akustického tlaku (při 1m): 74 dB(A) +/- 3 dB(A)
Booster
Kontrolní systém procesu optimalizace, urychlení a kontroly řezného procesu. Ve fázi vrtání
otvorů zajišťuje tento systém kontrolní funkci laserového zdroje pro dosažení optimálního
kompromisu mezi kvalitou vrtání otvoru a využitým časem.
Dálkové ovládání
Souprava dálkového ovládání tvořená analogovým modemem o hodnotě 56K, integrovaným do
numerické kontroly a softwarem Remote Diagnosis Host.
Doplňková funkce „Dálkové ovládání“ umožňuje službě technického servisu společnosti AdigeSys spojit se prostřednictvím modemu přímo se systémem pro možnost rychlé a přesné
diagnostiky případných anomálií.
Integrace laseru
Podpěrný stůl zdroje včetně nezbytného zapojovacího vybavení v poměru k použitému zdroji.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
16-25
7
Software
7.1 CAD/CAM Artube 3D
Systém CAD/CAM 3D pro programování detailů řezu trubky je trojrozměrný software poslední
generace, koncipovaný a vytvořený výhradně pro systém Lasertube a vyvinutý s ohledem na
aplikace laserového řezu trubkových struktur. Tím je dosahováno vysokých funkčních vlastností
a velmi jednoduchého použití.
Program umožňuje projektování, tvorbu výkresů a generování programu jednotlivých částí
stroje. V průběhu vytváření výkresu má uživatel k dispozici trojrozměrné zobrazení
realizovaného kusu. Toto zobrazení je
aktualizováno ve skutečném čase v poměru
k nastaveným pracovním úkonům.
Artube umožňuje import trojrozměrných
souborů vytvořených ostatními programy
s rozšířením o typ x_t., přidávání zpracování
na importované soubory a úpravu již
existujících zpracování.
Jako doplněk je možno přidat balíček pro
import souborů ve formátu IGES a STEP.
Software zajišťuje řízení zvláštních průřezů.
Programovací systém je parametrický, což znamená, že umožňuje snadnou a velmi rychlou
úpravu jednotlivých programů dle nároků uživatele. Jsou k dispozici i složky definovaných a
personalizovaných zpracování ve vztahu k specifickým nárokům příslušné technologické
databáze pro řez trubek.
Software aplikuje automaticky optimální parametry k jednotlivým geometriím spolu
s automatickým řízením strategií řezu a využívá kompletní specifickou technologickou
databázi pro daný řez trubky.
Každé zpracování je znázorněno graficky s odpovídajícím poměrem mezi geometrickými
parametry požadovanými programem a znázorněním jejich významu pro usnadnění interpretace.
7.2 CAD-CAM plechu
Software CAD-CAM pro programování úkonů pro zpracování plechu je velmi účinný a
jednoduchý, schválený nástroj.
Různé moduly, kterými je tento systém vybaven umožňují realizaci výkresů a jejich přenos na
plech s minimalizací odpadového materiálu, spolu s automatickým výpočtem optimálního řezu a
rozlišení geometrie v závislosti na technologické složitosti spolu s určením nejvhodnějších
řezných parametrů.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
17-25
V závislosti na geometrických charakteristikách řezné dráhy stanoví program automaticky
soustavu nejvhodnějších řezných parametrů zpracování.
7.3 Další softwarové aplikace
Databáze parametrů
Technologické řezné a děrovací parametry jsou ukládány do komplexní a spolehlivé databáze
paměti numerického řízení.
Veškeré parametry jsou rozděleny do tabulek v závislosti na materiálu a tloušťce pro zajištění
kvality a opakovatelnosti zpracování.
Databáze disponuje účinným grafickým rozhraním,
které operátorovi umožňuje znázornění a případnou
extrémně rychlou úpravu charakteristik řezného
procesu.
Databáze je otevřena pro vkládání nových
parametrů a tabulek, které mohou být velmi snadno
vkládány operátorem za účelem dosažení
maximálních výsledků při jakýchkoli podmínkách.
Výkon a frekvence laserových impulzů jsou řízeny dynamicky pro dosažení optimálních
výsledků z hlediska kvality, nezávisle na geometrii příslušného dílu.
Grafické modelování
Jak při zpracování tabulek, tak při zpracování plechů stroj umožňuje grafické znázornění dráhy
řezu.
