Download

Konečný - Vliv tržní pozice na strukturu nákladů vlastního kapitálu