Výsledky MC Třince – judo.
Celkem 126 závodníků, účast 20-ti oddílů i z Polska a Slovenska.
Kategorie – minibenjamínků, benjamínků a ml. žáků/žaček.
Domácích závodníků v kategorii benjamínků a ml. žáků/žaček
nastoupilo na žíněnku celkem 20, 11 z nich obsadilo medailová místa:
 1. místa –
Filip Kaczmarczyk
Vojtěch Sokol
 2. místa –
Anita Holexová
Tina Vrabelová
Chris Jasinski
 3. místa –
Ferdinand Kraus
Michal Biegun
Soňa Wantuloková
Patricie Štíhlová
Nikola Niedobová
Samuel Jasinski
Výsledky v kategorii družstev: 1. místo – LKS Simoradz – Polsko
2. místo – TJ Ostrava
3. místo – Femax Hranice
A nepopulární bramborové místo obsadilo domácí družstvo judo při
DDM Třinec.
Foto:
Download

Výsledky MC Třince – judo.