Grafická modelace usnadňuje operátorovi integraci
s pracovním programem. Jednotlivé elementy,
kterými je řezná dráha tvořena mohou být
analyzovány z geometrického a technologického
hlediska – jednoduše kliknutím myši.
Program modelování umožňuje také jednoduchým a
intuitivním způsobem měnit řeznou technologii
aplikovanou na jednotlivé díly zpracování bez
potřeby změny programu.
Ve fázi nového zahájení chodu je možno zvolit graficky geometrii, ze které bude opětovně
zahájena výroba a nakonec je možno změnit řeznou technologii bez nutnosti změny pracovního
programu.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
18-25
8 Přijetí a schválení
Přijetí a schválení zařízení probíhá ve dvou fázích:
1. V sídle společnosti Adige-Sys SpA, za přítomnosti Vámi pověřeného zástupce pro účel
kvalitativního ověření možného zpracování a pro odsouhlasení expedice laserového systému.
Schvalovací zkouška je prováděna na jednom z předváděcích zařízení, které jsou v sídle AdigeSys k dispozici v době zkoušek. Schválení spočívá ve zkoušce řezu do maximálního počtu 3
vzorových dílců dle Vaší výkresové dokumentace a na Vámi dodaných materiálech. Při
kladném výsledku zkoušky bude podepsán „Schvalovací a předávací protokol“ zařízení spolu se
souhlasem s expedicí. Náklady na stravu a ubytování personálu jdou k tíži zákazníka.
2. V sídle zákazníka a po skončení instalace a uvedení zařízení do provozu a ověření správné
funkce zařízení, kompletnosti dodávky proběhne konečné přijetí. Schvalovací zkouška spočívá
v opakovaném řezu dílců, přičemž kvalita zpracování musí odpovídat kvalitě, dosažené při
schvalovací zkoušce v sídle Adige-Sys. Při kladném výsledku zkoušky bude podepsán
„Schvalovací a předávací protokol“ zařízení. Náklady na stravu a ubytování personálu jdou
k tíži zákazníka.
POZOR: Výkresy tří vzorkových dílců a materiál, určený k provedení schvalovací zkoušky
musí být k dispozici v sídle společnosti Adige-Sys alespoň dva týdny před datem stanoveným
pro provedení zkoušky, v opačném případě je zkouška provedena na standardních dílcích a
materiálech, které jsou k dispozici v sídle společnosti Adige-Sys v okamžiku provádění
zkoušky.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
19-25
9 Soupis dodávky pro:
Kód
Popis
9035020004
-
ks
Celkem
Základní modul systému „LT COMBO“
1
Systém pro laserový řez trubek o kruhovém, čtvercovém a obdélníkovém průřezu a
plechu o variabilních rozměrech v poměru ke konfiguraci nakládacího systému.
Modul pro práci s trubkou kruhového, čtvercového, obdélníkového průřezu a
plochooválů, zahrnuje:
2 pohyblivá vřetena a 8 grif s hydraulickým otvíráním a digitální motorizací brushless
2 sběrné vozíky opracovaných dílů vybavené univerzálními tvarovkami a vhodné pro
jakýkoliv průřez dílu
sběrný pás pro otřepy a krátké kusy
Celé zařízení je dodáváno včetně pojistných prvků a odpovídá normě CE.
9135920024
Integrace systému laseru se zdrojem na bázi optických
vláken
1
9135000124
Výměna palet 3.000x1.500 zadní verze určená k
Nakládání a vykládání plechů.
1
AC0231
Integrace pro systém dvojité palety pro stroj se
zdrojem fiber
1
9135000128
Podpěrné rošty plechu pro zadní systém dvojité palety
1
CP 3015 o rozměrech 1500x3000 mm, určený k zapojení se systémy pro
automatickou nakládku/vykládku plechu.
9135000360
Schránky pro ukládání odpadního materiálu s velkou
kapacitou.
Dělí se na tři oddělené vozíky.
1
9135000210
Poloautomatický zakladač pro trubky
Válečková dráha pro nakládání trubek až do
délky 6500 mm. Umožňuje naložení vždy jedné
tyče z čelní nakládací roviny. Válečková rovina
lze ovládat ve třech polohách pomocí
pneumatického ovládání. Do válečkové dráhy
lze vložit tři tvarové podpěry pro podepření materiálu
během opracování a je uzavřena krytem s pneumatickým
otvíráním a uzavíráním pro ochranu a odsávání kouřů.
1
9135000720
Sada pro práci s otevřenými profily pro poloautomatický
zakladač trubek.
1
AC0242
Přizpůsobení válečkové dráhy na stroj s fiber zdrojem
1
9135000517
Hlava Precitec HPSSL
1
9135000537
Ohnisko s čočkou 200mm pro fokalizační hlavičku
HPSSL
1
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
20-25
9129001400
Laserový zdroj IPG 3KW
1
Nominální výkon: 3000W
Vlnová délka: 1,07 micron
BPP je nižší než 2.5 mm x mrad
Frekvence impulsů: 0-3 kHz
Kompletní s geenrátorem impulsů, ovládácím panelem a řízením.
9129000830
Chladící systém (H) na bázi uzavřeného obvodu
1
včetně zapojení laseru IPG YLS 3KW, který umožňuje udržovat
konstantní teplotu funkčnosti laseru a externích optik, a tudíž dosahovat
konstantních a opakovatelných výsledků v práci laseru
9135010010
Software CAD-CAM pro programování řezu plechu
Software CAD-CAM Lamiera EXPERT II
Systém vyvinutý v prostředí Microsoft Windows pro PC.
Paket CAD-CAM Plech zahrnuje funkce CAD pro vytvoření
Geometrie dílů z plechu a funkce „Nesting“ pro optimalizaci
Využití plechu
1
9175001000
Klíč Hardware ARTUBE
1
9175001200
CAM Artube první licence
Software aplikuje automaticky optimílní parametry
Na jednotlivé geometrie s automatickým řízením postupů
Řezu a používá kompletní technologickou databázi
specifickou pro trubku.
1
9175001100
CAD Artube první licence
3D software vytvořený speciálně pro laser na trubky,
poslední generace pro projektování, kreslení a řízení
programu stroje.
1
9175001010
Import dat IGES a STEP pro Artrube (první licence)
Software pro importování souborů STEP a IGES a následné
vygenerování programu stroje.
Tento software vyžaduje modul CAM (9175001200)
1
9175001120
Parametrický modul CAD Artube (první licence)
Řízení parametrů.
1
9175001110
Knihovna ohybových řezů CAD Artube (první licence)
1
9175001210
Rozšířené funkce CAM ARTUBE (první licence)
1
9135001910
Post processor CAM 3D LT COMBO
1
0000004050
Roční poplatek za automatickou aktualizaci softwarů
v nabídce včetně telefonické asistence pro balíček Artube
1
SW0376
Software pro otevřené profily
Aplikace připraveného softwaru pro řezání
Tyčí s průřezem otevřeného profilu (průřezy
„C“, „U“, „L“ e talířek) na systém LT Combo.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
1
21-25
Upřesňujeme, že některé otevřený profily mohou
Být neopracovatelné nebo opracovatelné s některými
limity.
Pracovatelné otevřené profily jsou: ploché profily dle
UNI-EU58/ DIN 1017
- úhleníkové profily dle UNI-EU56 /DIN 1028 a
UNI-EU57/DIN 1029 – profily do C dle UNI-EU54/DIN 1026,
profily do U dle UNI-EU54/DIN 1026.
Adige-SYS je k dispozici pro analýzu proveditelnosti dílů
a k předložení případných operativních řešení.
9175010991
Souprava pro zapojení dálkového ovládání tvořeného 1
analogovým modemem56K integrovaným v numerické
kontrola a software Remote Diagnosis Host
9135000400
Odsávací systém kouře s 6 filtračními vložkami
o velmi vysoké účinnosti.
Průtok vzduchu: 3000-3500 mc/h a cca 250daPa
Automatické řízení čištění stlačeným vzduchem.
Stupeň akustického tlaku: 74dB(A) +/- 3dB(A)
1
TELESER
Vzdálený technický servis TELESER, který zahrnuje:
1) Telefonická asistence
2) Vzdálené připojení přes PC
3) Případné video propojení s doplňkovou
telekamerou
1
0000004019
Školící kurs CAD/CAM v sídle Levico Terme
po dobu 5 dní (max. 3 osoby). K Vaší tíži
jdou nákldy na ubytování a stravu.
1
0000004020
1
0000004021
Školící kurs v sídle zákazníka
po dobu 5 dní o laserovém systému LT COMBO
a konečné schválení
Náklady na instalaci
a školení
0000004005
Náklady na dopravu
1
1
Celkem za dodávku stroje
1
783.000,00€
Zvýhodněná cena pro společnost AGRICO
1
749.000,00€
OPCE 1
9135010250
Automatický nakladač trubky
1
Nakladač, umožňující automatický přenos trubek o délce do 6500 mm
s jedné ukládací plošiny na pracovní plochu. Tento systém zahrnuje:
- ukládací plochu
- úsek srovnání a změření
- přesouvací systémy
- Svěrku pro vložení do vřeten
V průběhu řezu je trubka podpírána tvarovými segmenty, které se mohou adaptovat
jakémukoli typu trubky.
9135010720
Sada otevřených profilů pro automatické nakládání
(6.500mm)
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
1
22-25
Celkem za doplňková vybavení
č. 1
1
+82.300,00
1
+7.300,00
OPCE 2
9180000540
Motorizovaná schránka pro fiber hlavu HPSSL
kompletní s ohniskem F=200
Celkem za doplňková vybavení
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
č. 2
Zákazník 202801
1
23-25
9.1 Záruka
12 měsíců od termínu dodání nebo po dosažení počtu 2.000 provozních hodin od schválení (je brána
v úvahu jedna z přijatých podmínek), dle našich přiložených prodejních podmínek, se kterými se
kupující seznámil a které akceptoval.
V průběhu záruční doby budou defektní kusy dodávány zdarma, f.co Novaledo.
Záruka se nevztahuje na díly běžného opotřebení a veškeré elektrické komponenty.
10 Smluvní dokumentace
Adige-Sys S.p.A. se zavazuje k předání následující dokumentace, která je součástí dodávky:
•
•
•
prohlášení o shodě dle normy CE (při dodávce);
1 kopie návodu k použití a údržbě stroje
Seznam technických charakteristik základního vybavení stroje (uvnitř manuálu).
Zboží
DDP INCOTERMS 2000
Doprava
Zahrnuta
Platba
Bude předmětem dohody
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
24-25
Datum dodání
Bude předmětem dohody
Platnost nabídky: 60 dní
Náš technicko obchodní tým je Vám plně k dispozici pro jakékoli případné dotazy.
SERVIS TELESER
DEFINICE
Vzdálený technický servis nabízíme zákazníkům pro stroje BLM Group vybavené vhodnými
zařízeními, umožňuje udržovat funkce stroje na maximální uživatelské úrovni, snížení nevýrobních
časů, úsporu v cenách za dopravu e technika, atd... Technický servis je nabízen v časovém rozvrhu,
jak je popsáno níže ve smouvě.
Technický servis se dělí na tři různé skupiny zásahů, všechny jsou neoddělitelně zahrnuty v jediné
smlouvě TELESER:
1. Horká telefonická linka
2. Vzdálené připojení přes PC
3. Video propojení (pouze pro zákazníky, kteří mají nezbytné příslušenství (WRT) dodané BLM
Group)
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
25-25
HORKÁ TELEFONICKÁ LINKA
BLM dává k dispozici zákazníkovi proškolené servisní techniky, s příslušnými kompetenemi, pro
dodání telefonické podpory zákazníkovi v případě poškození a špatného fungování stroje nebo v
případě požadavků pomoci v obsluze zařízení nebo v určení náhradních dílů.
VZÁLENÉ PŘIPOJENÍ
Určení servisní technici v teleservisu jsou schopni připojit se přes počítač k numerickému řízení
strojů pro analýzu stavu zařízení díky údajům, které mají k dispozici v řídícím softwaru. Po analýze
závady je možné poradit obsluze stroje příslušný postup jejího odstranění a vyřešit důvody
telefonického rozhovoru nebo v případě problémů v softwaru, přímo zasáhnout upravením
parametrů nebo programů.
VIDEO PŘIPOJENÍ
Tato technická podpora je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří mají podepsanou smlouvu na
TELESER a mají kameru (WRT). V tomto případě servisní technici BLM Group jsou schopni
připojit se na kameru a vidět to, co si zákazník přeje ukázat a pomoci obsluze stroje a řídit postup
zákazníka v provedení operací nezbytných k analýze stavu zařízení a obnovit podmínky funkčnosti
tohoto zařízení.
Nabídka č. 10966 z 21/10/2011
Zákazník 202801
26-25
Download

LT COMBO FIBER_AGRICO_21.10.2011